Agenda 21 je nyní v závěrečné fázi implementace
RSS

Agenda 21 je nyní v závěrečné fázi implementace

Jistě jste již o Agendě 21 slyšeli, jde o jakousi „starší sestru“ Agendy 2030. Zatímco Agenda 2030 stanovuje cíle pro období 2015-2030, tak Agenda 21 stanovuje cíle zahrnující mnohem delší časové období a lze předpokládat, že po Agendě 2030 budou následovat další (2040, 50..) – vždy vycházející z původní Agendy 21.
Agenda OSN 21 byla ustanovena na konferenci o udržitelném rozvoji v červnu 1992. Z ní posléze vyšla Agenda 2030, která byla schválena v roce 2015 a během následujících let se k jejímu plnění zavázaly všechny země, které Agendu 2030 schválily (v ČR to bylo v roce 2018).
Co je to vlastně Agenda 21? OSN ji definuje následovně:
„Inventarizační a kontrolní plán pro veškerou půdu, vodu, minerály, rostliny, zvířata, budovy, výrobní prostředky, potraviny, energii, informace – a všechny lidi na světě.“
Tento návod pro globální kontrolu a nadvládu – globální totalitarismus – byl přijat 179 národy na konferenci o udržitelném rozvoji v Brazílii v roce 1992. Jisté je, že Agenda 21 je nyní v závěrečné fázi implementace.
Během posledních tří let byly pod rouškou biologické bezpečnosti a globální pandemie COVID-19 implementovány různé aspekty Agendy 21. „Green New Deal“(EU), „Build Back Better“ (OSN), čtvrtá průmyslová revoluce (transhumanistické hnutí) a „Velký reset“ (WEF), oficiálně představený Klausem Schwabem, zakladatelem Světového ekonomického fóra, a tehdejším princem Charlesem v červnu 2020 – to vše slouží k podpoře a usnadnění implementace Agendy 21.
Co je to vlastně „udržitelný rozvoj“?
Většina lidí si dělá iluze, že „udržitelný rozvoj“ je o věcech, jako je recyklace a zajištění dostatečného množství potravin a zdrojů pro stále rostoucí populaci. Ale ne, o to opravdu nejde. Jde o to přivést obyvatelstvo do koncentrovaných center měst a vyhnat je z venkovských oblastí.
Na několika místech světa se již plánují megaměsta, která obsáhnou obrovské plochy. Vzhledem k tomu, že plánované evropské megaměsto má zaujímat větší část Nizozemska, ale i Belgie a západ Německa, dochází nyní k vyvlastňování zemědělců. Zde tedy vůbec nejde o nějaký „dusík a uhlík“ – to je pouhá záminka.
Agenda 21 je také plán na okradení nižších a středních tříd o jejich bohatství. Je to i plán jak přeměnit světovou populaci na otroky digitální diktatury, v níž jsou všechny zdroje kontrolovány shora. To je globalizace na steroidech, a čím silnější globalizace, tím méně individuálních práv může být. To je ono digitální otroctví, o němž jste si zde mohli již mnohokrát přečíst v souvislosti se zaváděnou digitální identitou a programovatelnou digitální měnou.
„Komunita“ není to, co si myslíte
Agenda 21 je založena na ideologii „komunitarismu“, podle nichž by práva jednotlivce  měla být poměřována s právy komunity.
Ovšem touto komunitou nemá být například národ nebo komunita v rámci dané oblasti, města apod., jak si možná myslíte. V představách globalistů je „komunita“ konstruktem neziskovek, korporací a vlád, které mají diktovat, co se bude dít.
My jako jednotlivci doslova nemáme žádný vliv, pokud s tím nesouhlasíme. Pokud porušíte „komunitu“ [tj. nebudete v souladu s tím , co stanoví neziskovky, korporace a vláda], komunitární právo nebo komunitární sociální taktiku, budete odmítnuti a v podstatě se z vás stanou vyvrhelové.“
Konkrétně to můžete vidět i nyní na tom, jak jsou všichni odpůrci systému nálepkováni jako dezinformátoři, ruští trollové, xenofobové a mnoha jinými nálepkami, které mají ukázat, že jakýkoli opačný názor, než je ten šířený „stranou a vládou“, je závadný.
Mohli jsme to vidět i na tom, že ve všech aspektech dění je zapovězena názorová diskuze – a to dokonce i odborná. Ať už se jednalo o covidismus, „vakcíny,“ válku nebo klima – v ani jednom z uvedených případů nebyla povolena žádná názorová diskuze, dokonce ani v rámci odborníků. Naopak, ve všech uvedených případech jsou opoziční názory cenzurovány a mnohdy i perzekuovány.
Aby bylo jasno, Agenda 21 a Velký reset jsou založeny na ideologii, která tvrdí, že práva jednotlivců musí být poměřována s právy neziskovek, soukromých společností a vlád. „Společenství“ je rozhodujícím orgánem. Každý jedinec má jen dvě možnosti: podřídit se vládě nebo být vyloučen ze společnosti.
Pokus zabránit implementaci místní Agendy 21 selhal
V roce 2013 organizace Post Sustainability Institute zažalovala přijetí Agendy 21 v San Franciscu v Kalifornii. Jak v té době informovaly Off the Grid News:
„Ve Spojených státech je více než 500 velkých a středně velkých měst členy mezinárodní organizace udržitelnosti, která údajně podporuje implementaci Agendy 21. Skupina známá jako Post Sustainability Institute nedávno podala žalobu na zastavení projektu, Plan Bay Area. Jedná se o dlouhodobou strategii dopravy a využití půdy / bydlení pro oblast San Francisca, která by měla být dokončena do roku 2040.
Podle webové stránky Plan Bay Area je cílem „řídit budoucí růst populace a snížit emise skleníkových plynů z osobních a lehkých nákladních automobilů“. To se provádí výstavbou čtvrtí, které jsou „v docházkové vzdálenosti od častých dopravních spojení a nabízejí širokou škálu možností bydlení a mají obchody s potravinami, komunitní centra a restaurace.“
Čeho má plán Bay Area skutečně za cíl dosáhnout? Podle tohoto plánu bude jakákoli budoucí výstavba v Sanfranciském zálivu omezena na pouhá 4% dostupného prostoru. Všech 101 měst a okresů bude sloučeno a všechna územní rozhodnutí budou učiněna nevoleným orgánem.
Dopad, který to bude mít na využití půdy, hodnoty nemovitostí, podniky a nucenou mobilitu lidí, je nepředstavitelný. Půjde o  koncentrační tábory budoucnosti, kde je spotřeba vody a energie monitorována a omezována a kde je odepřen přístup do přírody a krajiny mimo město. Bohužel po třech letech případ u soudu prohráli a plán Bay Area Agenda 21 je stále na cestě.
Americké „megacity“ Bay Area je tedy něco podobného jako to, které se nyní plánuje na území dnešního Nizozemska a okolních zemí. Více jste si o plánovaném megaměstě mohli přečíst zde . Podobné megaměsto je již ve výstavbě i v Saúdské Arábii a zřejmě existují i další plány v rámci všech kontinentů.
Důležitost opětovného získání kontroly na místní úrovni
Zabránit přijetí a implementaci Agendy 21 na místní úrovni je klíčovou taktikou, protože regionalizace je odrazovým můstkem ke globalizaci a globalizace je standardizací globálních systémů.
„Dokud systémy nejsou synchronizovány a nespolupracují, nemohou být centrálně řízeny. To je to, o čem je Velký reset – globální harmonizace a synchronizace systémů, aby byla zajištěna centralizovaná kontrola nad celým světem. Velký reset je Agenda 21 pod jiným názvem.“
A opět, globální systémy, o kterých zde mluvíme, zahrnují využití půdy, vody, minerálů, rostlin, zvířat a lidí. Zahrnují všechny typy budov, výrobní prostředky, potraviny, energii, informační systémy a vzdělávání. VŠECHNY systémy na světě mají být „harmonizovány“ a přivedeny pod kontrolu centrální autority.
Cílem Agendy 21 je světová vláda a totální kontrola centrální entitou a tento plán je zaváděn na základě falešného předpokladu, že musíme provést všechny tyto změny, abychom zastavili změnu klimatu.
Tedy další kroky již budou založeny na klimatických lžích. Zde je velmi důležitá osvěta – čím méně lidí klimatickým lžím uvěří, tím hůř se jim bude vše zavádět. Váš úkol je tedy jasný – šiřte osvětu – pravdu o klimatu, informujte o tom, jak to je ve skutečnosti a k čemu má tato agenda sloužit.
Cíle Agendy 21 v kostce
Stručně řečeno, cíle Agendy 21 a Velkého resetu jsou:
Přivést VŠECHNY lidi do velkých měst, kde mohou být snadno kontrolováni – plán Velkého resetu je konkrétnější, protože požaduje, aby lidé žili v inteligentních městech pod dohledem 24/7. Čtvrtá průmyslová revoluce přidává další vrstvu, protože volá po fúzi člověka s technologií, takže dohled a kontrola se budou odehrávat až na biologickou, mentální a emocionální úroveň.
Zrušení zastupitelské vlády a místo toho zřízení nevolených orgánů, které rozhodují o všem.
Zrušení jurisdikčních a národních hranic prostřednictvím regionalizace (příkladem regionalizace je Evropská unie) a zavedení fašismu, tj. partnerství veřejného a soukromého sektoru  nebo partnerství mezi společnostmi a vládou, kdy jsou zcela vynecháni voliči.
„Fašistická komunita“ chce:
a) mít možnost volně přesouvat pracovníky přes hranice,
b) volně přepravovat zboží bez regulací
c) snížit mzdy
Nejjednodušší způsob, jak toho všeho dosáhnout, je odstranit státní hranice. A zde opět připomínám novou akci EU , v níž propaguje svět bez jakýchkoli hranic. Zatím se tak děje v rámci vymývání mozků mládeži.
Tři pilíře Agendy 21
Hospodářství
Ekologie
Sociální spravedlnost
Většina lidí si myslí, že chápou, co slovo „spravedlnost“ znamená. Myslí si, že to znamená spravedlivou distribuci potravin, vody, energie atd. Domnívají se, že jde o snížení nerovností mezi bohatými a chudými. Ale i zde se mýlí.
Sociální spravedlnost znamená zbídačení velkých částí obyvatelstva a úpadek rozvinutých zemí. Právě to nyní vidíme v přímém přenosu, kdy dochází díky ničivé zelené politice a protievropským sankcím k deindustrializaci Evropy.
Sociální spravedlnost je kódem pro tento pohyb lidí a zboží a redukci populace.
Tři pilíře, které jsou považovány za vzájemně propojené kruhy, jsou prezentovány jako tři oblasti, které je třeba vyvážit. Ale „rovnováha“, o které mluvíme, je komunitární rovnováha. Není to rovnováha pro blaho lidí. Vyváženým ústředním bodem je oblast centralizované kontroly, která umožňuje korporacím a vládám vykořisťovat a kontrolovat lidi podle libosti.
Jak se bránit
I když směřujeme k centralizované a totalitní světovládě, ještě jsme nedošli na úplný konec. Stále máme příležitost se bránit, i když v současné době je již za minutu dvanáct.
Jak se tedy lze bránit?
Odmítnutí spolupracovat při zavádění a implementaci bodů Agendy 21, tyranských zásahů a nástrojů dohledu/kontroly, jako je digitální identita a programovatelné digitální měny centrálních bank (CBDC)
Komplexní odhalení totalitního plánu – musíte informovat neznalé a vysvětlovat
Spolupráce proti těmto plánům, zejména proti místním plánům Agendy 21 – spolupráce je nutná na lokální i mezinárodní úrovni
Pomozte svým dětem či vnoučatům pochopit, že jsou indoktrinovány již od mateřské školy až po vysokou školu, vy starší si vzpomeňte, jak také za našeho mládí se jinak hovořilo doma a jinak ve škole
Obhajoba práv a svobod jednotlivce
Všichni politici se řídí předem daným scénářem
Přemýšleli jste někdy o tom, proč se nikdo, kdo byl v té době ve vládě, neomluvil za žádnou ze svých pandemických „chyb“? Znovu a znovu se jejich tvrzení a sliby ukázaly jako falešné, a přesto se nikdo neomluvil. A to ani poté, kdy je již veřejným tajemstvím, že všechny loutky jednaly na základě jednotných instrukcí a věděly, že jde od začátku do konce o podvod!
Většina z nich prostě pokračuje, jako by se jejich špatná prohlášení a špatná rozhodnutí nikdy nestala. Důvodem, proč nechtějí přiznat, že všechno, co se stalo během tzv. pandemie, byla chyba, je to, že od začátku věděli, že to všechno byla lež.
Dostali scénář a oni se jím řídili. Konec příběhu. Scénář nikdy nedával smysl, protože to byl vymyšlený příběh. Nic nebylo založeno na skutečných faktech nebo skutečných událostech. Scénář byl vytvořen tak, aby vzbudil dojem, že opatření jsou nezbytná. Ve skutečnosti byla pandemická opatření záminkou, jak nás dotlačit do Agendy 21 a Velkého resetu.
Takzvaná pandemie a s ní spojené restrikce měly ověřit, jak dalece jsou masy ovladatelné. Teprve poté, kdy se potvrdilo, že drtivá většina lidí je velmi lehce manipulovatelná, se přistoupilo k dalším krokům – a dokonce se procesy začaly urychlovat. Ani sami globalisté takový úspěch nečekali!
Nyní, když globální systémy kolabují v důsledku těchto opatření, ti samí darebáci vydávají jiný příběh, jiný scénář, který říká, že to napraví. Budou to „zase zlepšovat“ a všechno bude spravedlivé a zelené. COVID byl vždy o zavádění globální totality.
COVID nikdy nebyl tak fatální, jak se ho snažili vykreslit, a časem realita předběhla falešný příběh. Masivní odpor proti očkovacím pasům také zkomplikoval proces převzetí a nyní představitelé společnosti Pfizer zatloukli poslední hřebík do rakve tím, že přiznali, že vakcíny proti covidu nebyly nikdy testovány, aby se zjistilo, zda skutečně zastavily infekci a přenos, což byl jediný základ pro pasy.
Ovšem všimněte si, že i přes ono přiznání se politici na summitu G20 dohodli na tom, že budou zavedeny mezinárodní očkovaní pasy, které budu sloužit k cestování. Jejich zavedením byla poté pověřena WHO. Tedy i přesto, že se již celý podvod provalil, v tom pokračují. To jen potvrzuje fakt, že zde nikdy nešlo o zdraví lidí, ale o jejich ovládnutí.
Bez ospravedlnění biologické bezpečnosti nyní znovu prosazují digitální identitu, což má být další krok v procesu digitálního zotročení. Digitální identita, navázaná na programovatelnou digitální měnu a sociální kredity z vás  udělá pouhého otroka systému, z něhož se již nelze vymanit. I proto je nutné ID i digitální menu zásadně odmítat!!
Administrativní stát je podstatnou součástí problému
Zatímco v některých zemích lidé upínají své naděje k politické změně, většina lidí zapomíná nebo nechápe, že volení představitelé nemají ani zdaleka takovou moc, jakou od nich očekáváme. Jsou to totiž jen loutky. Skutečná moc leží na těch, koho nikdy nikdo nevolil. To je místo, kde musí dojít ke skutečnému vyčištění:
Nyní je zcela zřejmé, že máme co do činění s monstrem, které zahrnuje média, technologie, neziskovky a nadnárodní a mezinárodní vládní agentury a všechny skupiny, které zastupují. To jsou ti, kdo mají reálnou moc a ovládají politiky.
Nebo myslíte, že ne? Ale ano. jsou to totiž média ve spojení s neziskovkami, kdo vám představí své loutky. A ještě vám je zabalí do pro vás lákavého kabátu. Nabídnou vám dvě skupiny – zdánlivě ve vzájemném rozporu, aby budily dojem opozice – a vy si zvolíte jednu z nich. Jen velmi málo lidí jde volit mimo tyto nabídnuté skupiny, podpořené i neustále zveřejňovanými průzkumy veřejného mínění.
Ano, většina z vás – až na malé výjimky – si dobrovolně volí neziskovky, WEF, Aspen institut, EU. Tedy – lépe řečeno – jejich loutky. I díky voličům těchto loutek jsou globalisté tak nesmírně úspěšní. Co by se asi stalo, kdyby většina lidí tyto loutky přestala volit? O tom ani nepřemýšlejte, to se nikdy NESTANE. A oni to ví.
Uvědomte si, kde leží vaše skutečná síla
Bez ohledu na to, která strana je u moci, měli byste si být vědomi toho, že vaše moc jako jednotlivce spočívá ve vašich vlastních každodenních rozhodnutích. Politici říkají, co je potřeba k tomu, aby byli zvoleni, na základě průzkumů veřejného mínění.
Průzkumy jsou prezentovány tak, jak je třeba – většina lidí volí podle nich, zpravidla dvě nejsilnější strany, u nichž mají pocit, že jsou vzájemně v opozici.  Veřejná prohlášení politiků se neustále vyvíjejí a zřídka se shodují s jejich činy, kterými se musí zavděčit svým  sponzorům. Jen občas hodí svým voličům ohlodanou kost, aby byli znovu zvoleni.
Takže opravdu musíme být chytřejší v tom, jak se zapojujeme do politického procesu, a vyhnout se tomu, abychom podlehli jejich pečlivě vybudovaným a sofistikovaným strategiím, které nám brání dosáhnout změn, které chceme a zoufale potřebujeme. Volbou loutek ovšem změny nedocílíme.
Síla jednotlivce je živá a zdravá i v tomto hluboce chybném systému. Je vám dána, když VSTOUPÍTE MIMO systém s každým rozhodnutím a nákupem, který uděláte. S každou akcí, kterou podniknete, jste také příkladem pro ostatní, kteří vás mohou následovat, a stáváte se agentem změny ve svém vlastním malém kruhu rodiny, přátel a známých.
Jedině společná akce nakonec přinese změny, které jsou tak zoufale potřebné, a místní myšlení bude mít nakonec globální dopad. Tou akcí je pozvolné otevírání očí těm, kdo jsou zcela slepí. A těch je většina. Jen probuzení mas může cokoli změnit.
Pokud se ovšem nepodaří včas tyto procesy zastavit, pak bude zapotřebí začít vytvářet oddělené komunity. V jednom z mnoha článků WEF se píše, že zatímco většina lidí bude žít ve sdílených bytech v megaměstech, bude zde i hrstka odpadlíků, kteří budou žít daleko od těchto měst – zcela nezávisle na systému. Oni s tím tedy sami počítají. Ví, že část lidí se nepodřídí.
Ale přesto by bylo nejlepší, kdyby se digitální diktatuře nepodřídila většina lidstva a ne pouze hrstka. Jedině tak se dokončení plánů Agendy 21 zhroutí jak domeček z karet….
Ohodnoťte tento příspěvek! [Celkem: 4 Průměrně: 5 ] Článek Agenda 21 je nyní v závěrečné fázi implementace se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda - nepřikrášlená realita islamizovaného světa .


Nejčtenější za týden