Popredný slovenský bioetik: Postoj KDH k ochrane života ma už vôbec neprekvapuje. Tzv. kresťanskí politici tu už 30 rokov obchodujú so smrťou nenarodených detí

Popredný slovenský bioetik: Postoj KDH k ochrane života ma už vôbec neprekvapuje. Tzv. kresťanskí politici tu už 30 rokov obchodujú so smrťou nenarodených detí

Bratislava  13. novembra 2019 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)
 
Na búrlivo diskutovaný zákon, v súčasnosti z dielne SNS, ktorý vnáša malú nádej na zlepšenie ochrany života nenarodených detí, ktorých matky by sa aspoň pod vplyvom pozitívnych emócií z počutia tlkotu srdca vlastného dieťaťa mohli rozhodnúť zmeniť svoje pôvodné rozhodnutie nechať zabiť svoje dieťa na rozhodnutie aspoň ho porodiť sme sa opýtali aj popredného slovenského bioetika Dr. René Baláka 
Na snímke Dr. René Balák, PhD
Dr. René Balák, PhD je univerzitný učiteľ špecializujúci sa na výskum v oblasti kresťanskej etiky, bioetiky, sociálnej etiky, manželstva a rodiny. Je expertom na bioetické limity v biomedicínskom a zdravotníckom práve, ako aj na sociálne otázky autonómie manželstva a rodiny v sociálnej sfére prorodinnej politiky. Publikoval niekoľko vedeckých monografií a desiatky vedeckých štúdií doma i v zahraničí. Momentálne skúma vplyv EMR na živé bunkové štruktúry ľudského organizmu.
 
Je podľa Vás súčasné poučenie pred potratom dostačujúce?
Je absolútne nedostatočné, lebo v poučení sa neprezentuje skutočná pravda o tom, čo žena chce – zavraždiť vlastné dieťa so všetkými dôsledkami a rizikami, ktoré sú  spojené so zabitím dieťaťa. V závislosti od toho, o aký typ zabitia dieťaťa sa jedná, sú možné biomedicínske následky dočasného alebo aj trvalého charakteru, ktoré nemožno v rámci tohto rozhovoru vymenovať a odborne vysvetliť, keďže ide o zložité biomedicínske otázky. Môžeme ich (následky) rozdeliť na biosomatické a biopsychické, pričom oba druhy sú veľmi závažné, avšak lekári neoboznámia matky s týmito vedecky zistenými následkami (vedecká biomedicínska literatúra), lebo by úmerne narastalo „riziko“, že by si to matka rozmyslela a oni by nezarobili.
Narýchlo možno spomenúť riziká poškodenia maternice ako aj okolitých vnútorných orgánov, zvýšená frekvencia sklonu k samovražde, nekontrolovateľné krvácanie, PAS (postabortívny syndróm), zápaly spôsobené infekciou maternice, zvýšená frekvencia rozpadu vzťahov (či už manželstva alebo neinštitucionalizovanej formy spolužitia), možná dočasná alebo výnimočne trvalá neplodnosť či skôr neschopnosť donosiť dieťa), zvýšená frekvencia drogovej závislosti či alkoholizmu, porucha príjmu potravy, problémy v oblasti sexuality, poškodenie krčka maternice, zvýšené riziko rakoviny prsníka, zrasty, zvýšené riziko  spontánneho potratu a predčasné pôrody v ďalšom tehotenstve, ťažké poruchy menštruačného cyklu..atď. Ktorá matka uvažujúca o zabití vlastného dieťaťa je o tomto informovaná? Inou otázkou, je či toto poučenie nemá absolvovať aj otec dieťaťa…
 
Aký je Váš postoj k navrhovanému zákonu SNS na ochranu nenarodených detí?
Je známe, že mnohí poslanci SNS nepodporili návrhy, ktoré skutočne zvyšovali ochranu nenarodených detí a  tento návrh neobmedzuje vraždu nenarodených detí, pretože nesprísňuje ochranu živej ľudskej bytosti, ale môže mať len psychoemocionálne účinky na matku, ktoré pod vplyvom emócií z toho, že počuje tlkot srdca vlastného dieťaťa, môže rezignovať na potrat. V tomto možno tento návrh privítať a podporiť, len mám vážne pochybnosti o motívoch SNS.
Môj osobný postoj k tejto bioetickej a ľudskoprávnej dileme, ktorá je v skutočnosti vraždou, je z univerzitnej oblasti mojej vedeckej a pedagogickej angažovanosti o mne dostatočne známy – som jednoznačným odporcom vrážd nenarodených detí a svoj vedecký postoj som vysvetlil v mojich dvoch vedeckých monografiách: Mysterium vitae – život človeka v rukách človek I a II. Preto vítam tento návrh. Problém však vidím v oblasti praktickej vykonateľnosti tohto zákona a kontrole.
 
Čo si myslíte o myšlienke, že tlkot srdca dieťaťa by si mala vypočuť nielen žena, ale aj otec dieťaťa?
Absolútny súhlas s takou myšlienkou, dokonca by sa malo zaviesť aj legislatívne pravidlo, že i otec musí súhlasiť s potratom, lebo otcovia sú diskriminovaní v tejto otázke rozhodovania o živote vlastného dieťaťa a niekedy sú to práve oni, čo chcú zachrániť život dieťaťa. Žiaľ, len niekedy.
 
Okolo zákona sa spustila značná diskusia a dve petície. Čo je podľa Vás dôvodom, že liberáli kritizujú určité riziko, ktoré môže vzniknúť aj pri rôznych iných vyšetreniach, pred záchranou ľudského života?
Liberáli, ktorí sú v skutočnosti totalitnými extrémistami, veľmi často diktujú iným, čo si majú myslieť, a tak sami v praxi popierajú pravdivú slobodu. Čiže v mene slobody (mimochodom veľmi zvráteného chápania slobody)  radi odoberajú slobodu iným (napríklad slobodu žiť nenarodeným, slobodu názoru a prejavu opačne zmýšľajúcim). A tak v mene slobody ideologicky vytvorili koncept ľudských práv, do ktorého vložili vymyslené právo na potrat, ktoré nemôže byť právom, lebo v skutočnosti je bezprávím a brutálnym násilím voči bezbrannému nenarodenému dieťaťu. Nemožno totiž považovať za právo legislatívnu normu, ktorou popierate práva iného ľudského subjektu, v tomto prípade právo na život, ktoré prináleží každej živej ľudskej bytosti bez rozdielu. Hovorím o tom aj vo svojich videách na vlastnom youtube kanále.
V skutočnosti tu nejde o liberálov či konzervatívcov, ale o otázku základnej spravodlivosti a základných ľudských práv, keďže spoločnosť, kde je legálne nespravodlivo odoprieť živej ľudskej bytosti primárne právo na život, sa nemôže nazývať právnym štátom ani civilizovanou spoločnosťou. V skutočnosti je taká spoločnosť rovnaká doslova až koherentná ako nacisti a fašisti či komunisti (ich režimy), ktorí tiež radi rozhodovali o tom, či niekto bude žiť alebo musí umrieť na základe toho, či niekto niekoho chce alebo nechce. O čo sme lepši ako tieto totalitné režimy, ktoré som spomenul?
Problém použitia Dopplerovho ultrazvuku je biofyzikálnou otázkou a biofyzikálnych účinkov na živé bunkové štruktúry nenarodeného dieťaťa, kde matematicko-fyzikálna  hodnota žiarenia a čas použitia musia byť také, aby nepoškodzovali živé bunkové štruktúry nenarodeného dieťaťa. To je možné dosiahnuť bez väčších technických problémov, aj keď je tam istá miera rizika najmä aj sa jedná ľudský chybový faktor obsluhujúceho personálu, čím ale nechcem spochybniť ich kvalifikáciu. Oveľa kompetentnejším v týchto otázkach je človek so vzdelaním z biofyziky, ktorý môže dôkladne vysvetliť podstatu problému, moje vedomosti sú v tejto veci limitované mojím vzdelaním.
To, čo urobil Dr. Záhumenský (jeho úmysel neviem posúdiť), je vo výsledku ideologická manipulácia, keďže kompetentný personál obsluhujúci tieto prístroje je odborne kvalifikovaný, a teda sa predpokladá, že budú mať na pamäti, že dobro pacienta (nenarodeného dieťaťa je najvyšším zákonom). Uvedomujem si, že v súvislosti s potratom to môže vyznievať cynicky, ale natočil som video o tomto probléme (môj Youtube kanál). Je paradoxom, že Záhumenskému vadí potencionálne poškodenie zdravia dieťaťa, ale nevadí mu vražda toho istého dieťaťa potratom. Trochu pokrivkáva logika a nastupuje schizofrénia.
 
Poslankyňa Natália Blahová zašla až do takej krajnosti, že až dvakrát uviedla, že sonom „uškvaria srdce dieťaťa“. Aliancia za rodinu bola označená za fanatický nenávistný spolok, Anton Chromík za človeka s tmárskymi názormi. Prečo podľa Vás liberáli, ktorí žiadajú toleranciu, dávajú iným nálepky a takto ukončujú už v zárodku serióznu diskusiu?
Vyjadrovať sa ku totalitným názorovým karikatúram skrývajúcim sa za neľudský humanizmus a za ideologicky preformátované ľudské práva je niekedy ťažké. Čo sa dá povedať o politikoch, ktorí v skutočnosti koherentne stoja na pozíciách ideologickej doktríny nacizmu, fašizmu  a neomarxizmu, kde sa totalitne určovalo kto bude žiť a kto musí umrieť? Títo ideológovia nemajú ani kúsok intelektuálnej cti  a rešpektu voči pravde . Avšak paradoxom je, že títo ľudia, vzhľadom na ich kognitívne schopnosti  a elementárne poznatky, ani nevedia pochopiť, aké zvrátené ideologické postoje zastávajú v otázke ľudských práv.  Je to otázka odpornej ideologickej manipulácie, kde v mene slobody títo politici iným upierajú slobodu prejavu, pričom svojich oponentov ideologicky označujú hodnotiacimi adjektívami a epitetonmi, ktorých obsah presne vystihuje ich samých a  nie tých, ktorých takto ideologicky označujú.
V ponímaní extrémistických liberálov a socialistov je tolerancia ideologicky rafinovane zamieňaná za súhlas (v sérii videí vysvetľujem metódy ideologickej manipulácie) s niečím, s čím racionálne a eticky mysliaci človek nemôže súhlasiť. Ako môžu títo politici volať po spravodlivosti, keď sami cynicky nespravodlivo ochraňujú vraždenie nenarodených, namiesto toho aby ochraňovali život nenarodených?
 
Prekvapilo Vás stanovisko predsedu KDH Alojza Hlinu, ktorý na petíciu, v ktorej sa uvádzajú vyjadrenia svetových odborných spoločností o fungovaní Dopplerovho ultrazvuku, reagoval: „Títo obchodníci so strachom navrhujú počúvať tlkot srdca počatého života v období, keď takéto počúvanie pre počatý život predstavuje možné ohrozenie“?

Neprekvapilo ma to ani v najmenšom, veď títo tzv. kresťanskí politici tu úspešne obchodujú so smrťou nenarodených už 30 rokov. Ani raz sa nezmohli na to, aby v povolebných koaličných vyjednávaniach s bývalými komunistami, štbákmi, liberálmi či socialistami položili na stôl požiadavku ochrany života. Aký bol výsledok tohto obchodu? Vždy mali iné priority: moc, funkcie, privatizácie, boj proti niečomu alebo niekomu, čiže za 30 strieborných tu s štbákmi, komunistami, liberálmi svorne rozpredali strategické podniky…atď. ale na boj za život a rodinu nebol čas a dnes ju idú oslavovať. Čistý cynizmus. 30 rokov im nevadí genocída národa cez potraty ako aj sociálna eutanázia národa, spôsobená mravnými zločinmi, ktoré tu napáchali.
To sú tragické karikatúry kresťanskej politiky a jej tragické ovocie, ktoré znáša na svojich pleciach slovenská rodina a zavraždených detí pribúda každým rok zopár tisíc. A dnes sa zobudili demografi a plačú nad absenciou pracovnej sily a kolapsom sociálneho systému. Kde boli pred 30 rokmi? Takže tieto cynické vyhlásenia nemôžu prekvapiť, skôr by som bol prekvapený, keby boli v súlade s kresťanskými princípmi, lebo ovocie ich 30-ročnej politiky ma vedie k otázke, či nie je ich úlohou v politike po roku ´89 skôr rafinovane kontrolovať, aby sa kresťanské princípy a idey  nestali hybnou silou zmien v spoločnosti?
 
Ako z pohľadu kresťana, ale aj „lásky k pravde“ mala KDH reagovať?

Myslím, že Biblia a kresťanská náboženská doktrína obsahujú dostatočné množstvo impulzov, stačí si múdro a s pokorou vybrať. Oni samých seba označujú za kresťanov už 30 rokov ale inšpiráciu hľadajú inde. Išlo v posledných 30tich rokoch týmto samozvaným a exkluzívnym kresťanom o pravdu?  Oni prví kričia a protestujú, keď si niekto iný si dovolí podať sprísňujúci návrh na ochranu života nenarodených, lebo žijú v ilúzii vlastnej exkluzivity, že iba oni majú právo na takéto legislatívne návrhy.
Takže, keď sú oni autentickými kresťanmi (podľa názoru niektorých sú teraz z dôvodu chorobnej túžby po moci a funkciách roztrúsení v podivných politických posteliach a uzatvárajú satanské pakty), tak ja ako hriešny človek im nemám právo povedať, ako mali reagovať. Rešpektujem ich slobodu a ich tolerujem ich podivné ponímanie kresťanstva. Volil som ich raz v roku 1990 avšak oklamali ma, a mňa možno oklamať len dva razy: prvý a posledný. To, že sa nechávajú naivní kresťansky zmýšľajúci voliči klamať je ich naivita ale aj zodpovednosť. Čudujem sa im. Oni nie sú ochotní a často ani schopní racionálne pochopiť, že KDH 30 rokov ideologizovalo katolícke náboženstvo, čiže zneužívalo náboženské cítenie veriacich na Slovensku na dosiahnutie nenáboženských cieľov v politike, pričom používalo všetko základné metódy ideologizácie náboženstva.
 
Príspevok Popredný slovenský bioetik: Postoj KDH k ochrane života ma už vôbec neprekvapuje. Tzv. kresťanskí politici tu už 30 rokov obchodujú so smrťou nenarodených detí zobrazený najskôr Hlavné správy .
Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Slevové kupóny

Ušetřete nemalé peníze na online nákupech. Slevové kupóny do e-shopů.

Půjčka do výplaty online

Výhodná nabídky půjčky do výplaty až 30 000 Kč. Vyřízení online.

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!Dnes nejprohlíženější