OSN chce legálně přivézt do Evropy nejméně 60 milionů Afričanů do roku 2050
RSS

OSN chce legálně přivézt do Evropy nejméně 60 milionů Afričanů do roku 2050

Tyto plány nejsou ostatně nijak tajné, stěhování Afriky do Evropy dlouhodobě podporuje také EU. Výmluva OSN i EU je totožná – údajně je třeba „zachránit“ vymírající Evropu.
Pokud by EU nebyla podvratná organizace, pak by to řešila prorodinnou politikou, ovšem EU to naopak řeší politikou protirodinnou – tedy podporou LGBTQ a snahou vsugerovat mladým Evropanům, že když se budou množit, uškodí tím planetě. Porodnosti mladých Evropanů zcela zřejmě nepřispěly ani pod výhružkami a na základě diskriminace a segregace vnucované genové injekce, po jejichž aplikaci došlo k razantnímu poklesu porodnosti.
Vymírající Evropany tak mají nahradit zejména Afričané, které doplní Arabové, Pákistánci a Afghánci. OSN dokonce přináší konkrétní plány „doplnění“ Evropy, které ovšem počítají s legální migrací, k níž si je třeba přičíst další miliony ilegálů. A nezapomeňte, že zde nejsou započítáni ani ti, kteří se v Evropě již narodí, což plánovaný počet zněkolikanásobí.
 

 
Ve stejném týdnu, kdy Evropský parlament hlasoval pro rezoluci označující teorii Velkého nahrazení za „rasistickou“ (více jste si o rezoluci a hlasování k ní mohli přečíst zde ), španělské noviny La Vanguardia oznámily, že Organizace spojených národů, Wittgensteinovo centrum v Rakousku a Centrum pro globální rozvoj ve Washingtonu D.C. prosazují, že Evropa potřebuje v nadcházejících desetiletích nejméně 60 milionů migrantů „k přežití“, a že většina této imigrace by měla pocházet z Afriky.
OSN, která již dlouho obhajuje „ náhradní migraci “ jako řešení stárnoucí evropské populace, nyní varuje, že Evropa tyto migranty nezíská, pokud nepřestane být pevností proti imigraci, uvádí španělský deník.
OSN odhaduje, že v roce 2050 bude v EU chybět 60,8 milionu pracovníků, a Wittgensteinovo centrum pro demografii a globální lidský kapitál tvrdí, že tento nedostatek bude ještě vyšší, takže to bude 72,7 milionu . Obě organizace používají své vlastní odhady k obhajobě další masové imigrace.
„Nebude stačit prodloužit věk odchodu do důchodu, přivést více žen na trh práce nebo zvýšit porodnost. Nebude to stačit ani po další robotizaci produktivní ekonomiky nebo při pokračování v přesouvání pracovních míst do zahraničí, jak jsme to dělali doposud,“ říká Charles Kenny z  Centra pro sociální rozvoj   ve Washingtonu D.C. „Nic z toho nezachrání Evropu před stárnoucí populací.“
Pokračoval tím, že Afrika musí zachránit Evropu před demografickou krizí. Pouze imigrace může tuto nerovnováhu napravit a imigrace afrického původu bude nejpřirozenějším způsobem, jak poskytnout pracovní sílu potřebnou k udržení růstu.
Kennyho tvrzení, že afričtí přistěhovalci – potenciálně desítky milionů – by měli zaplnit evropskou pracovní sílu, by nejen radikálně proměnilo demografii kontinentu, ale vyvolalo by i společenské a dokonce i civilizační důsledky. Pokud jde o Kennyho tvrzení o tom, že imigranti zachraňují evropský trh práce, existují již značné údaje z řady zemí, které zpochybňují myšlenku, že „pouze imigrace“ může zachránit Evropu a její trh práce
Z Afriky a Blízkého východu koneckonců došlo k rozsáhlému přistěhovalectví, které zatím přináší chabé výsledky. Údaje z Německa například ukazují, že téměř polovina migrantů , kteří se během invaze v letech 2015 a 2016 vydali do Evropy, zůstává nezaměstnaná , a dokonce i ti, kteří jsou zaměstnáni, pracují většinou jako nekvalifikovaní pracovníci, často vydělávají tak málo, že mají nárok na sociální dávky od státu.
A jsme-li u Afriky, tak například ve Švédsku, kde je v přepočtu na počet obyvatel největší somálská komunita v Evropě, někdy pracovalo jen osm dospělých Somálců z tisíce!! Tedy z každého tisíce jich 992 žije čistě ze sociálních dávek , přičemž i těch 8 „pracujících“ je často jen účelově zaměstnáno v nějaké promigrační neziskovce nebo jiných podvodných firmách .
Ve skutečnosti neevropská populace migrantů v mnoha zemích, včetně Dánska , které vynakládá 5 miliard EUR ročně na integrační úsilí – úsilí, které většinou selhalo, je čistým odčerpáváním státních financí. Ve skutečnosti je populace nezápadních migrantů tak špatně integrovaná, že Dánové jsou v drtivé většině proti přijímání většího počtu přistěhovalců . Dokonce i levicová premiérka Mette Frederiksenová prosazuje politiku „ nulových“ žadatelů o azyl .
„Každý pátý mladý muž s nezápadním pozadím narozený v roce 1997 porušil zákon před dosažením věku 21 let. Není to každý. Existuje však příliš mnoho mladých mužů, kteří berou svobodu ostatním, kradou budoucnost dětí, zastrašují vězeňské dozorce a zanechávají za sebou dlouhou stopu nejistoty,“  řekla Frederiksenová v roce 2021. Její postoj k migraci je tak populární, že během předčasných voleb 1. listopadu nejenže získala nový mandát k vládnutí, ale její strana je také zdaleka největší v Dánsku.
Není to jen liberální Dánsko. V Norsku pracuje jen asi polovina migrantů, a to navzdory  6,6 miliardám EUR  které země investovala do úsilí o začlenění pracovních míst. Ve Francii stojí migrace zemi 25 miliard eur ročně a mnoho migrantů zůstává nezaměstnaných i po letech .
Německo mezitím před dvěma lety oznámilo, že vynaloží  64,5 miliardy eur na vzdělávání, sociální služby, bydlení a jazykové kurzy , aby integrovalo cizince, které již má. Tyto obrovské finanční částky byly vyplaceny ještě předtím, než letos do Německa dorazilo téměř 1,5 milionu dalších migrantů.
Máme-li věřit zprávě OSN a Kennyho tvrzením, měli by být tyto miliony migrantů potřebnou vzpruhou pro německou pracovní sílu, ve skutečnosti však jen vysávají sociální systém a zaplňují věznice nebo psychiatrické ústavy. Skutečnost je taková, že 12 ze 16 německých spolkových zemí již odmítá nadále vítat s argumentem, že jejich bydlení, sociální služby a vzdělávací systém jsou na pokraji přetížení.
Oproti tomu však přes všechny špatné zkušenosti žádá více než 300 měst a obcí o další obohacení s tím, že se v tomto směru odmítají jakkoli omezovat a to i přesto, že již nyní nenachází ubytovaní kapacity.
Data také vyvracejí argument, že na začátku budou problémy s integrací, ale ty budou vyváženy výhodami, které migranti nakonec přinesou. Například turecká populace, která je v mnoha případech v Německu po několik generací, je podle mnoha měřítek považována za nejhůře integrovanou skupinu v celé zemi.
Slib přivedení potřebných lékařů, právníků a inženýrů, myšlenka propagovaná zastánci masové imigrace, se také neuskutečnil. Většina migrantů má nízkou kvalifikaci a nízké vzdělání; v některých případech jsou jejich dovednosti  tak nedostatečné, že pro ně na evropském trhu práce neexistuje schůdná cesta. Jiní prostě raději pobírají sociální dávky, než aby se lopotili v podřadné práci s nízkými mzdami.
Kdyby ekonomiky potřebovaly pouze mladé lidi, kteří by ve svých zemích zajistili lepší budoucnost, pak by Afrika byla na cestě k hospodářskému úspěchu, neboť jde co do věkového průměru o nejmladší kontinent. Navzdory velkému množství mladých lidí jsou však tyto země plné korupce, mají jen málo co nabídnout, pokud jde o patenty a inovace, a vyznačují se extrémní nejistotou a vysokou mírou kriminality.
Prostý dovoz těchto mladých lidí do Evropy nebude fungovat. Efekt bude jediný: Afričané udělají z Evropy další Afriku. To je ovšem zcela zřejmě hlavním cílem globalistů, kteří potřebují, aby zde žila jen tupá a poddajná masa, které postačí nepodmíněný příjem a bude držet hubu a krok.
Navzdory neúspěšné integraci a rostoucí kriminalitě však stále země jako Německo tlačí na ještě větší multikulturní obohacení. Současná levicová vláda již dlouho signalizuje, že plánuje drastické zvýšit počet migrantů v Německu a chystá další uvolnění imigračních pravidel. Německo tak názorně ukazuje, jak dokáže během relativně krátké doby spáchat jediný národ demografickou „sebevraždu.“
Zároveň není pochyb o tom, že evropská populace rychle stárne a tento trend představuje pro kontinent vážný problém.
„Stále starší populace je zátěží pro hospodářský růst a sociální stát,“ řekl Juan Ramón Jiménez, odborník na migraci v CIDOB a doktor politických a sociálních věd na UPF.
„Dvacet procent Španělů a Evropanů je starších 65 let, což je věková skupina, která bude v roce 2070 představovat 30 procent celkové populace. Nyní připadají tři pracovníci na každého důchodce, ale když silné populační ročníky přestanou pracovat, tento poměr nebude možné udržet. Ztratíme populaci v produktivním věku, tedy lidi ve věku 15 až 64 let.“
USA přijaly bezprecedentní počet imigrantů, který nemá žádný skutečný historický precedens. Migrace však USA k rozvoji nijak nepomohla, naopak. Veřejný dluh vyletěl na 30 bilionů dolarů a klesly reálné mzdy. A navzdory všem problémům mají zastánci masové imigrace stejné argumenty jako její podporovatelé v Evropě: Všechny problémy budou vyřešeny jednoduše větší imigrací.
Naopak Japonsko, které nepřijalo prakticky žádné přistěhovalce zvenčí, nemá prakticky žádnou inflaci , přestože ceny po celém světě prudce rostou a průměrná délka života je vyšší. Japonsko řeší svou zmenšující se pracovní sílu prostřednictvím umělé inteligence a automatizace .
Navzdory tvrzením se problém zmenšující se pracovní síly bude v nadcházejících letech jen zrychlovat, existují naopak obavy, že nebude dostatek pracovních míst ani pro ty, kteří chtějí pracovat. V příštích 20 až 30 letech by měla nastoupit robotizace, díky níž se velmi výrazně sníží potřeba pracovních sil.
Nejvíce obohacované země se také vyznačují velmi vysokou kriminalitou. Značné množství policejních hodin je nyní věnováno jednoduchému řešení problémů, jejichž příčinou je multikulturalismus, ať už jde o vzkvétající organizované drogové mafie v Nizozemsku ; vlny sexuálních útoků ve Švédsku ,  Německu ,  Itálii  a Belgii ; nebo výrazně zvýšená teroristická hrozba pozorovaná v Evropě.
Navzdory tvrzením, že Velká výměna je konspirační teorie, je tato teorie empiricky pravdivá . Evropa se již potýká s bytovou krizí, přeplněnými školními třídami a problémy s integrací, a to jak z hlediska jazykových, tak kulturních norem.
Legální dovoz dalších 60 milionů obohacovačů do roku 2050 do některých z nejhustěji obydlených zemí světa pravděpodobně povede k výbušné situaci – teroru a občanským válkám. A přesně to je také zřejmě skutečným cílem výměny evropských obyvatel.
Ohodnoťte tento příspěvek! [Celkem: 2 Průměrně: 5 ] Článek OSN chce legálně přivézt do Evropy nejméně 60 milionů Afričanů do roku 2050 se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda - nepřikrášlená realita islamizovaného světa .


Nejčtenější za týden