Evropané nejsou svobodní
RSS

Evropané nejsou svobodní

PROP
“Bílý muži, jsi otrokem ve vlastní zemi. Každý rok máš méně z plodů své práce; každý rok neseš na svých ramenech těžší břemeno; každý rok se díky levné práci cizinců stává tvá budoucnost nejistější; každý rok si o několik kroků blíže světu otroků. “- George Lincoln Rockwell

Je nesmyslem domnívat, že Evropané jsou v 21. století svobodní. Neustále slyšíme, jak jsou někteří utlačováni “rasistickou bělošskou společností” a “strukturami bělochů moci”, ale kolik bělochů se nad tím zamyslí a pochopí, že ve skutečnosti jsou to právě oni, kteří nejsou svobodní?
Když se zamyslíte nad údajně svobodnými lidmi žijícími v takzvané “demokratické” západní společnosti prvního světa, nikdy ani nepomyslíte na to, že tato poměrně dobře prosperující populace by mohla patřit mezi nejvíce utlačované a nesvobodné lidi na světě.
Jak a proč nejsou Evropané svobodní?
Evropané na celém světě jsou mentálně zotročováni institucemi pod kontrolou nepřítele – masmédii, akademickou obcí, Hollywoodem a hudebním průmyslem. Tyto okupační, podvratné a manipulační instituce podsouvají evropským konzumentům jedovaté poselství. Tím je rasové popírání, rasové míchání, degenerace, homosexualita, feminismus, transgenderismus a cokoli jiného, ​​co poškozuje individuální mysl, následně i kolektivní mysl a nakonec narušuje samotnou identitu cílové populace.
Tito zákeřní manipulátoři a čarodějové myslí útočí na západní morálku, kulturu, rasovou identitu, sexuální normy a přirozené vrozené rozdíly, aby rozložily společnost a přetvořili ji na svůj obraz. To, co dnes vidíme, je obraz Dystopia.
V podstatě byla masová kultura přebudována k útoku na společnost, kulturu a lidí považovaných za překážku cílů globalismu a kulturního marxismu.
Toto mentální zotročení bylo primárním cílem těch, kteří usilují o pád Západu , protože kdo ovládá mysl, ovládá společnost. Pokud ovládáte mysl mas pomocí prostředků veřejného vlivu, můžete je přesvědčit o čemkoli, dokonce můžete oslavovat vlastní společenský, rasový a kulturní úpadek.
Byli jsme psychologicky předěláni na nepřátele sobě samým pomocí našich vlastních hédonistických tužeb, našeho individualismu, nedostatku identifikace s tím, čím jsme, jako rasová a kulturní skupina.
Evropané jsou finančně zotročováni dogmatem státem vynucovaného multikulturalismu a diverzity. Jsou finančně zotročováni kriminálními praktikami úroků a zdíračského zdanění ze strany jejich vlád na splácení národních dluhů nahromaděných následkem lichvy. Jde o finanční a politický systém určený na zruinování západní civilizace tak, jak ji známe, a evropské identity tak, jak je a jak byla po tisíc let. Toto je finanční smyčka, která dusí lidi díky neustálému dluhovému otroctví.
Nepřátelská elita pokračuje v ničení národů prostřednictvím daní, které platí tvrdě pracující Evropané. Svými daněmi, odváděnými zločinným, úplatným a zrádným globalistickým institucím, nevědomky financují šíření programu multikulturalismu.
Není to pouze placení daní, co nevědomky slouží nepřátelským elitám. Evropané napomáhají vlastnímu nahrazení i prakticky.
Když Evropané staví nové domy, aby bylo kde ubytovat vlny přistěhovalců, následkem je zvýšení cizí populace a usnadnění vlastního vytlačení. Podobně je to s nemocnicemi, cestami, věznicemi, veřejnou dopravou atd.
Někdo musí zaplatit a vybudovat celou infrastrukturu vnuceného multikulturalismu a je to právě Evropan, který tak činí. Současně se stává cílem státem podporovaného demografického terorismu a genocidy. Tím více, čím více platí a staví.
Evropané pracují, aby zaplatili vlastní účty. Zároveň platí daně vládě, která vpouští imigranty . Evropané nejenže platí infrastrukturu pro multikulturalismus, ale ji i budují. Vše podle myšlenky “děláme správnou věc” a ​​”dobrý občan platí účty”. Neuvědomují si při tom, že tato charakteristická vlastnost Evropanů je využívána proti nim.
Evropané pracují s nadějí, že poskytnou lepší budoucnost svým dětem. Je to však extrémně naivní myšlenka s ohledem na budoucnost, která se formuje mimo jejich domovy. Lidé mají tendenci nahlížet na věci z vlastní, bezprostřední perspektivy rodinných potřeb, než by se podívali s odstupem na širší obraz a na to, jakou zemi a společnost jejich děti zdědí.
Je to individualistický a dalo by se říci sobecký způsob nazírání na věci. Je to velmi libertariánský pohled, ale ve skutečnosti to není nic menší, než sebevražedná naivita. Rodina je mikrokosmem národa. Pokud necháte rozpadnout rodinu, národ to nezničí. Pokud se rozpadne národ, rodina zůstane úplně bezbranná. Silný národ je nejlepší formou ochrany rodiny. Proto lidé, kteří kladou velký důraz na prospěch rodiny, by měli brát v úvahu i dlouhodobé následky státem vynucováného multikulturalismu na národ a budoucí rodiny.
“Otrok je ten, kdo nemůže vyslovit své myšlenky.” – Euripides
Evropané jsou zotročováni právním systémem, který využívají ničitelé západních národů na to, aby je dostali do područí autocenzury. Evropané již více nemohou vyslovit své názory bez obavy z odvety nepřáteli ovládaného právního systému. To, co dnes můžeme vidět, je právní systém, který má potlačit jakýkoliv projev nesouhlasu. Strach z vězení, mediálních útoků a zastrašování levičáky, vede lidi k autocenzuře, což umožňuje protievropské agendě pokračovat bez narušení.
Jsme pod vládou protibělošské tyranie, která naplno využívá sílu zákona na odstranění všeho politického disentu.
Neúnavné pokusy sociálních mediálních gigantů na stále větší omezování svobody projevu jsou dalším příkladem toho, že Evropané nejsou svobodní. Soustřeďování pozornosti sociálních médií na cenzuru je způsobeno rostoucím probouzením se Evropanů. Cílem je zastavení volného toku informací, které by vedly k dalšímu probouzení.
Frank Ellis v knize “Politická korektnost a teoretický boj: Od Lenina a Maa po Marcuse a Focaulta” napsal:
“Co je ta politická korektnost, která vyvolává tolik strachu mezi lidmi ve svobodných a otevřených společenstvích? Ve skutečnosti – mohou být komunity, v nichž jsou lidé vystaveni velkému psychologickému tlaku, aby byly v souladu s agendou multikulturalismu a feminismu, skutečně svobodné a otevřené? “
Je to strach, že budeme onálepkovaní a stigmatizováni. To je ta síla, z níž naši nepřátelé odvozují svou moc nad námi. Je to forma psychologické kontroly, která umožňuje našim nepřátelům pokračovat v rozkladu naší rasy, národů a kultury. Bez této kontroly by nemohli uspět a je to skutečně devastující vliv kulturního marxismu. Nutí lidi stát nečinně stranou, zatímco jejich rasa, národ a kultura jsou ničeny přímo před jejich zrakem.
Evropané se nemohou svobodně politicky organizovat za své zájmy . Od Evropanů se očekává, že přijmou politické ideologie, které zachovají probíhající ničení evropských národů. Pokud Evropané zformují politické strany nebo organizace, které prosazují zájmy Evropanů, pak jsou neustále napadány politickými a ideologickými oponenty, médii a právním systémem. Pokud dojde k politické rozpravě, která je v rozporu se státem vynucovaným multikulturalismem, okamžitě je cílem sil, které nejsou pouze jedovaté a pomlouvačné, ale i násilné. Evropanům nejsou povoleny skupiny hájící vlastní zájmy. Očekává se, že budou mlčet a hlasovat za politické strany, které pracují proti jejich zájmům jako jedna skupina.
Tyto trendy politického nátlaku můžeme vidět ve všech západních zemích. Projevují se mnoha způsoby. Je tu násilná represivní úchylka, kterou zastupuje Antifa, komunisté a anarchisté. Je tu neustálý výsměch médií. Existuje morální pobouření ze strany hlavních politických uskupení, které odsoudí každou nevhodnou stranu jako “rasistickou.”
Existují dobře financované organizace, které se zaměřují jen na zájmové skupiny hájící práva bělochů. Tyto organizace existují v každém západním národě. V Americe se nachází ADL a SPLC, ve Spojeném království existuje Hope Not Hate, Searchlight a UAF. Všechny mají značnou finanční podporu a ideologicky se snaží o zánik západní civilizace a bílé evropské identity.
Evropané nepřemýšlejí racionálně a logicky o dlouhodobých důsledcích masového přistěhovalectví a nuceného multikulturalismu právě kvůli těmto neustálým útokům na jejich vědomí. Vždy, když se objeví politická strana, která hovoří ve prospěch Evropanů, vidí, jak je napadána ze všech stran a všemi státními činovníky, kteří se ji snaží zničit.
Všichni lidé, rasy a kultury mají právo na sebeurčení s výjimkou Evropanů. Sebeurčení pro Evropany je našimi nepřáteli popsáno jako rasistické a netolerantní, protože chtějí zničit naši identitu prostřednictvím rasového a kulturního nahrazení.
Nemůžeme svobodně existovat jako Evropané v Evropě, nemůžeme svobodně předat evropské země našim dětem, nemůžeme žít svobodně, aniž nám byl vnucován multikulturalismus.
Lidé, kteří jsou skutečně svobodní, mají kontrolu nad vlastním osudem. Evropané tuto kontrolu nemají. George Lincoln Rockwell použil analogii, když mluvil o Americe jako o lodi, která je kormidlována na útesy komunisty. Podobná analogie platí i na Evropu – neřídí ji Evropané, kteří mají na mysli nejlepší zájmy Evropanů, ale směřuje do zapomnění pod vedením nepřátel evropských národů a západní civilizace. Dělají to proto, že správně řízená Evropa je hrozbou pro jejich globalistické ambice na absolutní kontrolu nad masou zombifikovaných konzumentů bez identity.
“Nikdo není skutečně svobodný, každý je otrokem bohatství, štěstí, zákona, nebo jiných lidí, kteří jim brání jednat podle svobodné vůle.” – Euripides
 

Zdroj: Smash Cultural Marxism
Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Matrace pro zdravé spaní

Specializovaný e-shop na matrace s dopravou zdarma.

Slevové kupóny

Ušetřete nemalé peníze na online nákupech. Slevové kupóny do e-shopů.

Hry zdarma

Nejlepší hry zdarma.

Půjčka do výplaty online

Výhodná nabídky půjčky do výplaty až 30 000 Kč. Vyřízení online.

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Army shop

Internetový army shop Armik.cz nabízí tisíce produktů za výhodné ceny.Dnes nejprohlíženější