17. listopadu slavíme 10. výročí aféry Climategate, která odhalila zrůdné spiknutí globálních oteplovačů proti světu
RSS

17. listopadu slavíme 10. výročí aféry Climategate, která odhalila zrůdné spiknutí globálních oteplovačů proti světu

Klimatičtí alarmisté stále propagují svoji
psedudovědu podvrhovanou místo vědy, zákazy fosilních paliv a přerozdělování
bohatství.17. den tohoto měsíce bude znamenat
desáté výročí aféry „Climategate“, tj. zveřejnění tisíců emailů mezi
klimatickými pseudovědci, kteří tehdy, stejně jako to dělají i dnes,
kolaborovali a kuli pikle za účelem vytvoření člověkem způsobené klimatické
krize existující v jejich patologických představách a počítačových hrách
vydávaných za modely, nikoliv však v reálném světě. Ten skandál by měl ve
zdravé společnosti s klimatickým katastrofismem skoncovat. Místo toho jej
velmi snaživě pohřbili političtí komisaři progresivního liberalismu, doktrináři
progresivních pseudověd, aktivisté a korporativisté zavádějící ten tzv.
kamarádíčkovský „kapitalismus“, kteří z přehánění a podstrkování falešné
pseudovědy hrabou tisíce miliard dolarů a užívají si za ně pohodlíčka, které
upírají běžným rodinám, na které tím uvalují zbytečné zbídačení.Jen málo lidí opravdu zná ta Nepohodlná
fakta o údajné člověkem zaviněné „krizi“ klimatu a počasí. Např., že od roku
1998 průměrné globální teploty vzrostly pouze o pár setin stupně. (V poslední
době dokonce maličko poklesly.) Ale stejně pořád slyšíme ty nepodložené kecy o
člověkem vyvrhovaném oxidu uhličitém, co vyvolává globální oteplování a
klimatické změny, které představují existenční hrozbu pro lidstvo, divokou
přírodu a planetu. A na základě takových keců nám vnucují, že se musíme vzdát
používání fosilních paliv, která jsou nenahraditelným tahounem ekonomického
růstu a lepší životní úrovně. A to je pro Afriku (autor je Jihoafričan) a svět
děsná zpráva.Bezustání slyšíme, jak ta narůstající
koncentrace atmosférické oxidu uhličitého vyvolává nárůst globálních teplot.
Ale satelitní data nic takového neukazují. Ve skutečnosti jsou ty jejich
počítačové predikce pro rok 2019 skoro o půl stupně Celsia nad skutečnými
satelitními měřeními. A co je horší, když jakýkoliv vědec vznese otázku ohledně
toho, jak to vlastně s tou údajnou krizí je, tak je okamžitě očerňován jako
„popírač klimatické změny“.Většina datových zdrojů na podporu
propozic o lidským CO2 způsobeném oteplování vzešla z Jednotky
klimatického výzkumu (CRU) na University of East Anglia ve Velké Británii.Pak ale 17. listopadu 2009 na světové
scéně rupla ta Pandořina skříňka s trapnými informacemi z CRU.
Počítačový hacker pronikl do počítačového systému této university a zmocnil se
61 Megabytů materiálů, které ukazovaly, jak CRU manipuluje vědeckými
informacemi, aby to vypadalo, že globální oteplení je hříchem lidstva a průmyslového
CO2. Mezi dalšími skandály tyto šokující uniklé emaily ukázaly, jak se tehdejší
ředitel CRU Prof. Phil Jones ostatním manipulantům vychloubá využitím
statistických „triků“, aby se odstranily důkazy o pozorovaných poklesech
globálních teplot.V dalším emailu prosazoval vymazání
určitých dat, místo aby byly poskytnuty vědcům, kteří nesdíleli jeho postoj a
mohli by jeho analýzy kritizovat. Nealarmističtí vědci museli vymáhat tyto
informace pomocí britského Zákona o svobodném přístupu k informacím. Jones
byl později suspendován a bývalý britský kancléř lord Lawson se dožadoval
vládního vyšetřování tohoto trapného exposé.Aféra se stala známá jako „Climategate“
a skupina amerických univerzitních studentů dokonce vystavila na YouTube
písničku „ Skryjte pokles ,“
aby zesměšnili CRU a klimatického modeláře Dr. Michaela Manna, který v té
hacknuté emailové korespondenci používal fráze „skrýt pokles“.Tak, kde je pravda? Když člověk uváží složení
atmosféry a přirovná jej k výšce Eiffelovy věže v Paříži, tak je to
dodatečné hnojivo pro rostliny, čili CO2, které narostlo v atmosféře od
času, kdy se v roce 1850 stala Kalifornie 31. státem Spojených států,
menší než tloušťka dlaždice pod touto Věží.Může tento nepatrný nárůst opravdu
vysvětlit pozorované globální oteplení od konce Malé doby ledové do začátku
moderní průmyslové éry? Než se Kalifornie stala státem, byl měřený vzestup
globálních teplot v atmosféře menší než 1°C. Ale k většině tohoto
vzestupu došlo před rokem 1940 a pak od roku 1943 do roku 1978 globální teploty
klesaly, což tehdy vyvolaly hrůzu z globálního ochlazování. Pak teploty do
roku 1998 maličko vyrostly, od té doby zůstávají převážně stabilní, i když
koncentrace oxidu uhličitého stále rostou. Vzestup CO2 a variabilita teploty
vůbec nejsou v žádné řádné korelaci.Navíc během dobře zadokumentované
Středověké teplé periody asi mezi lety 950 až 1350, kdy vyšší globální teploty
umožnily vikingským zemědělcům pěstovat plodiny a chovat dobytek v Grónsku.
Stejně dobře je zadokumentovaná 500 letá Malá doba ledová, která hladem a zimou
vyhnala Vikingy z Grónska, než dosáhla svého nejchladnějšího období během
Maunderova slunečního minima v letech 1645-1715. To bylo v době, kdy
anglická řeka Temže pravidelně zamrzala, norští zemědělci se dožadovali
kompenzací za půdu, kterou pohřbily rostoucí ledovce, a kněží prováděli rituály
vymýtání ďáblů, aby odvrátili rostoucí alpské ledovce, neboť ty tehdy pohlcovaly
vesnice. Malby z této doby ukazují davy lidí jak na Temži bruslí a koňská
spřežení, jak po tom ledě přes Temži převáží náklady.Žádné průmyslové a automobilní emise
přeci ve Středověké teplé periodě nebo v Malé době ledové roli nesehrály.Tyto dramatické události by měly být
varovným signálem pro každého poctivého vědce. Pokud se Středověká teplá
perioda objevila, aniž by byla tažena CO2, proč by oteplení dneška mělo
způsobovat průmyslové CO2? Během Malé doby ledové Velká morová rána vyhubila
skoro čtvrtinu Evropské populace. Teplá perioda přinesla prosperitu a rekordní
úrody, zatímco studené roky přinášely bídu, hlad a smrt.Dr. Mann deset let před aférou Climategate
zveřejnil počítači vygenerovaný graf, o kterém tvrdil, že zobrazuje průběh
teplot v předchozích 1500 letech. V jeho grafu se Středověká teplá
perioda, Malá doba ledová a extrémně chladné období během Maudredova slunečního
minima záhadně ztratily – a planetární teploty pak náhle vyletěly vzhůru až v posledních
desetiletích dvacátého století. Tento graf ve tvaru hokejky roztrubovali po
celém světě a stala se z něj hlavní ikona Mezivládního panelu o klimatické
změně.Mnoho vědců bylo k veškeré poznatky
o dávném klimatu popírajícímu hokejkovému grafu velice podezíravých. Dva z nich
Steven McIntyre a Ross McKitrick totálně Mannův počítačový program a
revizionismus historie roznesli na kopytech. To ale samozřejmě nezastavilo
bývalého amerického viceprezidenta Al Gora, aby ten zdiskreditovaný graf
nepoužíval ve svém ohavném filmu s proroctvím zkázy Nepohodlná pravda.Hacknuté emaily z CRU také ukázaly
výměny zpráv mezi Mannem a Jonesem, v nichž diskutovali, jak zastrašovat
redaktory, kteří chtěli vydávat vědecké názory odporující těm jejich
pseudovědám, aby potlačovali jim odporující studie. V jednom z emailů
vyjádřil Jones svou touhu zbavit se „potížistického redaktora“ žurnálu Climate
Researche, neboť se opovažoval zveřejňovat i jiné názory. Redaktora pak tedy
vyhodili.Když klimaskeptik z University of
Colorado profesor Roger Pielke, Jr. požádal, aby mu CRU předala svá původní
data, z nichž vycházeli, tak mu řekli, že data (šikovně) ztratili.
Ztratili!?! Ztratili by snad profesionálové něco tak cenného, jako originální
data? Mnozí je tedy podezírají, že prostě jen nechtěli, aby pak někdo odhalil
jejich rafinované manipulace a fabrikace.Ale jestli nedávné globální oteplování
nezpůsobil průmyslový oxid uhličitý, co to bylo? Dánská výzkumná skupina vedená
Prof. Henrikem Svensmarkem našla velice věrohodnou shodu mezi úrovní aktivity
slunečních skvrn (ohromných magnetických bouří) na našem Slunci a globálními
teplotami v posledních patnácti stech letech. Tento čistě přirozený
mechanismus ve skutečnosti perfektně zapadá do důkazů! Ó, jak strašlivě
nepohodlná pravda pro ty alarmisty.Kosmické paprsky z hlubokého vesmíru
neustále bombardují horní atmosféru Země a vytváří mraky dost podobným
způsobem, jako vysoko letící tryskáče, které za svými motory táhnout bílé
kondenzované čáry. Více mraků dovede jednak globální ochlazování, protože ne už
tolik slunečního svitu dopadá na Zem. Více slunečních skvrn znamená silnější
magnetický štít, tudíž méně kosmických paprsků dopadá na Zem, a tak je menší
nízká oblačnost a větší globální oteplování. Slunce je zrovna v období skoro
rekordně slabé aktivity slunečních skvrn.Všemožné druhy zájmový skupin tuto
informaci potlačují. Co je na tom asi nejhorší se ukazuje, na takových
událostech, jako když při propuknutí Climategate otevřeně vykecala kampanistka
za „klimatickou spravedlnost“ ze skupiny Přátelé Země Emma Brindal, o co jim
jde:„Reakce na klimatickou změnu musí mít ve svém srdci
redistribuci bohatství a zdrojů.“ Ne ochranu Země před člověkem vyvolanými
emisemi CO2 nebo před přírodní a člověkem způsobenou klimatickou změnou – nýbrž
redistribuci bohatství a zdrojů podle vzorů, které samozvaná vládnoucí elita prohlásí
za „sociálně spravedlivé.“Klimatičtí kampanisté rovněž odporují „nadměrnému“
cestování letadlem, ať už kvůli businessu nebo rekreačně, proti autům se
spalovacím motorem jakožto „zbytečnému luxusu“ a proti modernímu bydlení pro
Afričany. Někteří dokonce říkají, že Afričané musí žít dále v chatrčích z bláta
a vyhýbat se používání elektřiny a moderních zemědělských technologií.
Dospívající herec Ed Begley řekl: „Afričané by měli mít jen solární elektřinu k nejdůležitějším
potřebám v jejich chatrčích.“ Oni, Al Gore, Phil Jones a Mike Mann jsou
samozřejmě z těchto omezení vyjmuti.Skutečná sociální spravedlnost a lidská
práva znamenají, že všichni musí mít přístup k hojné, spolehlivé a levně
dostupné energii. Ne k té předražené, vrtkavé ze zdrojů závislých na
počasí, jako jsou větrné turbíny a solární panely. Z fosilních paliv, z jaderných
a přehradních elektráren.My v rozvojovém světě (autor je
Jihoafričan) už nesmíme dovolovat, aby nám potlačovali klimatickou pravdu. Nesmíme
dovolit, aby radikální aktivisté nasazovali brzdy na africký ekonomický rozvoj,
tvorbu pracovních míst a aby nám ochuzovali zdravotní systém a životní úroveň
ve jménu prosazování jejich protihumánní agendy redistribuce bohatství.Guest Blogger  /   November 1, 2019Dr. Kelvin KemmRedakční poznámky:Po propuknutí Climategate se staly nejvíce zprofanovanými
podfuky známé jako Hokejkový graf totálně popírající skutečnou historii
minulých teplot na planetě a výrok „hide the decline“ – skrýt pokles, z korespondence
těch pachatelů podfuku s člověkem způsobenou klimatickou změnou, neboť k jejich
hlavním snahám patřilo skrýt minulé klimatické výkyvy. Po tomto zprofanování
dali chvilku pokoj, teď si ale asi myslí, že už se na Climategate zapomnělo a
zkouší tu zprofanovanou hokejkovou křivku znovu oživit. A samozřejmě spolu s tím
rozpoutat informační útlak a cenzuru, která potlačí jakékoliv pochybnosti o
fatwach klimatických kazatelů a zelených džihádistů.Proto, když náš web převzal článek Vítězslava Kremlíka z vědu
popularizujícího webu Osel, tak Facebook pohrozil vymazáním stránky Reformy.cz
ze své platformy, neboť prý „nezávislý“ ověřovatel „vědeckých faktů“ sciencecheck
ověřil, že popírání hokejkového grafu (usvědčeného při Climategate, že vznikl
protivědeckým spiknutím) je šířením „fake news“.  Také následně vymazali 8 facebookových
profilů, které články webu Reformy.cz přenášeli na stránku ve Facebooku, která
tedy dost zamrzla.Tady je ten článek:
Několik poznámek k další reinkarnaci „hokejkového grafu“
Této problematiky se rovněž týká následující článek o
falšovateli klimatické historie Mannovi:
Klimatický alarmista žaloval skeptika za pomluvu a prohrál
Na tento web také pravidelně útočí kavárenský web „ověřovatelů“
fake news a to zejména právě za klimasketpicismus ale také euroskepticismus:
Jak manipuluje web Manipulatori.cz
Útočili na nás za tento článek:
Je to sluneční aktivita, co nám řídí globální klima
Útok manipulátorů euroskepticismus této stránky:
Manipulátoři manipulují: Prohlášení Víta Jedličky o vynutitelnosti zavedení eura v České republice čistě z vůle Bruselu je pravdivé. Odhalení webu Manipulátoři, že jde o dezinformaci, odhaluje spíš Manipulátory
Zdroj: https://wattsupwiththat.com/2019/11/01/climategate-ten-years-later/
The post 17. listopadu slavíme 10. výročí aféry Climategate, která odhalila zrůdné spiknutí globálních oteplovačů proti světu appeared first on Reformy.cz .
Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Slevové kupóny

Ušetřete nemalé peníze na online nákupech. Slevové kupóny do e-shopů.

Hry zdarma

Nejlepší hry zdarma.

Půjčka do výplaty online

Výhodná nabídky půjčky do výplaty až 30 000 Kč. Vyřízení online.

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Přehled bankovních půjček

Srovnání půjček vám usnadní orientaci mezi různými nabídkami.

Finance na každý den

Prezentujte své podnikání a získejte nové zákazníky na Internetu.

Dnes nejprohlíženější