Univerzita australského státu Queensland přiznala existenci a vývoj černých polymerových nanovláken, která připomínají červy! Vlákna se nastřikují na povrchy roušek, protože prý blokují množení virů! Takže proto po vdechnutí mají lidé tato vlákna v krevní
RSS

Univerzita australského státu Queensland přiznala existenci a vývoj černých polymerových nanovláken, která připomínají červy! Vlákna se nastřikují na povrchy roušek, protože prý blokují množení virů! Takže proto po vdechnutí mají lidé tato vlákna v krevní

Univerzita australského státu Queensland přiznala existenci a vývoj černých polymerových nanovláken, která připomínají červy! Vlákna se nastřikují na povrchy roušek, protože prý blokují množení virů! Takže proto po vdechnutí mají lidé tato vlákna v krevních rozborech? Další konspirace se znovu stala realitou a univerzita tato nanovlákna vyvíjí a testuje ve spolupráci s americkou firmou Boeing! Univerzita už dokonce uvolnila i vědeckou publikaci, která otevřeně popisuje mechaniku černých a kroutících se vláken, která v kultivačním roztoku či v lidském těle mohou růst díky polymerovým vazbám!
A je to venku! Další údajná konspirace je potvrzena jako realita a přiznání přichází přímo z Austrálie, konkrétně z tamní státní univerzity v Queenslandu. Australský Institut pro bioinženýrství a nanotechnologie, který spadá pod tuto univerzitu, totiž ve spolupráci s americkou firmou Boeing [ 1 ] vyrábí a testuje speciální postřikový materiál, který obsahuje nanovlákna v podobě dlouhých černých červů , kteří se přichytí na povrchu materiálu a jako kartáč svými vlákny zachycují jednotlivé viry, takže se nemohou pohybovat a šířit. Tato černá vlákna, jak už před mnoha měsíci uváděl právě náš server, jsou opravdu vyrobena z polymerů, uvádí to samotná univerzita. Samotný postřik je na bázi vody, ve které se nachází tato nanovlákna a na cílovém povrchu se vlákna permanentně uchytí do jisté formy nanolepidla.
Polymerový nanočerv Queensladnské univerzity
Univerzita uvádí [ 1 ], že postřik by se mohl aplikovat na roušky, aby lidé nevdechovali viry. Problém je v tom, že tohle není nic jiného než damage control a de facto nucené přiznání objevem ( confirmation by revelation ). Globalisté tím posunují overtonovské okno, protože už nemohou nadále popírat, že v lidské krvi očkovaných osob a ve vakcínách plavou divná vlákna podobná červům. Pojďme si ocitovat, co se píše na webu univerzity. Pokaždé, když globalisté něco už nemohou nadále popírat, obvykle to publikují jako formu nějakého objevu, který je teprve “ jenom ” ve vývoji a ve fázi zkoumání, ale rozhodně ne v plošném nasazení, ne ne! Je to obranný mechanismus na zamezení paniky mezi obyvatelstvem.
Technologie antivirového povrchového nátěru nastříkaného na obličejové masky by mohla poskytnout další vrstvu ochrany proti COVID-19 a chřipce.
Povlak vyvinutý na Queenslandské univerzitě již prokázal účinnost při ničení viru způsobujícího COVID-19 a slibně se uplatňuje jako bariéra proti přenosu na površích a obličejových maskách. Výzkumný pracovník Australského institutu pro bioinženýrství a nanotechnologie Queenslandské univerzity, profesor Michael Monteiro uvedl, že povlak na bázi vody vytváří struktury podobné červům, které napadají virus.
“ Když byly chirurgické masky postříkány těmito ‘nano-červy’, došlo k úplné inaktivaci varianty Alpha viru Sars-CoV-2 a chřipky A, “ uvedl profesor Monteiro.
Povlak byl vyvinut ve spolupráci se společností Boeing v rámci společného výzkumného projektu a byl testován v Institutu Petera Dohertyho pro infekce a imunitu na Univerzitě v Melbourne. “ Tyto polymerové “nanoobaly” narušují membránu kapiček virů přenášených kašláním, kýcháním nebo slinami a poškozují jejich RNA, ” uvedl profesor Monteiro. “ Použitá chemie je univerzální, takže povlak může být snadno přepracován tak, aby se zaměřil na nově vznikající viry a pomohl při kontrole budoucích pandemií. “
Profesor Monteiro uvedl, že obličejové masky budou i nadále důležitou součástí pomoci při prevenci nebo snižování přenosu viru COVID-19 v komunitě. “ Antivirové povlaky nanesené na povrch roušek by mohly snížit infekci a poskytnout dlouhodobá kontrolní opatření k eliminaci povrchového i aerosolového přenosu, “ řekl. “ Víme, že COVID-19 zůstává na některých površích infekční po mnoho hodin nebo dní a poskytuje přímou cestu k infekci. Proto je třeba klást větší důraz na eliminaci povrchového i vzdušného přenosu, aby se doplnilo očkování populace, které má zastavit současnou pandemii. “
Povlak je šetrný k životnímu prostředí, je na bázi vody a jeho syntéza odpovídá výrobním postupům používaným v průmyslu barev a nátěrových hmot.
Povrchy se syntetickými vlákny z polymerů představují neprozkoumané riziko
Univerzita již publikovala [ 3 ] vědeckou studii, kde je celkem logicky a pro laickou veřejnost přístupným způsobem vysvětleno, že vlákna fungují jako de facto kartáč, resp. chlupatá deka, která do svých vláken zachytí viry. Jenže tato vlákna jsou k povrchu materiálu přichycena jen elektrostatickými silami povrchů a pomocí lepkavých proteinů, přičemž polymerové struktury se mohou z povrchu odloučit a mohou být vdechnuty do lidského těla.
Přestože ve vědecké studii nejsou provedeny testy a klinické studie, lze se domnívat, že po vdechnutí se budou tyto polymery v lidském těle chovat úplně stejně, jako se chovají běžné polymery a polysacharidy přírodního původu, které si vyrábí samo lidské tělo. Polymery budou mít tendenci ve vhodném prostředí provádět syntézu s proteiny a prodlužovat své řetězce z jednotlivých vhodných monomerů.
Funkce nanočervů jako chlupaté deky na chytání lipidových koulí koronaviru
Syntetické a biologické polymery se velmi snadno spojují, dokonce snadněji než pouze biologické. Důvodem je symetrie a pravidelnost syntetických polymerů, takže vytvoří vždy stejně kvalitní vazbu s podobným biologickým monomerem. Takové polymery potom mohou z nanometrové škály dorůst až do centimetrových velikostí v extrémních případech.  V případě biologických polymerů to nehrozí, protože monomery na biologické bázi podléhají rozkladu a reaktanci, takže vlákno se dříve rozpadne než nabere velké délky.
V případě syntetických polymerů je to však jinak. Ty jsou uměle navrženy pro zachování své pevnosti a struktury. Vazby s bio monomery potom probíhají jako syntéza-bio-syntéza, anebo jako bio-syntéza-bio. Obrazně si to můžete představit jako prodlužovačku, kdy na jednom konci je kolík (samec) a na druhém konci zásuvka (samice).
Důsledky vdechnutí syntetických polymerů a jejich kultivace v těle končí bizarními nemocemi a plastovými vlákny prorůstajícími z lidské kůže
Boeing chce tyto postřiky aplikovat na sedadla a bezpečnostní pásy na sedadlech pro cestující ve svých letadlech, takže si dovedete představit tu obrovskou expozici milionů lidí, kteří přijdou do kontaktu s těmito syntetickými polymery v podobě nanočervů. Lidé tato vlákna setřou ze sedadel nejprve na svoje ruce a z těch se to potom dostane do úst během pár chvil, při jídle a podobně. Tato vlákna se poté dostanou do lidského organismu, kde potom začnou probíhat dosud lidstvu neznámé procesy, kdy např. lidem začnou z ruky vyrůstat podivná plastová vlákna, tzv. morgellony , protože jak už jsem nahoře uvedl, pokud mají polymery vhodné podmínky pro řetězení za pomoci syntetických spojek, tak dorůstají značných délek.

An antiviral surface coating technology that deploys worm-like structures, known as ‘nanoworms’, on face masks could provide an extra layer of protection against COVID-19 and the flu. @AIBNatUQ @UQ_News @Boeing #UQResearch #COVID https://t.co/lJYtpIXJT6 pic.twitter.com/bE1F4aHCmV
— AIBN Research (@AIBNatUQ) September 15, 2021

Tedy potom z nanometrického spektra mohou narůst až do centimetrových velikostí a dokonce mohou začít vyrůstat z kůže, v extrémních případech. Polymery jsou totiž plasty, které si tělo umí samo vyrábět a naštěstí jenom v omezené míře. Pokud jsou ale do těla dopraveny příhodné syntetické polymery, v těle začnou růst vlákna způsobem, že pod mikroskopem jsou potom k vidění kroutící se vlákna podobná červům. Univerzita mimochodem uvádí ve vědecké studii, že na konci červů jsou fluorescenční molekuly, což znovu potvrzuje, proč krev očkovaných lidí v některých případech ve tmě svítí.
Podrobnosti ohledně konstrukce nanočervů
Používání nanomateriálů v široké populaci je vysoce nebezpečné a dosud neexistují žádné dlouhodobé studie zdravotní nezávadnosti. Mnoho bio polymerů v lidském těle zajištuje zásadní procesy látkové výměny, přeměny cukrů, činnosti ledvin, jater nebo slinivky břišní. Ve chvíli, kdy by se do těchto orgánů dostaly syntetické polymery a začaly by uvnitř orgánů růst, vedlo by to k pomalému umírání člověka, a to podle rychlosti růstu těchto polymerů. Každý takový polymer se změnou své délky je schopen na sebe vázat více a více prvků v těle. Při určité délce může polymer na sebe vázat železo a feritin z lidské krve, takže vlákno získá schopnosti polarizace v magnetickém poli, ale i schopnosti elektrické indukce a vyvolávání elektrických zkratů a přemostění, např. v mozku v neurální síti.
Odstupující česká vláda chce donutit lidi k očkování, od 1. listopadu ruší pojišťovny úhrady testů. Covidové pasy za každou cenu ke kontrole obyvatestva
Znovu se zamyslete, proč právě končící česká odstupující vláda zrušila od 1. listopadu proplácení testů zdravotními pojišťovnami? Ano, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch to řekl [ 4 ] jasně, chtějí tím donutit lidi k očkování , protože placení 1 500 až 2 000 Kč za PCR test na 3 dny, anebo několik stovek za antigenní test na 24 hodin prostě lidem poleze nejprve do peněz, a potom i na nervy. Takže, za každou cenu chtějí do lidí dostat vakcínu, ve které plavou tak podivné věci, a zdaleka nejde jen o nanočástice a polymery.
Globalisté právě v těchto okamžicích rozjíždí novou krizi, o které možná zatím netušíte. Je to krize na trhu s energiemi, jejímž cílem je vytvoření tak kritického nedostatku a současně předražení energií, že lidé začnou volat po kontrole volného trhu, po omezování svobody člověka ve spotřebě energií , po omezování nabíjení elektrických aut, po omezování vytápění ve velkých halách a podnicích, aby firmy byly donuceny lidi zaměstnávat z domova a tím se urychlil nástup digitální ekonomiky.
Za každou cenu tu vakcínu do vás dostanu. Váš Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví
Zkrátka se jedná o další dějství v této pandemické krizi, ovšem zde již půjde o krizi na jiné frontě, na frontě energetické. Spolu s ní brzy vypukne krize zaměstnanosti a vzrůstajících cen spotřebního zboží, zejména potravin. Cílem je opět vytvořit krizi a následně kvůli ní zavést kontroly a omezování soukromé spotřeby s limitními odběry a nákupy s cílem omezení emisí CO2. Za těmito procesy se neskrývá nic jiného, než je uvalení tzv. karbonové daně na obyvatelstvo. Karbonová daň může být sice uvalena v podobě daně na prodávané zboží, ale politikům se do toho nechce. Moc se jim nechce, lidé by je přestali volit.
Sociální kredit ve společnosti s nepodmíněným příjmem a karbonovou daní na řízení spotřeby populace za účelem vytvoření neutrálního trhu
A tak globalisté začali razit systém Sociálního kreditu, kdy se  karbonová daň bude počítat každému obyvateli individuálně , a to podle jeho tržní spotřeby, podle nákupů. Ve Švédsku to již testují [ 5 ] s platební kartou Doconomy. Jenže, k tomu je zapotřebí zrušit jednu platební metodu, kterou nejde monitorovat a z ní vypočítávat objem karbonu. Ano, tou metodou je hotovost. Jakmile bude eliminována hotovost, bude možné okamžitě zavést sociální kreditní systém s karbonovou daní. Každá transakce bude mít vypočtený karbonový objem. Každá položka v obchodě.
Při vyčerpání měsíční kvóty karbonového limitu budete platit pokuty, rozumějte extra přirážku za každou položku zboží, a to až do konce měsíce, než se karbonová kvóta na vašem účtu sociálního kreditu znovu vynuluje. Cílem tohoto opatření je Total Control a vytvoření dystopické společnosti s tzv. vyrovnanou, resp. neutrální ekonomikou podle vize George Friedmana, která umožní zavedení nepodmíněného příjmu jako ultimátní zbraně konečného řešení na ovládnutí poslušnosti světové populace.
“Pandemie představuje vzácnou, ale časově omezenou příležitost k zamyšlení o novém pojetí a přenastavení našeho světa.” – Klaus Schwab, prezident Světového ekonomického fóra
Všichni politici v tomto plánu plní své maličké úlohy, jednu za druhou, postupně. Ovšem dohromady staví všichni novou Babylonskou věž nového světového pořádku, který bude řízen jedinou světovou vládou, globálním governmentem nikým nevolených sionistických bank a korporací, které již dnes mají větší moc než státní velmoci a blokují i americké prezidenty na svých sociálních platformách. A ovládání lidí, k tomu jsou potřeba sledovací a monitorovací technologie, mobilní telefony, později hodinky, později čipy a zejména vakcíny, detekční látky v lidském těle reagující na elektromagnetické impulsy.
Ale rovněž uvidíme i látky modifikující chování člověka, látky likvidující jeho přirozenou imunitu a vytvářející imunitu novou, krátkodobou, komerční. Jenom malá část lidí bude vědět, co se děje, ale davy je nebudou poslouchat. Je totiž nebezpečné osvobozovat ty, kteří chtějí zůstat otroky. Osvobozený otrok totiž má tendenci založit si vlastní otrokářství, stát se sám zlým otrokářem a pokračovat v businessu, ze kterého byl kdysi osvobozen. Informace tak lezou od globalistů pomalu, ale postupně budou odhalovat všechno, co už nepůjde dál utajovat a popírat.
-VK-
Šéfredaktor AE News
S námi čtete, s námi objevujete
Vážení čtenáři Aeronetu, pokud se vám líbí naše investigativní žurnalistika a komplexní analýzy, které pro Vás už 7. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, a chcete-li, abychom vám i nadále mohli přinášet nové informace a politické analýzy a komentáře, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce  zde , ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca.  31%  z cílové sumy a  do konce měsíce zbývá 10 dní . Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná.  Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!


Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!


Nejčtenější za týden