Propuštěný britský policista čelí hrozbě vězení za urážlivé memy o Georgi Floydovi
RSS

Propuštěný britský policista čelí hrozbě vězení za urážlivé memy o Georgi Floydovi

Kriminálník, narkoman a recidivista, který neváhal přepadnout těhotnou ženu se zbraní v ruce. Tak lze shrnout život systémem adorovaného George Floyda. Stačila jedna honička s policií poté, kdy se černý recidivista pokusil platit falešnou bankovkou a při zatýkání zemřelý zločinec se stal modlou všech „libtardů“.
V některých zemích tak za urážku této ikony hrozí i různé tresty, včetně trestů nepodmíněných. Nyní hrozí podobný trest i britskému policistovi, který je samozřejmě běloch …
Nyní propuštěný britský policista a bývalý vězeňský dozorce čelí vězení za to, že na WhatsApp poslal hrubě urážlivé memy o Georgi Floydovi.
Floyd, který zemřel poté, co americký policista Derek Chauvin – od té doby  odsouzený za neúmyslnou vraždu druhého stupně, vraždu třetího stupně a zabití druhého stupně – poklekl na jeho krk během zatýkání v Minneapolisu, byl zařazen mezi deset memů údajně „hrubě urážlivých“, které sdílel bývalý strážník James Watts ve skupinovém chatu.
Zasílání takových zpráv  je trestným činem podle zákona o komunikacích z roku 2003 ve Spojeném království, kde je právo na svobodu projevu zaručeno pouze za velmi přísných parametrů stanovených v Evropské úmluvě o lidských právech a je do značné míry pomyslné.
Článek 10  této úmluvy stanoví, že lidé mají svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky bez zasahování veřejné moci a bez ohledu na hranice, ale že výkon tohoto práva „může podléhat takovým formalitám, podmínkám, omezením nebo trestům, které jsou předepsány zákonem a jsou nezbytné v demokratické společnosti, v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojům nebo trestné činnosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv druhých, zabránění zveřejnění důvěrně získaných informací nebo zachování autority a nestrannosti soudnictví.“
Prokurátor Richard Purchase řekl Magistrátnímu soudu v Birminghamu, že memy sdílené obviněným důstojníkem výslovně odkazovaly na George Floyda a probíhající protesty Black Lives Matter a do jisté míry se vysmívaly jeho smrti, a tvrdil, že zbývajících šest se zdálo být obecnějšími rasistickými memy.
Zpráva soudu byla vágní ohledně skutečného obsahu zpráv, poznamenala pouze, že jedna z nich představovala bílého psa v oblečení Ku Klux Klanu, a že jiné memy představovaly obrázky klečící opice apod.
Watts se přiznal k 10 případům vyslání hrubě urážlivé nebo výhružné zprávy veřejnou komunikační sítí, ale spoluobviněná Joann Jinksová, stále ještě policistka z West Mercia, se přiznala ke stejným trestným činům. V srpnu ji čeká soud.
Watts nyní čeká na svůj rozsudek v červnu, přičemž zástupce hlavního soudce Tan Ikram dává jasně najevo, že nevylučuje nepodmíněný trest odnětí svobody kvůli tomu, co popsal jako „přitěžující rysy v tomto případě“ a skutečnosti, že soud musí mít na paměti značné poškození pověsti, které může být tímto druhem trestného činu, když člověk jedná s policisty.
Ohodnoťte tento příspěvek! [Celkem: 0 Průměrně: 0 ]


Nejčtenější za týden