10 citátů siouxského indiána, které vás donutí se zamyslet nad „moderní“ společností
RSS

10 citátů siouxského indiána, které vás donutí se zamyslet nad „moderní“ společností

Luther Standing Bear byl náčelník kmene Oglala Lakota, ale rovněž i spisovatel, filosof, učitel a také herec známý ve 20. století.Byl vychováván v internátní škole a uměl dobře anglicky, což mu umožnilo být jakýmsi prostředníkem mezi dvěma civilizacemi. Bojoval za práva rodilých indiánů a snažil se změnit vládní přístup vůči nim. Před svou smrtí vydal 4 knihy, ve kterých propagoval indiánský životní styl. Zde je 10 jeho citátů, které vás přinutí zamyslet se nad „moderní“ společností:1) Vychloubání se a přehnané manýry nikdy nebyly vnímány jako slušné. Přehrávání bylo považováno za nečestné a ti, kteří neuměli mlčet, byli považováni za drzé. Konverzace nikdy nezačala ve spěchu nebo jen tak bezdůvodně. 2) Děti byly učeny prokazovat slušnost skrze činy a nikoli slova. Neměli dovoleno odmlouvat starším, vstupovat do řeči nebo se někomu vysmívat. 3) Mlčení nebylo bráno jako urážka. Naopak. Drželi jsme se pravidla, že myšlenka předchází slovo. V období smutku, smrti nebo neštěstí se ticho považovalo za vyjádření respektu. 4) O velkých pláních, krásných kopcích a potocích jsme nepřemýšleli jako o „divočině“, jak přírodu nazývali bílí lidé. Pro nás byla Země hojností a požehnáním “Velké Záhady“. 5) Lidé z mého kmene žili se vším, co je obklopovalo, v lásce a míru. Zem, nebe a vodu považovali za aktivní principy, zvířata a ptactvo jim bylo přítelem a stejně tak i cizí lidé jim byli bratry. 6) Láska je záhadou bytí, dává nám důvod a schéma naší existence. 7) Pro lidskou kůži bylo dobré dotýkat se země. Staří lidé seděli vždy na zemi a chodili bosí. Spojení s půdou dovolovalo uvědomit si spojitost s ostatními. 8) Svět byl knihovnou a kameny, listy, tráva i zvířata byly jejími knihami. Naučili jsme se žít se zákony přírody a uctívat její krásu. Cokoli nás pokořilo, dali jsme do nápravy co nejvíce úsilí, ale nikdy jsme si nestěžovali. 9) Věděl jsem, že pokud se lidské srdce vzdálí přírodě, zahořkne. Pokud totiž člověk ztratí respekt pro rostoucí a žijící, brzy ztratí úctu i k samotným lidem. 10) Civilizace mi byla vnucena…bohužel ale bez lásky, pravdy, upřímnosti a štědrosti. [/quote] Doufám, že některé z těchto citací na vás alespoň částečně zapůsobily, a že vás dovedou k myšlence, že by se moderní civilizace měla inspirovat tou předchozí.Zdroj:   wisdompills.com
Článek 10 citátů siouxského indiána, které vás donutí se zamyslet nad „moderní“ společností se nejdříve objevil na AC24.cz .


Nejčtenější za týden