ZMOS nesúhlasí so znížením počtu stavebných obvodov, sídla majú mať iba v okresných mestách
pravdive+seznam

ZMOS nesúhlasí so znížením počtu stavebných obvodov, sídla majú mať iba v okresných mestách

Bratislava 21. októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)
 
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) nepodporuje návrh na zníženie počtu stavebných obvodov so sídlami iba v okresných mestách. “Tento návrh spôsobí značné problémy občanom z hľadiska dostupnosti stavebného konania. ZMOS trvá na svojom návrhu na akceptovanie súčasných 229 stavebných obvodov s možnosťou ich racionálnejšieho usporiadania, maximálne však na počet 190,” uviedol predseda ZMOS-u Branislav Tréger v stanovisku združenia k návrhu zákona o výstavbe
Na snímke Branislav Tréger
Navrhovaný nový stavebný zákon, ktorý minulý týždeň schválila Hospodárska a sociálna rada SR počíta s tým, že agenda stavebného úradu prenesená na obce bude obmedzená len na mestá, ktoré sú sídlom stavebného obvodu, resp. okresu. Na Slovensku je v súčasnosti 79 okresov. ZMOS v spojitosti s návrhom stavebného zákona zároveň nesúhlasí s nastavením mechanizmu financovania činnosti stavebných obvodov výlučne z výnosov z poplatkov za jednotlivé úkony. “Tento návrh považujeme za protiústavný vzhľadom na to, že ide o prenesený výkon štátnej správy, ktorý musí uvažovať s mechanizmom dofinancovania dotáciou zo strany štátu,” poznamenal Tréger.
Doterajšie pätnásťročné poznatky podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV) jednoznačne preukazujú, že prenesený výkon štátnej správy na obce nebol zabezpečený jednotne na celom území Slovenska. “Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy vo viac ako 2 900 obciach z jedného miesta (ministerstva výstavby) je fyzicky nemožná,” upozornilo ministerstvo dopravy a výstavby. To sa podľa neho prejavilo v niekoľkonásobnom náraste počtu nepovolených stavebných prác (tzv. čiernych stavieb), vo veľkom počte súdnych konaní z dôvodu nezákonných rozhodnutí a nesprávneho úradného postupu s následnými náhradami škody zo štátneho rozpočtu a v nevhodných subjektívnych zásahoch do umiestňovania, povoľovania a kolaudácie stavieb zo strany starostov a poslancov, ktorú umožňuje nevhodná koncentrácia moci v jedných rukách. Starosta obce podpisuje územný plán a jeho zmeny a doplnky, územné rozhodnutia, stavebné povolenia i kolaudačné rozhodnutia.
ZMOS mal výhrady aj k návrhu zákona o územnom plánovaní, ktorý má spolu s návrhom zákona o výstavbe nahradiť súčasný stavebný zákon z roku 1976. “Pripomienky boli zapracované do predloženého návrhu vrátane zásadnej pripomienky k riešeniu situácie, keď je obec nečinná a nevydá územné stanovisko ani po tom, keď okresný úrad v sídle kraja na základe podnetu žiadateľa písomne upozorní obec do 15 dní na nečinnosť a vyzve obec na nápravu v lehote do 21 dní,” priblížil Tréger. ZMOS akceptuje kompromisné riešenie, aby bol okresný úrad v sídle kraja oprávnený požadovať od obce náhradu nákladov vo výške trojnásobku uhradeného správneho poplatku.
Združenie v prípade návrhov oboch zákonov tiež žiadalo doplniť materiály aj o negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy s dôrazom na samosprávu. Stotožnilo sa s tým, že tieto návrhy predpokladajú pozitívne vplyvy na informatizáciu, majú však podľa Trégera aj “preukázateľné negatívne vplyvy na rozpočet samosprávy, čo požadujeme v návrhu vyčísliť a dopracovať.” Vzhľadom na odlišnú právnu aj vecnú konštrukciu návrhov nových zákonov oproti doterajšiemu je podľa združenia nevyhnutné, aby navrhovaný zákon o územnom plánovaní a nový zákon o výstavbe boli prijímané súčasne. “V prípade prijatia iba jedného z nich by v praxi neboli vykonateľné,” dodal Tréger.
Ministerstvo dopravy a výstavby pripravilo návrhy zákonov o výstavbe a územnom plánovaní s navrhovanou účinnosťou – po schválení vo vláde a v parlamente – 1. januára 2022. Návrh zákona o územnom plánovaní napríklad ráta s tým, že územný plán, ako odborne spracovaný strategický dokument územného rozvoja, by mali mať všetky obce. Má to podľa ministerstva prispieť k zlepšeniu života obyvateľov, vylúčiť využívanie územia a zaviesť poriadok do územia. Z celkového počtu 2 891 obcí má doteraz územný plán 1 402 obcí, teda 48 percent.
 
Príspevok ZMOS nesúhlasí so znížením počtu stavebných obvodov, sídla majú mať iba v okresných mestách zobrazený najskôr Hlavné správy .
Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Slevové kupóny

Ušetřete nemalé peníze na online nákupech. Slevové kupóny do e-shopů.

Půjčka do výplaty online

Výhodná nabídky půjčky do výplaty až 30 000 Kč. Vyřízení online.

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!Dnes nejprohlíženější