Zatloukat, zatloukat?
RSS

Zatloukat, zatloukat?

Dlouhá léta, kdy nejčastější propagandou byla propaganda, která každému tvrdila, že všichni ostatní mají sexu stokrát víc než on, už pominula. Splnila svůj úkol – vypěstovala stresované lidi bez sebevědomí, nebo naopak s nafouknutým cosi. Nemělo by nikoho udivovat, že v zemi, kde je nejméně sexu na světě, je i nejdražší elektřina na světě. Kdo jiný by si to měl nechat líbit!
Dnešní propaganda jakoby oprášila známý výrok „věřím, protože je to absurdní“ . A to hned dvěma způsoby. První je založen na z etologie známém přeskokovém jednání: Když zvíře dostává protichůdné signály, které nedokáže zpracovat, často se začne věnovat úplně jiné činnosti. Například, když nedokáže vyhodnotit, jestli se má postavit na odpor nebo utéct, začne se pást. A podobně někteří lidé, když nevědí, jestli mají televizi rozmlátit nebo od ní utéct, začnou ty kecy žrát.
Nejvážnější je ale další způsob, který lidi dovede k tomu, že pak něčemu věří právě proto, že tomu nevěří. Vmanipuluje je do přitakání naprosto absurdnímu nesmyslu. Důvody, proč tak učiní, jsou různé: strach, nechají se koupit vyhlídkou na nějaké výhody, nebo jenom chtějí mít klid . Tím se však dostávají do situace, ze které pro ně není návratu. Nejsou schopni přiznat, že vědomě kývli na naprostou hovadinu. A tak už se pak chovají jenom podle známého, výše zmíněného hesla kriminálníků, a ještě tomu říkají „názor“.
Obecně platí, že čím absurdnější je nesmysl, na který kývli, tím nepřátelštěji se budou stavět proti těm, co jim budou třeba i jen naznačovat, že něčemu takovému přece oni sami nemohou věřit. Tím víc se budou bát usvědčení, a někteří z nich se i budou snažit, aby působili přesvědčivě, sami uvěřit tomu, čemu nevěří. Ostatní jsou pro ně vyšetřovatelé, kteří je sice prokoukli, ale o to nejde. Jde o to nepřiznat se a neposkytnout důkazy.
Můžeme si všimnout, že čím absurdnější ideologii nějaká sekta má, tím fanatičtější jsou její členové. A patrně bude také tím úspěšnější v jejich náboru. Něco podobného můžeme sledovat i v čase: I někteří z těch, co se ještě ubránili absurdní propagandě ohledně korunovaného víra (sic!), podlehli ještě absurdnější propagandě ohledně války proti Rusku. A myslím, že i někteří z těch, co se ubrání obojímu, se budou do krve hádat, že je přece jedno, že žádné zásobníky plynu neexistují, hlavně když jsou plné…
Vzhledem k tomu, že ve všech těchto příkladech je na začátku vědomý chybný krok nebo vědomé přitakání něčemu, o čem člověk ví, že není pravdivé nebo správné, a nade vším  je potřeba to nějak zamaskovat, je samozřejmě marné těmto lidem říkat, jak jsou ty věci propojené, jak jsou řízeny z jednoho místa. Třeba jak místo Válka byla najednou válka, a pak jsme zjistili, že nepřesnější informace o ní byly na stránkách mzcr.cz, kde se najednou čísla „nakažených“ nezdála vycucána z prstu, ale korelovala se situací na bojišti.
Kdy jindy by měli lidé pochopit věci v souvislostech než dnes, kdy přicházejí v krátkém časovém odstupu jedna genocidní vlna za druhou, jednoznačně nástroje Big seretu . Jeho další kroky, které jsou vesměs neslučitelné se životem, jsou i oficiálně popsány. I když nepřesně, třeba z důvodu opatrnosti – místo, že nebudeme nešťastni (protože budeme mrtví), tak píší, že budeme šťastni, nebo z důvodu malé předvídavosti či změny situace – třeba jak vytesali do kamene, že pro začátek zavraždí všechny kromě půl miliardy lidí, a teď chtějí mít na své straně ve válce celou miliardu.
Pro jejich prosazení však potřebují hlavně lidi fanaticky „věřící“ absurditám. Takže pokud budou lidé dál zatloukat a zatloukat, Santa Šváb podle plánu v roce 2030 jako poslední zhasíná (v obojím slova smyslu).
24. října 2022  ▓
 


Nejčtenější za týden