Róbert Fico
RSS

Róbert Fico

Robert Fico , medvedia pomoc občanom SR
 
V roku 2021 počas vyhlásenej pandémie C 19 sa podarilo zmobilizovať niekoľko od seba nezávyslích aktivistov a právnikov a započat právny boj prostredníctvom neodkladných opatrení v prípade bránenia vstupu dieťaťa do školy . Všetko by bolo v poriadku keby sa rovnakým spôsobom nezmobilizoval aj Robert Fico ktorý inicioval niekoľko podaní na Ústavný súd Slovenskej republiky , až dovtedy nemali prvostupňové súdy o čo oprieť svoju argumentáciu a legalizovať kovid fašizmus .
 
Práve tento chýbajúci článok v legislatíve SR a teda legalizáciu hybridného práva ktoré však slovenská ústava nepozná poskytol ústavný súd vďaka Róbertovi Ficovi .
 
Každý právne uvedomelí človek vedel že tento senát ústavného súdu nemôže rozhodnúť inak ako v prospech kovid fašizmu , a ignorovať tak predošlé rozhodnutia ústavného súdu .
V právne uvedomelejšom zložení ako je dnes.
 
Napríklad :
Ústavný súd uviedol :
 
Z dôvodu nedostatku kompetencie článku 125 ústavy SR a z dôvodu že úrad verejného zdravotníctva nie je ústredný štátny orgán , bude vec posudzovať akoby uvz ústredný štátny orgán bol , a svoje konanie oprel o predchádzajúci rozsudok ústavného súdu z roku 2014 , no je zreteľný zásadný rozdiel a tzv. Prispôsobenie si práva ústavným súdom . Pretože ústavný súd síce môže podľa članku  125 ods. 1 písm. b) „ústavy ústavný súd rozhoduje o súlade všeobecne záväznýchp rávnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a dôsledkov výslovného znenia“
 
Avšak vyslovene sa musí jednať o všeobecné záväzné …teda uverejnené v zbierke , a len tie predpisy ktoré sú v súlade s paragrafom 1ods 1 zákona 400/2015 inak sa môže jednať o porušenie článku 2 odseku 2 ústavy SR .pretože štátne orgány môžu konať LEN. Na základe splnomocnenia zákonom a len v jeho medziach , tu je podľa môjho názoru rozdiel v týchto dvoch prípadoch rozhodnutia ústavného súdu pretože legalizoval nový svojvoľný spôsob ukladania povinnosti s netypickou záväznostou uzneseniami PL US 10/2021 a 11/2021
 
Teda ústavný súd ignoroval paragraf 21 zákona o organizácii štátnej správy , opierajúce sa o predošlé uznesenie ústavného súdu PL US 17/2014 čo má za následok nesprávny výklad toho úkonu na úradoch regionálnych uvz kde bežné pri ukladaní sankcie argumentujú že ústavný súd ustanovil uvz za ústredný štátny orgán .
Nie ! Ústavný súd nie je zákonodarca ani ústavodarca jeho kompetencie sú presne ohraničené ústavou a uvz nie je ústredný štátny orgán . A teda nemohol riadiť krajinu v čase krízovej situácie 387/2002 Z .z.
 
Ďalej ústavný súd uviedol že akty ktoré zverejňuje uvz vo vestníku vlády SR sú …a teraz sa podržte : netypicky všeobecné záväzné predpisy .
 
Tak také teda naša legislatíva nepozná .
V zmysle paragrafu 1 odsek 1 zákona 400/2015 Z.z. akt UVZ nepatrí medzi všeobecné záväzné a teda nemožno v súvislosti s ním uplatniť zásadu ignorantia iuris non excusat .
 
Zdôvodnenie ústavného súdu je ústavne nekomfortné kedy si ústavný súd domýšľa významy článkov napríklad čl.123 ktorý v znení nie je kompetenčný článok iba normatívny.
 
Ústavný súd absolútne opomenul ústavný zákon o riadení štátu v krízových situáciách 387/2002 Z.z. a ustanovenie ktoré kompetencie správy štátu v ohrození zdravia ll. stupňa odovzdáva vyslovene ústredným orgánom štátnej správy .
 
Pripomeňme si že ústavný sudca Rastislav Kašák napísal na svoj FB profil :“ Vladimír Putin je nebezpečný šialenec “ ( v tom duchu ) pričom to bolo dva roky pred vojenskou operáciou na Ukrajine .
 
Ústavný sudca má byť nestranný a politický nezaradený , čo sa o R.Kašákovi povedať jednoznačne nedá , v svojich komentároch neskôr urážal komentujúcich , nazval ich trolmi RF..
Ak si predstavím že obdobnú mentalitu majú aj ďalší sudcovia ussr tak zbohom nezávislé súdnictvo a právny štát …
 
Je podstatné si pamätať že Robert Fico vie veľmi dobre že vládu možno povaliť odvolávaním prezidenta SR alebo neotvorením schôdze nrsr k čomu mal príležitosť ale práve smer SD dodal potrebné hlasy pre vládu SR aby mohli spoločne odhlasovať vstup Fínska do NATO a to priamo v deň protestu ktorý sám organizoval a po tejto zrade v NRSR bez problémov vystúpil na protestnom zhromaždení bez obáv sa dokázal pozrieť národu do tváre .
 
Nie Smer SD nie je tá voľba ktorá zachráni Slovensko , voľbou tejto strany pristupujete na ich proeurópsku agendu , kde malé Slovensko zanikne , mám dôvodné podozrenie na základe príčinných súvislosti podozrievam smer SD v tom že napomohol vláde SR legalizovať nezákonné opatrenia uvz a sabotoval akúkoľvek snahu občanov ochrániť právne záujmy a práva. Potvrdil to v deň snemu strany smer ktorý sa konal v režime OTP i keď tento režim právne neexistuje , so slovami že nám ukáže ako by smer SD menežoval pandémiu , jediný rozdiel bol v tom že preplácajú testy svojim delegátom na sneme.


Nejčtenější za týden