Jak extremistická vláda zachází s ženami a dívkami
RSS

Jak extremistická vláda zachází s ženami a dívkamiUZAY BULUT


Správa nemocnice zametla skandál nezletilých rodiček pod koberec. Ani policie, ani soudní úředníci nebyli informováni – ačkoli to zákony a předpisy nařizují, když lékaři zjistí, že nezletilá je těhotná, nebo že byla vystavena sexuálnímu zneužívání.
Místo toho byla sociální pracovnice Iclal Nergiz, která tento skandál odhalila, vedením nemocnice a dalšími orgány šikanována a bylo proti ní zahájeno vyšetřování.
Sexuální zneužívání dětí se v Turecku podle advokátní komory  Diyarbakir Bar Association  zvýšilo v období mezi lety 1997 až 2017 o 700 %.

Turecká Asociace pro lidská práva ( İnsan Hakları Derneği , İHD) vydala šokující  zprávu  o porušování práv dětí v Turecku. Podle této zprávy  “od roku 2002, v období vlády strany AKP [Strana spravedlnosti a rozvoje], porodilo v Turecku 440 000 dívek mladších 18 let.”


“Jedno z každých čtyř manželství v Turecku je dětským sňatkem,” uvedla Selen Doğan , členka Sdružení žen pro komunikaci a výzkum  “Flying Broom Women”  v Ankaře.
Turecký Občanský zákoník přitom  nedovoluje  tureckým občanům uzavřít manželství před dovršením věku osmnácti let.
“Existuje jen několik výjimek, které dovolují osobám mladším 18 let uzavřít sňatek. 17leté osobě může být uděleno povolení k sňatku se souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce a 16leté osobě může být uděleno povolení k sňatku na základě soudního rozhodnutí a se souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce. “
Nicméně, Zelal Coşkun, členka Komise pro práva dětí Asociace pro lidská práva, uvedla, že v posledních letech vzrostl počet dětských sňatků:
“Podle údajů institutu TÜİK [Turecký statistický institut] bylo v posledních deseti letech s povolením státu provdáno 482 908 [nezletilých] dívek a za posledních šest let se 142 298 z nich stalo matkami. Nejvíce těchto sňatků nezletilých bylo uzavřeno formou islámského náboženského obřadu.”
Podobné zneužívání se odehrává v mnoha částech světa, ale v muslimských společnostech jsou sňatky nezletilých všeobecně tolerovány a v některých případech jsou pachatelé přímo chráněni příslušnými státními orgány . Islámské svaté texty podporují předčasná manželství – dokonce pro dívky mladší devíti let – a zdá se, že toto normalizuje násilné zneužívání, což zahrnuje i manželství a mateřství nezletilých dívek. Je smutné, že praxe dětských sňatků, což je dlouhotrvající tradice v muslimských komunitách, má pevný teologický základ. Prorok Mohamed, zakladatel islámu,  si vzal za manželku dívku Aišu , když jí bylo šest let, a manželství bylo naplněno, když jí bylo devět let. Mohamedovi tehdy bylo 54 let. Také tuto praxi Korán  obhajuje .
“Seznam hanby, který otřese Tureckem” , je název  zprávy  publikované v tureckých novinách  Hürriyet , který obsahuje jména 115 nezletilých dívek, které porodily v nemocnici  Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital (Fakultní nemocnice sultána Sulejmana Zákonodárce ), jen během období pěti měsíců v roce 2017.
Ještě horší je to, že správa nemocnice zametla skandál nezletilých rodiček pod koberec. Ani policie, ani soudní úředníci nebyli informováni – ačkoli to zákony a předpisy nařizují, když lékaři zjistí, že nezletilá je těhotná, nebo že byla vystavena sexuálnímu zneužívání.
Místo toho byla sociální pracovnice  Iclal Nergiz , která tento skandál odhalila, vedením nemocnice a dalšími orgány šikanována a bylo proti ní zahájeno vyšetřování. Její pracovní zařazení bylo dvakrát změněno a byla vystavena velkému tlaku.  “Od té doby, co byla tato situace odhalena, se naprosto nic nezměnilo kromě toho, že já jsem byla [nemocnicí] potrestána,”  řekla Iclal Nergiz v jednom  rozhovoru .
“Manažeři nemocnice si myslí, že jsem zradila svou zemi a že jsem zničila pověst naší nemocnice! Jsem vystavena útlaku a zastrašování,” řekla Iclal Nergiz  v jiném rozhovoru.
Skandál vyšel najevo , když si paní Nergiz všimla, že záznamy o 17leté těhotné dívce a oznámení, které mělo být předloženo policii, chybí v nemocničních záznamech. Nejprve  hledala pomoc  u nemocničních administrátorů a u státních zástupců.
“ Všimla jsem si, že nemocnice přijímala spoustu těhotných nezletilých dívek, 15letých, 16letých a 18letých. Některé byly těhotné již podruhé… Ale celé roky to nikdy nikomu nebylo nahlášeno.”
“… Tyto děti jsou prý provdány imámem, a je to sňatek podle islámu. Ale já bych to za manželství nepovažovala. Co je důležité, je oficiální manželství. A tyto dívky nejsou oficiálně vdané… Setkala jsem se s 16letou syrskou dívkou, která čekala již své druhé dítě, své první dítě porodila, když jí bylo 12 let. Nemohu na ni zapomenout.”
Iclal Nergiz dále  vypovídá :
“Během pěti měsíců a devíti dnů bylo v naší nemocnici ošetřeno přibližně 250 těhotných dívek mladších 18 let. Zjistila jsem, že 115 případů těchto dívek nebylo nahlášeno policii. Ani nemocniční protokoly to nezaznamenaly.”
“… Každý rok přijde do této nemocnice přibližně 450 až 500 těhotných dívek… Neexistují jediné dveře, na které jsem v souvislosti s těmito 115 dětmi v naší nemocnici nezaťukala. Ale nakonec jsem to já, kdo je stigmatizován.”
Podle tureckých zákonů jsou lidé mladší 18 let považováni za děti. Nicméně  Iclal Nergiz říká :
“… podle guvernéra a administrátorů nemocnice dětmi nejsou … Nenahlásí těhotné nezletilé nikam, protože je jim to jedno. A proto je tato situace tak strašná. A oni tuto situaci prostě považují za normální. Když mluvím o 115 těhotných dívkách, je to optimistické číslo. Existují lékaři, kteří těhotenství nezletilých dívek útvaru sociálních služeb neohlašují. Jejich skutečný počet je tedy mnohem vyšší.”
První soudní jednání, které se týkalo těch, kteří o skandálu soud neinformovali, se konalo 25. června 2018.
U soudu  vypovídali  Akif Akça, zástupce primáře nemocnice, a Nazlıcan Dilber, odborník na sociální služby, kteří jsou souzeni za krytí těhotenství dětí. Oba obžalovaní odmítli obvinění, že přítomnost těhotných dívek v nemocnici nebyla příslušným orgánům hlášena:  “Bylo postupováno podle pokynů ministerstva zdravotnictví a k nedbalosti nedošlo.”
Na závěr prvního slyšení soud zrušil oběma obžalovaným zákaz vycestovat z Turecka. Nyní mohou Turecko volně opustit. Soud také oba informoval, že v daném případě nejsou povinni se účastnit budoucích slyšení.
Bylo však vydáno zcela jiné  rozhodnutí ohledně Iclal Nergiz , která tento skandál odhalila. Přestože se nezúčastnila prvního soudního stání, neboť byla tou osobou, která skandál odhalila a podala trestní oznámení. Soudce rozhodl, že se paní Nergiz musí zúčastnit příštího slyšení.
Praxe, kterou jsem pomohla odhalit v naší nemocnici, se odehrává v celé zemi,  řekla  Iclal Nergiz.  “Situace je stejná v celém Turecku. To, co bylo v naší nemocnici odhaleno, je jen špičkou ledovce.”
Kolik z těchto dívek bylo již provdaných, když přišly do porodnice a v jakém věku byly provdány? Nebo byly sexuálně zneužívány mimo manželství? Kolik jich bylo později donuceno se vdát za muže, kteří je zneužili? Co se stalo s jejich dětmi? Kolik dalších dětí je v Turecku oběťí podobného zneužívání? Zdá se, že tyto otázky zůstanou nezodpovězeny.
Je však  známo , že dětské sňatky, znásilnění dětí a počet dívek, které se staly matkami, přestože jsou ještě samy dětmi, a další případy sexuálního zneužívání dětí jsou v Turecku stále častější.
“Turecko je zemí s nejvyšším počtem dětských sňatků v Evropě,”  uvedla v roce 2016  zpráva  Organizace pro prevenci násilí a pro rehabilitaci ve spolupráci s Centrem pro výzkum kriminality a násilí na istanbulské Univerzitě Acıbadem.  “Vzhledem k tomu, že sňatky uzavřené před imámem jsou rozšířené, nebylo možné zjistit skutečný počet dětských sňatků v Turecku.”  Zpráva také podrobně popisuje strašné zdravotní, psychologické a sociální dopady dětských těhotenství jak na nezletilé matky, tak na jejich děti.
Sexuální zneužívání dětí se v Turecku podle  advokátní komory  Diyarbakir Bar Association  zvýšilo v období mezi lety 1997 až 2017 o 700 %.
“Podle zprávy organizace ECPAT (End Child Prostitution and Trafficking, Stop dětské prostituci a obchodování s dětmi) vydané v Turecku v roce 2015 jsou děti skupinou nejvíce ohroženou sexuálním násilím,” uvedla  Zelal Coşkun, členka Komise pro práva dětí İHD na sympoziu v Istanbulu.
Paní Coşkun zdůraznila, že kvůli brzkým sňatkům zůstávají mnohé dívky naprosto bez vzdělání a později zůstávají nezaměstnané:
“V Turecku je na všech vzdělávacích úrovních, s výjimkou dálkového studia, počet žen nižší než počet mužů. Počet dívek, které postoupí z prvního stupně na druhý stupeň základní školy, se stále snižuje.”
“Podle údajů Ministerstva školství představují dívky 97,4 % žáků, kteří nemohou pokračovat ve svém studiu kvůli dětským sňatkům nebo zásnubám.”
Ačkoli právní systém Turecka dosud není založen na islámském právu šaría, islámské učení a tradice do značné míry stále formují myšlení a chování mnoha lidí – včetně jejich názorů na manželství nezletilých a sexuální zneužívání dětí. Zdá se, že islamizace společností dopadá stále nejvíce na ženy a dívky.
Autor:  Uzay Bulut , překlad původního textu:  How an Extremist Government Treats Girls and Women , překlad: Helena Kolínská, Libor PopovskýUzay Bulut je turecká novinářka a vedoucí spolupracovnice Gatestone Institute. V současné době žije ve Washingtonu D.C..
Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Matrace pro zdravé spaní

Specializovaný e-shop na matrace s dopravou zdarma.

Slevové kupóny

Ušetřete nemalé peníze na online nákupech. Slevové kupóny do e-shopů.

Hry zdarma

Nejlepší hry zdarma.

Půjčka do výplaty online

Výhodná nabídky půjčky do výplaty až 30 000 Kč. Vyřízení online.

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!Dnes nejprohlíženější