„Gorby“: Nekrolog
RSS

„Gorby“: Nekrolog

Odešel symbol uskutečnění pokusů dohodnout svět bez válek a násilí. S Anglosasy neměl skoro žádné zkušenosti a spoléhal politicky naivně na lidi, kteří je měli, ale pracovali v jejich službách tajně proti němu. Kdyby se Gorby nepokusil o změnu SSSR, nebyl by svět lepší, než je dnes. Kissingerův tah čínskou kartou v 70. létech by nejspíš tak jak tak způsobil o 20  let později pro SSSR nevýhodnou antagonizaci a ideologickou izolaci od většiny světa. Systém SSSR nebyl reformovatelný a při své katastrofální nevýkonnosti neměl šanci na skutečné zlepšování života v něm.
Gorbačov se pokusil o reformu nereformovatelného a podle toho to také dopadlo. Musel prožívat osobní peklo, když musel pozorovat, co se děje v Rusku 90.let. Čím víc se snažil nedopustit v něm krveprolévání, o to k větším ztrátám na životech Rusů došlo! Ze zásadní změny pozic Putinova Ruska ve světě a zejména z jeho technické a vojenské obrody umožňující nebojácné kroky ve prospěch své bezpečnosti musel mít Gorby na sklonku svého života radost. Určitě se těšil i na návrat opuštěných Rusů ve státech vzniklých rozpadem SSSR, který se stal morálním imperativem Ruské federace potvrzujícím schopnost prosadit své zájmy jako rovnocenná velmoc dneška.


Nejčtenější za týden