Bitva u Poltavy v roce 1709 – a o Švédsku a Rusku obecněji
RSS

Bitva u Poltavy v roce 1709 – a o Švédsku a Rusku obecněji

Počátky konfliktu, nazývaného obvykle velkou severní válkou, spočívaly v samém závěru 17. století ve zformování koalice Dánska, polsko-litevského státu (tehdy navíc spojeného vládou kurfiřta Augusta Silného se Saskem) a Ruska, jež byla namířena proti Švédsku jako faktickému hegemonovi v pobaltském prostoru. Definitivně tento konflikt ukončil až mír, uzavřený Ruskem a Švédskem ve finském (resp. tehdy dosud švédském) Nystadu v září 1721. Vítězné Rusko cara Petra I.


Nejčtenější za týden