Dr. Mike Yeadon: Klimatické a covidové lži – stojí za nimi stejní pachatelé
RSS

Dr. Mike Yeadon: Klimatické a covidové lži – stojí za nimi stejní pachatelé

Většinu obyvatel planety je třeba uvést do stavu neustálého strachu – pak se budou mnohem lépe ovládat. Úplně stačí vytvořit nějakou pohádku, které masy uvěří. Manipulace s pomocí masmédií a uplacených politiků je totiž velmi snadná.  To jsme ostatně viděli poslední dva roky, Drtivá většina lidí se nechala zmanipulovat natolik, že byli absolutně poslušní.
Systém sociálních kreditů, který se celosvětově „nacvičil“ na covid pasech, pak lépe roztřídí poslušné na neposlušné. A jistě není náhoda, že již nyní v různých městech Evropy testované sociální kredity zpravidla měří uhlíkovou stopu a jsou tedy jednoduše zaměřeny na sledování toho, zda se pokusné osoby nedopouští „klimatických zločinů.“
Kdo ovšem za covidovou či klimatickou lží stojí? Kdo dokáže tak dokonale manipulovat masami – jen s pomocí zkorumpovaných či vydíratelných politiků a masmédií?
Vzhledem k tomu, že příběh Covid se již pro masy do značné míry zhroutil, do popředí se stále více dostává další údajná katastrofa: „člověkem způsobená“ změna klimatu. Ti, kteří podněcovali covidový alarmismus, také představují klimatický narativ. To bylo nedávno uvedeno bývalým viceprezidentem společnosti Pfizer Dr. Mikem Yeadonem na jeho telegramovém kanálu. Důvod? Ti, kdo mají prospěch z pandemické propagandy, mají také prospěch z podvodu s CO2.
Mike Yeadon odkazoval na Telegramu na velmi podrobný  článek Davida Siegela na Medium , napsaný v roce 2015 (ale byl aktualizován znovu a znovu). Esej s názvem „Co jsem se naučil o změně klimatu: Věda není pevná“ analyzuje tvrzení o údajném „konsensu“ o člověkem způsobené změně klimatu – a vyvrací ho pomocí četných vědeckých zdrojů. Zajímavé je, že Siegel  sám dříve „věřil“ ve změnu klimatu. Ve svých pozorováních zdůrazňuje deset postřehů, které jsou v článku vysvětleny a podloženy. Jedná se o následující:
Počasí není klima. Neexistují žádné studie, které by prokázaly přesvědčivou souvislost mezi globálním oteplováním a zvýšenou frekvencí nebo intenzitou bouří, sucha, povodní, vln chladu nebo veder. Nárůst bouří je způsoben pouze zdokonalenými metodami měření. Nedošlo k žádnému skutečnému nárůstu.
Přirozené výkyvy počasí a klimatu jsou obrovské . Většina toho, co lidé nazývají „globálním oteplováním“, je přirozená změna a není způsobena člověkem. Země se otepluje, ale ne rychle, ne moc a ne v poslední době.
Panuje velká nejistota ohledně toho, jak klima skutečně funguje. Klimatické modely ještě nejsou dokonalé a předpovědi jsou neprůkazné.
Nový výzkum ukazuje, že kolísání sluneční energie velmi silně koreluje se změnami teploty Země spíš než hladiny CO2.
CO2 s tím má jen málo společného. Veškerá dekarbonizace, kterou můžeme udělat, klima příliš nezmění.
Neexistuje nic takového jako „znečištění uhlíkem“. Oxid uhličitý  není toxický plyn. Koncentrace CO2 v dřívějších epochách byla mnohonásobně vyšší než dnes.
Hladina moří bude pravděpodobně i nadále stoupat – ne rychle a ne moc. Vědci nenalezli žádnou souvislost mezi CO2 a hladinou moře.
Arktida také zažívá přirozené výkyvy, přičemž některé roky jsou teplejší jiné chladnější. Počet ledních medvědů vzrostl, nesnížil se. Jejich počty mají více co do činění s povolením k lovu než s CO2.
Nikdo neprokázal nepřirozené poškození útesů nebo mořských systémů. Je nepravděpodobné, že by dodatečný umělý CO2 poškodil oceány, systémy útesů nebo mořský život. Ryby jsou většinou ohroženy lidmi, kteří je ve velkém loví a jedí. Útesy jsou více ohroženy opalovacím krémem než CO2.
Mezivládní panel pro změnu klimatu a další sledují politickou agendu a PR kampaň, nikoli vědecké vyšetřování. Pod povrchem probíhá obrovské množství podvodů.
Siegel odkazuje na četné zdroje, které  lze nalézt v jeho článku . Yeadon to komentuje:
Rozhodněte se sami. Jsem na straně autora. Přibližně ve stejnou dobu, v roce 2016, jsem měl dobrý důvod mít k dispozici dostatek času. Začal jsem číst a začal jsem s nejnovější zprávou IPCC. Během několika stránek jsem věděl, že to není ani vědecké. Všechny odkazy byly založeny na dohadech. Žádný z nich nebyl založen na nesporných faktech. Další čtení mě upozornilo na podivný jev, že každý, kdo dříve souhlasil s klimatickou pohádkou a posléze zjistil, že jde o podvod, byl vystaven neuvěřitelné cenzuře. Mimochodem, velmi podobné dnešku.
Je to všechno falešné. Nic, co vám bylo řečeno o fosilních palivech a CO2 a globálním oteplování/změně klimatu, není pravda. Nic z toho.
Vy rozhodujete, co si o tom myslíte. Je mi celkem jasné, že jsou to stejní pachatelé.
S přáním všeho nejlepšího Mike
Zdroj
Yeadonovo prohlášení není v žádném případě bezdůvodné. Propaganda obklopující údajně nezbytnou „energetickou transformaci“, pro kterou je ukrajinská válka také nestoudně instrumentalizována , je všudypřítomná v celé EU. Někteří občané mohou být natolik hloupí, že uvěří, že současné cenové exploze jsou skutečně vinou Vladimira Putina. Ale faktem je, že to, co v současné době zažíváme, je naprosto očekávaný důsledek politiky „nulových emisí“ prosazované západními zeměmi. 28. ledna 2022  (asi měsíc před vypuknutím války) WEF popsalo důsledky přechodu na „zelenou ekonomiku“ (což podle článku znamená dodatečné náklady ve výši „ubohých“ 3,5 bilionu dolarů ročně):
Mezi nejvýraznější dopady na každodenní život budou patřit rostoucí účty za energii, ztráty pracovních míst v odvětvích s vysokými emisemi, změny ve stravě lidí a rostoucí výdaje na ukončení naší závislosti na fosilních palivech při vytápění domovů a cestování.
To je to, co právě teď zažíváte. Stejně jako covidová propaganda prospěla farmaceutickému průmyslu a jeho investorům, tak i klimatická propaganda má přinést biliony a kvadriliony dolarů do „zeleného“ průmyslu.  Finanční prostředky již proudí v hojnosti. Překvapuje vás, že Bill Gates, který se svým šířením poplašných zpráv o pandemii a neustálou reklamou na očkování směřuje peníze do společností,  do kterých sám investoval  krátce před začátkem covidové krize, také propaguje údajně člověkem  způsobenou změnu klimatu ? Nemělo by – mechanismy jsou koneckonců stejné.
Gates a jeho nadace investovali do nesčetných „zelených“ společností. Je to také Bill Gates, kdo chce pozvednout údajně klimaticky šetrné „falešné potraviny“, tj. potraviny z laboratoře, na standard pro populace průmyslových zemí. Gates je investorem do společností Impossible Foods, Beyond Meat, Memphis Meats (nyní Upside Foods), Motif a Hampton Creek Foods a Biomilq, které vyvíjejí „zelené“, umělé potraviny. Tyto výrobky nejsou  ani šetrné k životnímu prostředí, ani zdravé . To, že se o zdraví lidí Gates (a další údajní „filantropové“) vůbec nestará, se v takzvané „pandemii“ už dávno jasně ukázalo.
Ohodnoťte tento příspěvek! [Celkem: 0 Průměrně: 0 ]


Nejčtenější za týden