Kverulant.org: Vedle platu 115 tisíc hrubého dostávají poslanci na náhradách v průměru 110 tisíc korun čistého měsíčně
RSS

Kverulant.org: Vedle platu 115 tisíc hrubého dostávají poslanci na náhradách v průměru 110 tisíc korun čistého měsíčně

Vzpomínáte si ještě na „protikorupční“ Věci Veřejné a jejich slib, že budou vracet všechny poslanecké náhrady? Nevrátili ani korunu. Po více než deseti letech bylo načase se na poslanecké náhrady poslanců podívat znovu. Kverulant zjistil, že každý současný poslanec vyčerpal v průměru na poslaneckých náhradách za prvních 8 měsíců od svého zvolení skoro 900 tisíc korun. Kverulant musel Poslanecké sněmově za podklady ke své analýze zaplatit skoro devět tisíc.  Pomozte Kverulantovi uhradit náklady na důslednou kontrolu politiků alespoň malým darem.
Na úvod budiž řečeno, že Kverulant je přesvědčeným zastáncem liberální demokracie a svým příspěvkem nechce zvyšovat nedůvěru v tak důležitou instituci parlamentní demokracie jako je právě parlament.  Na druhou stranu, veřejnost má plné právu vědět, jak jsou její zástupci z jejich peněz placeni. Proto provedl rozsáhlou analýzu poslaneckých náhrad a poslaneckých platů.
Poslanecké náhrady
Poslanci mají nárok na kde co. Jejich benefity dokonce upravuje zákon 236/1995 Sb. Ten dle § 5, odstavec dává poslancům právo na náhrady, tedy na proplacení těchto výdajů:
výdaje na reprezentaci,
výdaje na dopravu vlastním vozidlem nebo nájemným dopravním prostředkem z místa trvalého pobytu do místa sídla orgánu, v němž vykonává funkci, a zpět, v místě sídla tohoto orgánu a při cestách spojených s výkonem funkce,
výdaje na dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky, s výjimkou letecké dopravy, při tuzemských cestách spojených s výkonem funkce (dále jen „tuzemské cesty“),
výdaje na leteckou dopravu při tuzemských cestách,
výdaje na dopravu při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce (dále jen „zahraniční cesty“),
výdaje na stravování při tuzemských cestách,
výdaje na stravování a některé další výdaje při zahraničních cestách,
výdaje na ubytování při tuzemských cestách,
výdaje na ubytování při zahraničních cestách,
výdaje na přechodné ubytování v místě sídla orgánu, v němž vykonává funkci,
výdaje na odborné a administrativní práce,
výdaje na činnost průvodce nebo osobního asistenta,
výdaje na odbornou literaturu.
Tím však výčet poslaneckých privilegií nekončí. Podle stejného zákona, ale tentokrát podle dle § 6, mají poslanci dále nárok na:
užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici,
užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou,
užívání služebního vozidla bez řidiče k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou,
užívání přiměřeně vybaveného bytu,
ubytování v místě sídla orgánu, pokud v tomto místě nemá trvalý pobyt,
užívání jedné přiměřeně vybavené kanceláře ve svém volebním kraji nebo ve svém volebním obvodu zřízené po dohodě s poslancem,
úhrada zdravotních služeb,
přednostní zřízení účastnické telefonní stanice,
zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice,
zřízení a užívání dvou účastnických telefonních stanic.
Informace nebyly zadarmo
Kverulant se poslanecké sněmovny parlamentu zeptal, kolik si toho již poslanci nechali vyplatit od počátku volebního období 8. listopadu 2021 do 1. července 2022. Kverulanta zajímali všichni poslanci a každý jednotlivý titul náhrad či benefitů. Poslanecká sněmovna mu sdělila, že vyhledávání informací by bylo mimořádně rozsáhlé a pustí se do něj, jen pokud Kverulant sněmovně za tuto práci zaplatí 8 705 korun. Kverulantovi nezbylo než zaplatit. Po měsíci čekání dostal krabici a pustil se do analýzy.
Tabulka vyplacených poslaneckých náhrad
Celkem všichni poslanci za 8 měsíců od první schůze sněmovny 8. listopadu 2021 do 30. června 2022 vyčerpali na náhradách 175 milionů korun. Největší položkou byly náklady na dopravu. Ty činily 62 milionů korun. Náklady na kanceláře, asistenty a telefony pak celkem 43 milionů korun. Každý současný poslanec vyčerpal v průměru na poslaneckých náhradách za prvních 8 měsíců 865 tisíc korun. Měsíčně to činilo 108 241 čistého v průměru na jednoho poslance. Rozdíly mezi poslanci nejsou velké. V podstatě se dá říct, že všichni poslanci čerpají tolik, kolik mohou.
Fiktivní pronájmy
Je zřejmé, že v některých případech dochází ke zneužívání poslaneckých náhrad. Kverulant odhalil, že poslanec za ODS Petr Bendl si za peníze poslanecké sněmovny fiktivně pronajímá kancelář v Rakovníku. Kverulant na Bendla podal v srpnu 2022 trestní oznámení pro podvod. Podrobnosti o tom naleznete v kauze  Poslanec Bendl si za veřejné peníze fiktivně pronajímá kancelář .
Zneužívání poslaneckých náhrad je evergreenem české politiky. V roce 2009 byl tehdy ještě jen poslanec Bohuslav Sobotka donucen přiznat, že ke spoření na luxusní byt v Praze-Stodůlkách, který koupil za více než sedm milionů korun, zneužíval i poslanecké náhrady, jež byly určené na jiné věci, třeba na dopravu a bydlení zákonodárce. Sobotka si jako jihomoravský poslanec nechával dlouho proplácet nájem bydlení v Praze ve výši 17 tisíc korun, přitom si poslanec Sobotka své trvalé bydliště ve Slavkově u Brna držel pouze papírově.   „Ano, používal jsem k tomu i peníze z poslaneckých náhrad. Neznám ústavního činitele, který by plat a náhrady odděloval,“  řekl tehdy Sobotka. Ve využívání poslaneckých náhrad ke spoření na byt tehdy Sobotka neviděl problém:  „Pro využití prostředků není stanovené žádné přesné pravidlo. Zákon jsem neporušil.“
Poslanecké platy
Vedle poslaneckých náhrad berou poslanci ještě plat. Jeho výpočet však není ničím jednoduchým. Plat poslance byl od doby vzniku zákona vázán na platy státních úředníků tím, že platová základna byla v relaci na nejvyšší stupeň platového tarifu. V současné době je platová základna stanovena vyhláškou. Od 1. do 31. ledna 2022 činila platová základna 89 155 Kč. Od 1. února 2022 činí 84 060 Kč. Z platové základny se pak násobením různými koeficienty vypočítává plat. Základní koeficient, na který má nárok každý poslanec činí 1,08. Platový koeficient poslance se dále zvyšuje takto:
místopředsedovi podvýboru o 0,11,
místopředsedovi výboru, předsedovi podvýboru a za každých 15 členů poslaneckého klubu jednomu místopředsedovi poslaneckého klubu o 0,22,
předsedovi výboru, předsedovi poslaneckého klubu, předsedovi komise a předsedovi vyšetřovací komise komory Parlamentu, předsedovi delegace Parlamentu České republiky v Parlamentním výboru přidružení Evropské unie a České republiky a vedoucím stálých delegací Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací o 0,44; předsedovi poslaneckého klubu se dále zvyšuje platový koeficient o 0,03 za každých i započatých deset členů poslaneckého klubu nad nejnižší počet stanovený zvláštním zákonem,
místopředsedovi komory Parlamentu o 0,98,
místopředsedovi komory Parlamentu, který jako první zastupuje předsedu komory Parlamentu, o 1,09,
předsedovi komory Parlamentu o 1,82.
Zde jsou dva příklady takového výpočtu. Plat předsedy výboru: platová základna x (koeficient + zvýšený koeficient za funkci) 84 060 x (1,08 + 0,44) = 127 771. Plat místopředsedy poslanecké sněmovny, který je zároveň místopředsedou výboru a místopředsedou podvýboru: platová základna x (koeficient +místopředseda parlamentu + místopředseda výboru +místopředseda podvýboru) 84 060 x (1,08 +0,98+ 0,22+0,11) = 200 903.
Tabulka poslaneckých platů
Celková suma hrubé mzdy vyplacená poslancům činila za 8 měsíců od první schůze sněmovny 8. listopadu 2021 do 30. června 2022 téměř 200 milionů korun. Kverulant vypočetl, že každý současný poslanec pobíral v průměru hrubou mzdu ve výši 114 tisíc korun. Ve skutečnosti to však bylo o něco víc. Protože daňová základna pro výpočet platů byla v lednu 2022 o něco vyšší než kalkulovaných 84 060 korun.
Na rozdíl od poslaneckých náhrad jsou rozdíly v platech značné. Největší příjem má předseda a místopředsedové parlamentu. Jejich hrubý plat je zpravidla přes 200 000 korun. Naopak nejmenší plat za vykonávání mandátu poslance berou zpravidla členové vlády. Ty ovšem vedle platů poslaneckých dostávají platy ministerské.
Prosba o podporu
Kverulant se věnuje kontrole politiků již od roku 2009.  Pomozte mu v tom, jakkoliv malým, za to však pravidelným darem.
Za Kverulantův tým Vojtěch Razima


Nejčtenější za týden