Úvaha jízlivého nevzdělance
RSS

Úvaha jízlivého nevzdělance

Můj názor na výsledky komunálních voleb nebude pravděpodobně častým. Domnívám se totiž paradoxně, že neoslabení množiny provládních voličů a prosazení svých lidí do obecních zastupitelstev se může stát pro jejich politiku trojským koněm. Tento zdánlivě rozporuplný názor vyžaduje vysvětlení.
V běhu je oslabování Evropy, deindustrializace a uvržení občanů do nouze nejen snížením jejich životní úrovně, ale i oslabením možnosti pokračovat a rozvíjet vše obohacující, co naše civilizace světu přinesla. Naši vlast postihnou všechna negativa tohoto programu zvlášť silně (z důvodů které není nutno opakovat) a zdá se nebo je téměř jisté, že protiofenzívy vládních politiků k ochraně občanů se nedočkáme. A nejen vládních, ale i opozičních (včetně SPD), kteří dobrovolně převzali mainstreamový narativ příčin řízeného úpadku naši společnosti a nenaslouchali odborné veřejnosti, která varovala před energetickou chudobou a jejími důsledky, ale také opakovaně nabízela řešení, byť v rozporu s politickými preferencemi.
Politiky nezajímá, že náš život ve 21. století nemůže napodobovat životní příběh našich pradědů, ekonomické podmínky a společenské vztahy jsou zcela jiné, přičemž musíme mít neustále na paměti, že boj o suroviny a trhy je nezmírajícím průvodcem lidstva a v globalizovaném světě byl ještě rozšířen o další formy nátlaku. Věčná otázka „Komu to slouží?“ je neodbytná.
Je pravděpodobné, že vláda a většina politické scény je postavená do role subalterní a s nastávajícími problémy si nebude vědět v daných mantinelech rady. Touha po moci je ovšem neopustí, proto je možné, a jisté náznaky již zazněly, že se bude snažit rozprostřít zodpovědnost za řešení neřešitelného do co největší šíře, a je nabíledni, že na řadě budou nižší administrativní celky. Komunální politici ovšem nemají finanční prostředky ani oporu v legislativě, takže se snadno ocitnou v patovém klinči. A právě přesilové obsazení zastupitelstev provládními politiky potvrdí a zdůrazní odpovědnost této části politické sféry zcela odtržené od bytostných zájmů našim společnosti.


Nejčtenější za týden