Ministerstvo školství zvažuje úpravu školních učebnic dějepisu na základě usnesení Evropského parlamentu o evropské paměti, které označuje za příčinu vypuknutí II. sv války nikoliv německou agresi a útok Wehrmachtu na Polsko 1. září 1939, ale podpis němec
RSS

Ministerstvo školství zvažuje úpravu školních učebnic dějepisu na základě usnesení Evropského parlamentu o evropské paměti, které označuje za příčinu vypuknutí II. sv války nikoliv německou agresi a útok Wehrmachtu na Polsko 1. září 1939, ale podpis němec

Ministerstvo školství zvažuje úpravu školních učebnic dějepisu na základě usnesení Evropského parlamentu o evropské paměti, které označuje za příčinu vypuknutí II. sv války nikoliv německou agresi a útok Wehrmachtu na Polsko 1. září 1939, ale podpis německo-sovětské smlouvy Molotov-Ribbentrop o 8 dní dříve! Všechno teď má v rukou Babišova vláda, jestli znění evropského usnesení odsouhlasí a připojí se k němu! Pokud k tomu dojde, změny školních učebnic budou mít zelenou a II. sv. válka se bude vyučovat jako společná agrese Německa a Sovětského svazu!
Počátkem tohoto roku jste určitě zaregistrovali, že šéf BIS Michal Koudelka se nezvykle ostře začal zajímat o školní učebnice dějepisu a literatury v českých školách. Ve výroční zprávě totiž BIS upozornila na to, že české školní učebnice i celých 30 let po Sametu stále obsahují ruský narativ a sovětský výklad dějin v Evropě. Poté následovala schůzka ministra školství Roberta Plagy s Michalem Koudelkou [ 1 ] , kde o celé věci diskutovali. Přestože ministerstvo školství odmítlo zasahování české kontrarozvědky do učebních osnov na českých školách, ministerstvo školství připustilo, že již delší dobu pracuje při ministerstvu tzv. pracovní skupina, která nejen schvaluje, ale i navrhuje a připomínkuje obsahy školních učebnic. Rovněž zaznělo, že ke změnám učebnic se přistupuje na základě konsenzu odborníků, dějepisců, historiků a dalších znalců, kteří opravdu změnu učebnic prý chystají [ 2 ]. A my už víme v redakci, jak to bude.
Hlasování v Evropském parlamentu.
Včera jsme dostali do redakce výbušnou informaci z okolí ministerstva školství, že by nás to prý mohlo zajímat. V minulých dnech se totiž měla tato pracovní skupina zabývat právě otázkou úpravy a korekcí tzv. výkladové části učebnic dějepisu s ohledem na výkladový rámec pro učitele dějepisu, jakým způsobem mají vykládat příčiny vzniku II. sv. války. A právě na této schůzce skupiny zazněly názory, že situace se v této otázce zásadně změnila v porovnání s počátkem tohoto roku, kdy zazněly ony výroky BIS ve výroční zprávě.
Podle těchto informací pohled odborníků se změnil v tom, že v září tohoto roku došlo v Evropském parlamentu k přijetí Usnesení Evropského parlamentu o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy. Jak už jsme přinesli informaci i my na Aeronetu [ 3 ], z českých europoslanců proti tomuto skandálnímu usnesení, které za viníky vypuknutí II. sv. války označuje Německo a Sovětský svaz společně, hlasoval pouze jeden jediný český zástupce, europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná. Dokonce i oba europoslanci za SPD, tedy Ivan David a Hynek Blaško, hlasovali pro toto usnesení. A důsledek je strašlivý.
Ministerstvo školství chystá nové učebnice, které v souladu s usnesením Evropského parlamentu označí za spoluviníka vypuknutí II. sv. války i Sovětský svaz
Možná to ani netušíte, ale náš redakční zdroj nás upozornil, že pod záštitou ministerstva pracuje velmi silná lobbistická pracovní skupina, která se jmenuje Česko-německá pracovní skupina pro učebnice dějepisu. O této skupině se občas a sem tam dočtete i na webu MŠMT [ 4 ]. A právě členové této pracovní skupiny prý usilují o to, aby došlo ke změně výkladové části o vzniku II. sv. války, aby se děti a mládež v českých školách učila, že II. sv. války vypukla na základě písemné smlouvy mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem dne 23. srpna 1939 v Moskvě, která vešla do historie jako smlouva o neútočení Molotov-Ribbentrop. Ta ve svém utajeném dodatku obsahovala dohodu, že Německo a Sovětský svaz naplní vizi a návrh bývalého ministra zahraničí Velké Británie, lorda George Curzona, na původně navrhované hraniční uspořádání Polska po 1. sv. válce do podoby, v jaké se přibližně nachází Polsko dnes [ 5 ].
Podpis paktu o neútočení Molotov-Ribbentrop v Moskvě.
Polsko totiž po 1. sv. válce odmítlo přistoupit na britské návrhy, aby se stáhlo z Běloruska a území Haliče na Ukrajině, kde toto území mělo připadnout Sovětskému svazu. Tady je třeba si uvědomit, že tento požadavek Londýna pocházel z Domu Rothschild, který zafinancoval a zorganizoval v roce 1917 v carském Rusku státní převrat. Na území Haliče a Běloruska byla obrovská početní menšina Židů a Dům Rothschild požadoval, aby byli pod kontrolou Moskvy a tedy Sovětského svazu a Leninových sovětů. Jenže, Polsko to odmítlo a pokračovalo v okupaci Haliče a západní části Běloruska až do počátku II. světové války. Poláci se chovali k Židům strašně, jejich antisemitismu dalece přesahoval antisemitismus v Německu a právě v meziválečném období mnoho haličských Židů utíkalo ze strachu z Poláků do Československa, ale rovněž i do Palestiny a ti zámožnější do USA. Poláci nenáviděli Židy způsobem, že i mnozí esesáci za války byli zhrozeni zvěrstvy, které polští kolaboranti páchali na židovských uprchlících, kterým se podařilo utéct z transportů a z ghett.
Za vytyčením současných polských hranic stál v roce 1919 britský ministr zahraničí, vysokostupňový zednář a člověk dosazený do funkce Rothschildovou rodinou
Nelze se proto divit, že na Haliči a v Bělorusku od 14. září 1939, kdy sovětská vojska začala obsazovat Halič a západní část Běloruska, vítali místní lidé sovětské vojáky jako osvoboditele od polské okupace. Sovětská armáda se zastavila na Curzonově linii, kterou v roce 1919 navrhl právě Rothschildův britský ministr zahraničí a vysokostupňový zednář Lord George Nathaniel Curzon, 1st Marquess Curzon of Kedleston. Ještě než pokročíme dál, musíme si vysvětlit, proč Dům Rothschild usiloval o to, aby Židé na Ukrajině a v Bělorusku byli pod kontrolou Sovětského svazu. Rothschildové totiž chtěli ruské Židy kompletně obrat o veškeré jejich majetky. Byla to drsnější obdoba pozdější smlouvy Haavara v Německu.
Leninovy sověty a tajná služba Čeka Felixe Džeržinského konfiskovaly nejen majetky ruských šlechticů, ale především ruských Židů. Něco takového nebylo nikde na západě možné a přípustné, ani právě v Polsku, kde polští Židé disponovali obrovskými majetky, které potřebovala polská vláda pro sebe. To bylo pro Rothschildy nepřípustné, a proto vznikla Curzonova linie v roce 1919 a tito Židé na územích okupovaných Polskem se měli dostat do sféry vlivu SSSR a Leninových kohort. A právě proto Velká Británie nakonec Poláky zradila a nepřišla Polsku na pomoc v září 1938, a to na příkaz Domu Rothschild, který už dávno v té době ovládal v Londýně celé ministerstvo zahraničí a skrze peníze i ministerstvo obrany a britský zbrojní rozpočet. Byl to trest Polákům za to, že se v roce 1919 postavili proti Rotchschildovu ministrovi zahraničí, lordu Curzonovi. Ale vraťme se ještě zpátky do SSSR o celých 15 let.
Curzonova linie z roku 1919.
V roce 1924 došlo z pohledu Rotshchildů k nečekané komplikaci, která nakonec vedla ke II. světové válce. Kdyby Vladimir Iljič Lenin žil dlouhá léta a dožil se požehnaného věku, II. světová válka by nikdy nevypukla. Leninovy sověty by totiž celé širé a rozlehlé Rusko postupně rozprodaly britským bankám, tedy Rothschildům. Probíhaly by procesy rozprodeje půdy, těžebních zdrojů, surovin, dřeva, plynu, ropy, všechno by proudilo směrem na západ a SSSR by si půjčoval peníze, naproti dluhům, úvěrům, a západní banky by se dostávaly k sovětským zdrojům. Celý Sovětský svaz měl skončit ve výprodeji, jako dnes postupně končí Ukrajina a desítky rozvojových zemí světa, kde místním vládám a lidu už nepatří vůbec nic, všechno je zastaveno naproti nesplatitelným úvěrům od britských a amerických, tedy ve všech případech židovských bank. Ta komplikace pro Rothschildy přišla nečekaně 21. ledna 1924.
Leninova smrt v roce 1924 rozhodla o vypuknutí nové světové války v předstihu 15 let
Ve věku nedožitých 54 let umírá vůdce SSSR Vladimir Iljič Lenin a v Londýně i v Moskvě nastává chaos. Sovětský proletář umírá na mozkovou příhodu a celý Sovětský svaz najednou hledá nástupce. Logickým nástupcem z vůle Domu Rothschild se má stát žid a pravá Leninova ruka, Leiba Ben David Bronstein, který si změnil své židovské křestní jméno nejprve na slovanské Lev, poté vypustil Ben (syn), poté židovské jméno po otci David přechýlil na Davidovič a nakonec si změnil i příjmení na gójské a polandizované příjmení Trockij. Leiba Bronstein však byl odhalen.
V divokém chaosu o uchopení moci po zemřelém Leninovi se nejlépe zorientoval Josif Džugašvili, který si také změnil příjmení, na Stalin. Právě Stalin na schůzi Sovětů v Moskvě obvinil Trockého ze spiknutí proti sovětskému proletariátu a z práce pro zahraniční nepřátele revoluce, tedy z práce pro Dům Rothschild. Leiba Bronstein sice má na své straně zpočátku podporu, ale postupně ji ztrácí. Novým vůdcem se stává Josif Stalin a přestože se Bronstein snaží Stalinovu pozici ve straně podkopávat, v lednu 1928 je všemu konec a je vyhnán do Kazachstánu do exilu a ani to nestačí, o rok později odjíždí do zahraničního exilu v Turecku. Odtamtud zamíří za moře a usadí se nakonec v Mexiku v hlavním městě, kde je v srpnu 1940 zavražděn na Stalinův příkaz.
Leiba Bronstein alias gójsky přejmenovaný Lev Trockij.
O tom, že vypukne II. světové válka, bylo tím pádem rozhodnuto v okamžiku, kdy v roce 1929 byl Leiba Bronstein vyhnán ze Sovětského svazu a Domu Rothshild začalo být jasné, že původní grandiózní plán na privatizaci zdrojů Ruska pomocí zafinancované barevné revoluce z roku 1917 a za pomoci lidí na výplatní pásce Rothschildů definitivně selhal. K moci v SSSR se dostal Josif Stalin, který nejen šel tvrdě po sionistech a agentech západu v SSSR, tedy po lidech napojených na Dům Rothschild, ale co je nejhorší, že Sovětský svaz pod Stalinovým vedením začal ekonomicky nebezpečně růst.
Stalin namísto toho, aby prožral vlastní půdu a zdroje SSSR pod nohama a půjčoval si peníze od židovských bank na západě, tak místo toho začal stavět továrny, železnice, silnice, elektrárny, začal industrializovat celý a do té doby zaostalý Sovětský svaz. Pokud by to pokračovalo, sovětský model by mohl ohrozit světový řád, který je založený na principu centrálních bank, které jsou drženy v soukromých rukách židů. A proto bylo rozhodnuto, že Josif Stalin musí být zničen a Rusko obsazeno vojensky. Rothschildové nemuseli nikoho dlouho hledat, kdo povede další válku proti SSSR. Našli totiž v Rothschildově příbuzenstvu jistého malíře pokojů, Adolfa Hitlera.
Rothschildové se definitivně rozhodli pro zafinancování nové světové války po vyhnání Leiby Bronsteina ze Sovětského svazu
Od roku 1929, tedy od stejného roku, kdy Leiba Bronstein byl vyhnán ze Sovětského svazu, začala pařížská pobočka Rothschildovy banky sypat německé NSDAP takové objemy peněz, že o pouhé 4 roky později Adolf Hitler v Německu s přehledem vyhrává volby a stává se kancléřem. Okamžitě začíná zbrojit a jeho ministr propagandy Joseph Goebbels pronáší o Sovětském svazu a o bolševismu památná slova, že pokud bolševismus uchvátí Evropu, celé národy zahynou
Tažení německého Wehrmachtu do SSSR v roce 1941 tak bylo cestou, jak se dostat opět a znovu ke zdrojům v SSSR, ke kterým se nepodařilo sionistům a Domu Rothschild dostat pomocí Lenina, který si dovolil v roce 1924 předčasně zemřít a tím zkazit naprosto veškeré plány na rozprodej a privatizaci a zadlužení celého SSSR. Sionistům se to nepodařilo ale ani napodruhé, Německo bylo poraženo i ve druhé světové válce. A tak v roce 1989 přišel 3. pokus, pád sovětské moci v Evropě a posléze i pád SSSR, po kterém následovalo dosazení nového Lenina k moci, tedy Borise Jelcina , který nastartoval v Rusku to, co bylo sionisty v Londýně plánováno již v roce 1917. Rusko začalo být pod Jelcinem zadlužováno, rozprodáváno, armáda likvidována, děti ve školách reporgramovány a degenerovány.
Generál Vlasov na přehlídce svých vojáků Ruské osvobozenecké armády.
Jenže, ani tento plán sionistům nevyšel. Došlo k opakování situace se smrtí Lenina v roce 1924, i když nikdo neumřel. Boris Jelcin se totiž upil k smrti a jeho játra to nevydržela a náročná léčba neumožňovala výkon prezidentské funkce. Takže už 8 let před svojí smrtí rezignoval na funkci prezident a šéf Evropského židovského kongresu Lev Leviev mu přivedl v srpnu 1999 ukázat do Kremlu jeho nástupce. Tím vyvoleným byl Vladimir Putin, po matce židovského původu, bývalý rozvědčík KGB.
Byl dosazen k moci aby ochránil ruské Židy a jejich majetky, které pod Borisem Jelcinem byly rozprodávány do zahraničí namísto toho, aby je Boris Jelcin nabídl ruským Židům, z nichž mnozí v té době už dávno v Rusku nebydleli a měli sídla v Izraeli. A to se neodpouští, protože ochranou ruských Židů a jejich majetků v Rusku provádí Vladimir Putin ty samé kroky proti Domu Rothschild a proti sionistům, jaké prováděl od roku 1924 v SSSR Josif Stalin. Byl to právě Stalin, který namísto spolupráce se sionisty a Domem Rothschild zapojil ruské Židy do budování SSSR, do vývoje zbraní, jaderné bomby, matematiky, chemie atd. Nebylo tajemstvím, že celá Sovětská akademie věd byla za Stalina odshora dolů zastoupena prakticky jen ruskými Židy.
Vladimira Putina přivedl do Kremlu v srpnu roku 1999 ukázat opilému Jelcinovi šéf Evropského židovského kongresu Lev Leviev se slovy: “Tohle je tvůj nástupce, Borisi Nikolajeviči…”
Takže, k čemu došlo po nastoupení Vladimira Putina k moci? No, už je zase v Rusku u moci někdo, kdo tam podle názoru sionistů a Domu Rothschild nemá co pohledávat a je třeba ho odstranit. A protože ruský lid Vladimira Putina miluje stejně, jako miloval Josifa Stalina, tak jaká jiná možnost zůstává? Pouze a zase jenom válka s Ruskem. A to, že západní vojska zatím do Ruska nevtrhla, to je jenom díky jaderným zbraním. Jenže ostatní zbraně už jsou proti Rusku použity , obchodní sankce, sankce na představitele vlády a parlamentu, sankce proti sportovcům, nekonečné zpravodajské hry proti Rusku, mediální válka a útoky novinářů proti Rusku, USA vypovídají Rusku smlouvu o zákazu raket středního doletu, Američané do Evropy nasunují vojáky, nové zbraně, v blízké době i nové rakety, v americkém kongresu leží návrh zákona na obvinění Ruska jako země, která podporuje terorismus. To je prostě válka se vším všudy, pouze zatím nestoupla noha západního vojáka na ruskou půdu, zatím. A proč tak dlouhé vysvětlení o Rusku v článku o českých učebnicích?
Když nemohou sionisté změnit procesy vcházející z dějin, tak alespoň přepíší učebnice, které tyto dějiny popisují. Brusel jako sídlo sionistické globalizace tudíž zavelel k přepisování učebnic.
Protože součástí této války je i vymazání pamětí národů na to, kdo zaplatil a zafinancoval vzestup Adolfa Hitlera v Německu k moci. Kdo mu platil volební kampaň, kdo poskytoval německým zbrojním firmám ve 30. letech obrovské úvěry z pařížské Rothschildovy banky, kdo financoval německou vládu i v době, kdy už platily Norimberské zákony proti Židům a kdo poskytoval peníze Wehrmachtu i v době, kdy německá armáda dobývala Francii. Skutečným důvodem vypuknutí II. sv. války byla smrt V. I. Lenina v roce 1924, který zemřel a nenaplnil tak úkoly a zadání, se kterými ho Rothschild v roce 1917 vyslal s balíkem peněz do Ruska udělat revoluci.
To je celé tajemství o tom, proč museli Rothschildové najít jistého levobočka a malíře pokojů, aby se postavil do čela tažení do Ruska. A když naivní a stupidní Rudolf Hess v květnu 1941 odletěl do Velké Británie a chtěl s Rothschildy vyjednávat o dalších penězích pro Říši, byl místo toho zatčen a do smrti držen na samotce ve věznici Spandau, aby nemohl s nikým mluvit, proč odletěl do Velké Británie v roce 1941 a kdo financoval úvěry a penězi celou III. Říši, a to s jediným cílem, aby Hitlerova německá armáda obsadila celou Evropu a hlavně SSSR.
Usnesení Evropského parlamentu se promítne do znění českých školních učebnic dějepisu. Tak to abychom “našim” europoslancům “poděkovali” za práci, ne?
Takže dnešní válka proti Rusku, která má zatím studenou podobu, se má vést i na 1. prioritě a pomoci tomu má přepisování školních učebnic. Dosud to nebylo v ČR možné, protože neexistoval žádný historický důvod pro tvrzení, že Sovětský svaz rozpoutal II. sv. válku společně v partnerství s Německem. Jenže od září tohoto roku je to celé jinak, protože zde existuje přijaté usnesení Evropského parlamentu o paměti evropských národů a všichni čeští europoslanci, s výjimkou Kateřiny Konečné z KSČM, pro toto usnesení hlasovali. Tohle je historický přešlap SPD, který vstoupí do dějin. To byla katastrofální chyba. A pokud Babišova vláda toto usnesení přijme za své a nevznese proti němu námitku, potom ani pracovní skupina při ministerstvu školství nebude moci tuto situaci ignorovat a bude muset změnu historického pohledu EU na viníky vypuknutí II. sv. války zanést i do českých školních učebnic. A nemůžeme se tomu divit, když pod patronátem MŠMT existuje dokonce česko-německá pracovní skupina pro učebnice dějepisu.

To máte pravdu. Kdyby tady těch 2,5 milionu československých občanů německé národnosti zůstalo, komunisti by v roce 1946 nevyhráli volby a pro možnosti bolševického puče by to byla sbevražda. Každý máme holt jiné priority.
— Miroslav Kalousek (@kalousekm) December 14, 2019

Podle našeho zdroje už toto usnesení Evropského parlamentu má podporu napříč českými politickými stranami, včetně SPD, jejíž europoslanci se tak neuváženě k usnesení připojili. Miroslav Kalousek včera v sobotu na Twitteru napsal, že kdyby po roce 1945 nebylo ze Sudet odsunuto 2,5 milionu Němců, tak by komunisté v roce 1946 nevyhráli volby a v roce 1948 by neprovedli státní převrat. A na tento tweet reagoval europoslanec za ODS Jan Zahradil, že přece nelze bránit demokracii těmi, kteří se před koncem války hlásili k Hitlerovi. Nacisté a komunisté prý spolupracovali na začátku války, což prý podle Zahradila potvrdil i Evropský parlament. No, a právě tato poznámka ukazuje, jak je toto usnesení Evropského parlamentu v praxi používáno v argumentační rovině jako fakt, že obecně komunisté, i ti čeští, spolupracovali na začátku války s Hitlerem.

Z debaty ve vlákně: @kalousekm ⁩ se domnívá, že naši poválečnou demokracii by zachránili ti, kdo se jen pár let předtím masově hlásili k Hitlerovi. Já nikoliv. Naivní představa, víme-li, že nacisté a komunisté byli ještě začátkem války spojenci (což ostatně konstatoval i #EP ). pic.twitter.com/KttAtM8iCb
— Jan Zahradil (@ZahradilJan) December 14, 2019

Panu Zahradilovi asi šplouchá na maják, protože těžko mohli být čeští komunisté na začátku války v září 1939 spojenci s Německem, když od 15. března 1939 na území Protektorátu probíhaly razie a Gestapo zatýkalo funkcionáře KSČ, kteří se nestačili ukrýt nebo uprchnout do Sovětského svazu. Pakt Molotov-Ribbentrop neměl s vypuknutím války nic společného, Německo tímto aktem oznamovalo Sovětskému svazu, že ozbrojené síly III. Říše obsadí Polsko s tím, že Berlín bude respektovat stanovisko britského ministerstva zahraničí z roku 1919 a německá armáda se zastaví na Curzonově linii a nepůjde o útok na SSSR, ani na jeho území, které mu patří podle britského závěrečného protokolu ve Versailles z roku 1919, tedy za Curzonovou linií.
Sovětský svaz toto memorandum přijal jako naplnění poválečného uspořádání v Evropě po roce 1918. Paradoxem ovšem je, že o Curzonovu linii usilovali Rothschildové kvůli Židům, aby se dostali pod kontrolu Leninových Sovětů a nikoliv Stalinových, taková drobnost a drsná ironie. V roce 1939 dávno po smrti Lenina již neměla pro Rothschildy Curzonova linie význam ve chvíli, kdy bylo rozhodnuto o nové válce a o novém válečném tažení do SSSR.
Šéf kontrarozvědky nařídil v lednu přepsání učebnic a Evropský parlament mu v září svým usnesením šel na ruku, a to i zásluhou dvou poslanců SPD, to prostě nevymyslíš
Takže, čeho jsme svědky tento rok? V lednu tohoto roku šéf BIS Michal Koudelka vyzval k přepisování učebnic, že prý obsahují ruský výklad dějin. V září evropský parlament odsouhlasí, a to i hlasy všech českých europoslanců, s jedinou výjimkou, usnesení o evropské paměti, které nově označuje za viníky vypuknutí II. sv. války dvě země, nacistické Německo a Sovětský svaz. O měsíc později starosta Prahy 6 Ondřej Kolář vyzve k odstranění sochy maršála Koněva [ 6 ] a o další měsíc později starosta městské části Řeporyje v Praze Pavel Novotný prosadí a v zastupitelstvu odhlasuje výstavbu pomníku Vlasovců, kolaborantům s nacisty a Wehrmachtem, kteří změnili strany 6. května v poledne, tedy jeden a půl dne před koncem války.
Michal Koudelka, ředitel BIS.
A nově se ukazuje, že už od roku 2011 stojí v Jizerských horách památník sudetských Němců, kteří narukovali do Wehrmachtu a zemřeli v Sovětském svazu na Východní frontě [ 7 ]. A na konci roku se najednou objevuje informace, že česko-německá pracovní skupina pro učebnice dějepisu tlačí na implementaci usnesení Evropského parlamentu o paměti evropských národů do českých školních učebnic. Takže, čemu se divíte, že české soudy najednou vrací majetky vdovám [ 8 ] po německých vojácích Wehrmachtu a členech Abwehrstelle? Čemu se divíte, že Miroslav Kalousek lituje, že kdyby nebyli odsunuti Sudeťáci v roce 1945, že by se naší zemi vedlo lépe a komunisté by se nedostali k moci?
Však i Pavel Novotný napsal na svůj Twitter, že II. sv. válku rozpoutali “ruský šmejdi” a doba prý byla taková, že každý nosil uniformu SS. Každý, kdo bojuje proti ruským švábům, je prý hrdina, napsal Pavel Novotný na svůj Twitter. O kauze jsme psali zde .  Jak se ukazuje, usnesení Evropského parlamentu sice není závazné, ale to nebrání jeho implementaci do českých školních učebnic. KSČM vyzvala [ 9 ] včera vládu, aby vyjádřila s usnesením v EU parlamentu nesouhlas, ale mám obavy, že tyto požadavky komunistů nebudou vyslyšeny. Nedovedu si představit, že ve chvíli, kdy Andrej Babiš válčí s Evropskou komisí kvůli auditu čerpání dotací pro Agrofert, bude jeho vláda přijímat usnesení odsuzující stanovisko Evropského parlamentu, nota bene svých vlastní europoslanců za Hnutí Ano, kteří pro usnesení v EU parlamentu hlasovali úplně stejně jako všichni ostatní, právě až na ty výjimky.
Vánoce a konec roku na Aeronetu
Vážení a milí čtenáři Aeronetu, jsme rádi, že nás čtete a že jste se stali členy naší velké alternativní zpravodajské platformy. Po celý rok jsme Vám přinášel zásadní informaci, mnohé z nich v předstihu a nabízeli jsme poznatky a analýzy událostí z domova i ze světa. Vzhledem k tomu, že závěr roku má plno volných a nepracovních dnů a je vyplněn dovolenými a prázdninami, dovolujeme si Vás v tomto čase v závěru roku požádat v předstihu o zvážení příspěvku na provoz našeho portálu. Do konce tohoto měsíce  zbývá 15 dní  a zatím jsme vybrali jen skromných  17%  z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc.
Blíží se Vánoce a chápeme, že toho máte moc na starosti, ale… pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás po celý rok děláme, pokud se vám líbí naše články a i pravidelné páteční pořady na SVCS, přispějte prosím i v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce  zde , ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná.  Náš server je tu pro Vás a jen s Vaší podporou tu budeme i příští rok. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme a přejeme krásné prožití Vánoc!
-VK-
Šéfredaktor AE News
Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Slevové kupóny

Ušetřete nemalé peníze na online nákupech. Slevové kupóny do e-shopů.

Půjčka do výplaty online

Výhodná nabídky půjčky do výplaty až 30 000 Kč. Vyřízení online.

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Přehled bankovních půjček

Srovnání půjček vám usnadní orientaci mezi různými nabídkami.

Finance na každý den

Prezentujte své podnikání a získejte nové zákazníky na Internetu.

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Dnes nejprohlíženější