Přeshraniční internetové nákupy podél Hedvábné stezky prudce rostou
RSS

Přeshraniční internetové nákupy podél Hedvábné stezky prudce rostou

Iniciativa pásu a cesty (BRI) čili Nová Hedvábná stezka nepřináší jen spleť mezi národy a regiony se táhnoucích infrastruktur, ale přetváří i předivo obchodních vztahů, které se v jejím rámci začínají více podobat nákupům mezi sousedskými regiony jedné země, a tak kromě klasických velkoobjemových mezinárodních obchodů podél těchto tras napříč hranicemi kvete klasická zásilková e-komerce. (Foto: Flickr)Ta má dost výhod včetně vyšších marží u zakázek menších jednotlivých objemů. Tento druh mezinárodního obchodování tedy nabyl mezi čínskými vývozci i dovozci ohromné obliby a stal se v této zemi jedním z podporovaných celonárodních programů s ohromnými výsledky a růstem.S řadou zemí Čína i speciálně o tomto způsobu obchodování podepsala smlouvy k usnadnění mechanismů spolupráce v e-komerci, sladění politik, plánování, propagace, budování potřebných kapacit atp., které má s více než 20 zeměmi, kdy obchodování jako takové probíhá i jinde, ovšem ne s takovou vládní podporou.První bilaterální memorandum o porozumění podepsala Čína na konci roku 2016 s Chile. Ovšem budování přeshraničních e-shopů začalo kvést i s jinými zeměmi v dosahu BRI.V roce 2020 se založila řada pilotních zón pro přeshraniční obchod e-shopů sídlících v určitých městech se snižováním celních tarifů a daňové zátěže, aby nakupování z e-shopů mezi zeměmi bylo stejně snadné jako nákupy doma. Např.:Státní      rada v květnu 2020 oznámila 46 nových komplexních pilotních zón pro      přeshraniční e-komerci, takže dohromady jich v Číně už bylo 105. Ve      stejném roce též pět úřadů včetně čínského Ministerstva obchodu (MOFCOM)      ve společném oznámení ohlásilo rozšíření počtu pilotních měst pro tento      obchod, kdy se jejich počet rozrostl o 50 a přibyl k tomu celý ostrov      Hainan. Zahrnovalo to i maloobchodní e-komerční dovozy. Už      předtím roku 2019 rozšířilo 13 čínských úřadů, které to měly na starosti,      seznamy maloobchodního zboží, které je pro dovoz do Číny vítáno, a tento      seznam se od té doby neustále rozšiřuje. Ovšem pravý rozkvět přeshraničních obchodů přes e-shopy nastává až teď s útlumem pandemie COVID. Byla k tomu tedy do východočínského Zhengzhou svolána 6. Globální konference přeshraniční e-komerce. Z dat na této konferenci uváděných např. vyplývá, že čínské přeshraniční obchody přes e-shopy za první kvartál roku 2022 prudce vyskočily s 92,7% nárůstem oproti předchozímu roku.Na této konferenci se některé země v podstatě ucházely o spolupráci s Čínou za účelem stát se určitým předmostím čínské e-komerce ve svém regionu. Např. uruguayský velvyslanec v Číně Fernando Lugris zde prohlašoval, že jeho země je připravená ke spolupráci s Čínou na přeshraničním elektronickém obchodování a že jí chce pomocí rozšířit tyto své obchody i do zbytku Latinské Ameriky a Karibské oblasti. Velice podobně se vyjadřoval i velvyslanec Spojených arabských emirátů (UAE) Ali Obaid Al Dhaheri, který tvrdil, že e-komerce po Hedvábné stezce pomáhá konvenčním společnostem zahraničního obchodu realizovat zákaznicky upravenou produkci přesně na míru koncovým zákazníkům ve vzdálených zemích. Vyjadřoval ochotu UAE k vytváření kooperačních mechanismů, které vzájemné vztahy v takovémto obchodování zdokonalí.Rozvoj e-komerce podél tras Hedvábné stezky je v mnoha případech určitým takovým urychlovatelem vytváření obchodních vztahů mezi zeměmi. Zákazníci e-shopů lační po zboží, které tam najdou, což samozřejmě ale vyžaduje rychlé pilotní vytvoření všemožných mechanismů digitálního vyřizování záležitostí, zajištění plateb a nejlépe i úvěrů, celních odbavení a dalších věcí, se kterými si e-shopy obvykle hbitě poradí a vytváří tak trasy, kterými se prosakuje na zahraniční trhy, neboť se po nich následně vydají i jiní obchodníci využívající toho, co už e-komerce vytvořila a cestiček, které e-shopy prošlapaly. Vše, co se podaří v e-komerci, následně mívá určitý pákový efekt na rozhýbání dalších obchodů, které už vstupují do prostředí kultivovaného pionýry pronikání na cizí trhy ve formě e-komerce.Nelze se tedy divit, že Čína svoji e-komerci všemožně podporuje, jak pro vývoz zboží do zahraničí, tak čím dál více i pro dovoz. Kvůli tomu organizuje řadu akcí s mezinárodní účastí či rovnou mezinárodních akcí, livestreamových sezení a na webech jsou vystavovány pavilóny e-komerce, které nejenže lákají zahraniční zájemce na čínské zboží, nýbrž i zahraniční e-shopy a dodavatele cizího zboží lákají k dovozům do Číny a učí je, jak mají postupovat, aby jejich e-shop pro čínské zákazníky hladce fungoval.Jelikož je tradičně pro Čínu nejvýznamnější obchodní partner sdružení ASEAN a zároveň je to seskupení, kde je Hedvábná stezka nejvíce uchycená, tak jistě nepřekvapuje, že v září v jihočínské provincii Guanagxi v městě Nanning proběhlo Fórum přeshraniční e-komerce Hedvábné stezky Čína-ASEAN 2022, které probíhalo jako série on-line akcí s propagacemi těchto obchodů a zboží, ke kterému se díky nim lze dostat. Předvádělo se samozřejmě i zboží ze zemí ASEAN pro čínské spotřebitele, do čehož se zapojovali i diplomaté z těchto států.Do velké míry do toho bylo zapojeno i čínské ministerstvo zahraničního obchodu, které organizuje on-line školící sezení pro lidi z firem, které by rády do Číny prodávaly i pro činitele tamní veřejné správy, aby se všichni seznámili s veškerými předpisy a se zákonným prostředím a poskytly se jim nejnovější informace o současných trendech, inovacích a postupech v tomto oboru. Takže pro zájemce z 20 zemí čínská strana uspořádala přes 6 000 livestreamových školicích sezení, kdy obsah se už přehrával více než 100 000 krát. Snahou přitom je, naučit co nejvíce zahraničních obchodníků využívat internetových platforem e-komerce. To pomáhá jak čínskému odbytu, tak k importu zahraničního zboží na čínské trhy.Je jasné, že kdo chce proniknout na čínský trh, bude pro něj nejlepší, když nebude jen spoléhat na nějakou globální stránku v angličtině, nýbrž úplně nejšikovnější je si buď zřídit platformu pro Číňany, nebo se dohodnout s platformami v Číně fungujícími, které na sebe pouští zahraniční zájemce a svým zákazníkům poskytnout webovou stránku s veškerými pokyny pro nakupující v Čínštině, kdy je samozřejmě třeba vyhovět i veškeré čínské legislativě, předpisům a zavedeným postupům. To asi nevypadá jako snadný úkol, jenže proto existují takoví, kteří s tím zahraničním zájemcům pomohou, a jejich hladký přístup na čínský trh e-komerce zařídí. Je to zejména společnost  Dezan Shira & Associates , jejíž tým přístupu do čínské e-komerce rád zahraničním zájemcům pomůže. Kontaktovat je klidně můžete na e-mailu  china@deyshira.com . Pokud jste tedy např. český majitel e-shopu a chtěli byste na obrovitý čínský trh proniknout stejně, jako na trhy v EU, tak s touto pomocí to nejspíš zvládnete.Zdroj: cri.cn
Článek Přeshraniční internetové nákupy podél Hedvábné stezky prudce rostou se nejdříve objevil na AC24.cz .


Nejčtenější za týden