Jan Campbell: Kulatý stůl Comenia
RSS

Jan Campbell: Kulatý stůl Comenia

Název příspěvku je přímo spojen s diskuzním setkáním české a v česku působící čínské podnikatelské reprezentace s atašé - představitelem ekonomického a obchodního oddělení velvyslanectví ČLR v Praze (od října t.r. vedeného J. E. panem FENG Biao), a představitelem provincie Kuang-tung (Guǎngdōng, tradičně 廣東) a Jižní Číny, prezidentem Czech-Canton Business Association, panem Li Yi Sen.
Setkání se účastnilo cca 100 osob. Cílem setkání, které se konalo 23. listopadu v TOP Hotel Praha, byl pokus o oživení zamrzlé situace v obchodních a hospodářských vztazích mezi ČR a ČLR. Setkání bylo spoluorganizováno společnosti Comenius pod vedením prezidenta ing. Karla Muzikáře, CSc. V oživení pomáhali - Svaz průmyslu a dopravy ČR (viceprezident Ing. František Chaloupecký, zástupce ředitele sekce mezinárodních vztahů Mikuláš Nozar), český podnikatel, politik a bývalý ministr financí Ivan Pilný a několik účastníků diskuze.


campbell ilustracePromo článek: 


Promo článek


číst dál


Nejčtenější za týden