Svět ruskýma očima 683
RSS

Svět ruskýma očima 683

Je možné si vydechnout: Si Ťin-pching zajistí Putinovi podporu na dlouhé roky
Ljubov Stěpušova
24. října 2022
Si Ťin-pching koncentruje moc v kritických pěti letech
Dvacátý sjezd KS Číny, který ukončil svoji činnost, se rozhodl, že dosavadní prezident Si Ťin-pching povede zemi dalších pět let. Od doby Mao Ce-tunga je to poprvé, kdy může být vůdce Číny zvolen do funkce třikrát po sobě. Umožňuje to změna v ústavě přijatá v roce 2018.
Znovu zvolený generální tajemník komunistické strany Číny řekl, že příštích pět let bude mimořádně složitých. Do politbyra strany byli zvoleni jen jeho stoupenci. Přitom ani jeden z nich není podle předem daných příznaků jeho následovníkem. Může to znamenat, že současný čínský vůdce by mohl na příštím celostátním stranickém sjezdu v roce 2027 dostat čtvrtý mandát.
Tchajwan je bezprecedentní výzva
Strana také udělala reorganizaci v nejvyšším vojenském velení. Si zůstal ve funkci předsedy Ústřední vojenské rady – vojenského velení Čínské lidové armády. Jeho zástupcem je vycházející hvězda, generál Che Wej-tung. Ten se může pochlubit širokými zkušenostmi z vojenských operací v Tchajvanském průlivu, byl prý organizátorem vojenských cvičení okolo Tchajwanu – odpovědi  na návštěvu předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA Pelosiové na Tchajwanu. Z toho je patrné, že „bezprecedentní složitost příštích pěti let má příčinu v Tchajwanu.
Si Ťin-pching prohlásil, že nevylučuje silové připojení Tchaiwanu, sjednané se „samosprávným ostrovem“, což považuje za neodmyslitelnou součást „čínského snu“ o velkém obrození čínského národa.
Emeritní profesor na Tchajwanské univerzitě Tamkang Čchao Čchun-šan uvedl, že bude-li to nezbytné, bude se Si ucházet i o čtvrtý mandát, aby měl dost času na dosažení tohoto cíle.
Japonský analytik Ičiró Karogi nevylučuje, že čínský vůdce bude „v absolutním režimu“ řídit zemi nejen ve třetím, ale i ve čtvrtém funkčním období. Upozorňuje, že odstranil z politbyra všechny, kteří se angažovali v čínském Komsomolu, takto tvůrci čínsko-amerického „hospodářského zázraku“. Nepotřeboval, aby se mu míchali do dalšího studeného či horkého střetu s USA. Čína si vezme to své a pomůže Rusku.
Vypadá to, že druhou obrovskou výzvou je ambiciózní cíl Si Ťin-pchinga udělat do roku 2049 z Číny vedoucí mocnost, a to nejen v hospodářství, ale i vojensky.
Je jasné, že Peking zná svoji sílu. Vyrovnal se s USA v mnoha ekonomických i průmyslových parametrech, nebo je dokonce předstihuje. Takže čínský vůdce bude podle toho jednat, bude soustřeďovat moc a brát si své.
Západní vůdci mu zatím neblahopřejí ke zvolení generálním tajemníkem ÚV KS Číny. Znamená to, že dělá všechno tak, jak potřebuje Rusko. Prezident Ruska Vladimir Putin má na dlouho spolehlivou podporu čínského vůdce. Čína si zvolila alternativní cestu a Rusko má možnost se s ní družit v různých seskupeních – ŠOS, BRICS a dalších.
Převzato z Pravda.ru
***
Poturčování Střední Asie nabírá obrátky
Arťom Ignaťjev
28. října 2022
Ve druhé polovině října přijali na zasedání v turecké Burse členové Organizace turkických států (OTS) rozhodnutí ustavit v rámci této organizace speciální komisi pro přechod na společnou abecedu a „dosáhnout jazykovou jednotu turkických států“.
Podle turecké agentury Anadolu již vědci členských států OTS předali informace o abecedě i o „historických jazykových procesech“ v jejich zemích. Jedná se o Ázerbájdžán, Kazachstán, Kyrgyzii, Turecko a Uzbekistán.
Ázerbájdžán, Kazachstán, Kyrgyzie a Turecko potvrdily koncem června jednotné školní učebnice „Obecné turkické dějiny, „Obecná turkická literatura“ a „Geografie turkického světa“. Mají za úkol vysvětlit žákům společné historické i kulturní hodnoty již od starověku.
Učebnice Geografie turkického světa se orientuje ve formování celku i obrazu světa s důrazem na jednotlivé turkické země a regiony. V Kyrgyzii začnou vyučovat na školách vedle turkické geografie, historie a literatury též dějiny náboženství.
Vztahy muslimského obyvatelstva postsovětských zemí Střední Asie k Rusku jsou v učebnicích historie předkládány popisem „ruského kolonialismu“ a boje místního obyvatelstva proti němu. Panturkický projekt pod praporem OTS se posouvá i mimo školy.
Turecko chce spojit bývalé sovětské republiky do nového svazku a má v plánu realizaci transkaspické dopravní osy. Erdogan se již setkal s kyrgyzským prezidentem Džaparovem v rámci panturkické olympiády v tureckém městě Iznik na přelomu září a října.
Turci chtějí využít zastavení ruského platebního systému Mir a představit svůj, který budou moci využívat občané postsovětských republik i Ruska na území Turecka namísto systému Mir. Protože tento systém bude turecký, bude mít Turecko přehled o veškerých  transakcích v něm a bude mít úplnou databázi účastníků, včetně jejich osobních údajů.
Turecko vnucuje své vojenské standardy a vzory zbraní republikám Střední Asie. Začátkem tohoto roku vyšlo najevo, že Ázerbájdžán a Turecko budou připravovat účastníky kurzů ve společném programu. Ministr obrany Ázerbájdžánu uvedl, že program přípravy vojenských specialistů na Vyšším vojenském učilišti Gejdara Alijeva byl už dán do souladu s programy na vojenských školách turecké Národní univerzity obrany.
Kyrgyzie začala, jako druhá po Pákistánu, používat turecké bezpilotníky Bayraktar. Skoro současně vyšlo najevo, že Uzbekistán dodává ukrajinské armádě teplé prádlo a že Kazachstán a Turecko podepsaly memorandum o vzájemném porozumění při výrobě satelitů a systémů sledování a spojení. Panturkisté vycházejí z toho, že vojenské spolky dnes neznamenají společné parády, ale jsou to výměny zpravodajských informací.
Postsovětští panturkisté si předcházejí svého velkého tureckého bratra jak propagováním panturkismu na školách, tak zpravodajskými informacemi, jégrovkami pro ukrajinské propagátory „bajraktarů“ a výměnou odpovídajících řídících kádrů. Tokajev jmenoval po lednových událostech v Kazachstánu státním tajemníkem svého chráněnce Tynymbajulyho, rodinného přítele vůdce kazašských Šedých vlků (Bozkurt) Mambetalieva.
A ještě jeden Tokajevův navržený výlupek – ministr informací a sociálního rozvoje Kazachstánu, rusofob a panturkista Umarov, který má zákaz vstupu do RF kvůli boji proti Rusku, Rusům a ruštině.
Astana prohlásila, že neuznává referenda na území bývalé sovětské republiky Ukrajina a jejich připojení k Rusku. Turecko Rusku sdělilo, že od počátku neuznává nezákonnou anexi Krymu a neuznává ani výsledky referend na Ukrajině.
Turecko využívá situaci na Ukrajině a usiluje o realizaci projektu přístupu do Kazachstánu, Uzbekistánu, Kyrgyzie a Turkmenistánu přes Kaspik. K tomu dopomáhají obyvatelé turkického původu v těchto republikách. Jde o ideu vytvořit sdružení států s turkicky mluvícím obyvatelstvem (Velký Turan). Turecko má zájem na realizaci makro regionálního subjektu, kde  pravidla budou určovat a regulovat Turci.
Převzato z Fondsk.ru
***
Hyena Evropy je připravena k dělení ukrajinského pirohu
21. října 2022
Plán na obnovu Rzeczi Pospolitej v hranicích historických zemí viditelně dostal  reálné obrysy ještě před ruskou speciální vojenskou operací na území Ukrajiny. Píše o tom polský časopis Niezalezny Dziennik polityczny a sebejistě předvídá ovládnutí západních oblastí bývalé Ukrajinské SSR Polskem.
Polský autor se domnívá, že rozdělení Ukrajiny je jisté; Rusko si vezme zpět jihovýchodní území dnešní Ukrajiny a zbaví ji přístupu k moři. Severní oblasti vytvoří „novou mimo blokovou a neutrální“ Ukrajinu. Dále autor Marek Galas tvrdí: „Určením své sféry vlivu Rusko přivře oči nad další manipulací se zbytkem území Ukrajiny, to znamená její západní a jižní částí, kde jsou některé regiony historickými částmi jiných států. A ty na to nechtějí zapomínat.“
Takto polský pozorovatel zkrátka Moskvě diktuje politiku odmítnutí obnovy Ruska v jeho historických hranicích.
V Polsku vládnoucí strana Právo a spravedlnost „se připravila na vrácení Východních Kres dříve než jiní“ , tvrdí Galas. Už při návštěvě prezidenta Dudy v Kyjevu „začali formulovat podmínky a přijímat historická rozhodnutí, o kterých se brzy dozvíme“.
Autor článku předpokládá, že polská anexe Západního Běloruska není pravděpodobná, ale to otevírá zvláště možnost připojit k Polsku západní oblast Ukrajiny bez rizika střetnutí s ukrajinskými radikálními nacionalisty. Polský časopis věc popisuje takto: „Polsko se tak může vyhnout označení okupanta a místo toho přijmout čestný název zachránce a osvoboditel ukrajinského národa.“
Varšava nemá nic proti tomu, aby odlesk slávy Polska, jakožto „zachránce a osvoboditele ukrajinského národa“ padl i na velkého Ukrajince Zelenského.
Polský autor představuje plán akce. Lehkost, s jakou uvádí své úvahy, vypovídá o tom, že Varšava a Kyjev své plány již dojednaly. „Rusko dostává nazpět svá historická území a je o krok blíže východní hranici EU a NATO. V tu chvíli učiní polská vláda historické rozhodnutí o umístění mírového kontingentu, ve skutečnosti polské armády, na Západní Ukrajinu. Pod jakoukoliv záminkou (nebo podplacením obyvatel, kteří jsou už ze situace unaveni) může PiS zorganizovat referendum o připojení západních území zbytku Ukrajiny k Polsku.“
A co Rusko? Polák píše, že Evropa přestává podporovat ukrajinskou armádu a Ukrajinci budou poraženi. Prozápadní vláda Ukrajiny emigruje. K moci v Kyjevu přijde proruský prezident a „nová Ukrajina“ bude neutrální. Je ještě v paměti, že toto kdysi navrhoval člověk, který nenáviděl Rusko, americký Polák Brzeziński.
Převzato z Fondsk.ru


Nejčtenější za týden