Arcibiskup Vigano: Pandemická fraška COVID sloužila jako zkušební balónek pro Nový světový řád
RSS

Arcibiskup Vigano: Pandemická fraška COVID sloužila jako zkušební balónek pro Nový světový řád

Pro mnoho věřících není papežem jezuita Bergoglio, který plně podporuje všechny globalistické plány, ale arcibiskup Vigano, který stojí na opačné straně, než falešný papež František.
Slova, která k věřícím pronáší, mohou být v mnohém zajímavá i pro bezvěrce. Lze v nich najít hodně pravdy a zřejmě i to je důvod, proč dlouhodobě podporuje skupinu „Doctors for Covid Ethics, k níž se nyní neřadí jen lékaři, ale také právníci a mnohé další profese.
Klaus Schwab na summitu G20 na Bali informoval světové lídry o krocích, které je třeba v budoucnu podniknout k sestavení světové vlády. Arcibiskup Carlo Maria Vigano  na to upozornil na setkání Doctors for Covid Ethics . Hovořil tam však i na mnohá další témata a poodhalil všechny „říše zla“, k nimž patří organizace jako WEF, OSN, EU, MMF či WHO… 
Dále již slova arcibiskupa Vigana:
Dovolte mi, abych nejprve poděkoval doktoru Stephenu Frostovi za pozvání, které mi dal, abych s vámi promluvil. Spolu s doktorem Frostem také děkuji vám všem: vaše odhodlání bojovat proti psychopandemické propagandě je chvályhodné. Jsem si dobře vědom obtíží, kterým jste museli čelit, abyste zůstali v souladu se svými zásadami, a doufám, že škody, které jste utrpěli, mohou být adekvátně napraveny těmi, kteří vás diskriminovali, připravili vás o práci, plat a nálepkovali vás jako nebezpečné antivaxery.
Jsem potěšen, že s vámi mohu promluvit a podělit se o své myšlenky na současnou globální krizi. Krize, o které se můžeme domnívat, že začala pandemickou nouzovou situací, ale o které víme, že byla po desetiletí plánována s velmi konkrétními účely známými osobnostmi. Zastavit se jen u pandemie by bylo ve skutečnosti vážnou chybou, protože by nám to neumožnilo uvažovat o událostech v jejich plné koherenci a provázanosti, a tím bychom zabránili jejich pochopení.
A především je třeba identifikovat kriminální úmysly, které za nimi stojí. I vy – každý s vlastními odbornými znalostmi v lékařské, vědecké, právní nebo jiné oblasti – se mnou budete souhlasit, že omezování se na svou vlastní disciplínu, která je v některých případech extrémně specifická, plně nevysvětluje důvody pro některé volby, které vytvořily vlády, mezinárodní orgány a farmaceutické agentury. 
Například hledání materiálu „podobného grafenu“ v krvi lidí, kteří byli naočkováni experimentálními séry, nemá smysl pro virologa, ale pro odborníka na nanomateriály a nanotechnologie, který ví, k čemu lze grafen použít. Má to smysl i pro odborníka na lékařské patenty, který okamžitě identifikuje obsah vynálezu a spojí jej s dalšími podobnými patenty. Dává to smysl i pro odborníka na válečné technologie, který ví o studiích na vylepšeném člověku (dokument britského ministerstva obrany mu transhumanisticky říká „augmented man“) a je tedy schopen rozpoznat v grafenových nanostrukturách technologii, která umožňuje zvýšení válečného výkonu vojenského personálu.
Ještě jednou: hodnocení událostí z lékařského hlediska by mělo vzít v úvahu právní důsledky určitých voleb, jako je zavedení roušek nebo ještě hůře hromadné „očkování“, provedené v rozporu se základními právy občanů. A jsem si jist, že v oblasti řízení zdraví se objeví také manipulace s klasifikačními kódy nemocí a terapií, které byly navrženy tak, aby škodlivé účinky opatření přijatých proti COVID-19 byly nevysledovatelné, a to z intenzivního nasazování osob na ventilátory.  A to a ni nemluvím o skandálním porušování nařízení ze strany Evropské komise, která – jak víte – nemá žádnou delegaci Evropského parlamentu v oblasti zdraví, a která není veřejnou institucí, ale spíše soukromým podnikem – konsorciem.
Právě v minulých dnech na summitu G-20 na Bali Klaus Schwab instruoval hlavy vlád – téměř všichni pocházejí z programu Young Global Leaders for Tomorrow Světového ekonomického fóra – o budoucích krocích, které je třeba podniknout s ohledem na zřízení světové vlády. Prezident velmi mocné soukromé organizace s obrovskými ekonomickými prostředky vykonává nepřiměřenou moc nad světovými vládami a získává jejich poslušnost od politických vůdců, kteří nemají lidový mandát k tomu, aby své národy podrobili iluzím moci elity: tato skutečnost má bezprecedentní závažnost. 
Klaus Schwab řekl: „Ve čtvrté průmyslové revoluci si vítězové vezmou všechno, takže pokud jste prvním tahounem Světového ekonomického fóra, jste vítězi“. Tato velmi závažná prohlášení mají dva důsledky: první je, že „vítězi vezmou všechno“ a budou „vítězi“ – není jasné, v jaké funkci as čím svolením. Druhým je, že ti, kteří se nepřizpůsobí této „čtvrté průmyslové revoluci“, budou vytlačeni na okraj – ztratí vše, včetně svobody.
Klaus Schwab zkrátka hrozí šéfům vlád dvaceti nejprůmyslovějších zemí světa, aby ve svých zemích provedli programové body Velkého resetu (pozn.: nejde jen o 20 zemí světa, jako přidružené země je i celá EU). To jde daleko za pandemii: je to globální státní převrat, proti kterému je nezbytné, aby lidé povstali a aby dosud zdravé orgány států zahájily mezinárodní soudní proces. Hrozba je bezprostřední a vážná,
Ve světle těchto prohlášení – a výroků dalších neméně klamných jako těch, které pronesl Yuval Noah Harari, Schwabův poradce – chápeme, jak pandemická fraška sloužila jako zkušební balónek pro zavedení kontrol, donucovacích opatření, omezování svobod jednotlivce a zvyšování nezaměstnanosti a chudoby. Další kroky budou muset být provedeny prostřednictvím ekonomických a energetických krizí, které jsou nástrojem pro nastolení synarchické vlády v rukou globalistické elity.
A zde, drazí přátelé, dovolte mi promluvit jako biskup. Protože v této sérii událostí, kterých jsme svědky a budeme i nadále svědky, by vaše odhodlání mohlo riskovat, že bude zmařeno nebo omezeno skutečností, že nebudete schopni vidět jeho v podstatě duchovní povahu. Vím, že dvě století osvícenského myšlení, revolucí, ateistického materialismu a antiklerikálního liberalismu nás navykly uvažovat o víře jako o osobní záležitosti, nebo že neexistuje objektivní Pravda, které se musíme všichni přizpůsobit. 
Ale to je plod propedeutické indoktrinace, která se stala dávno před tím, co se děje dnes, a bylo by pošetilé věřit, že protikřesťanská ideologie, která řídila tajné sekty a zednářské skupiny osmnáctého století, neměla nic společného s protikřesťanskou ideologií, která dnes řídí lidi jako Klaus Schwab, George Soros a Bill Gates. Hlavní principy jsou stejné: vzpoura proti Bohu, nenávist k církvi a lidstvu a destruktivní zuřivost namířená proti Stvoření a zvláště proti člověku, protože je stvořen k obrazu a podobě Boží.
Vyjdete-li z těchto důkazů, pochopíte, že není možné předstírat, že to, co se nám děje před očima, je pouze výsledkem honby za ziskem nebo touhy po moci. Ekonomickou část samozřejmě nelze přehlížet, vezmeme-li v úvahu, kolik lidí spolupracovalo se Světovým ekonomickým fórem. A přesto, kromě zisku existují nevyslovené cíle, které pramení z „teologické“ vize – to je pravda, ale stále teologická – vize, která vidí dvě protichůdné strany: stranu Krista a stranu Antikrista.
Nemůže existovat žádná neutralita, protože když dojde ke střetu mezi dvěma armádami, ti, kteří se rozhodnou nebojovat, také dělají volbu, která ovlivňuje výsledek bitvy. Na druhou stranu, jak je možné ve svých ušlechtilých a vysokých profesích rozpoznat obdivuhodný řád, který Stvořitel vložil do přírody (od souhvězdí hvězd až po částice atomu) a pak popřít, že součástí tohoto je i člověk? Řád, s jeho morálním smyslem, jeho zákony, jeho kulturou a jeho objevy? Jak může člověk, který je Božím stvořením, předpokládat, že nepodléhá věčným a dokonalým zákonům?
Na jedné straně je Boží město – o kterém píše svatý Augustin – a na druhé straně je město ďáblovo. Můžeme říci, že v této éře je město ďábla jasně identifikovatelné v neo-malthusiánském globalismu, Novém světovém řádu, OSN, Světovém ekonomickém fóru, Evropské unii, Světové bance, Mezinárodním měnovém fondu a ve všech těch takzvaných „filantropických základnách“, které následují ideologii smrti, nemocí, ničení a tyranie. A také v těch silách, které se infiltrovaly do institucí, kterým říkáme hluboký stát a hluboká církev.
Na druhé straně musíme uznat, že město Boží je obtížnější identifikovat. Zdá se, že dokonce i náboženské autority zradily svou úlohu poskytovat vedení věřícím a raději sloužily moci a šířily své lži. Právě ti lidé, kteří by měli chránit a posvěcovat duše, je rozptylují a pohoršují a nazývají dobré křesťany rigidními fundamentalisty. Jak vidíte, útok je na několika frontách, a proto je pro lidstvo smrtelnou hrozbou, která zasahuje jak tělo, tak duši.
A přesto právě v době, kdy je těžké najít směrodatné záchytné body – jak v oblasti náboženské, tak v té časové – vidíme stále větší počet těch, kteří chápou, otevírají oči a uznávají kriminální mysl za vývojem událostí. Nyní je jasné, že vše spolu souvisí, aniž bychom museli ty, kdo to říkají, odsuzovat jako „konspirační teoretiky“. 
Konspirace již existuje: nevymýšlíme si ho, pouze ho odsuzujeme a doufáme, že se lidé probudí z této sebevražedné narkózy a budou požadovat, aby někdo ukončil globální převrat. Operace sociálního inženýrství a masové manipulace nade vší pochybnost prokázaly, že tento zločin byl předem promyšlený a jak je v souladu s „duchovní“ vizí konfliktu, který se nyní odvíjí:
Věřím, že toto velké dílo, které podnikáte, brzy přinese očekávané ovoce a ukončí dobu zkoušek, ve kterých uvidíme, co se světě stane, pokud se neobrátíme ke Kristu, pokud si budeme i nadále myslet, že můžeme koexistovat se zlem, lhaním a sebeuctíváním. Vždyť Město Boží je vzorem těch, kdo žijí v Boží lásce, sebeovládání a pohrdání světem; město ďáblovo je vzorem těch, kteří žijí v sebelásce, přizpůsobují se světu a pohrdají Bohem.
Děkuji vám a všem vám žehnám.
Carlo Maria Viganò, arcibiskup
Ohodnoťte tento příspěvek! [Celkem: 5 Průměrně: 4.2 ] Článek Arcibiskup Vigano: Pandemická fraška COVID sloužila jako zkušební balónek pro Nový světový řád se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda - nepřikrášlená realita islamizovaného světa .


Nejčtenější za týden