„Příběh“ o tom, jak se pohádal MMF s Fedem
RSS

„Příběh“ o tom, jak se pohádal MMF s Fedem

Jak se MMF a Fed pohádaly kvůli krizi, kterou vyvolaly
„Někteří lidé si myslí, že ekonomie je příběh o zisku. Ve skutečnosti je však ekonomika příběhem o moci.“
Autor není znám
K posouzení vznikající situace slouží přehled čerstvých publikací Mezinárodního měnového fondu a odborníků na finance, které ve svém pojetí a odhadu podávají obraz světové hospodářské krize, jež se před námi odehrává…
Ještě před několika lety, v roce 2020, panoval na Západě velmi pohodlný a pro ně ukolébávající názor, že dojde ke „Schwabovu přeformátování“ a život na Zemi se změní do stavu, který popsal ve svém zásadním díle „Covid-19: Great reset“ , brzy se ale ukázalo, že „přechod“ vyžaduje kombinaci mnoha faktorů, včetně politických, ideologických, finančních, ekonomických, geoekonomických a dalších. A úkol se stal mnohonásobně obtížnějším.
Všimněte si, že otázka „přechodu“ deklarovaného Schwabem a spol. nebyla nikdy dána do souvislosti s vědeckými faktory. Zároveň si všimněme, že společenské vědy, které byly po mnoho desetiletí „na vrcholu“, se nyní místo „na vrcholu“ ocitají na vedlejší koleji, protože nedaly odpovědi na existenciální otázky, které vyvstaly v první polovině 21. století. A globalisté a jejich nástroje, včetně těch „vědeckých“, propadly iluzi, že nastal, řečeno Fukuyamovými slovy, „konec historie“.
Ale tato ďábelsky zákeřná historie, jak se ukázalo, s tím odmítla souhlasit. A pro stoupence „západní hegemonie a stability“ současná krize natolik prolomila jejich „pevné přesvědčení“, že se ukázalo, že problém sice uznávají, ale cesta z něj je pro ně „nevímkde“. Labyrint se uzavřel a Schwabova „vůdčí hvězda“ nepomáhá.
Ano, východisko z krize globálního finančního a hospodářského systému je nyní nejasné i v jeho epicentrech – ve Federálním rezervním systému USA (FED) i v Mezinárodním měnovém fondu (MMF). Obě jejich centrály sídlí ve Washingtonu a mimochodem se dokonce začaly mezi sebou hádat, což se jim dříve nestávalo.

Vedoucí představitelky MMF (Kristalina Georgievová, vlevo) a Fedu (Janet Yellenová, vpravo)
Americká ministryně financí Janet Yellenová nedávno vyzvala k reformě MMF a Světové banky. Podle ní „tyto instituce nebyly koncipovány tak, aby řešily globální výzvy, jako jsou pandemie nebo změna klimatu“. Podívejte se, jak elegantně obchází hospodářskou a finanční krizi, za to, co se děje, může klima.
Výkonná ředitelka MMF Kristalina Georgievová na to reagovala slovy: „Nedostatečně jsme promysleli důsledky, protože jsme se rozhodovali subjektivně. A málokdy jsme přemýšleli o tom, co se stane, když naše cíle nebudou splněny. Vezměme si například otázku příliš velkého množství peněz, které vedlo k nadměrnému oběhu peněz na pozadí snížené nabídky zboží.“ Šéfka MMF před ctěnou společností přímo obvinila Fed z obrovské emise nezajištěných dolarů, což nyní začalo vést k hyperinflaci.
A nyní se podívejme na hodnocení samotných odborníků MMF – jak situaci vidí oni. Pokud napětí dospělo až k otevřenému střetu ve washingtonské televizi a Kristalina Georgievová dokonce šla „za hranu“ a řekla do očí představitelům amerických a evropských finančních úřadů: „Jsme jako osmileté děti s míčem, vidíme jen to, co je před námi, ale nevidíme celé hřiště.“
Jde o to, že nikdo nevypočítal důsledky emisí financí (sic!). A ukázalo se, že protiruské sankce jsou pro EU a světovou ekonomiku příliš škodlivé. Ale skutek utek a zdá se, že začali hledat viníka… Víte, jak se říká „…třetího dne Jasné oko zjistilo, že stodola nemá čtvrtou stěnu“.
Abychom zhodnotili vznikající situaci, představíme nyní přehled nedávných publikací Mezinárodního měnového fondu a finančních expertů, které – podle jejich chápání a odhadu – před námi staví obraz rozvíjející se světové hospodářské krize.

Jak se říká: „Vidíte, že my jsme to nenavrhli …“
Šéf MMF: „Tektonický posun“ ve světovém systému
Pokračujme citacemi z nedávného článku samotné Kristaliny Georgievové „Tváří v tvář dvojí krizi: Jak může svět reagovat“ . Všimněte si, že MMF na svých oficiálních internetových stránkách pečlivě překládá své nejdůležitější materiály do ruštiny. Děkujeme MMF, že nás tímto způsobem vedla, a nedojde tak k nepochopení vašeho stanoviska kvůli nepřesnému překladu.
A tady je to, co šéfka MMF sděluje veřejnosti:
Poprvé po mnoha letech se, řečeno ekonomickou terminologií, zpomalil růst a zvýšila se inflace. Jednoduše řečeno, příjmy lidí se snížily a potíže se zvýšily.
Tuto „dvojí krizi“, pandemii a válku (na Ukrajině), a naši schopnost se s nimi vypořádat dále komplikuje další rostoucí riziko: Rozdělení světové ekonomiky na geopolitické bloky (sic!) s odlišnými obchodními a technologickými standardy, platebními systémy a rezervními měnami. (Všimněte si hned, že „dopad války na Ukrajině na světovou ekonomickou situaci“ je výmluva MMF, aby se distancoval od katastrofálních důsledků světové ekonomické krize, o níž jsme psali před několika lety v článku Vynulování . Samotná krize začala již v roce 2010 a nemá nic společného se situací na Ukrajině – kromě pokusů udělat z ní propagandistickou zástěrku pro finanční a ekonomické problémy Západu, které jsou příčinou krize systému – S. F.).
Přizpůsobení se této situaci bude bolestivě drahé. Dodavatelské řetězce, výzkum a vývoj a výrobní sítě jsou a budou narušeny a budou muset být obnoveny.
Chudé země a obyvatelstvo ponesou hlavní tíhu těchto otřesů. (A světové peníze v podobě MMF to říkají otevřeně: „Chudí budou ještě chudší“ – S. F.).
Tato roztříštěnost globální správy ekonomických záležitostí (sic!) je nejzávažnějším problémem.
V důsledku toho se může stát, že nebudeme schopni řešit jiné globální problémy, jako je například existenciální hrozba změny klimatu.
Pro mezinárodní společenství je to významný okamžik.
Naše dnešní společné kroky zásadně ovlivní naši budoucnost.
V lednu (2022) jsme snížili naši prognózu růstu světové ekonomiky v roce 2022 na 4,4 %. Od té doby se prognóza výrazně zhoršila.
Na roky 2022 a 2023 plánujeme další snížení našich prognóz globálního růstu.
Mezi země, u nichž budou prognózy sníženy, patří čistí dovozci potravin a pohonných hmot v Africe, na Blízkém východě, v Asii a Evropě.
Vyšší ceny energií a potravin zvyšují inflační tlaky a snižují reálné příjmy domácností na celém světě. (Snaží se sanovat svá vlastní „selhání“, tj. důsledky více než desetileté emise „prázdných“ peněz emitovaných MMF a Evropskou centrální bankou, které nyní urychlují inflaci v jejich finanční oblasti – S. F.).
Ceny potravin a energií spolu s problémy v dodavatelském řetězci nadále přispívají k inflaci. Ve vyspělých ekonomikách se inflace již blíží nejvyšší úrovni za posledních čtyřicet let. A nyní předpokládáme, že zůstane zvýšená déle, než se dříve předpokládalo.
Kristalinu Georgievovou nebudeme dále citovat – kdo chce, může si na tomto odkazu přečíst celý text projevu výkonné ředitelky MMF ke čtenářům.
Pokračujme však nyní a předložme našim váženým čtenářům názor významného analytika, který je zveřejněn na oficiálních stránkách MMF: „Inflace v USA a některých evropských zemích dosáhla nejvyšší úrovně za více než 40 let.“
Například nedávný komentář War clouds global economic prospects amid accelerating inflation , pod nímž je podepsán Pierre-Olivier Gourinch. Píše následující:
Již před válkou rostla v mnoha zemích inflace v důsledku nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou a (finančních) podpůrných opatření přijatých během pandemie.
Prognóza hospodářského růstu Evropské unie pro letošní rok byla v důsledku nepřímých dopadů války snížena o 1,1 procentního bodu.
Rusko je významným dodavatelem ropy, plynu a kovů a spolu s Ukrajinou také pšenice a kukuřice. Snížené dodávky tohoto zboží způsobily prudký nárůst jeho cen.
Rostoucí ceny potravin a pohonných hmot zhorší situaci domácností s nízkými příjmy na celém světě, včetně Ameriky a Asie.
Ve vyspělých ekonomikách bude trvat mnohem déle, než se celková produkce vrátí na úroveň před pandemií COVID-19.
Inflace se stala pro mnoho zemí jasným a aktuálním nebezpečím … Rychle se zvyšuje pod vlivem prudkého růstu cen komodit a nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Centrální banky v mnoha zemích, například americký Federální rezervní systém, již přistoupily ke zpřísnění měnové politiky.

Není práce. Nejsou peníze. Co teď?
My (MMF) předpovídáme, že inflace zůstane zvýšená ještě dlouho. Inflace v USA a některých evropských zemích dosáhla nejvyšší úrovně za více než 40 let.
Prudký nárůst cen komodit a vyšší světové úrokové sazby dále sníží fiskální prostor, zejména v rozvíjejících se zemích a v rozvojových zemích dovážejících ropu a potraviny.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat celkové stabilitě.
Prudký nárůst cen komodit a zvyšování světových úrokových sazeb dále sníží fiskální prostor, zejména v rozvíjejících se zemích a v rozvojových zemích dovážejících ropu a potraviny.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat celkové stabilitě světového hospodářského řádu, aby se zabránilo rozpadu systému založeného na (našich – pozn. překl.) pravidlech … (Mají smrtelný strach, že se zhroutí JEJICH systém. Tyto obavy, které se objevily v přímých prohlášeních, však byly vyslyšeny až poté, co se „MMF, FED a spol.“ dostaly do historické finanční krize. A teď se všichni rozčilují. A křičí již otevřeně! – S. F.).
Mnoho složitých problémů vyžaduje soudržná a koordinovaná opatření na národní a mnohostranné úrovni, aby se zabránilo ještě horšímu výsledku a zlepšily se ekonomické vyhlídky pro všechny.
…Poněkud nezajímavé závěry. Ještě nedávno však byly takové texty vzácností – na úrovni vedení MMF se je snažili nepředkládat k veřejné diskusi.
MMF tedy nyní hodnotí situaci zcela objektivně, i když trvá na tom, že „ruská válka proti Ukrajině“ je prý hlavním vysvětlením, proč se „všechno pokazilo“. A co se týče „kompostování mozků“ jejich obyvatel, dosahují Západoevropané už desítky let vysokých výsledků – tamní plebs věří každému slovu, které vypustí z úst místní propagandisté.
Glosa překladatele: V podstatě mají „globalisté“ pravdu. Předpokládali totiž, že ONI napadnou první Rusko z území Ukrajiny a prostřednictvím ukrajinské armády. Tím by vyvolali nesporně velké potíže, pokud by Rusko nebylo připraveno a není vyloučeno, že v tom případě by spustili další pokus o svrhnutí Putina (K čemuž ostatně vyzývali i po zahájení akce veřejně). Proto ty neustálé výkřiky během posledního roku o cvičeních ruských vojsk poblíž hranic s Ukrajinou a proto ten pokus o Majdan v Bělorusku a samozřejmě hysterie po nezdaru.
V těchto částech světa však existují naprosto objektivní pozorovatelé, kteří masám „kvalifikovaných konzumentů“ Západu, jimiž jsou obelháváni, nepřinášejí propagandu, ale adekvátní fakta a hodnocení toho, co se děje. Jedním z nich je švýcarský finanční analytik Egon von Greyerz. Děje se to, co definuje následovně:
Index Dow Jones vzrostl od února 2019 o 32 %. Toho dosáhl „s malou pomocí svých přátel“ z Fedu, kteří natiskli dalších 8 bilionů dolarů, čímž celkový dluh USA dosáhl téměř 30 bilionů dolarů.
Zlato však bylo na nejlepší cestě „prolomit“ hranici 1350 dolarů a krátce nato se tak stalo. Od února 2019 zlato vzrostlo o 50 %.
Během příštích 3-5 let dojde ve světě k největšímu přerozdělení bohatství v historii, protože korida s akciemi, dluhopisy a nemovitostmi odumře. (Psali jsme o tom v článku „Přerozdělování hodnot“ před deseti lety – kdy se tento trend již začal projevovat – S.F.). Většina investorů přijde o více peněz, než si myslela a myslí. Někteří z nich však zároveň vytvoří značné a trvalé bohatství.
„Náš život je Hra!“, to bylo řečeno už dávno. A zatímco před časem by ekonomové MMF ani ve snu neprohlásili, že „světové hospodářské vyhlídky se výrazně zhoršily“, dnes to dělají. A skutečnost, že se snaží přenést odpovědnost za své vlastní problémy na „ruskou válku“, je chabým vysvětlením klíčových příčin toho, co se děje v jejich vlastním ekonomickém systému.
„Limity růstu“ – od teorie k praxi
Na druhou stranu, pokud je Rusko tak všemocné, měli by k němu přijet s poklonou a požádat ho, aby jedním tahem napravilo jejich finanční a ekonomické průšvihy, nahromaděné za desetiletí nezodpovědné politiky západních adeptů světovlády, které opět – jak je psáno v jejich podtextu – chtěli dosáhnout prostřednictvím mechanismů finanční kontroly nad globalizací ekonomiky planety, ale v tomto případě selhali na vlastních chybách.
Glosa překladatele: Nedá mi to a vyjádřím svůj názor myšlenkou ruského satirika Michaila Zadornova, kterou sice pronášel na adresu amerických právníků, ale tady sedí perfektně: „… oni nejsou hloupí. Jsou to jen idioti.“
A pokud „za to může Rusko“, což se ozývá ze všech stran, pak by měl každý průměrný obyvatel Západu laskavě požádat Moskvu, aby „přestala takto zneužívat“ křišťálově čisté potomky evropských kolonialistů a britských královských korzárů, kteří sami dovedli svůj finanční systém na hranici možností. (To není tak docela přesné, tohle jsou především potomci těch, co ty pirátské výpravy financovali! Proč by si sami špinili ruce jako ti piráti? – pozn. překl.)  Přestože tuto „hranici možností“ poprvé odhadli nejlepší evropští myslitelé již v roce 1960, kdy byla vydána římská zpráva „Meze růstu“, kterou vypracovali nejchytřejší muži tehdejší Evropy.
A nyní se bumerang vrátil. Jak se mu vyhnout, to je otázka pro šťastné Evropany.
Existuje předpoklad, že Amíci se s krizí vypořádají na úkor „bezstarostné“ Evropy, ale že Evropa sama o sobě, to není faktem… (Jak by mohla, de facto polokolonie [celá EU] USA, které ji dosadily většinu, ne-li drtivou, jejích politických „vůdců“ – viz např. ČR a Slovensko. Proto obnovení USA bude probíhat i za peníze EU – pozn. překl.)
Nechali se slyšet, že se ztrátou ekonomického vlivu by Západ ztratil, děsivě řečeno, svou světovou moc. A že to bude pro Evropu a USA horší rána než vojenská porážka. (Naplní se tak předpověď několika lidí, kteří předpovídají Evropě ne Nový divný svět, ale Nový temný středověk, postavení zaostalých zemí někde na malém poloostrově Euroasie … – pozn. překl.)
Proto jsou lidé na Západě z „ukrajinského případu“ tak pobláznění.
Proto se MMF a FED začaly hádat, kdo má větší pravdu, když struktura světových financí „nabobtnala“ jako pískový základ, jehož stabilita byla již dávno dimenzována na zcela jiné – mnohem lehčí – zatížení.
No a i proto to má všechno „na svědomí Rusko“.
No, jestli za jejich krizi může Rusko, pak to nepopírejme a namalujme na trup ruské stíhačky další velkou hvězdu.
Glosa překladatele: Ukazuje se stále očividněji, že finančníci, kteří začali před lety rozhodovat o osudech kapitalismu, vůbec nic nepochopili z ekonomie. Ekonomika totiž není o tom, jaké úroky, procenta kde a jak používat v bankovním sektoru, či kolik máte čísel na kontě. Skutečná ekonomika, a jen naprosté výjimky z řad ekonomů „Západu“ tak činí (ale ti nejsou oficiálně tak moc slyšet), je totiž věda o hospodaření! Ale zas ne penězi, financemi, či jak si to nazvete, ale o reálném hospodaření, kde všechno souvisí se vším a bilance musí být přinejmenším vyrovnaná. (Jak se budete tvářit, když vy sami budete každý měsíc po celý život hospodařit se schodkem dejme tomu dvacet třicet tisíc měsíčně? Kam se asi tak dostanete? Správně, do temného nevoňavého prostoru rozděleného těsnými polovinami.)
Jen si to vemte. Nejdříve odstranili od rozhodovací moci ve státech výrobce, majitele podniků a zemědělce, o obyčejných lidech ani nemluvě. A všechno co se týkalo výroby začali přenášet jinam, jen aby nemuseli – jako – dýchat špinavý vzduch. Dokonce i za podpory mnoha průmyslníků, kteří tak získávali i větší okamžitý zisk. Ani náznakem se reálně, to jen tak aby se neřeklo a všechno „špinavé“ muselo pryč, nepokoušeli se o zlepšování např. filtrace škodlivin. Nezajímalo je, kde vezmou obyčejní lidé peníze na jídlo atd. Už přece Reagan se pokoušel zavést v USA společnost a ekonomiku služeb.
Zapomněli, že i ta prostituce musí být něčím podložena a nestačí jen vnady. Jaksi zapomněli, že každá služba musí být postavena na reálném základu. Že překupníci sice mohou ještě jednou, dvakrát prodloužit cestu importovaného zboží k zákazníkovi a zdražit to tak, ale nevzali do úvahy, že tím se stávají absolutně závislými na importu stále většího množství a více druhů zboží. Není to zas tak dlouho, pár let, co propukl skandál v USA, kdy se zjistilo, že poměrně velkou část vybavení pro US Army vyrábí předpokládaný (tehdy ještě „jen“) protivník – Čína.
A je toho mnohem více, čím si podřezávali a stále podřezávají  větev, na které sedí. Svědčí to všechno jen znova a znova o tom, že nejsou schopni myslet systémově, jedině za pomoci síly a rozkazů, a nejsou schopni řídit ani jednoduché malé podniky při všech jejich titulech. Jejich pocit nadřazenosti, podobně jako „naší“ současné „pentagonské“ vlády (narážka na pojmenování hlavního štábu US Army a ještě víte sami na co …) jim nedovolí podstatně změnit svoje chování ani záměry. Jak víte, globalizace se nepodaří, pokud vypadne byť jeden z kvartetu – USA, EU, Čína, Rusko, já bych dodal ještě dosud podceňovanou Indii, málokdo tuší, že tu čeká ve střednědobé perspektivě tak jako tak bouřlivý rozvoj a navíc se brzy stane nejlidnatější zemí světa, pokud už jí není.
Věříte, že takovéto „elity“ dokáží samy napravit svoje chyby? Ani kdyby náhodou porazily Rusko! Oni totiž nechápou, co je to reálná odpovědnost.
Zdroj: RuAN
Překlad Bedřich Vinopalník 2022


Nejčtenější za týden