Už je to tady! Vaše děti dnes nešly do školy, pražský radní pro školství je poslal stávkovat za klimatickou agendu podle vzoru Grety Thunberg! Rodiče o akci nevěděli a stávky se budou konat každý pátek! Pražský radní za Piráty poslal dopis a tím je to dan
RSS

Už je to tady! Vaše děti dnes nešly do školy, pražský radní pro školství je poslal stávkovat za klimatickou agendu podle vzoru Grety Thunberg! Rodiče o akci nevěděli a stávky se budou konat každý pátek! Pražský radní za Piráty poslal dopis a tím je to dan

Už je to tady! Vaše děti dnes nešly do školy, pražský radní pro školství je poslal stávkovat za klimatickou agendu podle vzoru Grety Thunberg! Rodiče o akci nevěděli a stávky se budou konat každý pátek! Pražský radní za Piráty poslal dopis a tím je to dané! Andrej Babiš poletí do New Yorku na konferenci o klimatu, do roku 2050 chtějí globalisté dosáhnout uhlíkové neutrality, jenže má to háček! To by museli globalisté zakázat všechna auta, všechny komíny, všechny krávy a prasata a lidé by museli přestat jezdit a létat! To přece nejde, nebo snad…?
Víte, co dělali Vaše děti dnes ve škole? Tak to buďte v klidu, protože dnes ve škole vůbec nebyly! Pražský radní pro školství a člen Pirátské strany Vít Šimral totiž sedl včera ve čtvrtek k počítači, napsal a rozeslal pražským ředitelům základních a středních škol dopis, ve kterém mj. žádá ředitele a ředitelky škol, aby od této chvíle laskavě a pravidelně každý pátek omlouvali svým žákům a studentům nepřítomnost ve škole z důvodu účasti na pravidelných pátečních dětských stávkách za klimatickou agendu, resp. klimatickou akci, jak se tomu oficiálně říká v cizině [ 1 ]. Radní pro školství tak za zády rodičů přímo instruuje ředitele škol, aby svěřené děti a bez dozoru pouštěli v době vyučování mimo školu na politické akce Fridays for Future, kde se prosazuje politická agenda OSN s cílem ochrany klimatu. Vidíte, říkal jsem to před několika měsíci na rádiu, že ten proce se brzy překopíruje do ČR a už je to tady. A přátelé, bude hůř!
Vít Šimral (Piráti), pražský radní pro školství. Dnes poslal vaše děti za školu stávkovat. Kam je pošle zítra?
Rodiče o ničem nevěděli, protože jsme do redakce dostali dnes odpoledne stovky emailů od čtenářů z Prahy, že se dozvěděli o účasti svých dětí na klimatické stávce až z médií, děti jim to totiž neřekly a školy už vůbec ne. Celé to bude mít zjevně i právní dohru, protože několik rodičů nám napsalo, že se obrátí na právníky, protože stávky za ochranu klimatu, podle našich ověřených informací, nejsou pořádány školami, jedná se o soukromé aktivy, resp. iniciativy, které zastřešují neziskové organizace.
Co je ale naprosto skandální, to je přímá participace pražského radního pro školství, který by měl dohlížet na to, aby děti seděly ve škole a učily se, a ne aby se v době školního vyučování účastnily politických akcí, které organizují neškolské a neziskové organizace. Vypadá to,  že od teď každý pátek se děti nebudou učit a budou stávkovat za klima. Mnozí z nich přitom mají nějaké klima v paži a prostě se chtějí ulejt z vyučování a mít to všechno omluvené.
Dopis od pražského radního ředitelům škol v Praze.
Globalisté to myslí smrtelně vážně, do roku 2050 chtějí vrátit bílou západní civilizaci zpátky do před-průmyslové éry 18. století
Jenže, celý tento proces má daleko vyšší krytí. Premiér Andrej Babiš totiž již letos podruhé poletí do USA a tentokrát se v New Yorku zúčastní té slavné a očekávané klimatické konference OSN [ 2 ], kterou svolal Generální tajemník OSN António Guterres a na této konferenci vystoupí právě i Greta Thunberg, která hodlá v projevu seřvat všechny politiky světa, že dělají pro snížení emisí CO2 málo, anebo vůbec nic. A šéf OSN proto očekává, že představitelé všech zemí světa předloží ambiciozní návrhy a plány na transformaci energetiky, dopravy, průmyslu a zemědělství.
Generální tajemník OSN António Guterres a Greta Thunberg.
Hlavním bodem Agendy 2050 je právě do roku 2050 dosáhnout na planetě Zemi tzv. uhlíkové neutrality. Co je to uhlíková neutralita? To je rovnováha mezi emisemi CO2 a pohlcováním CO2. Civilizace svojí činností, dopravou, energetikou, průmyslem, zemědělství a dokonce i životem člověka, krav a prasat vytváří emise CO2. Planeta a zejména rostliny a stromy CO2 pohlcují jako své palivo a pomocí fotosyntézy mění CO2 na kyslík uvolňovaný do atmosféry a rostlinné cukry (glukózy) ukládané do rostlin. Tento proces poskytují nejen stromy a zeleň, ale i mořský plankton a mořské řasy.
Máte rodinný dům s komínem? Tak to máte sakra velký problém, nachystejte šrajtofle, budete cálovat!
Uhlíková neutralita tak znamená, že lidstvo za rok vyrobí jen tolik CO2, kolik dokáže planeta skrze fotosyntézu a rostliny za rok zpracovat a přeměnit na kyslík a glukózu. Jenže, tenhle plán je produktem šílených hlav, které nemůžeme ani po 2 lahvích vodky nazvat vědci, protože ten plán má šílené parametry. Lidstvo by muselo do roku 2050 úplně ukončit a zrušit všechny dopravní prostředky, které spalují fosilní paliva. Mluvíme o konci osobních aut, o konci autobusů na naftu, o konci náklaďáků na naftu, strojů, o konci motorových vlaků na nafu, o konci mamutích kontejnerových lodí na naftu, o konci všech lodí na naftu, o konci všech dopravních i nákladních letadel na kerosin, o konci všech motocyklů a všech dopravních prostředků na benzín nebo naftu.
Uhlíková neutralita.
Jenže, ani to nestačí. Musí dojít k ukončení provozu všech spaloven komunálního odpadu, musí dojít k uzavření všech uhelných elektráren, musí dojít k eliminaci všech fabrik a podniků, které spalují fosilní látky, bez ohledu na jejich typ a charakter. Muselo by dojít k zákazu topení veškerými CO2 produkujícími palivy, včetně spalování dřeva. Už dnes se hovoří v Německu o dani z komína, že kdo má na baráku komín, bude platit ekologickou daň, a to až do výše 12 000 EUR ročně.  To je fašistický návrh strany Zelených, asi neprojde v Bundestagu, ale jeho mírnější varianta s daněmi okolo 3 000 EUR za komín asi ano. Jenže, to pořád nebude stačit k dosažení uhlíkové neutrality. Bude potřeba vybít všechny krávy a prasata.
Auta i letadla zmizí, postupně vymizí hovězí i vepřové, do jídelničku začnou už na školách dávat dětem pražený hmyz a průmyslově upravené maso z “nezvířat”
Ve chvíli, kdy budou zakázány traktory na naftu, to vlastně ani nebude potřeba, protože krávy a prasata už budou dávno zlikvidována, protože farmy zaniknou. Na polích se nic pěstovat nebude, budou tam postaveny fotovoltaické panely namířené k nebi a ke Slunci. Potravou pro člověka bude hmyz a dokonce samotný člověk, lidé budou jíst mrtvoly svých zemřelých, ale ne tak, aby to lidé věděli. Bude to potají, průmyslové zpracovaná těla mrtvých, chemicky a pomocí éček upravená těla rozporcovaná do mixu s opraženým hmyzem.
Magnus Söderlund
Tyto recepty neuvádím z nějakého sci-fi, ale z přednášek švédského odborníka na marketing Magnuse Söderlunda, který před 2 týdny šokoval [ 3 ] na švédské televizi, že lidé by mohly jíst své mrtvé, aby bylo možné dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Přátelé, situace je pro globlaisty opravdu vážná a všechno to ukazuje na to, že dosažení uhlíkové neutrality bude teoreticky možné jen za strašlivých obětí a podmínek života lidí, kteří budou postupně zbaveni svobodné pohybu, osobních aut, veškeré motorové a letecké přepravy, lidé budou lokálně připoutaní k místu bydliště a cestovat bude možné jen za zvláštních podmínek, výhradně elektricky, pomocí elektrických vlaků, pro vyvolené i elektrickými auty. Fabriky a závody v té podobě, jak je známe, úplně zaniknou. Dojde k procesu tzv. deindustrializace. Jenže pozor, má to jeden háček.
Neofeudalizace lidské civilizace
Pokud jste na škole nechyběli na hodinách dějepisu a nestávkovali jste někde za klima, tak víte, že před nástupem industrializace existoval v Evropě předtím jiný společenský systém, a to feudalismus, tzn. nevolnictví. A přesně k tomu zpátky se blíží celá bílá civilizace, tedy ke společnosti založené na neofeudalismu, kde stejně jako ještě v 18. století v Evropě se lidé nemohli svobodně stěhovat z vesnic, pokud jim to šlechta nedovolila. A přesně k tomu se vrací celá bílá civilizace pod vedením Domu Sion.
První znaky fašizace mládeže při demonstraci za ochranu klimatu.
Lidé se opět nebudou smět svobodně pohybovat. Opět novodobá šlechta vezme lidem právo na stěhování a cestování, jenom tentokrát to bude zdůvodněno ochranou klimatu, abychom se všichni prý neudusili CO2. Pokud někdo uvidí někoho nelegálně nastartovat ve stodole schovaný a ukrytý automobil s dieselovým motorem, lidé takového člověka ukřižují jako ve středověku a budou na něho křičet, že je chtěl udusit emisemi CO2. Smějete se, že přeháním?
Konec aut se spalovacími motory může být rychlejší než konec cigaretové éry a důsledky budou brutálnější! Za nastartování diseselu bude hrozit i lynčování
Tak si laskavě všimněte, jak se dnes lidé chovají ke kuřákům. Jakmile si dnes někde zapálíte, začnou na vás lidé vrhat nenávistné pohledy jako na vraha. Dříve tomu tak nebylo, před 30 lety společnost nebyla tak zfašizovaná. Kouření samozřejmě lidem vadí, pokud sami nekouří, ani já nekouřím, ale mám divný pocit, když ve firmě vidím dva kolegy, jak utíkají ven z budovy a krčí se u plotu a vyfukují kouř do křoví, aby kouř nešel do otevřeného prostoru, jaký mají strach z lidí. Vypadá to směšně, ale když se na ně dívám, probleskne mi hlavou myšlenka: “Proboha, tohle není normální doba, kde to žijeme?”
Studenti během “Greta-stávky”
A mám předtuchu a úzkostlivou vizi, že tohle čeká i majitele všech aut a motocyklů se spalovacími motory. A přijde to možná dříve, než se nadějeme. Očkují totiž za našimi zády už i naše děti a posílají je stávkovat místo školy v boji za klima a v boji proti těm spalovacím motorům a jejich hnusným zastáncům a majitelům. A k dosažení té uhlíkové neutrality do roku 2050 po nás budou chtít globalisté dělat takové věci, o kterých raději ani nepřemýšlet. Proto znovu opakuji: Nečekejte záchranu, zachránit sebe a rodinu musíte sami, protože nebude líp, líp už bylo. Bude hůř!
Nejen o tomto skandálním aktivismu pražského radního pro školství budeme hovořit dnes na Svobodném vysílači CS od 19:00 hodin v mém pravidelném pořadu. Probereme všechna aktuální témata, všichni jste srdečně zváni k poslechu.
-VK-
Šéfredaktor AE News
Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Matrace pro zdravé spaní

Specializovaný e-shop na matrace s dopravou zdarma.

Slevové kupóny

Ušetřete nemalé peníze na online nákupech. Slevové kupóny do e-shopů.

Hry zdarma

Nejlepší hry zdarma.

Půjčka do výplaty online

Výhodná nabídky půjčky do výplaty až 30 000 Kč. Vyřízení online.

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!Dnes nejprohlíženější