Česká televize má stejně vyrovnaný rozpočet, jako je nezaujatě vyvážené její zpravodajství
RSS

Česká televize má stejně vyrovnaný rozpočet, jako je nezaujatě vyvážené její zpravodajství

V posledních dnech probíhá mohutná parlamentní debata o
výročních zprávách České televize, která nabyla formy boje s politicko-ideologickým
charakterem totální války, kdy „Kdo není s námi, je proti nám!“ a kdo
útočí na výroční zprávy ČT, vlastně útočí na základní pilíř demokracie, svobody
slova, myšlení, svědomí a všechny evropské, demokratické a humanitární hodnoty.
Pochybovat např. o tom, že ekonomická interpretace účetních výkazů podávaná
výroční zprávou je stejná svatá pravda pravdoucí, jako je objektivní a vyvážené
televizní zpravodajství a jako je ničím nezpochybnitelná věda o globálním
oteplování, je úplně stejný útok na svobodu, demokracii, lidská práva a skvělou
budoucnost v Evropské unii, jako rouhat se nějakými fake news a
konspiračními teoriemi proti svatým pravdám z kázání na veřejnoprávních
obrazovkách.Kdo si např. myslí, že hospodaření České televize je
deficitní a ne stejně vyrovnané jako je vyvážené a objektivní zpravodajství
tohoto pilíře Orwellova Ministerstva pravdy, je fašista útočící na demokracii a
svobodu slova.Jenže bohužel zase je nepopiratelným konspiračním faktem, že
hospodaření České televize je hrubě deficitní, a poslancům a veřejnosti
podsouvané tvrzení o vyrovnanosti hospodaření této výpalné z televizních aparátů
vydírající instituce je úplně stejně nestoudná a pro jakékoliv trochu
objektivní zkoumání průhledná propaganda jako jejich mediální počínání.A tuto propagandu, která by správně neměla mít účinek ani na
absolventa kurzu finanční gramotnosti ze sociálně vyloučené oblasti, směřují
těm, jejichž povinností je přistupovat k hospodaření České televize s náležitou
péčí řádného hospodáře, jako je Televizní rada a Poslanecká sněmovna, kde je
ekonomická negramotnost neomluvitelná, aby vůdčí politici vykřikovali, že kdo
není ekonomický negramot, je fašista útočící na demokracii. Přitom samozřejmě
pro politiky, když se nebudou chtít pachtit zkoumáním výročních práv, jsou k dispozici
jejich analýzy od zasvěcených osob podané na stříbrném podnose ke snadnému
chápání.Výtah z jedné takové analýzy, jaké mají poslanci po ruce, ze zasvěcených zdrojů sněmovních kuloárů je tedy zde:KRITICKÉ PŘIPOMÍNKY K VÝROČNÍM ZPRÁVÁM O HOSPODAŘENÍ
ČESKÉ TELEVIZERada České televize každoročně
předkládá v souladu se zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, dvě výroční
zprávy – (i) o činnosti a (ii) o hospodaření, za účelem jejich schválení
Poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR.Problémem
výročních zpráv o hospodaření ČT od roku 2012, který se všemi těmito zprávami
prolíná, je fakt, že generální ředitel a Rada České televize záměrně zakrývají
dlouhodobě deficitní hospodaření a vydávají jej za hospodaření vyrovnané.citace z Výroční zprávy o hospodaření ČT za rok 2018 – str. 11ČT od roku 2012 každým rokem spotřebovává rezervy z let 2007-2011, aby z nich (z tzv. fondu televizních poplatků) uhradila ztráty svého běžného hospodaření.Za 7 let „vyrovnaného“ hospodaření zmizelo z účtů ČT 1,9 mld. Kč!!!Generální ředitel Petr Dvořák nastoupil do funkce v říjnu roku 2011.Důsledky
každoročního deficitního hospodaření se negativně projevují na stavu peněžních
prostředků ČT.Ke konci
roku 2018 musela ČT téměř zcela rozpustit volné finanční prostředky uložené ve
státních dluhopisech, ve kterých ještě v roce 2014 držela z důvodu lepšího
úročení 1,4 mld. Kč!Tabulka z Výroční zprávy o hospodaření ČT za rok 2018 – str. 38K
zamlžení deficitního hospodaření používá ČT často argumentace, že úbytek
finančních prostředků je způsoben vysokými investicemi do techniky a objektů v majetku
ČT.Např. radní Beniak na semináři Hospodaření a činnost ČT pro poslance PS PČR 8.10.2019Opak je však pravdou. V letech 2012-2018 činí kumulovaná hodnota odpisů dlouhodobého majetku ČT 3,4 mld. Kč, přičemž kumulovaná hodnota investic ve stejném období činí pouze 3,0 mld. Kč (rozdíl 400 mil. Kč v neprospěch investic).V deníku Blesk v článku „Šéf ČT odmítá drsnou kritiku: „Chtějí nás zastrašit“ je uveden odkaz na twitter ČT, kde se uvádí: „Majetek ČT se nesnižuje…“ Skutečnost však vypadá jinak. Údaje z výročních zpráv o hospodaření ČT hovoří o pravém opaku, než uvádí ČT na svém twitteru. V níže uvedené tabulce jsou hodnoty majetku i s odkazem na příslušnou stranu v příslušné výroční zprávě. Posuďte sami….Jedná
se o další úmyslnou mystifikaci, která má za cíl zakrýt skutečnou pravdu o „vyrovnaném“ hospodaření ČT !!!Hodnota dlouhodobého i krátkodobého
majetku ČT na konci roku 2018 poklesla oproti roku 2011 (od nástupu P. Dvořáka
do funkce) celkem o 1,8 mld. Kč!!!Dalším nepravdivým argumentem, který použila ČT k obhajování své
špatné ekonomické situace (na již zmíněném poslaneckém semináři o hospodaření a
činnosti ČT) je tvrzení, že ztrátou
reklamy na ČT1 na základě novely zákona v roce 2011, přišla o významný objem
svých výnosů, které nyní chybějí .Ve skutečnosti tomu bylo
takto: Do roku 2011 mohla ČT využít příjmů z reklamy výhradně na (i) financování
digitalizace, (ii) podporu kinematografie prostřednictvím přídělů Státnímu
fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie a(iii) částku 15 mil. Kč ročně převáděla ve prospěch Českého
telekomunikačního úřadu.Po novele
zákona o ČT v roce 2011 může ČT výnosy z reklam vysílaných na programu ČT sport
použít Česká televize na výrobu a vysílání pořadů se sportovní tematikou, což
do roku 2011 nebylo možné.Změna zákona o ČT týkající se výnosů z reklamy
na ČT se nemohla negativní promítnout do hospodaření ČT, naopak hospodaření ČT
od roku 2011 ovlivnila pozitivněRada ČT, která má ze zákona jako jeden z hlavních úkolů kontrolovat účelné a hospodárné využívání finančních zdrojů a majetku České televize, naprosto selhala ve své kontrolní činnosti. Na každoročně deficitní hospodaření ČT ve výročních zprávách nikdy neupozornila, naopak Rada ČT každoročně schvaluje generálnímu řediteli roční bonus ve výši převyšující 2 mil. Kč, přičemž na prvním místě mezi důvody přiznání bonusu uvádí „vyrovnané“ hospodaření.Výňatek z usnesení Rady ČT ze dne 26.6.2019, kterým Rada ČT schválila roční bonus generálnímu řediteli.Závěr:1 Česká televize se snaží ve výročních zprávách vytvořit dojem, že její
hospodaření je zdravé, fungující a vyrovnané, což není pravda.2 Česká televize
od roku 2012 „projídá“ do té doby vytvořené volné zdroje(rezervy) na pokrytí každoročního
hlubokého deficitu svého hospodaření.3 Od nástupu Petra Dvořáka se pravidelné deficitní hospodaření
projevilo tak, že k 31.12.2018 na účtech ČT chybí 1,9
mld. Kč (oproti září 2011, kdy odcházel jeho
předchůdce Jiří Janeček).Objem investic v letech 2012-2018 kumulativně nedosahuje ani
kumulativního objemu odpisů za stejné období. Dramatický
úbytek finančních prostředků na účtech ČT tedy nelze zdůvodnit vysokými
investicemi „do budoucnosti ČT“. Hodnota dlouhodobého majetku k ultimu roku 2018 oproti roku 2011
nevzrostla, jak tvrdí ČT, nýbrž klesla. Poklesla rovněž hodnota krátkodobého
majetku. Po sedmi letech „vyrovnaného“ hospodaření
Petra Dvořáka (2012-2018) poklesla hodnota krátkodobého a dlouhodobého majetku
ČT dohromady o 1,8 mld. Kč!!! Rada ČT každoročně schvaluje roční bonus
generálnímu řediteli (přes 2 mil. Kč). Na
prvním místě ve zdůvodnění uvádí „vyrovnané hospodaření ČT“. Každoroční deficitní hospodaření ČT pod vedením Petra Dvořáka významně
narušuje budoucí ekonomickou stabilitu ČT. Tento způsob hospodaření je
dlouhodobě neudržitelný, a pokud ČT nepřijme adekvátní manažerská opatření,
dostane se v nejbližších dvou letech na pokraj
ekonomického kolapsu. To povede k tlaku na navýšení televizních poplatků nebo
na jinou formu podpory od státu. Výroční zprávy podávají čtenáři zkreslený a zavádějící obraz o
hospodaření ČT. Zcela zásadní údaj o tom, kolik z rezerv (= z fondu televizních poplatků)
vytvořených v minulých letech muselo být vyčerpáno na úhradu deficitu,
chcete-li ztrátyběžného roku, přímo ve výroční zprávě ČT nikde
neuvádí! Tuto si musí čtenář dopočítat sám
(údaj za rok 2018 z tabulky na str. 76 výroční zprávy o hospodaření za rok
2018, analogicky v předchozích výročních zprávách).HOSPODAŘENÍ ČT V LETECH 2012-2018 JE KAŽDOROČNĚ I VE SVÉM
ÚHRNU HLUBOCE DEFICITNÍ A KDO TVRDÍ NĚCO JINÉHO, KLAME.***Co k tomu říci na závěr?Jsou snad poslanci, kteří se mají s péčí řádného
hospodáře starat o bohatství a prosperitu celého národa, ekonomicky negramotní ňoumové,
kteří naletí na propagandu ve výročních zprávách stejně průhledně hloupou jako
je v televizním zpravodajství, jakou by normálně prokoukla každá šestnáctiletá
školačka navštěvující obchodní akademii. Nebo je v jejich přezírání
nestoudných lží ve výročních zprávách nějaký zlý konspirační úmysl?Jaká je ta demokracie a svoboda projevu, kterou tak vehementně
v parlamentu prosazují ti, co se samozvaně prohlašují za ty správné demokraty
na rozdíl od ostatních, když má spočívat na otevřeně vylhané dezinterpretaci
účetnictví? Jakou důvěru si zaslouží politická tělesa hrající si na ty jedině
správné představitele demokratického řádu, když otevřeně zakrývají průhledný ekonomický
podfuk?Samozřejmě, že toho je management ČT daleko více, na čem se
dá dokládat jejich manažerské selhání, ale tento vyložený a průhledný podfuk,
který sice bije do očí, ale poslanci zaslepení jakýmisi demokratickými a
liberálními hodnotami ho svýma očima odmítají vidět, je snad dost ilustrující.Zdroj: Redakce za využití jedná z kuloárních analýz od
zdroje, který nechce být jmenován.
The post Česká televize má stejně vyrovnaný rozpočet, jako je nezaujatě vyvážené její zpravodajství appeared first on Reformy.cz .
Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Slevové kupóny

Ušetřete nemalé peníze na online nákupech. Slevové kupóny do e-shopů.

Hry zdarma

Nejlepší hry zdarma.

Půjčka do výplaty online

Výhodná nabídky půjčky do výplaty až 30 000 Kč. Vyřízení online.

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Přehled bankovních půjček

Srovnání půjček vám usnadní orientaci mezi různými nabídkami.

Finance na každý den

Prezentujte své podnikání a získejte nové zákazníky na Internetu.

Dnes nejprohlíženější