Mnoho lidí, kteří jsou plně očkovaní proti COVID, následně osleplo
RSS

Mnoho lidí, kteří jsou plně očkovaní proti COVID, následně osleplo

Postupně vychází najevo další a další vedlejší účinky genových preparátů, které kdosi zcela neprávem nazývá vakcínami. Mnoho se psalo o srdečních problémech, zvýšeném výskytu propuknutí různých typů rakoviny, problémech se srážlivostí krve nebo částečném ochrnutí (někdy dočasném). Nyní se začal projevovat další symptom, kdy jen ve Velké Británii již hlásí mnoho případů a zdá se, že pravděpodobnost oslepnutí se zvyšuje s každým „posilovačem.“
Nedávné údaje ze Spojeného království  naznačují , že stále větší počet plně očkovaných lidí ztrácí zrak. Systém žluté karty MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) v současnosti ukazuje 163 případů úplné slepoty u lidí léčených sloučeninou BioNTech od společnosti Pfizer a také dalších šest případů ztráty centrálního zraku a čtyři případy náhlé ztráty zraku.
Dalších 21 lidí  údajně také trpělo „dočasnou slepotou“ způsobenou konkrétně injekcí Pfizer. Tato nežádoucí reakce způsobuje rozmazané vidění nebo ztrátu zraku v jednom oku na několik sekund nebo dokonce minut.
Dalších 20 lidí prý také trpělo stavem zvaným „jednostranná slepota“, kdy člověk nevidí vůbec nebo vidí rozmazaně pouze na jedno oko.
„K 6. dubnu 2022 bylo hlášeno celkem 8 016 očních onemocnění jako nežádoucí reakce na přípravek Pfizer,“ uvádí Daily Exposé.
Má cenu potenciálně oslepnout jen proto, abyste se cítili „chráněni“ před nachlazením? Injekce AstraZeneca, která je v současné době dostupná ve Spojeném království, je také spojena s případy slepoty.
K 6. dubnu obdržela MHRA 324 zpráv o slepotě, tři zprávy o ztrátě centrálního vidění, pět zpráv o náhlé ztrátě zraku a 29 zpráv o dočasné slepotě mezi 14 895 očními stavy, všechny konkrétně spojené s injekcí AstraZeneca.
Také Moderna je aplikována  ve Spojeném království, i když v mnohem menší míře než společnosti uvedené výše. Mnoho lidí, kteří dostávají vakcínu Moderna, je však nyní také slepých.
MHRA ukazuje, že v souvislosti s injekcí Moderna bylo hlášeno 34 případů slepoty a 56 případů rozmazaného vidění. Jako nežádoucí reakce na injekci Moderna bylo hlášeno celkem 1 519 očních onemocnění.
„Včetně vedlejších účinků, kde nebyla specifikována značka vakcíny, bylo jako vedlejší účinky injekcí Covid-19 hlášeno celkem 24 516 očních onemocnění, z nichž 525 vedlo k úplné slepotě ,“ uvádí Exposé.
„Fact-checkers“ spolu s úřady se snažili tato data zamést pod koberec a označili je za nespolehlivá. Jejich úvaha je: ‚Jen proto, že někdo nahlásí postvakcinační událost, nemusí nutně znamenat, že to bylo způsobeno vakcínou.‘
Osoba, která se jmenuje Louis, zdokumentovala na Twitteru příběh své manželky, která oslepla na levé oko úplně a z 30 až 60 procent na pravé oko v týdnech a měsících po očkování společností AstraZeneca.
Neurolog, který ženu léčil, ji před podáním druhé dávky vakcíny varoval.
„Jak vidíte, tak problém, který ověřovatelé faktů odmítají jako ‚nemusí to být nutně chyba vakcíny‘, je pro lidi, kteří ji hlásí, velmi reálný,“ pokračoval Exposé.
„Ale proč vakcíny Covid dělají lidi slepými?“
Odpověď může souviset se skutečností, že vakcíny Covid také způsobují vážné kardiovaskulární problémy, včetně mrtvice.  Ztráta zraku se s nimi často kryje , takže to začíná dávat smysl.
Ohodnoťte tento příspěvek! [Celkem: 0 Průměrně: 0 ]


Nejčtenější za týden