Odborníci varujú pred filmom Kto je ďalší? Ministerstvo spravodlivosti ozrejmuje svoju finančnú podporu: Podporili sme len autorská práva a licenčné zmluvy

Odborníci varujú pred filmom Kto je ďalší? Ministerstvo spravodlivosti ozrejmuje svoju finančnú podporu: Podporili sme len autorská práva a licenčné zmluvy

Bratislava 19. novembra 2019 (HSP/Foto:Screenshot)
 
V pondelok sme informovali o výzve skupiny 15-tich odborníkov z oblasti psychiatrie, psychológie, vzdelávania a výchovy, sociálnej práce, prevencie, polície, samospráv či Linky detskej istoty, ktorí žiadajú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, aby prehodnotilo vhodnosť filmu Kto je ďalší? pre mladších divákov. Svoje stanovisko k filmu nám aktuálne poskytlo aj ministerstvo spravodlivosti, ktoré projekt finančne podporilo
Snímka z filmu Kto je ďalší?
Skupina odborníkov žiada prehodnotiť vhodnosť tohto filmu pre maloletého diváka (12+). Odborníci sú totiž presvedčení, že film svojim obsahom a charakterom ohrozuje vývin dieťaťa.
Odborníci tiež žiadajú prehodnotiť prezentovanie tohto filmu ako nástroja na vzdelávanie a výchovu, vhodného pre školské predstavenia. Podľa ich názoru môže mať tento film neželané vplyvy na zraniteľné skupiny populácie, ktoré sú zároveň jeho cieľovou skupinou a to v podobe traumatizácie, či iniciovania nebezpečného rizikového správania . Odborníci sú tiež presvedčení o tom, že tento film nie je vhodný pre mladších žiakov bez následnej diskusie a intervencie.
Ďalej žiadajú, aby im bolo objasnené, z akých teoretických rámcov vychádzajú, o aké vedecké dôkazy o vhodnosti a účinnosti či relevantnosti sa opierajú, akým spôsobom tvorcovia, distribútori filmu monitorujú možné riziká, neželané vplyvy a akým spôsobom ich ošetrujú. Na základe ich skúseností a vedeckých dôkazov „namietajú etickú spornosť využívania zastrašujúcich taktík v prevencii maloletých, ako aj ich neúčinnosť v prevencii“.
Vo výzve tiež požadujú označiť film varovaním, že nie je vhodný pre citlivé povahy. Zároveň požadujú, aby v rámci premietania daného filmu boli k dispozícii kontakty na odbornú pomoc buď vo forme informačného letáku alebo po ukončení filmu ešte pred uvedením záverečných titulkov.
Projekt podľa zverejnených informácií podporilo finančne napríklad aj Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv. Distribúciu filmu mal podporiť aj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Na snímke logá partnerov filmu
Ministerstvo spravodlivosti sa bráni a tvrdí, že sa nepodieľalo na tvorbe, alebo schvaľovaní obsahu filmu a nemá teda ani možnosť ovplyvniť odporúčaný vek pre jeho zhliadnutie.
„Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podporilo iba jeho časť, a to autorské práva a licenčné zmluvy na jednotlivé umelecké profesie. Podľa pravidiel stanovených v zmluve o poskytnutí dotácie za obsah dokumentu, resp. filmu výlučne zodpovedá prijímateľ dotácie a tým aj realizátor projektu eSlovensko Bratislava. Ministerstvo spravodlivosti sa nepodieľalo na tvorbe, alebo schvaľovaní obsahu filmu a nemá ani možnosť ovplyvniť odporúčaný vek pre jeho zhliadnutie,“ uviedla v stanovisku pre Hlavné správy Zuzana Drobová z ministerstva spravodlivosti.
 
Ministerstvo odstúpilo od zmluvy o partnerstve po nástupe ministerky Lubyovej
Aj ministerstvo školstva, ktorému odborníci adresujú svoju výzvu, by malo byť podľa videa partnerom projektu filmu. Ministerstvo sa však voči uvádzaniu ako partnera ohradilo.
Ministerstvo školstva vo svojom stanovisku uvádza, že po nástupe Martiny Lubyovej do funkcie ministerky školstva, vyjadrilo niekoľkokrát znepokojenie nad produkciou filmu „Kto je ďalší?“, a preto aj odstúpilo zo zmluvy ako partner. 
„V súvislosti s uvedením filmu „Kto je ďalší?“ do slovenských kín ministerka školstva Martina Lubyová opätovne požiadala tvorcov filmu o vypustenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo zoznamu subjektov, ktoré sú uvedené ako partneri a tento týždeň zaslala túto výzvu prezidentovi eSlovensko Bratislava. Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti v uvedenom liste, ako aj na predchádzajúce intervencie zo strany ministerstva školstva voči tvorcom filmu za posledné dva roky, ministerstvo školstva nie je partnerom filmu, pretože chýba právny základ pre uvedené partnerstvo.
Ministerstvo nedalo organizácii eSlovensko Bratislava súhlas s uvedením svojho názvu a loga medzi partnermi filmu a s produkciou filmu v rámci projektu vyslovene nesúhlasilo. Použitie názvu a loga ministerstva v súvislosti s partnermi filmu je preto podľa vyjadrenia ministerstva neoprávnené.
Organizácia eSlovensko Bratislava následne reagovala na spomínaný list a výzvu ministerstva školstva s tým, že požiadavku rezortu akceptuje a názov a logo ministerstva zo stránok projektu odstráni,“ uvádza ministerstvo školstva v stanovisku. (viac v článku )
 
Vo filme absentuje pozitívny jazyk

Ministerstvo sa zároveň vyjadrilo aj k obsahu samotného filmu. „Na základe vyjadrenia Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie – priamo riadenej organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – konštatujeme, že vo filme absentuje tzv. pozitívny jazyk, to znamená empatické formulácie, podporné vety, reflektujúce stav osôb, ktoré vo filme vystupujú. Film nenapĺňa základný edukatívny rozmer – edukáciu pozitívnym prístupom,“ uviedlo ministerstvo a dodalo:
„Rozumieme autorovi filmového diela, že sa snažil poukazovať (obrazovo či verbálne) na rôzne príčiny vzniku kyberšikany, rooftoppingu a sexuálneho vydierania, resp. zneužívania, ktoré však neboli pre starší školský vek podané konzistentne, ale len v náznakoch. Toto môže u detí, žiakov viesť k neobjektívnemu zovšeobecňovaniu namiesto popísania príčin a následkov. Náznaky kontextu reality, v ktorom je príbeh zasadený, nie sú jednoznačné a komplexné (postoje rodičov, školy, dospelých autorít ako takých, hodnoty, normy).
Filmové dielo tak vyvoláva síce širokú paletu emócií, ale  v deji filmu sa nediferencuje hranica normálneho správania od rizikového, čo nevedie mladého človeka k scitlivovaniu na problémové správania, ale skôr jeho prijatia ako normy. Prezentovanie informácií o negatívnych javoch je vo filme škodlivé, keďže zvyšujú normatívne presvedčenie, že všetci „to robia“, „to prežívajú“, robí to „veľa mladých“.“
 


Tatiana Stará

Príspevok Odborníci varujú pred filmom Kto je ďalší? Ministerstvo spravodlivosti ozrejmuje svoju finančnú podporu: Podporili sme len autorská práva a licenčné zmluvy zobrazený najskôr Hlavné správy .
Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Slevové kupóny

Ušetřete nemalé peníze na online nákupech. Slevové kupóny do e-shopů.

Půjčka do výplaty online

Výhodná nabídky půjčky do výplaty až 30 000 Kč. Vyřízení online.

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!Dnes nejprohlíženější