Slepec vede „vidoucí“
RSS

Slepec vede „vidoucí“

Pieter Bruegel st., Podobenství o slepcích
Slavný obraz Pietera Breughela je jakýmsi předobrazem naší (evropské) blízké budoucnosti.
Mnohatisícový dav, který se včera shromáždil na Václavském náměstí dal zřetelně najevo svůj postoj k současné vládě a hrozícímu nebezpečí, které tato vláda nejenže nebere vážně, ale dokonce je zlehčuje a dehonestuje. Žasnu, jak je možné, že především předseda vlády, politolog Petr Fiala, ani jeho ekonomičtí a poradci nemají ani za mák politické prozíravosti, bez níž se žádný skutečný leader státu neobejde. Je žalostné, jakými slovy o pořadatelích i účastnících demonstrace, kteří zaplnili celé Václavské náměstí mluví, když je s neochvějným klidem a neodmyslitelným úsměvem idiota nařkne ze sympatií k Rusku, co se stali oběťmi dezinformátorů a ruské propagandy. Myslím, že to pramení nejen z arogance, ale spíše z naprosté sociální a ekonomické idiocie, z absence sociální inteligence.
Je naprosto nemyslitelné, aby v době hrozící hospodářské krize (podle hejtmanů dokonce kolapsu) stál v čele státu člověk, jehož schopnost vnímat realitu a „signály“, které početná veřejnost vysílá, je naprosto nulová. Jeho výroky o demonstrujících rusofilech a obětech dezinformátorů jsou nejen scestné, politováníhodné a směšné, zároveň také přilévají oheň do ohně již tak rozbouřené společnosti. Je naprosto nepochopitelné, že Petr Fiala řeční a nálepkuje, aniž by si uvědomoval možný dopad svých mdlých proslovů (zákonité kauzality: příčina – důsledek). Možná byl „dobrý“ politolog, ale jako politik je naprosto k ničemu. Není schopen ani samostatně myslet, natož pak konat a jen pasívně přijímá pokyny svých eurounijních nadřízených. Nesamostatnost, nečinnost, neschopnost prosazovat zájmy svých občanů, to jsou vlastnosti, které jsou vítané v každém totalitním režimu. Ten by mu vyhovoval lépe. Petr Fiala se prostě ve špatné době ocitl na špatném místě (a nejen on). A je nejvyšší čas, aby to pochopil a vyvodil pro sebe důsledky (k úlevě nás všech). Ano, on je ten pověstný slepec, který nás vede do propasti, jenže na rozdíl od Breughelova obrazu ostatní lidé slepí nejsou.


Nejčtenější za týden