Německá právnička: „Lékařům, kteří očkují Comirnaty a Spikevax, hrozí až deset let vězení“ (video)
RSS

Německá právnička: „Lékařům, kteří očkují Comirnaty a Spikevax, hrozí až deset let vězení“ (video)

V mnoha zemích nejen v Evropě, ale i v USA, Kanadě či Austrálii se najdou právníci, kteří se zabývají případným postihem všech, kdo lidem nutili experimentální genové látky a to často pod různými pohrůžkami, zaváděním povinného očkování nebo vyloučením neočkovaných ze společnosti. To jsme ostatně zažili také u nás.
Dnes se již ví, že po celém zejména západním světě se jelo podle jednotných instrukcí, které si pak různé země ještě dále upravovaly. Ví se také, že od začátku šlo jen o to napíchat genové injekce do co nejvíc lidí a to pod falešnou záminkou údajné bezinfekčnosti či stádní imunity. To vše však byly účelové lži, neboť od samého začátku všichni tito zločinci věděli, že tyto preparáty žádnou bezinfekčnost nezajistí.
Zatímco v USA se chystá zločiny covidistů – v čele s Faucim – řešit Kongres, neboť Sněmovnu reprezentantů získali republikáni, v evropských zemích se dávají dohromady nezkorumpovaní odborníci a právníci, kteří nyní chystají žaloby jak na „lékaře“, tak na politiky. Soudy s covidisty se již rozjíždí například ve Švýcarsku , kde by měli být souzeni zejména takzvaní „odborníci.“
Právníci a nezkorumpovaní odborníci však hledají spravedlnost i v Německu, které je v tomto směru v mnohém propojeno s Rakouskem a podle mého názoru by se měli s těmito právníky a odborníky z Německa a Rakouska spojit i ti naši. Proč? Protože naše vláda velmi poslušně zavedla vše, co předtím zavedlo Německo, vždy jen s 1-2 týdenním odstupem. Úplně stejně se chovala i vláda rakouská. Kdo tedy v době covidismu sledoval německou a rakouskou politiku a porovnal s naší, nemohl toto souznění nevidět.
V těchto třech zemích tak bylo jasné propojení, což je důvod, proč si myslím, že by bylo toto spojení právníků a odborníků více než žádoucí…
Podání mRNA vakcín Comirnaty a Spikevax není triviální delikt, ale podle specialistky na lékařské právo Dr. Beate Bahnerové za ně hrozí trest odnětí svobody až na deset let. Totéž platí pro výrobce těchto látek a ty, kteří přispívají k jejich šíření. Právnička hovořila na tiskové konferenci MWGFD „ Killt kein Kinder “ o porušování německého a mezinárodního práva spáchaného používáním vakcín Covid.
Dr Ronald Weikl , specialista na gynekologii a porodnictví s vlastní praxí v Pasově, který je v současné době v soudním  sporu , zahájil akci slovy:
„Politicky motivované stíhání kritických lékařů a nedostatek vědeckých důkazů o požadavku na roušky v kombinaci s významnými zdravotními riziky spojenými s nošením roušek je tématem dnešní tiskové konference. Hlavní část se zabývá naší největší starostí v tuto chvíli: tzv. Covidovým očkováním, o kterém se domníváme, že je zbytečné a extrémně nebezpečné, a které, aby toho nebylo málo, se nyní má podávat i našim nejmenším dětem, konkrétně miminkům od věku šesti měsíců.“
V průběhu  konference Better Way v září 2022 ve Vösendorfu u Vídně právnička znovu vysvětlila, proč jsou konvenční informace o očkování a souhlas pacienta s podáním vakcíny Covid z 99,9 procent v případě pochybností neúčinné . V Mnichově Bahnerová právně klasifikovala proces očkování proti Covidu jako porušení všech bezpečnostních předpisů na ochranu lidí. Celou tiskovou konferenci najdete pod tímto odkazem , zkrácenou verzi najdete níže (německy, dále hrubý přepis).


Dále již hrubý přepis informací, které sdělila  specialistka na německé i mezinárodní zdravotní právo Beate Bahnerová:
Aby to bylo z právního hlediska zcela jasné a jednoznačné: každému, kdo očkuje lidi jakéhokoli věku dvěma mRNA vakcínami Comirnaty a Spikevax od BioNTech a Moderna, hrozí až deset let vězení .  Totéž platí pro každého, kdo vakcínu distribuuje . Tedy pro samotné výrobce. Nebo pro ty, kdo k šíření přispívají. Těmi jsou všichni odpovědní úředníci, všichni soudci, právníci, zaměstnavatelé, pečovatelé, vedoucí domů, vedoucí klinik atd., kteří činí očkování nezbytným nebo dokonce povinným.
Důvodem je, že vakcíny od Comirnaty a Moderny jsou takzvané pochybné léky ve smyslu  § 5 zákona o léčivech . A výroba, distribuce a užívání těchto drog je trestným činem podle  § 95 zákona o drogách . A každý, kdo očkuje vlastní pacienty, zejména nezletilé nebo zdravotně postižené osoby, které nemohou dát souhlas, se vystavuje stíhání i za týrání svěřenců podle  § 225 trestního zákoníku – sazba odnětí svobody až na deset let.
S bezprecedentním evropským schválením vakcín Covid došlo k neomluvitelným porušením německého a mezinárodního práva . Velkou část toho už mám ve své knize „  Očkování proti koronaviru. Co by měli lékaři a pacienti vědět  . Znovu to zde uvádím. Tato kniha byla mimochodem dodnes v mainstreamových médiích utajována. Dočtete se tam ale, že například výrobci byli vyňati z povinného posuzování vlivů na životní prostředí  nařízením EU 2020 z 1043 z 15. července 2020, které zásadně vyžaduje právo EU při používání geneticky modifikovaných organismů.
Nedošlo tedy k žádnému posouzení přímých, nepřímých, bezprostředních nebo opožděných rizik vakcín proti Covidu pro lidské zdraví. Dále chybí zákonem požadované toxikologické testy.  Neexistují žádné testy jakéhokoli  druhu na karcinogenní účinky  a neexistují žádné smysluplné testy na  další bezpečnostní parametry , jako je plodnost a dlouhodobé poškození.
S ohledem na absolutní novinku mRNA vakcín zejména od BioNTech a Moderny se jedná o nehorázné porušení všech bezpečnostních předpisů na ochranu lidí . Ale je to horší, protože již v květnu 2020  přepsal ministr zdravotnictví Spahn téměř všechna německá bezpečnostní nařízení zákona o léčivech jednoduchým nařízením, a to takzvaným nařízením o zajišťování  zdravotních potřeb  pro vakcíny Covid . 
V důsledku toho byli zdraví lidé v Německu, kteří většinou nebyli vážně ohroženi covidem – to jsme slyšeli již několikrát – vystaveni bezprecedentnímu riziku poškození vakcínou, jemuž měl zákon o léčivech výslovně zabránit a v případě porušení přísně postihovat. 
Spahn tedy dovolil výrobcům používat vakcíny i  po  datu expirace  .
Spahn také osvobodil výrobce od  povinnosti přiložit příbalový leták ,  takže lidé, kteří se chtěli nechat očkovat, nebyli informováni o složení, účinku a možných vedlejších účincích.
Spahn dokonce osvobodil výrobce od  povinných  odborných informací pro lékaře , které jsou vyžadovány pro právně správné informace. Lékařům to zjevně nevadilo. Nejspíš jste si toho ani nevšimli.
Nakonec Spahn výrobce zprostil  zákonné povinnosti poskytovat  informace, že vakcíny podléhají zvláštnímu sledování  z důvodu jejich podmíněného schválení – podmíněné schválení existovalo pouze do října 2022 .
Rovněž bylo zrušeno povinné  státní testování šarží  Institutu  Paula Ehrlicha. Takže nedošlo k žádné oficiální kontrole vakcín příslušným orgánem.
Odkazuji také na svůj  právní názor , rovněž z té doby (prosinec 2021), vypracovaný ve spolupráci s mojí velmi váženou kolegyní Dr. Brigitte Röhrigovou , která je expertka na drogové a farmaceutické právo, o trestní odpovědnosti podle zákona o drogách prostřednictvím výroby, použití a distribuce vakcíny Comirnaty od společnosti Pfizer BioNTech . Najdete ho na mé domovské stránce  www.beatebahner.de . 
Tato zpráva ukazuje mnoho důvodů, proč je vakcína Pfizer vážně pochybná. Na příkladu dvou nanolipidů, které právě zmínila prof. Ulrike Kämmerová. Tyto dva nanolipidy nebyly nikdy dříve schváleny pro použití u lidí . Nyní byly v Německu aplikovány asi 180 milionkrát převážně zdravým lidem.
Výrobci byli navíc  osvobozeni od povinného certifikátu , který musí potvrzovat, že léčivé přípravky nebo účinné látky jsou vyráběny v souladu s tzv. uznávanými základními pravidly – tedy správnou výrobní praxí, uznávanými základními pravidly pro výrobu a zajištění jejich kvality Evropské unie nebo podle norem, které jsou jim ekvivalentní.
Poslední kapkou je však zbavení výrobců odpovědnosti za škody , které mohou očkovaným lidem vzniknout v důsledku všech těchto výjimek z téměř všech bezpečnostních předpisů.  Ministr zdravotnictví , který v tichosti vydává podle mě  neústavní a tudíž neplatné nařízení, vystavuje 83 milionů občanů nepředvídatelnému bezpečnostnímu riziku a neinformuje o tom 300 000 lékařů, jedná do značné míry trestně . Protože rozhodně není oprávněn jednostranně měnit ochranné zákony, které schvaluje Parlament a pak prostě jen tak ledabyle odvolat ochranu milionů pacientů.
Trestně jednají i výrobci Pfizer a Moderna, kteří ve svých studiích v mnoha ohledech klamali a zakrývali data.  Například dvě třetiny účastníků studie v dětské studii nebyly vůbec hodnoceny, což naznačuje něco špatného. Navíc byly po krátké době očkovány všechny děti, včetně dětí v tzv. kontrolní/placebové skupině. Takže vlastně neexistuje srovnání, zda a do jaké míry očkování chrání, pomáhá nebo dokonce škodí. I to je v dějinách medicíny bezprecedentní.
Kvůli těmto podvodům a manipulacím, kvůli těmto úmyslným porušením mezinárodního drogového práva, jsem přesvědčena, že výrobci budou v budoucnu odpovědní za poškození vakcín .  Trestně se  chová zejména  evropský regulační úřad EMA , který i přes tato zjevná nezákonná porušování celého mezinárodního farmaceutického práva udělil vakcínám zpočátku podmíněný a v poslední době dokonce plný souhlas. 
A to nejen pro dospělé, ale od loňského roku pro děti a mládež a nově i pro miminka od šesti měsíců.  Totéž platí pro všechny odpovědné  zaměstnance, a to pro kriminální činy – pro všechny z aměstnance Institutu Paula Ehrlicha , kteří od začátku nezastavili distribuci a používání vakcín Covid.  Všem jim podle německého a mezinárodního práva hrozí roky vězení  . Dík.
Ohodnoťte tento příspěvek! [Celkem: 1 Průměrně: 5 ] Článek Německá právnička: „Lékařům, kteří očkují Comirnaty a Spikevax, hrozí až deset let vězení“ (video) se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda - nepřikrášlená realita islamizovaného světa .


Nejčtenější za týden