Svět ruskýma očima 681
RSS

Svět ruskýma očima 681

Sohu: EU začala chápat katastrofální důsledky ochromení Severního proudu
Viktor Butkovič
9. říjne 2022
Analytici čínského vydání Sohu došli k závěru, že po ochromení potrubí Severního proudu se Evropa změnila na rybu na americké tabuli. Přitom to úřady EU teprve teď začaly chápat.
Autoři v Sohu opravdu věřili, že budou evropské mocnosti USA považovány za spojence a že jim pomohou vyrovnat se s deficitem energií. Jenže zástupcům EU se nepodařilo domluvit se s Američany, kteří jim navrhují odebírat plyn čtyřikrát dražší než by si Evropané mohli dovolit.
V článku se praví: „Dnes nemá Evropa v ruce jediný trumf k obchodu s USA.“
Čínské vydání tvrdí, že po zmaru systému Severního proudu nemají Evropané jiné řešení než nakupovat drahé energie v USA. Přirozeně, že to zničí hospodářství hlavních zemí EU, neboť evropský průmysl byl stavěn s rozpočtem na levný ruský plyn. Sohu uvádí: „Dosud Evropa se svým bojem o budoucnost nepřestala. Tak Německo se snaží o to, aby velcí dovozci zemního plynu jako je Jižní Korea a Japonsko zformovali alianci a zatlačily na USA, aby snížily ceny za energetické zdroje. Jenomže to je naivní, protože američtí energetičtí giganti nikdy nepůjdou Evropanům vstříc, protože cíle politiky USA je být největším dodavatelem plynu do EU a z evropských spojenců vysávat krev.“
Podle článku si až nyní začíná Evropa uvědomovat, k čemu ji dovedlo přátelství s USA a nakolik budou následky zničení SP katastrofální.
V článku se tvrdí: „Evropa a její životaschopnost jsou v tvrdém držení USA a jediná možnost pro ni je připomínat Američanům morálku a spojenecké vztahy. Avšak říkat něco o morálce těm, kteří tlučou do svých partnerů, je samozřejmě neúčelné.“
Převzato z Politros.com
***
Strašidlo OSN a reinkarnace Babylonu
Jurij Borisov
13. října 2022
Nikdo na světě nemá právo diktovat svoji vůli ostatním, přitom diktovat cynicky, aniž by objasnil smysl svého prosazování. Toto je prosazování od proroka „pravdy v konečné instanci“.
Americký prezident Biden řekl: „Hlasováním na Valném shromáždění OSN svět předvedl, že je jednotnější než dříve a plný odhodlání, aby dotlačil Rusko k odpovědnosti za jeho porušování.
Dále uvedl: „Sázky v tomto konfliktu jsou všem jasné a svět poslal jasný signál: Rusko nemůže vyškrtnout suverénní stát z mapy. Rusko nemůže měnit hranice silou, nemůže zabrat území jiné země a učinit je vlastním.“
O čem to Biden plácá? Falšované americké „celosvětové“ protiruské hlasování Američany zmanipulované na Valném shromáždění OSN dne 12. října se vysvětluje jeho organizátory jako startovní bod větší „speciální operace“. Nyní bude výsledek hlasování využit Západem na vytlačování Ruska z mezinárodní organizace, včetně zbavení Ruska práva veta v Radě bezpečnost OSN. Anebo přímo zrušení samotného práva veta, které kolektivní Západ již nepotřebuje.
Účelem těchto jednání je snaha, aby Západ dostal do rukou „právní“ mechanismus, který by působil jako nejvyšší orgán mezinárodního práva, potom budou rozhodovat většinou hlasů (rozumí se většinou kontrolovanou USA) a rozhodovat o osudu kteréhokoliv státu, až do vyhlášení války tomuto státu „ve jménu USA“.
Úkol není lehký, ale Západ se vynasnaží jej řešit. Realizaci brání mnohé překážky. Ústava OSN neurčuje žádné mechanismy umožňující zbavit Rusko jeho pravomocí, a to i práva veta. Západ se přesto s použitím různých kroků činí.
Dne 26. dubna 2022 přijali delegáti sedmdesátého šestého zasedání Valného shromáždění OSN z iniciativy Lichtenštejnska rezoluci, ve které se praví: „Valné shromáždění OSN ustanovuje, aby předseda Valného shromáždění sezval do deseti pracovních dní po uplatnění veta jedním nebo více stálými členy Rady bezpečnosti oficiální zasedání k projednání situace, kvůli níž bylo veto použito, anebo za podmínky, že se shromáždění nesvolává, na mimořádné speciální zasedání v téže otázce.“
Ač rezoluce neovlivňuje právo stálých členů RB OSN použít právo veta, zahajuje tento posun směrem výhodným Západu a začíná s odklonem od základů OSN. Podrývání se bude zvětšovat a prohlubovat. Západ uviděl možnosti spekulovat o tom, že systém OSN vzniklý v roce 1945 již „neodpovídá vůli národů světa“. A jménem nějakých málo významných států (například Lichtenštejnska, nebo státu Trinidad a Tobago) budou USA žádat radikální reformu OSN. Cílem bude spustit americkou hlasovací mašinerii a určit západní panování pod krytím strašáka OSN.
Již od počátku padesátých let byl Západ obviňován ze stejné diverze proti OSN tak, aby byla postavena pod naprostou kontrolu Západu.
J.V. Stalin uvedl pro list Pravda 17. února 1951:
 „OSN, která byla založena k ochraně míru se mění na nástroj války, jako prostředek k rozpoutání nové světové války. Agresívním jádrem OSN je 10 členských zemí Severoatlantického paktu (USA, Anglie, Francie, Kanada, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Dánsko, Norsko, Island) a 20 jihoamerických zemí ( Argentina, Brazílie, Bolívie, Chile, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Dominikánská republika, Ekvádor, Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela). Nyní v OSN rozhodují zástupci těchto zemí o válce nebo o míru. To oni v OSN učinili hanebné rozhodnutí o agresivitě Čínské lidové republiky.
Charakteristické pro současné uspořádání v OSN je například to, že nevelká Dominikánská republika v Americe, mající sotva milion lidí má v OSN stejnou váhu jako Indie a mnohem větší váhu než ČLR zbavená práva v OSN hlasovat.
Takto se OSN mění na nástroj agresívní války a zároveň přestává být světovou organizací rovnoprávných národů. V podstatě není OSN ani tak světovou organizací, jako spíš organizací pro Američany, jednající pro potřeby amerických agresorů. Ne pouze USA a Kanada pracují na rozpoutání nové války, ale na této cestě stojí i 20 jihoamerických zemí, jejichž vlastníci si přejí novou válku někde v Evropě nebo v Asii, aby mohli bojujícím zemím prodávat zboží za přemrštěné ceny. Pro nikoho není tajemstvím, že představitelé dvaceti jihoamerických zemí jsou nyní semknuti jakožto poslušná armáda USA v OSN.
Organizace  spojených národů se takto dostává na neslavnou cestu Ligy národů. Tím pohřbívá svoji morální autoritu a odsuzuje se k rozpadu.“
J.V. Stalin to viděl přesně. Maximum čeho může nynější Západ dosáhnout ve snaze opakovat 70 let starou avantýru je rozložit OSN podle vzoru předválečné Společnosti národů. Výsledkem této politiky byla druhá světová válka.
Pospíchá Západ rozpoutat třetí světovou? Zdržíme se odpovědi.
Podle starozákonní knihy proroka Daniela se v příběhu hodování babylonského krále Belšasara, nedlouho před pádem Babylonu, objevila na stěně jakási ohnivá písmena: Mene, tekel, phares. Prorok Daniel znamení zjevil králi: Mene – Bůh sečetl tvé království a učinil mu konec; Tekel – jsi zvážen na vahách a zjištěn jako velmi lehký; Phares – tvé království je rozděleno a dáno Médům a Peršanům.
Babylon se před svým zničením také viděl jako střed světa.
Převzato z Fondsk.ru
***
Evropa nechtěla, jak by si přály USA, skončit v jaderném arrmagedonu
Ljubov Stěpušova
13. října 2022
Šéf diplomacie EU Borrell a francouzský prezident Macron odmítli současně jadernou odpověď NATO na možné použití Ruskem jaderných taktických zbraní na Ukrajinu. Tato možnost se na Západě široce posuzuje a má zcela nesprávné vyznění, že prý je Rusko zahnáno do kouta hrdinným postupem vojenských sil Ukrajiny a může použít jadernou bombu jakožto zbraň poslední instance.
Macron: Neprobouzejte spícího medvěda
V pořadu France 2 byl Macron otázán, zda bude Francie hledět na taktický úder Ruska jako na jaderné napadení  a odpověděl: „Dnes to není naše doktrína.“
Aby se zabránilo eskalaci konfliktu, musí podle něj Francie pokračovat v pomoci Ukrajině, odolávat a pracovat na míru. Také nedopouštět „rozšiřování konfliktu geograficky nebo vertikálně, to je za pomoci chemických nebo jaderných zbraní“.
Svoji odpověď uzavřel, jelikož předpokládal, „že o tom mluví příliš mnoho lidí“. Je jednoduché pravidlo: máme jasnou doktrínu: odstrašení (jaderné). Funguje, ale čím méně o tom mluvíme, tím méně hrozbu propagujeme a dosahujeme větší důvěru.
Borrell slíbil nejadernou odpověď na jaderný útok
Prohlásil, že v případě jaderného útoku Ruska na území Ukrajiny EU určitě odpoví, ale použije nejaderné zbraně. Varoval: „Jaderný útok bude mít odpověď. Ne jadernou, ale tak silný vojenský útok, že bude ruská armáda zničena.“
Přiznal, že NATO nedodržela své sliby týkající se rozšíření na Východ, ale to prý neospravedlňuje ruskou „agresi“.
Podle něho prožívá Evropa „důležitý moment“ v historii, kdy 27 zemí musí ukázat svoji „jednotu“ a „veškerou tvrdost“. Evropa nechce zemřít v Bidenově jaderném armagedonu.
Převzato z Pravda.ru


Nejčtenější za týden