Na základě faktů a logiky dokazuje bývalý muslim, proč je islám hrozbou pro ČR a Evropu
RSS

Na základě faktů a logiky dokazuje bývalý muslim, proč je islám hrozbou pro ČR a Evropu

LUKÁŠ LHOŤAN
Islamizace Evropy  a České republiky jako fenomén souvisí s mnoha problémy dnešního světa, které nejsou mnohdy v přímém propojení s islámskou problematikou, ale ve svém konečném důsledku vedou k  islamizaci  Evropy. Zároveň jde o proces, který probíhá v časovém úseku desetiletí, a proto se nezasvěceným jeví jako mýtus a nepodložená fobie.

 
Jedním z faktorů je náš ekonomický model, postavený na principech, které ohrožuje silný populační propad našich zemí. To vede k tomu, že buď máme možnost jít cestou pravice, která se tomu snaží čelit demontáží sociálního státu, nebo levice, která podporuje imigraci. Podle studie zveřejněné v časopise Týden by totiž bez řešení populačního propadu naší společnosti došlo k postupnému vymření našeho národa zhruba za 400 let. Samozřejmě, že by prostor Moravy a Čech nezůstal vylidněn, ale byl by zalidněn z přelidněných částí světa, tedy z islámských zemí.
 .

Zásadním faktorem je také jistá sobeckost a bezohlednost těch „úspěšných“ vůči „méně úspěšným“ v naší společnosti, která vede „méně úspěšné“ k tomu, že omezují svou porodnost, neboť ti „úspěšní“ nastavují ekonomické podmínky tak, aby co nejvíce získali sami na úkor „méně úspěšných“, kterým ale takový stav poté neumožňuje mít rodiny s více dětmi. V konečném důsledku tak ale trpí celá společnost, a to jistým civilizačním propadem směrem k barbarským mravům, vztahům ve společnosti a potřebě řešit propad porodnosti tak, aby „úspěšní“ nemuseli změnit ekonomický model umožňující jim jejich „úspěšnost“.
 .
Tedy tím řešením je přistěhovalectví. Ovšem toto přistěhovalectví je převážně z islámských zemí a kvůli jeho realizování je státní ideologií (či spíše náboženstvím bez Boha) Evropské unie multikulturalismus. Oficiálním dogmatem multikulturalismu a dnešního liberalismu je tvrzení, že islám je stejný jako jiná náboženství či ideologie. Zejména se tvrdí, že jinak mírumilovné islámské teologické texty jsou pouze zneužívány radikály, kteří překrucují význam islámu.
 .
Tento názor propagují nejen orientalisté jako Bronislav Ostřanský či Karen Armstrongová, ale i politici či aktivisté multikulturalismu, jako jsou František Bublan, Ondřej Liška, Šádí Shanaáh a další. Absurdita této teorie spočívá v tom, že pokud by byla správná, měla by se vztahovat i na nacismus a jemu podobné ideologie. Tedy mělo by platit, že stejně jako islám, také nacismus je mírumilovnou myšlenku, kterou zneužívají jen radikálové. Tato kniha však není určena k tomu, aby se do hloubky věnovala tomuto tématu. Multikulturalismus učí, že původní islám je nenásilný a tolerantní a teprve vzdalováním se od původních islámských hodnot dochází k radikalizaci, netoleranci či násilí.
 .
Multikulturní teorie islámského extremismu


Tato teorie je také základním kamenem islámské i multikulturní propagandy v Evropě. Jenže co když je tomu přesně naopak? Co když původní islám je netolerantní a násilný a teprve vzdalováním se od některých jeho hodnot a dogmat dochází ke vzdávání se násilí a netolerance a vzniká tzv. umírněný islám či umírněný muslim? Proto pouze v základu uvedu, proč je islamizace hrozbou a proč je správné zveřejňovat důvěrné informace z muslimské komunity.
 .
Lhoťanova teorie vzniku islámského extremismu


 .
V knize  Základy tauhídu – islámský koncept Boha  od Dr. Abu Ameenaha Bilala Philipse, vydané Ústředím muslimských obcí v České republice, tedy doposud jedinou českým státem registrovanou islámskou náboženskou organizací, se píše:
 .

„A proto značná část víry v jedinečnost uctívání Alláha si žádá zavedení islámské legislativy šaríi, zvláště v zemích, kde muslimové tvoří většinu populace. Alláhův zákon musí být znovu zaveden v takzvaně muslimských zemích, kde vlády vládnou podle dovezených kapitalistických či komunistických ústav a kde islámské právo buď úplně vymizelo, nebo bylo vytlačeno do několika málo vcelku nevýznamných oblastí. Podobně i muslimské země, kde islámské právo je zakotveno v knihách, ale řídí se světskými zákony, musí tyto zákony usměrňovat v souladu s šaríou, vzhledem k tomu, že pokrývá všechny aspekty života. Přijetí neislámských pravidel místo šaríi v muslimských zemích je aktem polyteismu (širk) a nevíry (kufr). Ti, kdo mají moc to změnit, musí tak učinit, zatímco ti, kdo tuto moc nemají, musejí veřejně vystupovat proti uplatňování světských zákonů a vyžadovat zavedení šaríi. A pokud ani to není možné, je nutno své neislámské vlády upřímně nenávidět a pohrdat jimi k uspokojení Alláha a udržení víry v Jeho jedinečnost (tauhíd).“

 .
Čeští vydavatelé z muslimské obce k této knize dodávají:  „Povinná četba pro všechny, kdo si přejí správně pochopit náboženství islámu.“  Jak nám tedy ukazuje tento základní text o cílech islámu z dílny českých muslimů, je povinností muslimů odmítnout neislámské systémy a hodnoty a nastolit islámské právo – šaríu. Přitom mnoho z částí islámského práva šaría je v jasném rozporu s lidskými právy a demokracií.
 .
Šaría rovněž obsahuje mnoho diskriminačních a násilných pravidel ustanovených Mohamedem prostřednictvím Alláha, jako například nesvobodu žen, zabíjení odpadlíků od islámu, kamenování nevěrných či znásilněných žen apod.
 .
Pokud tedy mají muslimové povinnost tam, kde začnou tvořit značnou část společnosti, zavést islámské právo a odstranit sekulární zákony, kde je záruka, že toto nezačnou praktikovat i u nás? A myslíte si, že nás se to netýká? Jen pro ukázku –  v Rakousku, kde v roce 1983  bylo zhruba 70 tisíc muslimů, je jich v roce 2014 již 600 tisíc.  Stejně jako v jiných zemích Evropy, i zde se muslimové stále usilovněji snaží změnit Rakousko k obrazu svému.
 .
Šíření ortodoxního islámu je tedy největší bezpečnostní hrozbou pro Evropu, Českou republiku, demokracii a lidská práva. Právě z toho důvodu je správné infiltrovat muslimské komunity a poukazovat na odlišnost mezi tím, co muslimové veřejně prezentují (zatím) většinové české společnosti a co ve skutečnosti hlásají mezi sebou.
 .
Ukázka z knihy Islám & islamismus v České republice – 3. rozšířené vydání & fotogalerie

 .
Autor:  Lukáš Lhoťan
Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Matrace pro zdravé spaní

Specializovaný e-shop na matrace s dopravou zdarma.

Slevové kupóny

Ušetřete nemalé peníze na online nákupech. Slevové kupóny do e-shopů.

Hry zdarma

Nejlepší hry zdarma.

Půjčka do výplaty online

Výhodná nabídky půjčky do výplaty až 30 000 Kč. Vyřízení online.

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!Dnes nejprohlíženější