Svět ruskýma očima 679
RSS

Svět ruskýma očima 679

ČR míchala plyn: Stát pospíchá, aby doplnil zásobníky směsí ruského a amerického plynu
23. září 2022
V době, kdy velká část zemí EU snižuje stahování plynu do zásobníků podle úrovně naplnění, ČR zvýšila své kontingenty. Od poloviny měsíce dostává regasifikovaný (tedy z kapalného na plyné skupenství zpět převedený – pozn. edit.) plyn z USA, který byl dovezen do prvního protikrizového plovoucího terminálu zkapalněného plynu v EU – do Nizozemska. Sankce a protisankce snížily dodávky ruského plynu do EU.
Od 16. září ČR prudce zvýšila  čerpání plynu do svých zásobníků.  Do 21. září se dodávky zvýšily  průměrně dvojnásobně, na více než 9 milionů kubíků denně. Naposledy byl do místních zásobníků čerpán takový objem v červenci, když Severní proud pracoval na 40 % kapacity. Potom už byly denní dodávky vždy nižší než 3 miliony kubíků.
Plyn postupuje do zásobníku Moravia, který v podstatě od července nebyl v provozu. Celková zásoba byla v českých zásobnících k 21. září 3,5 miliardy kubíků, to znamená třetina roční spotřeby ČR v roce 2020. Zásobníky jsou naplněny na 84 %, což odpovídá plánům Evropské komise.
Je jasné, že dodatečné dodávky jsou regasifikovaný americký zkapalněný plyn. ČEZ je dostává podle smlouvy s Cheniere Energy přes první protikrizový plovoucí terminál LPG v Evropě. V nizozemském Emshavenu jsou dvě lodě na opětovné zplynování s celkovou kapacitou asi 8 mld. kubíků za rok, zprovozněny bylo v polovině září. Pro letošek si česká společnost rezervovala 3 miliardy kubíků. Do konce roku má v plánu přijmout ještě 700 milionů kubíků.
Podle Sdružení evropských přepravců plynu (ENTSOG) začal terminál dodávat regasifikovaný plyn od 16. září a za týden je naplněn z 85 %.
Společnost ČEZ je po mnoho let klientem Gazpromu. Jenže letos se dodávky ruského plynu do Evropy snížily. Kvůli sankcím a protisankcím se zastavil provoz plynovodu Jamal – Evropa přes Polsko a po něm i Severní proud. Ukrajinský tranzit se snížil poté, co operátor odmítl přijímat plyn přes hraniční bod Sochranovka, který je pod kontrolou ruské armády.
Šéf české státní společnosti řekl: „V říjnu přijdou ještě dva tankery s plynem pro ČR a budeme pokračovat na úrovni dvou až tří plavidel za měsíc. To je významný krok k energetické bezpečnosti ČR, pokud jiní dodavatelé dodávky ukončí.“
V květnu společnost ČEZ oznámila, že platí dodávky ruského plynu, ale neupřesnila detaily. Přitom nový mechanismus plateb nepředpokládá změnu měny, ale otevření rublového účtu v Gazprombance, což umožní konverzi plateb na ruskou měnu.
Český ministr průmyslu a obchodu Sikela v září uvedl, že Praha vystupuje proti omezování cen za ruský plyn, protože je to politický nástroj a ne řešení energetické krize.
Převzato z Eadaily.com
***
„Bratři Itálie“ nebudou pracovat pro Washington, jinak budou svrženi
Ljubov Stěpušova
26. září 2022
Nová vláda Itálie se bude vzpírat nařízením Washingtonu ohledně podpory sankcí proti Ruské federaci, jinak ji už během roku čeká krach.
Vítězství konzervativců a nacionalistů ve volbách v Itálii
V parlamentních volbách v Itálii zvítězila strana Fratelli d‘Italia (Bratři Itálie) Giorgie Meloniové. Připravuje se řídit  zemi spolu s pravicovou koalicí. Koalice je složena z Bratří, Ligy Matea Salviniho (Lega per Salvini Premier), hnutí Forza Italia (Kupředu, Itálie) Silvia Berlusconiho a z malé strany Umírněných (Noi moderati). Koalice dostala 44,27 % hlasů, zatímco Středo levá koalice, vedená bývalou vládní Demokratickou stranou, dostala 26,40 % hlasů.
K nařízení Bruselu se budou stavět skepticky
Sliby, které dala Meloniová Italům během volební kampaně, jsou zakotveny v programu strany a nazvány „Připravení obnovit Itálii“ , a s heslem „Za osvobození Itálie od mnohaleté špatné levicové vlády“.
V bodech plánu stojí:
Itálie je hlavní v Evropě i ve světě;
zastavení nelegální imigrace  a obnovení bezpečnosti občanů;
čistá, bezpečná a dostupná energie.
Koalice nepodporuje:
program LGBT;
udělování italského občanství osobám narozeným rodičům cizincům na italské půdě.
Meloniová navrhuje reformu ústavy, aby se Itálie stala prezidentskou nebo poloprezidentskou republikou s přímou volbou prezidenta. To by koalice mohla udělat i bez referenda, kdyby získala dvoutřetinovou většinu křesel v parlamentu. Tento krok není podporován v EU.
Při pohledu na tyto body je jasné, že postoj k nařízením Bruselu bude určitě v Římě pragmatický. Není náhoda, že za mlčení Bruselu přišla první gratulace z Maďarska. Viktor Orbán řekl: „V těchto těžkých dobách potřebujeme jako nikdy dříve přátele, kteří se shodují v celkovém pohledu a v přístupu k výzvám Evropy.“
Není možné snížit účty za elektřinu bez loajality k Rusku
Podle programu by Meloniová chtěla revizi národního plánu obnovy a stability na výši 22 miliard EUR. Myšlenka spočívá v tom, aby „s ohledem na energetickou krizi a inflaci“ došlo k „soustředění na energetickou infrastrukturu“ a „prudce se snížily účty pro rodiny a podniky“, dokonce i s pokutami za neplnění ekologického přechodu.
Toto je otázka týkající se přežití strany. Jestliže účty sníží, zůstanou u moci. Nesníží-li, budou nové volby. Ale budou-li podporovány sankce na ruské uhlovodíky, dramaticky se nic dít nebude. Ohledně infrastruktury jsou ze zemí EU nejvíce závislé na  dodávkách potrubního ruského plynu Itálie a Německo.
Euroatlantismus Itálie nebude v Itálii určovat jen Meloniová
Administrativa prezidenta USA je přesvědčena, že bez ohledu na to, kdo bude sedět v Římě, budou USA držet Itálii v zahraniční politice na uzdě.
Meloniová objasnila, že postavení Itálie v Evropě a v západní alianci je následující: Řím bude podporovat politiku sankcí proti Rusku a bude dodávat zbraně na Ukrajinu. Není to v souhlase s uvedenými ekonomickými důvody. První prohlášení je jedna věc a plnění slibů je věc druhá. Může se snadno změnit ke zlepšení života Italů.
Salvini a Berlusconi již zaujímají k dodávkám uhlovodíků z Ruska i k Ukrajině postoje blízké postojům maďarského prezidenta. Sám Brusel zde předvádí surrealističnost. Ohlásil plán změkčit sankce podle dodávek ruského uhlí a hnojiv. Takže Rusko musí prohrát (podle definice EU), ale současně s tím financovat EU.
Převzato z Pravda.ru
***
Jak střelit vlastní ekonomiku do hlavy: Chazin předpověděl budoucnost USA po sabotáži na plynovodech Severního proudu
Valerije Konkina
30 září 2022
Z rozpadu Evropy by USA těžily jen krátkodobě, nakonec by ztratily mnohem více.
Vzhledem k prohlubující se recesi přecházející v depresi a odčerpávání kapitálu z EU se zpomalí pád jen na krátkou dobu. Celou situaci se v žádném případě nepodaří zachránit, ať si Washington usmyslí, co chce. USA čeká hlubší krize, která předstihne tu o devadesát let starší. Narušení ruských plynovodů urychlí zbídačování Evropy, ale současně maximálně přiblíží i hospodářský úpadek USA. Takto se na věc dívá podle Radio Komsomolskaja pravda publicista a ekonom Michail Chazin, který při tom ironicky upozorňuje, že Američané tradičně předvádějí svoji neschopnost strategicky myslet.
Bankrot EU zbaví Spojené státy i Čínu jejich velkých tržních konkurentů. Zároveň s tím ztratí velký trh odbytu, protože koupěschopnost v Evropě bude na hranici krachu, tedy blížící se k nule. Takže Američané zvítězí okamžitě, ale později o hodně víc ztratí. Čína takovou ztrátu přežije, jednoduše přesměruje toky. Rezervu má dostatečnou. Spojené státy už mají nemalé potíže a malé vydechnutí před krachem situaci nespraví. Spíše problémy znásobí.
Nyní probíhá speciální operace na likvidaci jednoho z center světové ekonomiky, nazvaného Evropská unie. Likvidace se děje prostřednictvím Ukrajiny. Pokud by nebyla Ukrajina, nebylo by možné postrčit vedení EU k sebevraždě. V tomto směru je ve věci strategických zájmů RF všechno dobré, dokonce i s diverzí na plynovody Severní proud. Získáváme Ukrajinu, Spojené státy a Čína se zbavují silného konkurenta, jímž je EU. A co bude v Evropě, kde žije přes 400 milionů lidí, to Anglosasy nevzrušuje. V USA se nepřemýšlí ani o tom, že spolu s konkurencí ztratí i obrovský trh. Evropa by s ruským plynem měla ještě možnost přežít krizi a vzepřít se, ale teď už není jiná varianta. V dlouhodobé perspektivě je poškození našich plynovodů pro Spojené státy sebevražedným výstřelem hlavy své ekonomiky. Nebudou schopni zaplnit ztrátu trhu se skoro půl miliardou lidí. Takto se bude prohlubovat deprese a v budoucnu je nečeká, míně řečeno, sladký život.
Odborník poznamenal, že Rusko při tom všem neodešlo z trhu s plynem v Evropě, jak si leckdo myslí. EU, nebo to, co po ní zůstane, bude tak jako tak kupovat ruský plyn, jenom zkapalněný a trojnásobně drahý. Některé odštěpky Starého světa, které nepodlehly rusofobii, bude Rusko podporovat mírnými slevami, a tím budovat v tomto regionu nové konfigurace.
Politolog Vladimir Kornilov předtím ohodnotil směšnost Zelenského, který omylem naznačil brzkou kapitulaci.
Převzato z RIAFAN.ru


Nejčtenější za týden