Big Pharma sobě: Koalice SPOLU si dělá z občanů ČR blázny a slavnostně představila poradní sbor 28 zástupců očkovací lobby z řad propagátorů očkování dětí od 6 měsíců, z řad šéfů hygienických stanic a z okolí farmaceutických společností! Nové vládě budou
RSS

Big Pharma sobě: Koalice SPOLU si dělá z občanů ČR blázny a slavnostně představila poradní sbor 28 zástupců očkovací lobby z řad propagátorů očkování dětí od 6 měsíců, z řad šéfů hygienických stanic a z okolí farmaceutických společností! Nové vládě budou

Big Pharma sobě: Koalice SPOLU si dělá z občanů ČR blázny a slavnostně představila poradní sbor 28 zástupců očkovací lobby z řad propagátorů očkování dětí od 6 měsíců, z řad šéfů hygienických stanic a z okolí farmaceutických společností! Nové vládě budou radit, jak zvládat pandemickou krizi intenzivnějším očkováním a mandatorní vakcinací vybraných skupin obyvatelstva, především ve zdravotnictví, školství, ve státních úřadech a ve službách! Pfizer a Moderna už mají své vakcíny těsně před schválením pro použití i na dětech již od 6 měsíců! Česko se stane prvním zkušebním polygonem pro vstřikování mRNA roztoků malým mimískům?
Nová vláda Petra Fialy (ODS) ještě nebyla ani jmenována, dokonce ani šéf ODS ještě nedostal pověření k sestavení vlády, ale to nebrání koalici SPOLU (ODS + TOP09 + KDU-ČSL), aby začala připravovat monstrózní posudkovou komisi v podobě uličního komisariátu Lidových rad, která bude mít za úkol radit nové vládě v otázkách zvládání pandemické krize.  Národní institut pro zvládnutí pandemie [ 1 ], jak se nazývá nové uskupení 28 lékařů, hygieniků a epidemiologů, bude radit vládě v otázkách očkování a složení této komise dává tušit, že nejde ani na okamžik o poradní, jako spíš o dozorový orgán farmaceutické lobby.
A ten bude dozorovat nad kroky a činnostmi nové vlády. V čele institutu není nikdo jiný než razantní zastánce očkování a vakcinolog Roman Chlíbek. Vakcinologové totiž mluví o tom, že by se měly očkovat děti již od 6 měsíců věku. Mluvil o tom již v srpnu Roman Prymula v rozhovoru [ 2 ] pro TV Nova. Koalice SPOLU tak bude podle všeho plně ve vleku tohoto institutu a dá se očekávat i přistoupení k mandatorním vakcinacím vybraných skupin obyvatelstva.
Předsedové koalice SPOLU. Marian Jurečka, Markéta Pekarová Adamová a Petr Fiala
První vlaštovka přiletěla již před 3 týdny, když Česká lékařská komora si v sobotu 9. října na svém zasedání odsouhlasila usnesení [ 3 ] vyzývající k povinnému očkování všech lékařů a pracovníků v oboru sociálních služeb. Byl to první varovný výstřel, že se blíží mandatorní vakcinace vybraných profesních skupin obyvatelstva a nová vláda si k tomu chystá alibi. Nechce totiž mandatorní vakcíny nést na vlastním krku, ale chce to argumentovat z pozice doporučení skupiny 28 odborníků Národního institutu pro zvládnutí pandemie. Lidé tak nebudou nadávat na vládu, že jim nutí jehly pod pohrůžkou pokut a vyhazovů z práce, ale budou nadávat na 28 komisařů z lidového komisariátu Fialovy vlády.
Big Pharma získá plnou autonomii v rozhodování o očkování v ČR, naznačuje uniklý dokument z okolí nové vlády
Dostali jsme minulý týden do redakce zajímavý interní dokument z blízkosti nové chystané vlády. V pracovním dokumentu se kromě politických frází objevuje fráze “ Strategie komunikace očkování ve vztahu k veřejnosti ” a pojednává o potřebě přenesení rozhodování o očkování skupin obyvatelstva z neodborné úrovně politiků na úroveň odborníků z řad vakcinologické a epidomiologické společnosti. V redakci jsme přemýšleli už koncem minulého týdne, co by se za tím mohlo skrývat, ale dnes najednou už to víme a všechno to do sebe zapadá.
Jakmile vidíme, že SPOLU zakládá institut 28 poradců z řad právě té odborné vakcinační a epidemiologické společnosti, tak je všechno jasné, co je tím sledováno. O veškerém očkování bude v nové vládě rozhodovat farmaceutická mafie a její lobby. Jinými slovy se do ČR vrátí éra počátku 50. let minulého století a lidové komisariáty zmocněné Fialovo vládou budou nařizovat očkování vyjmenovaných skupin obyvatelstva.
Roman Chlíbek, předseda Národního institutu pro zvládnutí pandemie
První na řadu přijdou Kubkovi lékaři, zdravotní sestry a personál sociálních služeb. Tam už si to odhlasovali v komoře. Jako další přijdou učitelé a zaměstnanci státních úřadů, policisté, hasiči a vojáci. Třetím v pořadí budou zaměstnanci v sektoru služeb, kteří přichází do kontaktu se zákazníky, tedy prodavačky, pokladní v supermarketech atd. Bude se jednat o salámovou metodu formou skupin. Skupina za skupinou obyvatelstva bude očkována povinně. A postupně těch skupin, které nebudou očkovány, bude tak malé množství, že vlastně už je bude možné bez obav vyčlenit a izolovat formou apartheidu. Pojďme se ale podívat nejprve na seznam 28 členů nově zřízeného komisariátu vakcinační lobby.


Michal Bartoš – ředitel Krajské hygienické stanice Plzeň
Hana Cabrnochová – praktický dětský lékař, člen výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP
Renata Ciupek – ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Brno
Pavel Dlouhý – předseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP
Daniel Dražan – praktický dětský lékař, člen výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP
Pavel Dřevínek – přednosta Ústavu Lékařské mikrobiologie 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, FN Motol
Ladislav Dušek – ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky
Václav Fejt – vedoucí laboratoře imunologie a sérologie, Nemocnice Havlíčkův Brod, člen Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS)
Marian Hajdůch – Lékařská fakulta Univerzity Palackého a FN Olomouc, Ústav molekulární a translační medicíny
Lucia Houfková – datová analytička, finanční ředitelka Erste Asset Management GmbH
Roman Chlíbek – epidemiolog, vakcinolog, předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP
Arnošt Komárek – Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Květoslava Kotrbová – ředitelka Krajské hygienické stanice České Budějovice
Jan Kynčl – Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní Zdravotní Ústav
Barbora Macková – ředitelka Státního zdravotního ústavu, virologie
Rastislav Maďar – děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity, epidemiolog, člen MESES
Martina Marešová – ředitelka protiepidemického odboru Hygienické stanice hlavního města Prahy
Richard Pikner – primář Oddělení klinických laboratoří a kostního metabolismu, Nemocnice Klatovy, místopředseda České společnosti klinické biochemie ČLS JEP
Jana Prattingerová – ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Liberec
Hana Roháčová – primářka Kliniky infekčních nemocí FN Bulovka
Petr Smejkal – epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), člen MESES
Robert Straka – biostatistik s erudicí v imunologii, AGH University of Science and Technology in Kraków
Ilja Stříž – přednosta Pracoviště laboratorních metod a vedoucí Pracoviště klinické a transplantační imunologie IKEM
Vojtěch Thon – imunolog, výzkumné centrum Recetox Masarykovy univerzity Brno
Hana Zelená – Centrum klinických laboratoří, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, člen SMIS
Petr Šonka – Předseda Sdružení praktických lékařů ČR
Bohumil Seifert – Přednosta Ústavu všeobecného lékařství
Veronika Jilichová Nová – praktická lékařka pro děti a dorost v Plzni


V seznamu komisařů institutu pro vakcinace jsou i dva cifršpioni z oblasti bankovnictví a statistiky
Když se podíváte na seznam členů, zarazí vás několik jmen a jejich pozic. Proč je ve Fialově komisariátu třeba Lucia Houfková jako datová analytička, ale jinak finanční ředitelka Erste Asset Management GmbH, tedy ředitelka německé eseročky? Co to má znamenat? A co tam dělá Arnošt Komárek z Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy? Finanční gigant ERSTE má proč v institutu svého koně, a proč matematici a statistici z MatFyzu rovněž? Co to znamená? Co mají tyto dvě pozice společného s pandemií? No, jedná se totiž o pozice cifršpionů.
Erste Asset Managemet je investiční divizí banky ERSTE
Jejich úkolem je propočítat finanční a statistické dopady kroků na společnost, které bude komisariát přijímat a uplatňovat za Fialovy vlády na českém obyvatelstvu. A jedna věc jsou kroky farmaceutické a vakcinační, ale druhou věcí jsou finance, kolik to bude stát, a jaký to bude mít dopad na statistiku  A k tomu potřebujete cifršpiony z řad bankéřů (ERSTE) a statistiků (MatFyz). A jste doma. Prostě se tím jen ukazuje, odkud vítr fouká a kdo to řídí zpoza kopečků, ja? Fialova vláda se tak rozhodla rozjet vakcinační outsourcing, kdy veškeré pravomoci s očkováním přenese vláda na tento nově zřízený institut.
Petra Fialu čeká politický osud Bohuslava Sobotky. Ale předtím bude muset splnit zadané úkoly od globalistů budujících Panevropu
Když NASA chystala jakýkoliv projekt, nabrala do týmu lidi z oborů souvisejících s kosmickým výzkumem, ale spolu s nimi nabrala i zástupce z bank a ze statistických kateder fakult. A Fialova vláda chystá stejný model nezávislého vakcinačního řízení v ČR po jmenování nové vlády. Premiér bude hadr, nula, nicka. O všem bude rozhodovat nově zřízený komisariát vakcinační lobby, který bude řídit procesy očkování. Lidé budou ještě škrábat prstíčkem a volat Andreje Babiše, aby se vrátil. Paradox?
Ne, je to důsledek a koncept. A proč? Když dáte volnou ruku vakcinační nadnárodní mafii nad obyvatelstvem, strhne se naprostý teror. Budou chtít očkovat děti od 6 měsíců věku, malé mimísky, protože je vybere Fialův komisariát 26+2 odborníků na jehly a mRNA roztoky. Budou plnit úkoly globalistů. A když vám budou tvrdit, že je neznají, nevěřte jim. Znají je už od počátku 90. let. Dokonce jim nosili tašku.
Petr Fiala (druhý zleva s aktovkou) v roce 1990 spolu s Berndtem Posseltem ze Sudetoněmeckého landsmančaftu a s Ottou von Habsburkem
Mezi členy komise není ani jeden zástupce proti-očkovací opozice, nějaký alespoň symbolický oponent. Ne ne, není dovoleno. Koneckonců, Petra Fialu čeká osud Bohuslava Sobotky, slabého politika v roli oběti vyšších procesů. Národy jsou ve válce a ve stavu likvidace. Do čel jsou globalisty dosazovány loutky a různí Sobotkové, Fialové a další. Ale pozor, to neznamená, že nesplní své úkoly. To pozor, úkoly nejen splní, ale ještě na to budou hrdí. Společnost si odhlasovala ve volbách nový Mnichov, bude mít nový Mnichov. Mandatorní jehly a větší rozbíjení státu do rozmělněné Evropy bez vlastní identity, zato ale s roztokem a registračním pasem v ruce pro sledování vstupu a pohybu kamkoliv.
-VK-
Šéfredaktor AE News
S námi čtete, s námi objevujete
Vážení čtenáři Aeronetu, pokud se vám líbí naše investigativní žurnalistika a komplexní analýzy, které pro Vás už 7. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, a chcete-li, abychom vám i nadále mohli přinášet nové informace a politické analýzy a komentáře, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce  zde , ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca.  61%  z cílové sumy a  do konce měsíce zbývají 3 dny . Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná.  Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!


Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!


Nejčtenější za týden