Lesk a bída letošní předvolební agitace energeticko-ukrajinskou krizí ještě umocněno
RSS

Lesk a bída letošní předvolební agitace energeticko-ukrajinskou krizí ještě umocněno

Opět stojíme před volbami, tentokrát do obecních zastupitelstev a 1/3 senátu.
A opět na nás útočí předvolební propaganda. Ostatně jako prakticky každý rok, již několikátý rok po sobě. Tentokrát však v umocněno krizovostí období:
- opět nabíhající vlna Coronaviru
- energetická krize
- blízkost válečného stavu
- explozivní inflace

Zdálo by se, že to jde o náměty pro celostátní vysokou (parlamentní) politiku, nikoliv však pro tu místní (komunální). Budiž zřetelně předznamenáno že NIKOLIV! Právě v krizových dobách jasněji vysvítá ona, leckdy bohužel i zastíraná provázanost vysoké a místní politiky.
Což lze snadno dokladovat a to jednak
- faktickou situací
a
- náhledem do volebních programů, kde toto doslova paradigma, naprosto chybí!


Faktická situace v dané lokalitě je vždy dána mixem celostátní legislativy a vládních nařízení prolínající se s konkrétními místními podmínkami. Jako takové můžeme považovat, mj.: - dopravní obslužnost - občanskou vybavenost (místní obchod, zdravotnické zařízení, škola/školka a další služby, jako např. pošta) - stav a kvalita sítí (elektřina, plyn, internetová přípojka, vodní hospodářství)
Promo článek: 


Promo článek


číst dál


Nejčtenější za týden