VIDEO: Český rozhlas v odvolání na BBC poprvé v historii informoval o existenci chemtrails za letadly, že způsobují oteplování podnebí! Objevili to prý britští a němečtí akademici! A je to tady! Confirmation by Revelation! Globalčiky už nadále nemohou zat
RSS

VIDEO: Český rozhlas v odvolání na BBC poprvé v historii informoval o existenci chemtrails za letadly, že způsobují oteplování podnebí! Objevili to prý britští a němečtí akademici! A je to tady! Confirmation by Revelation! Globalčiky už nadále nemohou zat

VIDEO: Český rozhlas v odvolání na BBC poprvé v historii informoval o existenci chemtrails za letadly, že způsobují oteplování podnebí! Objevili to prý britští a němečtí akademici! A je to tady! Confirmation by Revelation! Globalčiky už nadále nemohou zatajovat děsivé zatemňování oblohy, a tak nastává proces pomalého a postupného připouštění reality, ale pouze formou údajného vědeckého objevu, aby veřejnost nebyla vyděšena! Zatím o chemikáliích ani slovo, pouze to jsou prý krystalky ledu, které ale podle BBC vydrží na obloze záhadně dlouho, i déle než 1 den!
Naše redakce byla upozorněna na šokující informaci, kterou vypustil minulý pátek 22. 10. 2021 v 16:00 hodin ve zprávách Český rozhlas na stanici Radiožurnál. Stanice informovala [ 1 ] s odvoláním na britskou BBC o alarmující studii britských a německých vědců o vlivu bílých čar za letadly na oteplování podnebí. Tyto čáry prý vznikají kvůli nevhodným letovým hladinám letadel, která létají ve studeném a vlhkém vzduchu, kde potom za letadly voda krystalizuje do podoby ledu a odráží nejen sluneční světlo zpět do kosmu, ale především způsobují skleníkový efekt.
Takže prostor pod takto začmáranou oblohou se otepluje mnohem více a rychleji, než kolik způsobují emise uhlíku u leteckých paliv. Je to vůbec poprvé v historii, kdy na mainstreamových médiích bylo veřejně přiznáno, že letadla za sebou nechávají bílé stopy, které mají vliv na změny počasí. Až dosud to bylo vehementně všude a na všech frontách popíráno. Po odpálení této informace v BBC to tak převzal i Český rozhlas.
Měřící zařízení na sběr chemikálií a spalin z leteckých motorů při měření kontaminace atmosféry
Britská BBC tuto informaci zveřejnila na svém webu rovněž minulý pátek a podle všeho v ten den spadly u Rothschildů v londýnském City hodiny ze zdi. Globalisté totiž byli nuceni částečně přiznat existenci chemtrails a rovněž i vliv chemtrails na ovlivňování počasí a klimatu. Jenže pozor, zatím se jedná pouze o přiznání v rámci mírného pokroku. V článku BBC se totiž nepíše o chemtrails, ale zatím jen o contrails, což jsou kondenzační stopy.
!function(r,u,m,b,l,e){r._Rumble=b,r[b]||(r[b]=function(){(r[b]._=r[b]._||[]).push(arguments);if(r[b]._.length==1){l=u.createElement(m),e=u.getElementsByTagName(m)[0],l.async=1,l.src="https://rumble.com/embedJS/ubrzme"+(arguments[1].video?'.'+arguments[1].video:'')+"/?url="+encodeURIComponent(location.href)+"&args="+encodeURIComponent(JSON.stringify([].slice.apply(arguments))),e.parentNode.insertBefore(l,e)}})}(window, document, "script", "Rumble");


Rumble("play", {"video":"vlpgz1","div":"rumble_vlpgz1"});
Za letadly se prý tvoří krystalky ledu, protože letadla prolétávají kapsami a místy s vysokou vzdušnou vlhkostí a zimou, takže akademici z královské univerzity v Londýně a z univerzity v německé Mohuči doporučují, aby letadla změnila letové hladiny na nižší, kde není taková zima a nedochází ke krystalizaci vody za leteckými motory. Tento argument se zdá na první pohled logický, až na jednu věc. Letadla v těchto letových výškách létají už od 50. let minulého století, takže více než 70 let, ale v minulosti nikdy za letadly takto dlouhodobé a dlouhotrvající kondenzační stopy nezůstávaly. To je fenomén až několika posledních dekád počínaje především 90. léty.
BBC odpálila bombu a přiznala stopy za letadly, že ovlivňují počasí, ale o chemii ani slovo, ani o úmyslné modifikaci počasí
Jenže, to bychom chtěli po globalistech příliš, na to je příliš brzy. Zatím není dovoleno odhalení, aby bylo přiznáno, že se modifikuje počasí úmyslně a vědomě, a nikoliv jen jako vedlejší projev provozu letadel. Vědci tak neodhalili nic o chemikáliích, které výrobci kerosinu přidávají od počátku 90. let do paliv, neodhalili nic o tzv. aditivech na vyšší efektivitu spalování kerosinu na bázi oxidů hliníku, bizmutu a celé řady dalších látek, které se přidávají do kerosinu pro zvyšování teploty hoření v moderních proudových motorech , které mají vyšší kompresní poměry turbín a nižší spotřeba paliva na úsporu provozu vyžaduje co nejvyšší teplotu a efektivitu spalování, čehož se dosahuje moderními sloučeninami a aditivy. Jenže tato aditiva a vysoké teploty spalování provádí za letadly neuvěřitelné věci.
Plzeňsko, 1. 10. 2021
Aditiva jsou v motorech zahřívána na tak vysokou teplotu, že vznikají nezvyklé oxidové vazby známé pouze z metalurgických laboratoří, které v atmosféře na sebe váží vzdušnou vlhkost. Stopy za letadly se nerozpouští jako tomu bylo před více jak 30 lety, protože letecké motory spalují aditiva při tak vysokých teplotách, že voda ve vzduchu se rozkládá na vodík a kyslík a za letadly se tak formují mračna oxidů, která v hluboké teplotě pod bodem mrazu vytváří nerozpustný oblak naplněný oxidy kovů, alkaloidů a nejrůznějších prvků, které reagují s rozloženým molekulami vody.
Tato oblaka stop za letadly se drží na obloze dlouhé a dlouhé hodiny, mnohé vydrží i celý den a noc, přičemž v případě bezvětří jsou tyto stopy na obloze ještě i druhý den. Zahrádkáři potom po každém dešti vidí v sudech na dešťovou vodu na hladině duhové skvrny, jakoby podobné skvrnám olejovým. To jsou kovy a chemické látky smyté z těchto chemtrails atmosféry deštěm.
Stopy za letadly se nerozpouští ani po 24 hodinách, protože nejde o krystaly ledu ale zmrzlé oxidanty ze spálených aditiv leteckých paliv, které odráží infračervené záření
Letadla samozřejmě létají nejen ve výškách nad 10 km, ale v různých a mnohem nižších hladinách, to si koneckonců každý může zjistit na aplikaci Flight Radar 24, ovšem setrvání stop za letadly po dobu několika desítek hodin nemá s krystalky ledu naprosto nic společného. Krystaly ledu totiž krystalizují polarizovaně, to znamená, že ledový krystal pohlcuje infračervené záření, tedy teplo, zatímco odráží světelné spektrum. Důsledkem je roztání ledové krystalky velice rychle a záhy za letadlem.
Tak tomu bylo prakticky až do konce 80. let minulého století.  Jenže po zavedení aditiv přidávaných do leteckých paliv se za letadly tvoří krystaly za účasti oxidů, které mění charakter chování krystalů při dopadu slunečního záření. Tyto krystaly odráží nejen světlo, ale i tepelnou složku slunečního záření. A tím vzniká fenomén atmosférické inverze . Vzduch nad zatemněnou a čarami pokrytou oblohou je teplejší, než vzduch pod touto dekou. A tím vzniká izolační příkrov nad oblastí, kde se snižuje teplota pod zatemněnou oblohou.
Nitra, Slovensko. 27. 10. 2021
Jenže, tento jev má i opačný konec. Inverzní jev skutečně ochlazuje vzduch pod zatemněným pásem, ale současně brání úniku tepla z pod tohoto pásu. Takže, pokud je pod zatemněnou oblastí průmysl emitující dostatek CO2, potom vzniká ve skutečnosti opačný jev, atmosféra pod dekou se začne ohřívat. Akademici tak pouze posloužili jako zvěstovatelé informace formou confirmation by revelation , tedy přiznání existence jevu chemtrails, ale je to podáno jako objev, nikoliv přiznání něčeho, o čem existují informace a znalost velmi dlouho.
Zrovna minulý pátek jsem o tom hovořil na SVCS, že když gobalisté něco už nedokáží utajovat, tak to uveřejní jako vědecký objev, nikoliv jako přiznání s omluvou, že sorry jako, že jsme vám celou dobu lhali, kecali a vyvraceli vaše informace, i když byly pravdivé. Takhle prostě globalčiky nepracují. Když to nejde už tajit, uvolní do světa informaci v podobě vědecké studie. V textu se dokonce doporučuje uvalení daně na letecké společnosti, jejichž letadla vytváří stopy na obloze. Níže je úryvek z článku BBC:
Contrails: Jak může úprava letových plánů pomoci klimatu
Bílé čáry, které křižují oblohu po přeletu letadla, nejsou zdaleka tak neškodné, jak by se mohlo zdát z jejich nadýchaného vzoru. Vlády a průmysl se až dosud soustředily na snižování emisí CO2 z letadel – a měly k tomu dobrý důvod, protože letecký sektor je zodpovědný za přibližně 2,4 % celosvětových emisí CO2 a jediný let může vypustit tolik CO2, kolik ho vypustí mnoho lidí za celý rok.
Někteří vědci však nyní varují, že vliv záření způsobeného kondenzačními stopami z letadel (contrails) může být ještě významnější. Contrails, které zvyšují účinek globálního oteplování, mohou představovat více než polovinu (57 %) veškerého vlivu letectví na klima. Contrails jsou vodní páry, které kondenzují jako led na částicích sazí emitovaných z leteckých motorů. Nevznikají vždy, protože k jejich vzniku jsou zapotřebí určité atmosférické podmínky: vzduch musí být velmi chladný, vlhký a “přesycený”, aby se led mohl tvořit.
Zachycují a pohlcují vycházející teplo, které jinak uniká do vesmíru. Tento jev se zhoršuje v noci, kdy je chladněji a contrail má delší životnost. Mohou mít také méně výrazný ochlazující účinek, protože blokují přicházející sluneční světlo – ale pouze během dne. Contraily mohou v atmosféře vydržet několik sekund, hodin nebo dokonce celý den – a to rozhoduje o tom, jaký dopad na klima bude konkrétní contrail mít. Nejnovější výzkum však ukazuje, že by tento přehlížený problém mohl mít řešení.
Profesor Marc Stettler, přednášející o dopravě a životním prostředí na Imperial College v Londýně, tvrdí, že změna výšky letu u méně než 2 % letů by mohla potenciálně snížit klimatické změny související s contrail o neuvěřitelných 59 %. “ Změna výšky letu o pouhých tisíc stop může zabránit vzniku některých contrailů, ” vysvětluje. Úprava by znamenala, že by se letadlo mohlo vyhnout některým oblastem atmosféry, které jsou dostatečně chladné a vlhké, aby se v nich vůbec vytvořily contrails.
“ K většině dopadů na klima přispívá relativně malá část letů. Pokud tedy dokážeme tyto lety upravit, můžeme dopad na klima výrazně snížit ,” říká profesor Stettler. To podtrhuje i nedávný výzkum profesorky Christiane Voigtové, vedoucí oddělení fyziky mraků na univerzitě v německé Mohuči. Ve spolupráci s Německým střediskem pro letectví a kosmonautiku (DLR) provádí pokusy, jejichž cílem je měřit a zmírňovat dopady contrails. Její tým používá ke sběru dat výzkumné letadlo G550 s velkým doletem (HALO). Letadlo nese na křídlech přístroje měřící vlastnosti contrailů a světlo rozptýlené zářením. To jim umožňuje vyhodnocovat přesnost předpovědí a zkoumat vliv radiace.
“ Naše výsledky jsou opravdu pozitivní. Podařilo se nám předpovědět a vyhnout se přibližně 80 % contrailů s malými náklady, ” říká. Prof. Voigt dodává, že by se muselo odchýlit jen velmi málo letů, aby vyhrály “velký dopad na klima”. Ministerstvo dopravy uvádí, že “ v současné době zvažuje” řadu odpovědí na konzultaci Jet Zero o tom, jak “učinit toto odvětví čistším a ekologičtějším “, a že tato strategie “se zaměří na řešení” dopadů letectví, které se netýkají emisí CO2. Mezitím atmosférický vědec profesor Ken Caldiera z Carnegie Institution for Science předkládá přesvědčivé argumenty. Odhaduje, že zabránění většině škodlivých dopadů contrails na klima by stálo méně než 1 miliardu dolarů (720 milionů liber) ročně a čistá hodnota přínosu by mohla být více než tisíckrát vyšší.
“ Neznáme žádnou srovnatelnou klimatickou investici s podobně vysokou pravděpodobností úspěchu ,” napsal ve vědeckém časopise Nature. Mohla by tedy finanční pokuta rychleji zaostřit myšlení v letectví? Dr. Andrew Gettleman z amerického Národního centra pro výzkum atmosféry říká, že je sice zapotřebí dalšího výzkumu, ale že v případě schválení uhlíkové daně by mohla být zavedena daň z contrailů nebo sleva za jejich vyhýbání se. “ Zatím jsme neviděli celkový regulační systém pro uhlík v letectví, ale jakmile zavedeme větší režim pro zmírnění změny klimatu a snížení uhlíku – pak můžeme problém contrailů řádně řešit. “
Citace článku krácena, celý zdroj zde .
Oznámení a přiznání čar za letadly má účel… povede k finanční likvidaci turistických aerolinií! Alitalia je první vlaštovkou
Jak sami z článku dobře vidíte, globalčiky nemarní čas a už chtějí za tyto čáry za letadly rozdávat pokuty aerolinkám a danit je, čímž je chtějí donutit, aby letadla létala jinak, v nízkých letových hladinách, kde je ale vysoká spotřeba paliva kvůli vyšší hustotě a tlaku vzduchu, což by ale vedlo ke spalování chemikálií nad městy z daleko nižší výšky a o to intenzivněji.
Před 30 lety s čárami na nebi, které by tam visely celý den, problém nebyl, protože paliva tehdy nepoužívala dnešní spalovací aditiva. Důsledkem zdanění by bylo omezení letecké přepravy a další krachy laciných aerolinií, po italské Alitalia [ 2 ] by krachly další letečtí dopravci a zůstali by jen ti, kteří jsou dotovaní globalisty a jejich letadla by práškovala potom oblohu o to více a exkluzivně. Vidíte, jak globalisté uvažují?
Nitra, Slovensko. 27. 10. 2021
Každou situaci využijí k prosazování své agendy Velkého resetu, na jehož konci má vzniknout globální koncentrák, ve kterém lidé nebudou už nikdy nikam cestovat, pouze malá hrstka zasloužilých a vyvolených. Letadla poslouží místo cestujících k intenzivnějšímu zatemňování oblohy. To už vidíte dnes. Všude řádí koronavirus, nikdo nikam nelétá, ale oblohy jsou plné letadel a čar jako na vrcholu dovolenkové sezóny. A nikomu to nepřijde podezřelé.
A společnosti, které nejsou na seznamu globalistické podpory, tak krachují. Takže globalčiky nejen dosáhnou likvidace letecké dopravy a turistiky, ale pomocí letadel, která budou nevytížená lidmi, budou využita k intenzivnímu zatemňování oblohy bezcílnými lety sem a tam, bez volacích znaků, bez cílových destinací, bez zapnutých transpondérů, jako je tomu již dnes v mnoha případech.
Velký reset je o vytvoření krize v první fázi, o nabídnutí řešení krize ve druhé fázi, a o ukotvení Total Control režimu nad celou lidskou populací. Bez krize a nabídnutého řešení nemohou globalisté převzít moc od národních států
Dokud budou existovat linkové spoje, není možné zatemňovat tak intenzivně a na tolika místech, na kterých to mají globalisté v plánu. Cílem je vytvoření energetické krize, kdy nejprve bude Evropa a USA přesunuty k obnovitelným zdrojů ze Slunce, vody a větru, a jakmile to bude zrealizováno, začnou globalisté intenzivně uvolněnými letadly zkrachovalých aerolinek zatemňovat oblohu nad oblastmi se solárními panely, aby fotovoltaické panely neměly dostatek Slunce, aby přestalo pršet a vodní nádrže neměly dostatek vody pro pohánění vodních turbín v elektrárnách, a aby nefoukal vítr, aby se větrné elektrárny netočily.
A fosilní paliva aby už nebyla v té době. A to všechno kvůli tomu, aby nastala globální krize dodávek elektřiny a energií. A na základě této krize nabídnou globalisté řešení v podobě povolenek na odběr elektřiny odvozené od sociálního kreditu a hrazené z nepodmíněného příjmu. Kdokoliv bude protestovat, nebude mít elektřinu, nebude mít sociální kredit, nebude mít nepodmíněný příjem.
Brněnská přehrada, 1. 10. 2021
A v krizi již peníze svobodu nezajistí. Peníze budou nic. Veškerou moc bude mít ten, kdo bude kontrolovat přerozdělování a systém Total Control. Tedy ten, kdo bude rozdělovat emisní a elektrické povolenky, kdo bude přidělovat body do sociálního kreditu lidí, a kdo bude převádět tokeny na konta nepodmíněného příjmu. Pod zatemněnou oblohou, kde lidé žijí ve sdílených kójích, na kreditní podpoře a čučí celý den do monitoru při práci z domova a odpoledne při sledování Netflixu. Dovolená jen virtuálně s helmou na hlavě ve světě Metaverse. A proč? Protože je to bezpečnější, doma s helmou na hlavě se na dovolené nenakazíte koronou, vysvětlí [ 3 ] vám Mark Zuckerberg. Globalčiky tak přiznají čáry za letadly, a dokonce i to, že ovlivňují počasí, ale odhalí to jen proto, že se jim to vyplatí, aby mohli urychlit ekonomickou likvidaci aerolinek ve světě, Alitalia je pouze první v řadě.
-VK-
Šéfredaktor AE News
S námi čtete, s námi objevujete
Vážení čtenáři Aeronetu, pokud se vám líbí naše investigativní žurnalistika a komplexní analýzy, které pro Vás už 7. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, a chcete-li, abychom vám i nadále mohli přinášet nové informace a politické analýzy a komentáře, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce  zde , ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca.  60%  z cílové sumy a  do konce měsíce zbývají 4 dny . Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná.  Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!


Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!


Nejčtenější za týden