Švýcarsko: Sdružení lékařů a policistů vyzývá justici, aby vyšetřila náhlá úmrtí i velkou nadúmrtnost
RSS

Švýcarsko: Sdružení lékařů a policistů vyzývá justici, aby vyšetřila náhlá úmrtí i velkou nadúmrtnost

Většina evropských zemí hlásí nadměrnou úmrtnost, ale mnohé také razantní pokles porodnosti. U nás se zatím sice nadměrná úmrtnost neprojevuje v takových číslech jako v nejproočkovanějších zemích (Island, Portugalsko, Německo, Rakousko), ale patříme k zemím s největším poklesem porodnosti oproti obvyklému průměru (- 10,7%).
Na obrázku níže si povšimněte zejména tmavě zbarvených zemí: Německo, Rakousko, Island, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Irsko, Švýcarsko, Řecko  – tam všude byl neskutečný nátlak na očkování a někde i povinné očkování (minimálně pro určité skupiny obyvatel). Jde o nadměrnou úmrtnost za červenec, později to zřejmě bude horší. Na jižní polokouli (zejména Austrálie, Nový Zéland) se úmrtnost ještě razantněji zvýšila s nástupem zimy (u nás nástup léta), což lze očekávat i v Evropě s nástupem typicky podzimního počasí, které letos přichází poměrně brzy.
Ve Švýcarsku se již projevila nadměrná úmrtnost podobně jako v mnoha dalších zemích. Dvě sdružení nyní vyzývají k okamžitému prošetření nejen nadměrné úmrtnosti, ale zejména důvodu, proč letos došlo k úmrtí nezvykle velkého počtu lidí, kteří zemřeli náhle a zcela nečekaně. Jednalo se o předtím zcela zdravé a mladé lidi…

S ohledem na dramatický nárůst počtu náhlých a neočekávaných úmrtí, ke kterým v souvislosti s očkováním mRNA dochází, vyzvalo sdružení policistů WIR für EUCH a síť lékařů a vědců ALETHEIA ve Švýcarsku, všechny odpovědné orgány, aby konečně dodržely zákonnou povinnost poskytovat informace. Níže zveřejňujeme tiskovou zprávu a odkaz na podrobnější výzvu.
Alarmující nadměrná úmrtnost,  náhlá úmrtí: Požadujeme, aby justice plnila své zákonné povinnosti při vyšetřování neobvyklých úmrtí. Obyvatelstvo má právo na úplné informace. Pokud by se podezření na kauzální souvislost s novými mRNA vakcínami potvrdilo, je nutné neprodleně podniknout další právní kroky. Výzva k dalším pitvám byla odeslána všem příslušným policejním vyšetřovatelům a všem vrchním státním zastupitelstvím ve Švýcarsku 22. září 2022. Právní stav je jasný: policisté, státní zástupci a soudní lékaři jsou povinni v případě neobvyklých úmrtí vyloučit cizí zásahy ještě před zastavením trestního řízení. Jsou-li při úmrtí známky nepřirozené smrti, je státní zastupitelství povinno nechat příčinu smrti objasnit lékařskou prohlídkou a případně pitvou ( 253 odst. 1 a odst. 1 písm. 3 StPO). V každodenním životě lékařů a policistů zjišťujeme, že tyto zákonné povinnosti nejsou dodržovány. Nepřirozená úmrtí jsou evidována, aniž by byly objasněny příčiny nebo vyloučeny možné cizí vlivy. Vždy byly vlny veder – ale ne očkování mRNA Za posledních osm měsíců zemřelo ve Švýcarsku o 3000 lidí více než obvykle. Zároveň zaznamenáváme nárůst „mimořádných úmrtí“ v naší každodenní práci: dříve zdraví lidé umírají na „lékařské problémy“ za bizarních okolností. Lidé umírají „náhle a nečekaně“ při každodenních činnostech – jako je řízení auta, plavání nebo v kanceláři. Tato náhlá úmrtí a pozorovanou nadměrnou úmrtnost nelze jednoznačně vysvětlit virem SARS-CoV-2. Změna klimatu a teplo jsou také vyloučeny jako možné příčiny: v roce 2018 bylo v červenci výrazně tepleji – a přesto bylo v tomto měsíci zaznamenáno výrazně méně úmrtí než v červenci 2022.
Jedinou novinkou jsou mRNA vakcíny. Jde o látky, které byly schváleny na omezenou dobu a ještě zdaleka nejsou dokončeny klinické studie na lidech. Klinické studie byly dokonce formálně ukončeny kvůli předčasnému rozpuštění kontrolních skupin a surová data od výrobců vakcín jsou stále pod zámkem.
Trestní řád: Musí být vyšetřována nepřirozená úmrtí O mimořádné úmrtí podle § 253 odst. 1 StPO jde mimo jiné tehdy, dojde-li k úmrtí v důsledku požití neobvyklých látek nebo lékařského ošetření. Nové mRNA vakcíny zjevně spadají do této kategorie: Ti, kteří jimi byli očkováni, mají ve svém těle experimentální léčivou látku. Vzhledem k tomu, že na základě čistě vnější prohlídky těla (zákonné prohlídky) nelze v žádném případě vyloučit vnitřní poškození těla touto neobvyklou látkou, musí státní zastupitelství nařídit pitvu podle § 253 odst. 3.
Nezávislé pitvy již prokázaly, že může existovat příčinná souvislost s mRNA vakcínami: Heidelberský patolog Peter Schirmacher nalezl příčinnou souvislost s mRNA očkováním u 30 % vyšetřených osob, které zemřely v časové souvislosti s mRNA očkováním. Požádejte o trestní vyšetřování a pitvu
Navzdory zjevné potřebě jednat jsme zjistili, že se neprovádějí nezbytná vyšetřování. Toto zlehčování a negace jakýchkoliv závažných nežádoucích účinků očkování při vyšetřování policie a státního zastupitelství a soudního lékařství zbytečně ohrožuje lidské životy. Stav očkování tedy musí nakonec určit policie (počet očkování; datum posledního očkování). Pokud se i po zákonné kontrole dá předpokládat neznámá nebo domněle známá vnitřní událost a zemřelý byl očkován, musí státní zastupitelství nařídit pitvu. V důsledku toho se soudní lékařství nesmí spokojit s povrchním pátráním po zjevných, konečných příčinách smrti (například infarktu).
Toto odvolání bylo zasláno všem policejním komandům a vrchním státním zastupitelstvím ve Švýcarsku v podrobné odůvodněné verzi a je přístupné spolu s listinnými důkazy na  https://wirfuereuch.ch/aufruf-mehr-obduktionen-zur-aufklaerung-von- todesfaellen/  .
Ohodnoťte tento příspěvek! [Celkem: 2 Průměrně: 3.5 ] Článek Švýcarsko: Sdružení lékařů a policistů vyzývá justici, aby vyšetřila náhlá úmrtí i velkou nadúmrtnost se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda - nepřikrášlená realita islamizovaného světa .


Nejčtenější za týden