Jižní Ukrajina – oblast Cherson – žádá o přijetí do Ruské federace
RSS

Jižní Ukrajina – oblast Cherson – žádá o přijetí do Ruské federace

Dojde k požadovaným referendům nejen v této oblasti? Budou někdy požadavky nejen obyvatel Krymu, kde již proběhlo referendum, které však svět neuznal, ale i ostatních regionů vyslyšeny? To jsou otázky, na které je odpověď známa předem. Nebudou. Zatímco Kosovo bylo bez jakéhokoli referenda odtrženo od Srbska, k němuž historicky vždy patřilo a byl zde vytvořen islámský stát vedený drogovou mafií, situace Krymu či Donbasu je zcela odlišná.
Jejich odpojení od Ukrajiny – i když požadované většinou obyvatel – je nemožné, neboť drtivá většina světa by je i přes případné mezinárodními pozorovateli velmi pečlivě dozorované referendum nikdy neuznala. Takzvaná „demokracie“ je jen pro někoho a jen když se to hodí. Smýšlí-li jakýkoli národ jinak než ti, kdo ve skutečnosti řídí svět, nemá prakticky žádná práva na sebeurčení. Jen držet hubu a krok…
„  Pravda je v tomto věku tak zatemněná  a lhaní tak běžné, že pokud pravdu člověk nemiluje, nemůže ji poznat.  “ (Blaise Pascal, 1623 – 1662)
PS: Případné cenzory upozorňuji, že níže je zvýrazněně uvedeno doslovné vyjádření Stremousova, náčelníka regionální vojenské a civilní správy dané oblasti, jde tak o doslovnou citaci. Nejedná se tedy rozhodně o žádnou podporu válčení, ale skutečně jen o informování o aktuální situaci na daném území.
K jeho prohlášení chci dodat, že samozřejmě narazí na jistou nutnost referenda. Nebyl-li uznán Krym ani po referendu, pak je jisté, že toto prohlášení je spíše politickou proklamací než sdělením faktu.
Myslím, že v případě některých oblastí současné Ukrajiny by mělo být vyhlášeno referendum a – pod dohledem západních pozorovatelů (což by zabránilo tvrzení, že docházelo k manipulacím) – by se mělo ujasnit, zda většina místních chce být součástí Ukrajiny nebo ne a jejich přání by mělo být minimálně tou částí světa, která se pokládá za demokratickou, akceptováno…
Kirill Stremousov , zástupce náčelníka regionální vojenské a civilní správy oznámil, že Chersonská oblast na jihu Ukrajiny žádá o přijetí do Ruské federace.
„Cherson je Rusko, žádná Chersonská lidová republika a žádná referenda nebudou. Stačí vydat dekret jako výzvu regionálního vedení Cherson prezidentovi Ruské federace, aby uznal region jako úplný region Ruské federace,“ řekl.
Tolik z jeho prohlášení, v němž pak dále a víceméně shrnuje plány Ruska na propojení oblasti s Krymem a odříznutí Ukrajiny od Azovského moře.
To jsou samozřejmě pro Západ zcela nepřijatelné podmínky a je velmi nepravděpodobné, že bude jakékoli odtržení části současné Ukrajiny – byť na přání většiny obyvatel – Západem jakkoli akceptováno. Jak můžeme vidět i na případech separatistických snah v rámci některých západoevropských zemí, tak jen zřídkakdy jsou vyslyšeny.
Aby došlo k jakémukoli odtržení části země nebo rozpadu (jako v minulosti v případě Československa, kde se lidí nikdo na nic neptal), tak pak musí jít předně o přání vyšších hráčů na geopolitickém poli, v jejichž zájmu se koná. Není-li takové rozdělení součástí „vyšších zájmů“, pak k němu jednoduše nedojde nebo není uznáno minimálně Západem.
Referendum (dopadlo v neprospěch odtržení) proběhlo v minulosti například ve Skotsku, což byla ovšem jedna z mála výjimek, kdy bylo referendum povoleno a vyslyšeno. V Katalánsku byly separatistické snahy násilně potlačeny a příliš šancí na samostatnost není dávána ani Korsice, kde probíhají bouřlivé protesty. V současné době často zmiňované snahy o odtržení Jižního Tyrolska od Itálie a jeho připojení k Rakousku zřejmě také nedojdou k naplnění.
A Ukrajina? Tam je šance některých částí na odtržení a uznání jejich nezávislosti na Ukrajině Západem asi ještě menší než ve výše uvedených případech. Proč? To si snad každý, kdo situaci sleduje, domyslí sám…
Ohodnoťte tento příspěvek! [Celkem: 1 Průměrně: 5 ]


Nejčtenější za týden