Retro: Thomas P. M. Barnett a jeho americký Mein Kampf
RSS

Retro: Thomas P. M. Barnett a jeho americký Mein Kampf

5. 9. 2015Militarističtí exponenti korporátního systému v USA již hlásají teorii jedné světové velmoci.
Začněme zajímavým citátem, který názorně ukazuje směr dnešního korporátního fašismu, zatím fungujícího hlavně v ekonomice a militaristicky, válkami a uprchlíky na Blízkém východě. V okruhu lidí kolem Bushova bývalého ministra obrany Rumsfelda fungují lidé, kteří veřejně hlásají tyto názory:
Konečným cílem je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras s cílem vznikem světlé hnědé rasy v Evropě. Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5 milionu přistěhovalců z třetího světa. Výsledkem tak bude vznik populace s průměrným IQ 90, lidí, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale dost inteligentní, aby pracovali.
Kdo je Thomas P. M. Barnett?
Podívejte se na jeho heslo na  Wikipedii . Narozen 1962 v Chiltonu v USA, badatel na poli vojenských strategií a globalizační fanatik pod nadvládou USA elit nad národy světa. Proces globalizace navrhuje završit vytvořením jednoho světového náboženství, jedné kultury a smícháním ras na zeměkouli. Ještě před pádem dvojčat v září roku 2001 v New Yorku představoval Barnett radikální islám jako možného nepřítele USA. Nejdříve touto teorií neprorazil, po událostech 11. září 2001 se však ocitl v záři reflektorů.
Již v roce 2002 mohly být představeny výsledky jeho geostrategických studií ministru obrany Donaldu Rumsfeldovi. Barnett je autorem dvou knih:  The Pentagon´s New map  (vydáno 2004) a  Blueprint for Action  (2005). Oběma tituly, které zatím existují pouze v angličtině, se zabývá Richard Melisch ve své knize  Der letzte Akt: Kriegserklärung der Globalisierer  (Poslední dějství: Vyhlášení války globalisty).
ONE STATE model ve čtyřech krocích
Naše zájmy jsou globální, proto musí být globalizace úplná a globální, říká Barnett. Dosažení  ONE STATE modelu  musí být realizováno dle teorie 4 toků ( 4 Flows ). Kdo umíte německy, podívejte se na  přehled jeho citací a teorií zde .
1. Neomezený proud imigrantů za účelem rozpadu usazených národů a zničení jejich kultur
Dle Barnetta nesmí žádný národ bránit přílivu uprchlíků. Speciálně se má dle jeho plánu zdesetinásobit příliv uprchlíků do Evropy. Kvůli rychle stárnoucímu obyvatelstvu si nemůže Evropa dovolit gastarbeitry, nýbrž bude muset následovat USA a otevřít všechna stavidla neomezenému proudu imigrantů. Pravicově orientovaní a imigrační politice nepřátelští politici musí být umlčeni a musí zmizet ze scény. A to rychle. K plotu na hranici Mexika se Barnett jaksi nevyjadřuje.
2. Neomezený tok ropy, plynu a jiných surovin
To znamená, že podle Barnetta v již globalizovaném světě nesmí národy disponovat nerostným bohatstvím. Veškeré zdroje budou privatizovány, internacionalizovány a prodávány se ziskem. Zdá se, že prvním pokusným králíkem a obětí těchto plánů je Řecko. V ekonomické oblasti bude urychlen vznik bilaterálních a regionálních zón volného obchodu. Díky smlouvě NAFTA jsou dnes Kanada a Mexiko svázány těsněji s USA, než kdy byly v 19. století spojeny státy Divokého západu.
My dodáváme: pro Evropu urychlené přijetí smluv TTIP, CETA, TISA, EGA atd.
3. Ničím neomezené finanční toky do USA
Žádná vláda nesmí bránit „svobodnému pohybu kapitálu“ a bránit odcházení zisků ze země. Státy se musí dostat do vzájemné závislosti, aby nemohly existovat samy o sobě. Státy, které se tomu budou bránit, budou nahrazeny loutkovými režimy. Nepřátelé této globalizace budou zničeni, tak žádá tento fanatik globalizace jménem Thomas Barnett. „Kritiky zabijeme“. Obama to řekl mírněji: „Zkroutíme jim ruce“. USA budou poskytovat úvěry v dolarech a zásobovat centrální banky dolary. Státy nebudou smět podniknout nic, aby zabránily odchodu zisků do USA.
4. Žádný stát se nebude smět postavit proti „mírovému nasazení“ americké armády, US soukromé militaristické agentury nastoupí na regionální „trhy“ (regional markets)
Barett upozorňuje ale i na nebezpečí, že by se proti těmto plánům globalizační nadvlády mohl zvednout odpor i v samotných USA:

Kdyby Američané kvůli teroristickým útokům rozhodli o stažení vojáků z Iráku, ztratili by odvahu. Naléhavým úkolem Bushovy vlády a vlády jeho následovníků by mělo být, aby dokázali trvale prodat občanům USA naléhavost války proti terorismu ( doslova anglicky „to sell the American people the long hand ahead in this global war on terrorism“).
A říká dále:

Chci mým americkým spoluobčanům říci zcela otevřeně: Nikdy neopustíme země GAP (General Atlantic Partners), nikdy naše hochy nevrátíme nazpátek domů. V případě, že se objeví nepřítel, který nám bude chtít překazit tyto plány, musíme porazit ve válce ty, kteří by natáhli ruce proti tomuto propojenému světu, abychom se osvobodili. Tím je strategický cíl dán jasně: Zničení všech protivníků, kteří se budou protivit globalizaci, a tím svobodám, které se díky ní otvírají. Když to bude nutné, zinscenujeme nové 11. září.
Výročí 11. září 2001 se blíží. Dnes se objevila zpráva o teroristické akci v rychlovlaku ve Francii. Díky hrdinnému zásahu dvou Američanů bylo zabráněno katastrofě. Skoro jako v Hollywoodu. Můžeme skutečně věřit, tomu, co nám předkládají média? V souvislosti s výše řečeným bych chtěla vyzvednout a upozornit na vynikající článek Petra Schnurra ve čtvrtečním Právu „ Nemocný obr, infikovaný svět “. V závěru článku Petr Schnurr konstatuje:

Evropská unie se nechala vtáhnout do amerického strategického konceptu udržení dominance za každou cenu – i za cenu rizika válečného konfliktu. Náš kontinent je nemocný. Má ještě dostatek vůle a odhodlání k terapii?
Nejsme sami, kdo vidí a popisuje nebezpečné tendence ve směřování současného Západu. Pro kritiky uvádíme, kde je možné si Barnettovy knihy objednat a přečíst si je, než nás čtenáři napadnou, že šíříme konspirační bláboly. Je třeba si uvědomit, že tito lidé přímo či nepřímo ovlivňují politiku USA. Barnettovy knihy najdete zde: The Pentagon’s New Map Blueprint for Action: A Future Worth Creating Great Powers: America and the World After Bush
Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 500 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte  zde , nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!

Související články:
NATO pod tlakem USA postupně likviduje demokracii v EU
Nástup světové měny aneb Distopie se stává realitou (I.)
Nástup světové měny aneb Distopie se stává realitou (II.)
O fašismu, racionálně
Korporátní socialismus a korporátní fašismus
Lidské drony v USA
Chudí vypadají na grafech ještě hůře než ve skutečnosti
Uzavřený kruh korporátního fašismu
Zbraně do škol, jakýmkoliv způsobem
Čím je NATO, a čím už nemůže být
Převzato z e-republika.ch
Nejčtenější za týden