Mír především
RSS

Mír především

My, obyvatelé střední Evropy, jsme znepokojeni narůstajícím stupňováním války na Ukrajině. Nikdy se nesmíříme s bratrovražedným konfliktem dvou největších a kdysi nerozlučně spjatých slovanských národů. Ostře protestujeme proti ruské agresi na Ukrajině a dalším revanšistickým nárokům. Rozumíme však také bezpečnostním obavám Ruska, které se cítí být dosavadní politikou Severoatlantické aliance ohroženy. A především, solidarizujeme se s obyvateli Donbasu, kteří nejvíce trpí následky války, a vyzýváme k důsledné ochraně jejich národnostních, sociálních a občanských práv. S tímto lidem nejvíc cítíme, protože je nejvíce zkoušený a nejkrutěji platí za neschopnost politiků dodržet své sliby.
Naše národy si velmi dobře pamatují, co je okupace. Nikdy jsme se s ní nesmířili a nikdy jsme to okupantům, pěti vojskům Varšavské smlouvy, nezapomněli. Ale naše národy si navždy budou připomínat moudrost politiků, kteří nedopustili, aby se prolila krev tisíců nevinných lidí. Mír je těžká práce, vyžaduje od mocných cit a sounáležitost s lidmi, které mají chránit i bránit. V Ukrajině se dnes prolévá krev, Ruská federace vtrhla na její svrchované území a my, signatáři této výzvy, akt agrese jednoznačně odsuzujeme. Prohlašujeme, že jsme proti jakékoli politice, jejímž pokračováním mají být války. Držíme se této zásady konzistentně, vždy, v minulosti, dnes i v budoucnosti, bez ohledu na to, která velmoc válku začala. Válka se přelila už i do lidských myslí, bojujeme mezi sebou místo toho, abychom společně hledali východisko, ne nepřítele. Na konci každé zbraně je lidský život, proto jsme proti zvyšování zbrojení a proti dodávkám zbraní kterékoli z bojujících stran.
Vítáme, že oba znepřátelené tábory – jak Moskva, tak Kyjev – chápou, že tento konflikt lze ukončit pouze diplomatickými jednáními. Zároveň však vidíme, že neumí najít způsob, jak jich dosáhnout. To, že bojující státy tvrdohlavě vznášejí maximální požadavky nebo dokonce odmítají mírové rozhovory, není ve válkách tohoto typu nic zvláštního. Je to jen důkaz, že neumí vyjít ze slepé uličky, ze které jim může pomoci se dostat jen rozsáhlá diplomatická ofenzíva. V této souvislosti nás znepokojuje, že mezinárodní společenství, zvláště západní aktéři, nevyvinuli dosud žádný společný tlak na zahájení jednání. Vyzýváme proto představitele našich států, zejména vlády Slovenské a České republiky, aby místo posílání zbraní, prodlužování války a dalšího krveprolití vyvinuli maximální tlak na diplomatické řešení konfliktu, aby využili všech svých kontaktů, mezinárodního vlivu a komparativních výhod vyplývajících z jedinečného kulturního a geopolitického postavení, na co nejrychlejší ukončení krveprolití na Ukrajině.
Válkychtiví lidé se snaží světu namluvit, že dohodnout se znamená kapitulovat, že porozumění není možné a mír lze nastolit pouze vítězstvím jednoho a porážkou druhého. Jenže historické zkušenosti nám ukazují, že to není pravda, že lidé jako James Carter, Javier Pérez de Cuéllar nebo Henry Kissinger dosáhli míru jednáním a ne náhodou za to dostali Nobelovu cenu. Začátek jednání není ospravedlněním válečných zločinů. Jednání neznamenají nadiktovat Ukrajině kapitulaci. A vyjednávání neznamená ignorovat přání zúčastněných stran. Jednání jsou nezbytným prostředkem k dosažení příměří, k zabránění dalšího utrpení a rozšiřování konfliktu. Každý další den války znamená stovky dalších obětí, které umírají pro cíle, které jsou stále méně reálné.
Je znepokojující, že Evropská unie v této zástupné válce dvou velmocí nehraje vlastní hru. Ale je šílené, pokud dělá kroky, které ohrožují její vlastní energetickou a potravinovou bezpečnost, dokonce její vlastní existenci. Proto je nezbytné, aby evropští lídři přijali prohlášení, že nemají zájem na pokračování války a adekvátně tomu přizpůsobili další strategii. Evropě musí v první řadě záležet na obnovení míru na kontinentě, a na to musí vypracovat strategii, jak válku co nejdříve ukončit. Pokračování války není a nesmí být řešení problému. A naše země nesmí stát na okraji, ale musí sehrát aktivní roli při diplomatickém řešení konfliktu.
Vyzýváme státníky, kteří jediní dokáží zastavit toto šílenství, aby ukázali odvahu a zodpovědnost za lid, který vedou. Vyzýváme znepřátelené strany, aby našli odvahu sednout si k jednacímu stolu as otevřenou myslí hledali východisko z této smrtonosné situace. Vyzýváme naše domácí politiky, aby nezapomněli na své občany, na jejich bezpečnost a na jejich potřeby. Volby mají smysl pouze tehdy, pokud zvolení chápou zodpovědnost, kterou na sebe přebírají. Nejvyšším zákonem ať je vůle občanů a občanek každé svobodné republiky. Válka není v jejich zájmu. Politici, jednejte jejich jménem!
Eduard Chmelár, historik a politický analytik
Stanův komentář: K této mírové výzvě je možno se připojit, stačí zaslat souhlasné stanovisko na náš redakční e-mail.


Nejčtenější za týden