Zapomeňte na Vlasovce, v Jizerských horách místní obyvatelé obnovili nacistický památník vojákům Wehrmachtu a oddílů SS padlých na Východní frontě při obléhání Leningradu a během Rževské operace! Kdyby tady žili, kraji se vede mnohem, mnohem líp, říká o S

Zapomeňte na Vlasovce, v Jizerských horách místní obyvatelé obnovili nacistický památník vojákům Wehrmachtu a oddílů SS padlých na Východní frontě při obléhání Leningradu a během Rževské operace! Kdyby tady žili, kraji se vede mnohem, mnohem líp, říká o S

Zapomeňte na Vlasovce, v Jizerských horách místní obyvatelé obnovili nacistický památník vojákům Wehrmachtu a oddílů SS padlých na Východní frontě při obléhání Leningradu a během Rževské operace! Kdyby tady žili, kraji se vede mnohem, mnohem líp, říká o Sudetských Němcích, kteří narukovali na Východní frontu, místní usedlík! Přiznává, že chtěl diskusi o Sudetech otevřít už dřív, ale stále mu prý říkali, že ještě není správný čas! Na kopci stojí německý vojenský Železný kříž a náhrobky padlých orlů! Ruská televize se z tohoto materiálu pomine, tohle už překročilo všechny meze!
Přepisování dějin probíhá v České republice na plné pecky, až se z toho doslova tají dech. Server Novinky.cz dnes v neděli přinesl výbušný článek [ 1 ] a rozhovor s lidmi, kteří již před lety a v tichosti nedaleko obce Křenov v blízkosti rozhledny Štěpánka obnovili nacistický památník věnovaný padlým “orlům”, tedy místním sudetským Němcům, kteří padli na Východní frontě v řadách Wehrmachtu a jednotek SS. Památník byl vybudován v letech 1943 až 1944 místními sudetskými Němci na památku svých “orlů”, tedy dětí a spoluobčanů, kteří padli v Sovětském svazu při operaci Barbarossa. V čele památníku stojí z kamene vytesaný Eisernes Kreuz, tedy symbol nejvyšší německé válečné medaile Železného kříže udělovaný vojákům Wehrmachtu a SS za chrabrost, hrdinství a odvahu. Kříž dominuje průčelí louky s vyhlídkou na Jizerské hory.
Železný kříž jako dominanta památníku padlým vojákům Wehrmachtu a SS. Foto: Petr Horník, Právo
Po obou stranách kříže okolo louky stojí dohromady 20 náhrobků, resp. menhirů, u některých z nich jsou zapálené svíčky. Potomci místních sudetských Němců na toto místo jezdí pravidelně a zaplují svíčky pokaždé okolo Dušiček, o existenci tohoto pomníku vědí jenom místní lidé, mnozí to označují za provokaci, jiní s tím souhlasí, ale upozorňují majitele pozemku, obec Kořenov, že na obnovu těchto památníků ještě nenastala vhodná doba. Památník byl přitom zrekonstruovaný již v roce 2011 a pozemek patří místní obci Kořenov. Tato původně sudetská obec s názvem Bad Wurzelsdorf patřila spolu s vesnicí Polubný (Polaun) k místnímu německému správnímu centru vojenské posádky Wehrmachtu , která na kopci nedaleko rozhledny Štěpánka měla protiletadlovou základnu, konkrétně se jednalo o protiletadlový flak, který se geograficky nacházel na trase spojeneckých bombardérů nalétávajících z jihu na Frankfurt nad Odrou a opačně ze severu na Prahu.
Místní spolek na Den české státnosti obnovil nacistický památník místních sudetských Němců, kteří padli při tažení německé armády v Sovětském svazu
Posádka měla podle dobových informací 280 mužů a obsahovala celkem 6 protiletadlových flaků typů Flak 40 a Flak 41, které tehdy tvořily páteř německé protiletadlové obrany. Součástí posádky byla i radiová stanice propojená s pražským velením protivzdušné obrany Protektorátu Čechy a Morava, které spadalo pod Wehrmacht a koordinovalo protivzdušnou obranu Protektorátu. Stejně tak byla posádka radiově spojena s velením protivzdušné obrany v Drážďanech.
Místní sudetské obyvatelstvo se podílelo na válečném úsilí III. Říše především odvody svých synů na Východní frontu, mnozí z nich se podíleli na obléhání Leningradu a také při Rževské operaci [ 2 ] , při které zemřeli tisíce sudetských Němců v řadách Wehrmachtu. Do těchto bojů, které předcházely Stalingradské porážce Wehrmachtu, totiž zasáhly německé divize Wehrmachtu složené z vojáků ze Sudet, z Maďarska a Rumunska. Padlým orlům tak jejich rodiče ze sudetského Bad Wurzelsdorf a okolních obcí postavili na vrchu nedaleko místní rozhledny památník, který po válce byl stržen českými vlastenci. V roce 2011 však místní radnice udělala něco, co si nedovedete představit.
Detail na celý památník i s jednotlivými menhiry jednotlivých padlých. Foto: Petr Horník, Právo
Ve sváteční den vzniku republiky, tedy 28. října 2011, místní spolek Jizeran slavnostně otevřel tento zrekonstruovaný památník, a to se souhlasem radnice obce Kořenov, na jejímž pozemku areál leží. Kamenný monument Železného kříže byl stržen a shozen dolů pod svahem ve stráni dlouhých 60 let, menhiry byly vyvrácené od konce války, ale místní spolek všechno zrekonstruoval a na sváteční den 28. října 2011 tento památník znovu otevřeli. Všechno se odehrálo v komorním duchu, tehdy v roce 2011 o tom dokonce místní média přinesla informaci, ale nic jiného se okolo toho nedělo, a to především z toho důvodu, že před 8 lety neprobíhaly v ČR ty procesy, jako probíhají dnes, že např. soud v Hradci Králové vrací majetky vdově po vojákovi Wehrmachtu a důstojníkovi tajné služby Abwehrstelle. Článek o prolomení Benešových dekretů jsme přinesli zde .
Pomník padlým vojákům Wehrmachtu a SS stojí na kopci nedaleko sudetského Bad Wurzelsdorf a dnešního Kořenova už 8 let
Když obec na den české státnosti a vzniku republiky otevře spolek se souhlasem obce zrekonstruovaný nacistický památník padlým vojákům Wehrmachtu a SS, tak by to konečně mělo někoho probudit, jakým plíživým způsobem se přepisuje historie a zatímco starosta Prahy 6 chce odstraňovat pomník maršála Koněva a jiný starosta z pražských Řeporyjí se teprve chystá nechat postavit pomník kolaborantům s německým Wehrmachtem, tedy Vlasovcům, tam mezitím v Jizerských horách nedaleko Kořenova už 8 let stojí památník vojáků Wehrmachtu a oddílů SS, kteří zahynuli při tažení v Sovětském svazu.
Rozhledna Štěpánka, v její blízkosti byly za války pozice německé posádky s protiletadlovými flaky.
A to ještě je třeba říct, že kamenný monument v podobě Železného kříže mel na sobě původně svastiku, ale tu 8. května 1945 čeští bojovníci odstřelili. A teď si možná řeknete, že za obnovou stojí Sudeťáci a cizí neziskovky. Jenže, to vás vyvedu z omylu. Za touto akcí jsou místní podnikatelé v turistickém průmyslu, kteří by rádi viděli více německých klientů v penzionech, chatách, chalupách. A když uslyšíte, jak mluví o nacistech a Němcích, tak doslova zezelenáte a pochopíte, proč ruská televize správně a zcela logicky bije na poplach , co se to proboha děje v ČR s přepisováním historie a oslavováním nacistů a německých vojáků, případně kolaborantů s Němci.
Kdyby tady žili sudetští Němci, kraji se vede mnohem, mnohem líp
Vlastimil Plecháč je místní rodák a podniká v cestovním ruchu. Nijak nezakrývá své byznysové cíle, že by v oblasti rád viděl více německých turistů. A tomu má posloužit i nacistický památník z roku 1943. Doslova uvádí následující slova, citace:
„Chci, aby do kraje přijížděli lidé na víkend, ne jen na otočku. A úplně nejlepší by bylo, kdyby sem znovu přišli bydlet. Ty opravené domy kolem většinou slouží jako chalupy. Ať chceme, nebo ne, dějiny, nejsou černobílé. Za války v obcích Kořenov a Polubný žilo skoro deset tisíc lidí, v každé po pěti tisících. Dnes je to tisíc obyvatel. Dohromady. Jizerky se z odsunu nevzpamatovaly. Jsem vlastně rád, že to s tím křížem jiní rozhodli za obec. Chtěl jsem téma otevřít už dřív, ale stále mi říkali: Ještě není správný čas. Možná se dá říci: Mohlo se čekat ještě dýl, na politicky příznivou dobu. Ale ta nastane kdy? Vždyť my, starousedlíci skoro všichni bydlíme v domě po Němcích. A já pořád říkávám: Kdyby tady žili, kraji se vede mnohem, mnohem líp. “
Nejedná se o náhrobky, ale o tzv. menhiry z nordické mytologie, které připomínají duše mrtvých. Nejde tedy o hroby v pravém slova smyslu.
A je vymalováno, dámy a pánové. Pokud jste si koupili moji novou knihu a máte ji přečtenou a dosud stále nechápete, proč v ní vysvětluji souvislosti o Němcích a esesácích a jakou to má souvislost s behaviorální genocidou vlastního druhu, tedy v tomto případě s genocidou národa a identity, tak tady máte odpověď na příkladu pana podnikatele z Jizerských hor jako dokonalý příklad.
Tomuto já říkám brutální vyrvání Overtonovského okna z pantů a jeho odnesení do úplně jiného baráku, protože tady už nejde hovořit jen o nějakém lehkém posunu Overtonovského okna, tohle je konec, hotovo vymalováno a stačí jenom, aby poslední zhasl.  Samotní Češi narození v ČR touží po návratu Sudeťáků, kteří byli členy NSDAP, děti posílali do jednotek SS a do Wehrmachtu, aby bojovali za III. Říši, aby vyhladili Rusko a poté veškeré slovanské kmeny v Evropě, které podle plánu Generalplan Ost [ 3 ] měly být po válce přesunuty za Ural k otrocké práci pro Velkogermánskou říši.
Převracení výkladu dějin vede k procesu oslavování německých vojsk a plivání na sovětské osvoboditele. Na podstavci kříže je nápis: “Žít znamená bojovat!”
Pan podnikatel navíc nechal v místním lesoparku zbudovat pomník Miladě Horákové a uvádí, že úplně nejlepší by bylo, kdyby rodiče do Jizerek vzali své děti. U Štěpánky by jim vysvětlili, proč ten kříž připomíná Němce. U pomníčku Miladě Horákové by historický výklad mohli dokončit. A pro vylepšení nálady by prý zašli do místního muzea k Cimrmanům. Takovéto uvažování dnes mají místní lidé v Sudetech. Stýská se jim po sudetských Němcích, kteří v roce 1938 přesně ty samé Čechy z prostoru vyháněli.
Na podstavci kříže je cedulka s dvojsmyslným textem: „Žít znamená bojovat. Toto místo bylo obnoveno s úctou k obětem válek spolkem Jizeran“
Jak to tedy nazvat, když oběť omlouvá svého utlačovatele a kata? No, to je Stockholmský syndrom, jenže ten popisuje jinou situaci a vztah mezi únoscem a rukojmím. Ale tady tento vztah neplatí. Tady máme na jedné straně Čechy, kteří vyrostli až po válce, dávno po válce. A na straně druhé máme potomky sudetských Němců, kteří také vyrůstali po válce. Ovšem co zůstává a nemění se, to je postupné přepisování, ani ne tak dějin, jako spíš výkladu dějin.
Najednou to nejsou Sověti oslavovaní jako osvoboditelé, naopak, postupně a v náznacích jsou vykreslováni jako okupanti. Naproti tomu Němci a němečtí vojáci, dříve vykreslovaní jako nacisté usilující o genocidu slovanských ras, jsou vykreslováni jako milí lidé, kteří to tak nemysleli, nechtěli nastupovat do Wehrmachtu, protože museli, taková prý byla doba, uvádí pan Plecháč v rozhovoru pro Novinky.  Ano, místní obyvatelé Bad Wurzelsdorf a okolí, kterých tam prý za války žilo na 10 tisíc, byli prakticky všichni členy NSDAP a nosili hnědé uniformy ve stejné barvě, jakou má košile a kalhoty Mikuláše Mináře při demonstracích na Letné, když vítá spolu se svým kolegou jáhna ze Sudet [ 4 ], ale taková prý byla doba, všichni byli v NSDAP, nu co už.

Přeprogramování myšlení dětí ve školách a mediální indoktrinace dospělých
Takže, jaký je to proces, dámy a pánové? No, je to proces na 1. prioritě, je to proces výchovy a indoktrinace, a to nejen ve školách, ale i v médiích, které už velmi dlouho, posledních deset let na českém mainstreamu, ve filmech a v seriálech reprogramují podvědomí českých občanů o Němcích. Vzpomeňte třeba na Habermannův mlýn [ 5 ], který prvoplánově vykreslil Čechy jako neskutečné a zuřivé, mstivé a zákeřné bestie, zatímco dobrotivý sudetský Němec a jeho rodina byla zdecimována. Výsledkem tohoto reprogramování je okamžik, kdy čeští občané přebírají tento mediální narativ za vlastní, plivají na vlastní českou historii, kritizují odsun Němců z pohraničí, poukazují na vyprázdněnost vesnic, staví akt odsunu Němců do negativní role a natvrdo prohlašují, že kdyby Němci zůstali, bylo by všem lépe. Sám přitom jako hlupák dodává, že všichni v Jizerských horách, jak tam jsou, tak bydlí v německých usedlostech.
Když Češi začínají obnovovat a renovovat památníků vojákům Wehrmachtu a SS, lze to označit za počátek zániku národa.
Asi mu nedochází, že kdyby se Němci vrátili, anebo kdyby nikdy neodešli, že by ani on vůbec neměl v oblasti svoji chatu, resp. penzion, ani ani on by tam nebyl. Článek na Novinkách si sami přečtěte, protože mně hlava absolutně nebere, jak někdo v pozici podnikatele, který působí v prostoru po odsunutých Němcích, může volat po návratu Němců a stěžovat si, že by bylo bývalo lépe, kdyby Němci zůstali. Jestli něco vykresluje chorobný proces autogencidy a degenerace národa, tak je to přesně takovéto chování českých lidí. Takže, zapomeňte na Vlasovce, protože Česko už 8 let má památník Wehrmachtu a vojáků SS, kteří hrdinně padli při obléhání Leningradu a při Rževské operaci, která vešla do dějin jako Mlýnek na maso. Ruská televize tak bude mít další materiál, ze kterého je dozajista klepne.
-VK-
Šéfredaktor AE News
Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Slevové kupóny

Ušetřete nemalé peníze na online nákupech. Slevové kupóny do e-shopů.

Půjčka do výplaty online

Výhodná nabídky půjčky do výplaty až 30 000 Kč. Vyřízení online.

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!Dnes nejprohlíženější