Prorůstání vlivu politických orgánů, neziskového sektoru a islamizačních iniciativ do akademické obce v Plzni nabírá neuvěřitelné a děsivé obrysy! Po plzeňských “turbo-právech” přichází do metropole arabští studenti, vznikají poradny pro arabské studenty,
RSS

Prorůstání vlivu politických orgánů, neziskového sektoru a islamizačních iniciativ do akademické obce v Plzni nabírá neuvěřitelné a děsivé obrysy! Po plzeňských “turbo-právech” přichází do metropole arabští studenti, vznikají poradny pro arabské studenty,

Prorůstání vlivu politických orgánů, neziskového sektoru a islamizačních iniciativ do akademické obce v Plzni nabírá neuvěřitelné a děsivé obrysy! Po plzeňských “turbo-právech” přichází do metropole arabští studenti, vznikají poradny pro arabské studenty, americká ambasáda zřizuje přímo ve spolupráci s univerzitou informační outlet amerického ministerstva zahraničí a okolo poletují politici z ODS, TOP09 a kamarádi z landsmančaftu! Alles Gute!
Neustále se spekuluje o tom, proč každé další volby v ČR dopadají čím dál tím více nenormálně a podivněji. Nikdo nechápe, proč v Praze zvítězili Piráti, proč Hnutí ANO válcuje parlamentní volby, proč v senátu vítězí obskurní strany jako Hnutí STAN a kde se bere původ těchto procesů. Tento článek vám vlepí facku, protože natvrdo ukáže, co se stane, když nepřítel, ať už je to neocon, nebo globalista, vychová vaše děti. Ty děti totiž vyrostou a začnou měnit váš životní prostor k nepoznání. V Plzni to už začalo, a pěkně zostra.
V roce 2013 zahájila Západočeská univerzita oficiální spolupráci s americkou ambasádou a ministerstvem zahraničí USA, úplně se vykašlala na apolitický status vysoké školy a stala se partnerem cizí mocnosti. A tak bylo otevřeno 26. září 2013 americké centrum US Point v Plzni [ 1 ]. Podpisy za obě strany podepsali tehdejší americký velvyslanec Norman Eisen a bývalá rektorka Ilona Mauritzová (ODS) [ 2 ]. Jenže v roce 2015 už americká ambasáda přímo s univerzitou a v jejích prostorách provozovala tento US Point nákladem americké vlády. Memorandum o porozumění bylo podepsáno v prostorách US Pointu při Ústavu jazykové přípravy ZČU a podepsali ho kulturní atašé velvyslanectví USA Erin Kotheimer a prorektor Západočeské univerzity v Plzni pro studijní a pedagogickou činnost Ladislav Čepička, více je uvedeno na stránkách ZČU zde .
Norman Eisen a bývalá rektorka Ilona Mauritzová (ODS) podepisují dohodu o financování US Pointu v Plzni ze strany americké ambasády. Politizace vysokého školství cizí mocností v přímém přenosu.
Vzápětí vznikl program s názvem Český model amerického kongresu (ČMAK). Účastníci se např. učili tahat za nitky v zákulisí a vybraní zájemci si pak mohli vyzkoušet, co obnáší vyjednávání smlouvy TTIP [ 3 ]. Záštitu nad ročníkem 2011 převzali poslanec a expředseda TOP 09 Karel Schwarzenberg a plzeňský exprimátor Martin Zrzavecký (ČSSD). Mezi hosty ČMAK v minulosti byli Jiří Pospíšil (europoslanec za TOP 09, bývalý děkan plzeňských práv s napojením na býv. předsedu představenstva Plzeňské teplárenské Juračku, a exministr spravedlnosti), ROMAN JOCH (ředitel Občanského institutu placeného z USA).
Ve správní radě Občanského institutu působil např. bývalý ministr kuponové privatizace Tomáš Ježek, nebo ředitel Institutu pro středoevropskou kulturu a politiku a představitel Sudetoněmeckého Landsmanschaftu v Praze Rudolf Kučera. Roman Joch byl také zapáleným podporovatelem Karla Schwarzenberga v prezidentské volbě 2013, ale také působil v dozorčí radě CEVRO institutu od září 2006 do ledna 2012. Předsedou správní rady CEVRO je IVAN LANGER, který posadil v CEVRO institutu na post ředitele do sekce Centra transatlantických vztahů exministra zahraničí a obrany Alexandra Vondru, nebo tu také zaměstnal bývalého předsedu vlády Petra Nečase a do čela katedry bezpečnostních studií CEVRO institutu posadil generála Jiřího Šedivého.
CEVRO v době své největší slávy…
Plzeňská akademická obec je spíše obcí politickou a nikomu to nevadí
Dále mezi hosty ČMAK figuroval Jaroslav Lobkowicz, místopředseda, nyní předseda správní rady Západočeské univerzity, ale také poslanec TOP09 [ 4 ]. Jeho příbuzný Vladimír Lobkowicz zaslal 28.2.2018 na účet organizace Milion chvilek částku 20 tis. Kč, dále Ladislav Cabada, kandidát TOP 09 do senátu v roce 2014 podporovaný Jaromírem Štětinou a vyučující na katedře politologie Západočeské univerzity.
Mezi dalšími hosty ČMAK byla Lenka Andrýsová (bývalá poslankyně za Věcí veřejných a LIDEM), která během působení ve VV zastávala funkci místopředsedkyně parlamentního výboru pro zahraniční záležitosti a absolvovala program v USA určený pro odborníky EU s názvem Transparentnost a odpovědnost, a také mezi hosty ČMAK figuroval proděkan filozofické fakulty a vedoucí katedry pro studijní záležitosti David Šanc a vyučující Linda Piknerová. Poslední dva jmenovaní stojí za machinacemi v kauze “Plzeňská politologie”.

V této kauze “Plzeňská politologie” dokonce vedení Západočeské univerzity začalo krýt machinace na Katedře politologie a mezinárodních vztahů. Do kauzy tak byli přímo zapojeni rektor Miroslav Holeček, prorektor Ladislav Čepička, děkan filozofické fakulty Pavel Vařeka, předsedkyně akademického senátu filozofické Fakulty Andrea Königsmarková, proděkan filozofické fakulty a vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztahů David Šanc a vyučující Linda Piknerová.
Sponzory ČMAK [ 5 ] pod záštitou Západočeské univerzity jsou:

Americká ambasáda
Americké centrum
US Point v Plzni
Americká obchodní komora v ČR
Informační centrum o NATO
Katedra Politologie a mezinárodních vztahů
Fakulta filozofická Západočeské univerzity
Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity
Plzeň 2015
Městský obvod Plzeň 3
Diplomatická akademie
Common Law Society

Předsedou správní rady Západočeské univerzity, nyní řadovým členem je advokát Jiří Šilhavý (Krajský soud v Plzni) a místopředsedou, nyní předsedou je zmíněný Jaroslav Lobkowicz (poslanec TOP 09). Zajímavá je i většina řadových členů správní rady Západočeské univerzity:

Evžen Tošenovský (Europoslanec ODS)
Martin Baxa (náměstek primátora Plzně za ODS, který byl spatřen na studentském protestu v Plzni 15.3.2018 organizací Výjdi ven, Společně to dáme a Milion chvilek, viz. dar 20 tis. Kč na účet Milion chvilek Vladimíra Lobkowicze, kdy jeho příbuzný, poslanec TOP09 Jaroslav Lobkowicz, byl mezi hosty ČMAK pod záštitou Západočeské univerzity)
Zdeněk Novotný (ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Plzni)
František Radkovský (plzeňský biskup, stoupenec politiky Václava Havla) [ 6 ], který v srpnu 2009 organizoval v Plzni první sjezd mezinárodního sdružení Ackerman Gemeinde, tedy křesťanské části sudetoněmeckého Landsmanschaftu. František Radkovský rovněž obdržel v roce 2009 od Ackerman Gemeinde medaili smíření a celebroval pontifikální mši na sjezdu sudetoněmeckého Landsmanschaftu v bavorském Augsburgu v roce 2017)
Vladimír Ševela (vedoucí kanceláře státního tajemníka ministerstva školství)
Jiří Struček (náměstek hejtmana Plzeňského kraje)
Václav Tomandl (ředitel hlavní pobočky Unicredit Bank Plzeň)
Alan Svoboda (člen Dozorčí rady ČEZ zákaznické služby) [ 7 ].

Tajemnicí správní rady byla kancléřka Západočeské univerzity a předtím tisková mluvčí pražského magistrátu Tereza Králová (stoupenkyně odkazu Václava Havla a podporovatelka Člověka v tísni). Člověk v tísni pořádá v Plzni festival Jeden svět, na kterém často vystupují vyučující Západočeské univerzity a stážisté jsou ve velké míře studenti filozofické fakulty Západočeské univerzity.
V roce 2012 na půdě Západočeské univerzity proběhla debata ve spolupráci s organizací FORUM 2000 o tom, jak média atomizují společnost, a jak na to společnost a kultura reaguje. Přednášejícími byl JAROSLAV VALŮCH. Ten je předsedou správní rady neziskovky Institut pro sociální inkluzi, z. ú., spolupodílí se na přednáškách ve Skautském institutu společně s Člověkem v tísni a Hatefree Culture. Tyto workshopy organizuje Multikulturní centrum Praha, které 1. prosince 2017 zaslalo částku 4,400 Kč Muslimské obci v Praze.
Přehlídka amerických podpindos s přímým napojením na vzdělávací procesy Západočeské univerzity
Druhým přednášejícím byl Šlomo Avineri, profesor politologie na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a člen Izraelské akademie přírodních a humanitních věd [ 8 ]. Ve Forum 2000 působí naši známí ALEXANDR VONDRA (v roce 1999 obdržel vyznamenání National Endowment for Democracy – NED), PAVEL FISCHER (jeden z kandidátů na prezidenta 2018), nebo RADEK ŠPICAR (tehdejší viceprezident svazu průmyslu a dopravy a také manažer v mladoboleslavské Škodě Auto). Radek Špicar vystupoval pravidelně ve Forum 2000, ale zároveň byl prvním ředitelem pražské pobočky tvrdě proamerického Aspen institutu Zdeňka Bakaly.

Pojďme se podívat, jakým způsobem je provázaná politika s akademickou půdou Západočeské univerzity, především s napojením na TOP09 a ODS. Hlavními osobami Katedry politologie a mezinárodních vztahů jsou Marek Ženíšek (místopředseda TOP09, absolvent amerického vládního lobbingového programu International Visitors Leadership), který byl spatřen spolu s Martinem Baxou (ODS) na studentském protestu 15.3.2018 pořádaného organizacemi Výjdi ven, Společně to dáme a Milion chvilek, viz opět dar 20 tis. Kč na účet Milion chvilek od Vladimíra Lobkowicze). Druhou zajímavou osobou je politický geograf Michael Romancov (komentátor dění na Ukrajině, jehož cituje většina mainstreamových médií). Třetí zajímavá osoba je Jaromír Štětina (europoslanec TOP09/STAN), je úzce spřízněný s některými univerzitními zaměstnanci. Jaromír Štětina se stal pozorovatelem na Ukrajině právě spolu s Markem Ženíškem (místopředsedou TOP09) [ 9 ].
Jaromír Štětina navíc podpořil v roce 2014 senátního kandidáta TOP09 Ladislava Cabadu. Ladislav Cabada byl místopředsedou správní rady a vyučujícím na katedře politologie Západočeské univerzity. Tento bývalý děkan fakulty vedl v Plzni kampaň TOP09 s bratrem Marka Ženíška, komunálním politikem Ondřejem Ženíškem. Podporovatelem Ondřeje Ženíška byl právě opět Jaromír Štětina.
Tedy stručná rekapitulace:

Jaromír Štětina (Europoslanec TOP09/STAN) byl spolu s Markem Ženíškem (místopředseda TOP09) jako pozorovatel na Ukrajině v roce 2014
Navíc Jaromír Štětina podpořil bratra Ondřeje Ženíška,
Ještě navíc Jaromír Štětina podpořil také kandidáta do senátu za TOP09 v roce 2014, a zároveň vyučujícího na Západočeské univerzitě Ladislava Cabadu
Ladislav Cabada dělal kampaň v Plzni na podporu TOP09 s Ondřejem Ženíškem.

Za zmínku jistě stojí skutečnost, že Ladislav Cabada, kandidát do senátu za TOP09 v roce 2014, který zároveň vyučuje na Západočeské univerzitě, má manželku Šárku Cabadovou Waisovou. Právě ona byla před lety protikandidátkou Pavla Vařeky na pozici děkana fakulty. Také manželka Ladislava Cabady Šárka Cabadová Waisová spolu s Magdalénou Leichtovou, coby vyučující Katedry politologie a mezinárodních vztahů, vedly Informační centrum o NATO v Plzni [ 10 ].
Mohutné dotace na ovlivňování myšlení akademických obcí
Další osobností na Západočeské univerzitě je proděkan filozofické fakulty a vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztahů David Šanc. Partnerkou Davida Šance je Lenka Strnadová. Ta m.j. posuzovala v roce 2014 bakalářskou práci studentky Lucie Peterkové se zajímavým názvem „Humanitární intervence USA jako nástroj globalizace lidských práv“ [ 11 ]. Jeho otec Ivo Šanc byl dříve starostou Kutné Hory, účastníkem mise v Kosovu, ale v roce 2014 kandidoval do Europarlamentu za TOP09 a STAN spolu s Jaromírem Štětinou (také TOP09/STAN).
Západočeská univerzita v Plzni čerpá statisícové dotace a granty od americké ambasády v Praze. Americké kontaktní centrum US Point v Plzni od roku 2015 sponzoruje přímo americká ambasáda, což stvrdilo memorandum o porozumění mezi ZČU a americkou vládou [ 12 ]. Nejprve ale informace o dotacích. Např. ve smlouvě uzavřené 24. 3. 2017 se jednalo o grantovou dotaci ve výši 100,032 Kč na projekt “Ladislav Sutnar 120 let”, nebo naposledy uzavřená smlouva 18. 10. 2017, kde americké velvyslanectví v Praze přispělo Západočeské univerzitě částkou 59,888 Kč na podporu činnosti Amerického centra US Point (Kulturka).
Nebo poslední příklad, smlouva uzavřená 26. 9. 2017, kdy americké velvyslanectví v Praze přispělo Západočeské univerzitě grantovou dotací 117,146 Kč na konferenci Plzeňské rozhovory II. v roce 2018. Západočeská univerzita ale nečerpá dotace a granty pouze od americké ambasády, ale i ze strukturálních fondů EU. Za rok 2017 získala na grantech a dotacích v rámci mobility mezi programovými zeměmi, název projektu Vysokoškolské vzdělávání celkem €570,491, což je zhruba 15 mil. Kč.
Hosté ze Saúdské Arábie na Arabfestu v Plzni.
Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni v akademickém roce 2018/2019 pro své studenty i akademiky organizuje výuku arabštiny na univerzitě v súdánském Chartúmu. Jedná se o program Freemovers a kreditovou mobilitu Erasmus (viz předchozí pasáž granty a dotace z fondů EU). Zájem o arabštinu je v Plzni stále větší, pochvaluje si proděkan Západočeské univerzity Jan Záhořík. V současnosti se studenti Západočeské univerzity jezdí vzdělávat do marockého Marákeše, do íránského Qomu, nebo do Tuniska. Samozřejmě studenti z těchto arabských destinací jezdí studovat i do Plzně, buď angličtinu, nebo africké dějiny. Tedy ještě jednou: Afričané jezdí studovat do ČR africké dějiny! To prostě nevymyslíš! Za každou cenu se snaží do ČR natahat Afričany a Araby. Západočeská univerzita má lektory arabštiny, např. ISSAM RAMADAN, arabský tlumočník, pracuje pro Západočeskou univerzitu v Plzni, Fakulta filozofická, Sedláčkova 214/15 Plzeň 1. IVAN RAMADAN je další arabský tlumočník, pracuje také pro Západočeskou univerzitu v Plzni.
Na Západočeské univerzitě v Plzni vyučuje bývalá studentka Veronika Kramáriková a dále odborníky na Islám jsou Daniel Křížek a Veronika Sobotková. Začátkem roku 2018 se z íránského Qonu vrátila větší skupina studentů nejen ze Západočeské univerzity, ale i z Univerzity Karlovy i Univerzity Palackého. Zatímco si prorektor Jan Záhořík uspokojivě mne dlaně nad tím, jak zájem o arabštinu a Islám roste, bývalí rektoři Západočeské univerzity se účastní protivládních protestů. Josef Průša, do roku 2011 rektor Západočeské univerzity z doby, kdy se na právech prodávaly “turbo-tituly” z práv, byl viděn na protestech proti Babišovi a Ondráčkovi v pondělí 5. března 2018. A to prý vysoké školství by mělo být apolitické, to je prostě chucpe.
Kontaminace české gastronomie prasečím masem a ženy bez šátků a v kalhotách, šok pro arabské studenty v Plzni
Na Západočeské univerzitě v Plzni začala od nového akademického roku 2018/2019, coby součást Informačního a poradenského centra, fungovat Poradna pro arabské studenty. V současnosti jich je kolem šedesáti a mnozí alespoň při začátku studia narážejí na specifické problémy. Jedním z těch největších je jazyková bariéra, řada z nich ale prý zažívá kulturní šok, např. pití alkoholu mezi studenty, nezakryté české dívky dlouhými sukněmi, dívky v kalhotách , většina žen bez šátků, obrovská “kontaminace” české gastronomie vepřovým masem a vnitřnostmi z prasat, druhotné výrobky z prasat, např. paštiky, transprodukty z prasat, např. sulc a oblíbený aspik z mletých prasečích kostí, a proto bylo nutné tuto poradnu vylobbovat. Tuto poradnu v rámci informačního a poradenského centra vede Tereza Svášková, která je zároveň ředitelkou každoročního Arabfestu v Plzni. Propagátorka Islámu z Arabfestu zároveň vedoucí poradny pro Araby na státem placené univerzitě, to nevymyslíš!
Podle ní počet arabských studentů na západočeské univerzitě v posledních zhruba pěti letech hodně vzrostl a očekávají, že studentů bude i nadále přibývat. Nabídka stipendií pro ně se totiž stále rozšiřuje. “Přijíždějí k nám, dá se říct, z válečných zón, nejvíce ze Sýrie, Jemenu a několik z Palestiny, a to jsou oblasti se špatnou sociální situací.” Arabové si nejčastěji vybírají technické obory. „Studují především na Fakultě elektrotechnické a Fakultě aplikovaných věd.”
Hosté ze Saúdské Arábie v Plzni.
Západočeská univerzita se rovněž podílí na organizaci Arabfestu. Např. tématem šestého ročníku Arabfestu v Plzni byla ŽENA. Toto téma bylo zvolené v souladu se sloganem z doby kandidatury projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, který zněl: Plzeň je žena. A multikulturalisté v rámci Arabfestu chtěli poukázat na různé aspekty života arabských žen a zejména zdůraznit, že arabská žena není jednotvárný fenomén, ale že má naopak mnoho tváří a podob, z nichž některé možná návštěvníky překvapí, jak uvedla ředitelka festivalu Tereza Svášková. Právě tato Tereza Svášková vedle funkce ředitelky Arabfestu vede i zmíněnou poradnu pro arabské studenty Západočeské univerzity. Mezi hosty Arabfestu se tak objevila třeba palestinská rapperka, marocká básnířka nebo libanonská fotografka.
Islám a k tomu Alles Gute v Plzni
Na Arabfestu vystupuje Tariq Ramadan, u kterého si povšimněme určité muslimské úlisnosti a protřelosti, se kterou Islám marketingově propaguje. On neprosazuje konfrontaci, ale infiltraci. Ohlazuje hrany, aby byl jeho “euroislám” pro nás stravitelný, ale nezpochybňuje z něj nic. Nezavrhuje středověké tresty, jen na ně ještě není doba. Toleroval by homosexuály, ale ne homosexualitu. Je proti násilí, ale k šíření islámu má dojít “politickým islámem”. Nejprve mají muslimové vstoupit do stran, veřejné správy, médií apod. Není reformátorem islámu, jen chce jeho šíření k vítěznému konci dosáhnout modernějšími nástroji. Proto je tak oblíbený u českých “lakovačů narůžovo” Kropáčka a Ostřanského.
Závěrem si uveďme Česko-německý fond budoucnosti. Tento nadační fond poskytuje dotace a granty jednotlivým českým a německým neziskovkám pro osvětové programy na podporu multikulturní inkluze. Německé neziskovky ve spolupráci s vybranými školami v Německu jezdí do Česka a pořádají s českými školami a gymnázii workshopy a semináře, kde české mládeži programují do hlav pozitivní náhled na soužití s jinými, zejména arabskými etniky.

Česko-německý fond budoucnosti podle smlouvy ze 6.12.2017 přispěl Západočeské univerzitě částkou 1,331,000 Kč na projekt Němčina nekouše IV 2018-2019, anebo 7.2.2018 příspěvek 84,700 Kč na projekt Česko-německý barcamp – Mladí lidé a politika/demokracie. Máme tu další příspěvek Západočeské univerzitě podle smlouvy ze 7. 12. 2017 ve výši 423,500 Kč v rámci projektu Odmalička Von klein auf 2018-2019. Nebo další příspěvek podle smlouvy z 22. 9. 2016 v částce 121,000 Kč projekt Zažij Plzeň 2016. Také bychom neměli vynechat smlouvu ze 27. 5. 2017 za 423,500 Kč a projekt nese název Česko-německé jaro kultury a diverzity.
A teď mi řekněte, čemu se chcete divit? Čemu se chcete divit z výsledků voleb do parlamentu, komunálu a senátu? Celé vysoké školství je zkorumpováno a infiltrováno cizími mocnostmi, ambasádami, ministerstvy zahraničí, fondy, lobbingovými a neziskovými organizacemi, muslimskými spolky a politickými stranami, o které by si slušná člověk a vlastenec ani kolo neopřel. Lifrování a natahování Arabů, Afričanů, muslimů, černochů a multikulturalistů do ČR skrze akademickou půdu.
Vysoké školství je v ČR v totálním protinárodním a cizorodém rozkladu, bez kontroly procesů, bez kontroly ze strany lidových orgánů, bez kontroly tajných služeb. Cizí mocnosti rozvrací náš národ zevnitř skrze mládež a inteligenci na akademické půdě. Proto se nemůžete divit, že najednou v Praze vítězí Piráti a projekty, které jsou prostoupené multikulti programem. Co očekáváte od vysokých škol, které namísto vlasteneckých studií razí propagaci zaostalého islámu importovaného do Evropy? Pokud je necháte, aby vychovali vaše děti, tak ty děti vám jednou v budoucnu zakroutí krkem.
Nejen o infiltraci akademické půdy cizími mocnostmi budeme hovořit dnes večer od 19:00 hodin v mém pravidelném pořadu na Svobodném vysílači CS . Probereme všechny aktuální události za poslední týden z domova i ze světa. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.
-VK-
Šéfredaktor AE News
Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Matrace pro zdravé spaní

Specializovaný e-shop na matrace s dopravou zdarma.

Slevové kupóny

Ušetřete nemalé peníze na online nákupech. Slevové kupóny do e-shopů.

Hry zdarma

Nejlepší hry zdarma.

Půjčka do výplaty online

Výhodná nabídky půjčky do výplaty až 30 000 Kč. Vyřízení online.

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!Dnes nejprohlíženější