VIDEO: Václav Klaus ml. na tiskovce Trikolory odpálil bombu, ze které se poslanci SPD a KSČM doslova obsypou! Výzva na bojkot a odpor proti “zbytečnému” Hamáčkovu zákonu proti domobranám a na omezení zbraní leží na stole, a teď se ukáže, kdo z poslanců to

VIDEO: Václav Klaus ml. na tiskovce Trikolory odpálil bombu, ze které se poslanci SPD a KSČM doslova obsypou! Výzva na bojkot a odpor proti “zbytečnému” Hamáčkovu zákonu proti domobranám a na omezení zbraní leží na stole, a teď se ukáže, kdo z poslanců to

VIDEO: Václav Klaus ml. na tiskovce Trikolory odpálil bombu, ze které se poslanci SPD a KSČM doslova obsypou! Výzva na bojkot a odpor proti “zbytečnému” Hamáčkovu zákonu proti domobranám a na omezení zbraní leží na stole, a teď se ukáže, kdo z poslanců to podepíše! Právní analýza odhaluje, že ČR žádný zákon o zbraních na pokyn Bruselu přijímat nemusí, protože Smlouva o Evropské unii ponechává národní obranu a bezpečnost výhradně na jednotlivých státech! Totéž uvádí Smlouva o fungování Evropské unie! Co se to tady hraje za špinavou hru na voliče?
Hnutí Trikolora mělo včera v poslanecké sněmovně tiskovou konferenci [ 1 ] a naše redakce byla záhy upozorněna na překvapivé a velmi příjemné stanovisko Václava Klause ml. k drakonickému zákonu z dílny Jana Hamáčka na implementaci tzv. zbraňové směrnice z EU do českého práva a rovněž na zákaz činnosti ozbrojených milicí v české republice, známých hlavně pod označením “domobrany”. Naše redakce v nedávné době řešila bizarní situaci, kdy pod Hamáčkův návrh zákona se připojili nečekaně i aktivističtí poslanci za SPD a KSČM.
Václav Klaus, ml.
Neustále v redakci řešíme, co stálo za tímto krokem a proč se tyto dvě strany nechaly takovým způsobem vmanévrovat do nebezpečného zákona, jehož cílem je implementace směrnic z EU ohledně zbraní, a současně zákaz činnosti ozbrojených milicí na území ČR. Jenže, právníci Trikolory našli v klíčových smlouvách o Evropské unie paragrafy, které prostě odhalují, že celý slavný zbraňový zákon z dílny Jana Hamáčka je od začátku až do konce naprostý podvod na voliče mnoha stran, protože ten zákon je vylhaný. Není totiž potřeba ten zákona přijímat, protože národní bezpečnost po Smlouvy o Evropské unii je ve výlučném a výhradním rozhodování jednotlivých států, do kterých EU nesmí a nemůže zasahovat! Schované paragrafy našli ve smlouvách EU právníci Trikolory!
Evropské smlouvy odhalují, že česká vláda a parlament žádný zákon o domobranách a zbraních kvůli směrnicím EU přijímat nemusí
Smlouva o Evropské unii v konsolidovaném českém znění [ 2 ] v článku 4 v odstavci 2 totiž jasně říká, že… EU respektuje základní funkce státu, zejména ty, které souvisejí se zajištěním územní celistvosti, udržením veřejného pořádku a ochranou národní bezpečnosti. Zejména národní bezpečnost zůstává výhradní odpovědností každého členského státu.
Smlouva o Evropské unii
A aby bylo jasné, že je to myšleno vážně, tak v další evropské smlouvě, konkrétně Smlouva o fungování Evropské unie v konsolidovaném znění [ 3 ] uvádí v článku 72, že Hlava V o společné bezpečnosti v EU se jmenovitě a explicitně nevztahuje na národní bezpečnost a výkon bezpečnosti jednotlivých států. Doslova je uvedeno, že…  Tato hlava se nedotýká výkonu odpovědnosti členských států za udržování veřejného pořádku
a ochranu vnitřní bezpečnosti.
Ve sněmovně se zákon o domobranách bude projednávat zbytečně, stačilo se podívat do smluv o fungování a založení EU
Jinými slovy, dámy a pánové, je to venku. Celý návrh zákona z dílny Jana Hamáčka je přijímán a navrhován pod záminkou toho, že to tak chce Evropská unie, a přitom to není pravda, přitom se stačí odvolat na Smlouvu o Evropské unii a na Smlouvu o fungování Evropské unie a musí být všem jasné, že to nemá s Evropskou unii nic společného. Je to soukromá iniciativa někoho v ČR. A teď koho? Tak jednoznačně soukromá iniciativa Jana Hamáčka a Aspen Institutu. Vzhledem k tomu, že předlohu zákona před 2 týdny hladce schválila i vláda ČR, tak je to možná i iniciativa Babišovy vlády jako celku. Jenže, proboha, řekněte mi někdo, proč se pod návrh tohoto zákona nacpali i aktivisté z SPD a KSČM?
Smlouva o fungování Evropské unie
Dosud nám nikdo nedokázal vysvětlit, proč SPD a KSČM se tak heroicky zastávají za zákon, který je úplně zbytečný a není potřeba jej přijímat, protože EU jasně uvádí ve zmíněných zakladatelských smlouvách o EU, že národní obrana a národní bezpečnost setrvává ve výhradní pravomoci národních států? Evropská komise může přijímat směrnice jak chce, ale pokud jsou v rozporu se zakládajícími listinami EU, potom ty směrnice komise jsou neplatné!
Proč SPD jako strana, která dostala takové množství peněz za volby a zisk 10% hlasů, nenajme profesionálního a erudovaného právníka, který by Hamáčkův zákona roztrhal a rozcupoval právním rozborem smluv s Evropskou unií na kusy prostým odhalením, že ten zákon je zbytečný, protože není třeba? Přiznám se, že o těchto ustanoveních v evropských smlouvách jsem nevěděl ani já, protože ty smlouvy jsou obsáhlé a znají je pouze odborníci na evropské právo, ale je vidět, že Trikolora ty odborníky na evropské právo má, a je to venku!
Ve sněmovně leží petice navržená Trikolorou, která vzhledem na nově zjištěné skutečnosti vyzývá poslance, aby bojkotovali zbraňový a domobranecký zákon z dílny Jana Hamáčka
Takže, co udělala Trikolora? Sepsala petici v rámci sněmovny, která vyzývá poslance parlamentu napříč stranami, aby se k petici připojili. A co tato peticí požaduje? Aby se poslanci parlamentu postavili proti tomuto zákonu jako celku, a aby jej kompletně odmítli jako nejen zbytečný, ale hlavně protinárodní. A naše redakce tuto petici bude sledovat. Poslanci, kteří ji nepodepíší, přiznají barvu a odkopou se jako užiteční idioti. Někdo by řekl, že politické strany ve sněmovně mají přece k dispozici právní odborníky, poradce, znalce na evropské právo, kteří poradí poslancům, pod jaké návrhy se mají podepsat, kam se mohou připojit.
Tisková konference Trikolory.
Poradí jim, kam raději se nepřipojovat, ale tady se ukazuje, že v ČR se přijímá zákon, o kterém politici napříč většinou stran v parlamentu tvrdí, že se musí přijmout, protože to chce EU a protože je nutné nějak ochránit zájmy českých držitelů zbraní, toto tvrzení opakují nejen politici z ČSSD, ale dokonce i z SPD a KSČM, dokonce se k tomuto narativu připojují i zástupci některých domobran, a nakonec se ukáže, že celé je to podvod a lež, že žádný zákon se přijímat nemusí, protože zakládající smlouvy EU říkají jasně, že národní obrana a bezpečnost, tedy i zbraně a zbraňové zákony, a tedy i ozbrojené milici, rozuměj domobrany, jsou plně a výhradně v kompetenci národních vlád a nikoliv evropského společenství.
Trikolora odhalila děsivou skutečnost, jak snadno politické strany zblbnou celý národ povídačkami o tlaku z EU na přijímání zákonů, které přitom vůbec kvůli EU vznikat nemusí, ale vznikají jen jako soukromé iniciativy
Takže, přátelé, všichni kompletně na alternativě, jak tu jsme, tak jsme za idioty a debily, protože celý výbušný zákon Jana Hamáčka, ministra a člena Aspen Institutu, je pouze soukromá iniciativa někoho z vnitra , protože Evropská unie se zákazem domobran a se zbraněmi prodávanými a regulovanými na území ČR nemá nic společného. Evropská unie nemůže a nesmí nařizovat ČR, kdo může nosit zbraně, jaké to jsou zbraně, kolik mohou mít zbraní, jakou kapacitu zásobníků mohou mít zbraně, kdo se může organizovat do ozbrojených spolků, prostě toto všechno je ve výhradní a výlučné pravomoci národního státu, parlamentu a vlády, potažmo právě vnitra a nikoliv Evropské komise nebo EU obecně. Takže je to co? Konceptuální bouda na voliče, že to prý chce EU, a proto musíme. Ne, nemusíme!
Jan Hamáček na střelnici se samopalem CZ 805 Bren.
A na toto musela upozornit teprve až Trikolora! Až poté, co poslanci napříč spektrem se podepsali pod Hamáčkův návrh zákona, až poté co se k návrhu připojili i někteří poslanci za SPD a KSČM, až poté, co předlohu návrhu schválila vláda, a až poté, co se všichni zainteresování zastřešovali tím, že zákon je reakcí na Evropskou směrnici, takže se prý musí přijmou zákon obcházející směrnici. Ne, nic se obcházet nemusí, žádný zákon se přijímat nemusí, protože je to uvedeno ve dvou základních listinách EU, že národní obrana a vnitřní bezpečnost je vnitřní záležitostí jednotlivých států EU.
Trikolora se proto zachovala jako vlastenecká strana, která si nenechá srát na hlavu ani z Bruselu, ani od vnitra, ani od Aspenu a Jana Hamáčka. Škoda, že nemají v programu vystoupení z EU a NATO. Prostě v Trikoloře mají kádry, odborníky na Evropské právo. A tady vidíte, přátelé, jak je důležité mít kádry ve straně. Celou dobu vám politici lžou, pořád, od rána do večera, že Evropská unie nařídila tohle, Evropská unie zakázala támhle, musíme přijmout zákon, protože směrnice EU nařídila toto.
Když nejsou kádry, občanům se lže od rána do večera a kulíšci lajkují jako o život namísto toho, aby politiky tvrdě kontrolovali
A potom se obrátíte na kádra, na znalce evropského práva a smluv o Evropské unii, a on odpálí bombu, že všechno je to podvod a žádný zákon se přijímat nemusí, ani kvůli EU, ani kvůli Evropské komisi. Stačí si totiž přečíst Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o fungování Evropské unie. Nevím, jací právníci z vlády podávali žalobu k Evropskému soudu kvůli zbraňové směrnici EU komise, ale pokud vláda ČR není schopna najít ve dvou základních smlouvách o EU dva odstavce a články, které jasně deklarují, do jaké kompetence spadají pravomoci o národních obranách, bezpečnosti a obecně o zbraních, tak potom se nemáme o čem bavit.
Jan Hamáček na střelnici při střelbě z pistole.
A jsem zase a znovu u toho. Politiky nesmíte milovat, nesmíte je obdivovat, nesmíte je lajkovat, nesmíte se k nim tulit jako tupí kulíšci, ale musíte je tvrdě kontrolovat, jednak proto, jestli neuhýbají, jestli plní to, co slibovali, jestli se nedávají do spolku s nepřítelem, jestli nehledají holport s kádry Aspen Institutu a hlavně, jestli z vlastních voličů nedělají debily. Naše redakce bude sledovat petiční výzvu a uvidíme, kdo z poslanců se podepíše a hlavně, kdo bude ve sněmovně hlasovat proti Hamáčkově zákonu , který je naprosto a zhola zbytečný, protože zákony v ČR jsou dostatečně nastavené a není potřeba přijímat zákon, který je opřený o vymyšlené důvody a tlaky z EU. Pokud by byla u moci vláda s pronárodním ukotvením, nikdy by ani k předložení takového zákona nedošlo. Toto jsou pouze důsledky toho, když prostě a zkrátka nejsou kádry v politice.
S námi čtete, s námi objevujete
Vážení čtenáři Aeronetu, situace je horší, než kdykoliv předtím. Snaží se nás už nejen nálepkovat, ale dokonce nás i umlčet, aby se nemohlo mluvit a psát svobodně a bez cenzury. Nadávají nám, uráží nás, plivou na nás, protože nechtějí slyšet fakta a znát skutečnosti. O to více potřebujeme Vaši pomoc. Do konce měsíce  zbývá 8 dní  a zatím jsme vybrali jen  33%  z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc, což je opravdu kritický stav. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás děláme, pokud se vám líbí naše články a i banované páteční pořady na SVCS, přispějte prosím v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce  zde , ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná.  Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!
-VK-
Šéfredaktor AE News
Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Slevové kupóny

Ušetřete nemalé peníze na online nákupech. Slevové kupóny do e-shopů.

Půjčka do výplaty online

Výhodná nabídky půjčky do výplaty až 30 000 Kč. Vyřízení online.

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!Dnes nejprohlíženější