Tobias Rathjen ve svém manifestu vyzval k posílení a udržení dominance USA jako jediného garanta západních hodnot před nástupem Číny jako světové velmoci! Německo již nemůže být zachráněno, protože migrace otrávila myšlení německých politiků, kteří v přis

Tobias Rathjen ve svém manifestu vyzval k posílení a udržení dominance USA jako jediného garanta západních hodnot před nástupem Číny jako světové velmoci! Německo již nemůže být zachráněno, protože migrace otrávila myšlení německých politiků, kteří v přis

Tobias Rathjen ve svém manifestu vyzval k posílení a udržení dominance USA jako jediného garanta západních hodnot před nástupem Číny jako světové velmoci! Německo již nemůže být zachráněno, protože migrace otrávila myšlení německých politiků, kteří v přistěhovalcích nevidí hrozbu pro německou kulturu, ale spatřují v nich voličské hlasy! Manifest vyzývá k vyhlazení celých muslimských národů a států, ovšem spolu s Izraelem! Zlikvidována má být i Latinská Amerika! Tohle není manifest, to je odpad! Psal to vůbec on sám?
Naší redakci se podařilo získat kompletní text manifestu Tobiase Rathjena, který ve středu večer v Hanau postřílel 9 lidí ve dvou tureckých restauracích ve městě a nakonec zastřelil i svoji matku a sám sebe. Po usilovné snaze se nám podařilo získat originál jeho manifestu, který momentálně zpracovávám a chystám český překlad, ale již nyní musím informovat o tom, co se v manifestu nachází.
Tobias Rathjen
Dokument je totiž naprostý chaos. Zatímco publikované video, kde hovoří o podzemních základnách v USA, dává smysl s odkazem na informace a fakta z alternativního zpravodajství, která jsou zasvěceným a znalým lidem dobře známa, tak naproti tomu manifest mi po prvním přečtení připadá jako naprosté šílenství někoho, kdo plácá dohromady několik témat, snaží se vypadat legitimně, ale ve skutečnosti neví, o čem mluví.
V manifestu je plán na genocidu všech muslimsky významných zemí spolu s Izraelem a celou Afrikou a Latinskou Amerikou
Začátek manifestu je o tom, že již dlouhou dobu si všímal toho, že je sledován. Německo sleduje své občany, špehuje je a on sám v dokumentu se odvolává na informace Edwarda Snowdena. To, že v dnešní době sledují technologické společnosti celou populaci, to není nic zvláštního a není to důvod pro spáchání masakru na nevinných lidech. Jenže v další části manifestu začíná Tobias Rathjen přitvrzovat. Německo má podle něho na výběr jen dvě možnosti, pokud německá kultura a rasa chce přežít.
Policie nakládá Rahjenovo auto, které použil ke svému činu.
Buď je třeba vystěhovat z Německa všechny cizince, anebo je potřeba postupovat zvenku a vyhladit celé muslimské země, ze kterých migranti proudí do Evropy. Tobias Rathjen tak navrhuje zničit země jako jsou Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Egypt, Sýrie, Jordánsko, Libanon, celý Saúdský poloostrov, Turecko, Irák, Írán, Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Indie, Pákistán, Afghánistán, Bangladéš, Vietnam, Laos, Kambodža a Filipíny. Jenže spolu s těmito zeměmi navrhuje zničit i celou Afriku ve druhé etapě a rovněž Izrael.
Realizovat manifest by znamenalo vytvořit Holokaust 2.0 a poskytnout zrychlené vítězství Domu Sion ve snaze o ukotvení NWO
Tobias Rathjen možná tušil, kdo stojí za migrací do Evropy, ale o nějaké konceptuální gramotnosti u něho nemohlo být ani řeči. Především asi netušil, že zničení Izraele je plán světového sionismu, který je autorem a architektem plánu na islamizaci Evropy. Zničením Izraele by byl vyvolán Holokaust 2.0 a došlo by k urychlenému ukotvení Nového světového řádu pod vládou a kontrolou Domu Sion. O zničení Izraele usilují světoví sionisté, jejichž hlavním procesním nástrojem je světová globalizace.
Celý Rathjenův manifest tak lze považovat za materiál, který má za úkol útočit na Izrael a vykreslit jej jako oběť šíleného německého teroristy, který chce Izrael zničit spolu s muslimskými zeměmi světa, z nichž proudí muslimští migranti do Evropy a potažmo do zemí západní civilizace. Až sem bych byl ochoten manifest posuzovat jako výtvor někoho, kdo byl konceptuálně pologramotný a uvažující výhradně na primitivní 6. prioritě řízení. Jenže, potom následuje už jenom odpad.
Na tuto tureckou restauraci zaútočil jako první v řadě.
Hned v další části Tobias Rathjen vyzývá k likvidaci afrických států a rovněž zemí Jižní a Latinské Ameriky, včetně Karibiku. Z těchto zemí totiž proudí pro změnu migrace do USA, které Rathjen ve svém manifestu spatřuje jako jediného ochránce západních hodnot a západní civilizace. V čem se nemýlí, to je poznatek, že v USA stejně jako v Evropě, je migrace indukována zevnitř a nikoliv zvenčí.
To je zásadní a dodnes častý omyl i na české alternativě, kde je migrace považována za proces indukovaný zvenčí, z Bruselu, z nadnárodních organizací apod. Pozor, toto je zásadní nedorozumění o příčině a důsledku. Migrace v USA i v Evropě je dnes už dávno proces, který již posledních 15 až 20 let je indukovaný zevnitř jednotlivých států západního světa. Sionisté a jimi financované neziskovky dnes už pouze manažují proces migrace a řídí logistiku, dovoz, import a objemy migrantů. Ale samotná akceptace migrantů v EU je proces, který prosazují volení evropští politici ve volbách. A kdo je volí ve volbách? Lid. A co ten lid chce? Odpovím vám: Chce migraci!
Migrace je objektivní proces indukovaný zevnitř národů. Důkaz sporem, kterému málokdo přijde na chuť, ale realita je prostě dána a vytvořena procesem řízení na 1. prioritě
A vy tomu nevěříte? Tak si udělejte zkoušku jako v matematice, proveďte důkaz tzv. sporem. Pokud by voliči migraci nechtěli, volili by snad strany a politiky, kteří každý rok migračním neziskovkám sypou ze státního rozpočtu miliardy korun? Pokud by voliči nechtěli migraci, volili by protimigrační strany a politiky, že? A kolik lidí v ČR volilo v roce 2017 protimigrační subjekty? Celkem 15% voličů. Do sněmovny se dostala jen jedna strana s celkem 10% voličů. Zbytek stran se do sněmovny nedostal. A to je co? To je důkaz sporem. To samé platí o volebních výsledcích AfD tady v Německu.
Potom odjel autem k této turecké restauraci.
Pokud by nešlo o indukovaný proces zevnitř národa, volby by dopadaly úplně jinak. Tobias Rathjen si zjevně toto uvědomil, ale nepochopil, že se jedná o objektivní proces ve společnosti. Vůbec nepobral, že pácháním genocidy a vyvražďováním národů vytvoří pouze jednu obrovskou, světovou a zničující migrační a uprchlickou vlnu z desítek států světa. A tato vlna bude mířit kam? Právě sem do Německa, protože vítání migrantů je proces, který je indukovaný zevnitř německé společnosti.
Migrace je indukcí objektivních procesů ve společnosti, která na jedné straně musí mlčet, ale na straně druhé z migrace finančně profituje. Volby potom potvrzují tragédii národa každé 4 roky
Tento proces vyhovuje německým politikům, kteří v migrantech, a to je veřejné tajemství tady v Německu, vidí naprosto zaručené a spolehlivé voliče. Tito migranti, kteří díky evropským směrnicím mají právo volit u voleb, i když nemají občanství, volí pouze německé promigrační partaje jako jsou CDU, CSU a SPD. A možná si teď řeknete, že migrantů v Německu přece není 20 nebo 30 milionů, aby rozhodovali volby. No, to sice jich tolik není, ale z těch migrantů profitují miliony rodilých Němců, ať už jsou to majitelé nemovitostí, živnostníci potřebující levnou pracovní sílu, stavební firmy, montovny a továrny potřebující nekvalifikovanou montážní sílu atd.
Tobias Rathjen v roce 1996 (vlevo).
Celý systém migrace by se v Německu dávno zhroutil a zkolaboval, pokud by z něho mnozí Němci neprofitovali. A systém je prostě tak nastavený. Otvírají se dokonce staré penziony, které od 90. let byly zavřené po rozpadu NDR a po sjednocení. Z penzionů se najednou stávají ubytovny. A pro koho? No, zdaleka už nejenom pro migranty z Afriky, ale i pro gastarbeitery z Východní Evropy. Migrace oživuje podnikatelské plány, vyrůstají přistěhovalecká centra po celém Německu a všude je to nastavené tak, že do tohoto procesu jsou zapojeni místní podnikatelé a živnostníci, aby z toho profitovali a měli zisk.
Tobias Rathjen spatřoval v USA spasitele západní civilizace a ochránce před islamizací životního prostoru Evropy a Severní Ameriky
Nevím, kde žil Tobias Rathjen, jestli v nějaké sociální bublině, což je možné, když pracoval jako bankéř, ale tady v Německu migrace funguje jako přijímaný společenský proces kvůli tomu, že Němci na tom profitují, i když na úkor své budoucnosti, a i když tuší, že se tím podílejí na genocidě vlastního národa. Střelec z Hanau vůbec nepochopil objektivní procesy ve společnosti. Nepochopil, že kdyby chtěl tuto situaci řešit násilně, tak by musel vyvraždit hlavně Němce, protože právě oni indukují do Německa proces migrace.
Tobias Rathjen uvnitř první restaurace při obhlídce místa činu předem.
Právě oni k tomu mají mandát a právě oni každé 4 roky volí německé politiky u voleb, aby v tomto procesu pokračovali. Znovu jsme u toho důkazu sporem: Pokud by Němci už migraci nechtěli, nevolili by německé promigrační partaje. A tím je to dané. A tím je to neoddiskutovatelné. Je to proces, kdy Německo bylo nejprve převychováno na 1. prioritě po II. sv. válce a potom navíc bylo zkorumpováno, když migrace do Německa byla nastavena jako profitová a zisková příležitost pro německé živnostníky, obchodníky a podniky.
Střelec myslel a psal jako nejtvrdší neocon a jestřáb, výzva k novému vojenskému bloku proti Číně
V dokumentu se píše o Číně jako o hrozbě v budoucnosti, kdy se může stát, že v roce 2040 ztratí USA svoji roli světové velmoci č. 1 ve světě a Tobias Rathjen v dokumentu uvádí, že USA musí vytvořit nový vojenský a ekonomický blok, který bude postavený proti Číně. V tomto ohledu jeho názory doslova kopírují současnou protičínskou politiku Donalda Trumpa, sankce proti Huawei, obchodní válku s Čínou atd. Opravdu je velmi těžké si představit, že tento materiál psal Tobias Rathjen, protože ten manifest má za úkol působit rasisticky, xenofobně, vyzývající ke genocidám, k válkám, ale jeho struktura prostě nedává smysl.
Kulka údajně prý nalezená na místě činu. Nejsou na ní stopy krve, není ani zdeformovaná po nárazu do překážky. Kdoví, kdo ji tam položil pro fotografa…
Chybí v něm totiž jedna zásadní věc, která v manifestu nikdy nechybí, a to je nosná myšlenka. Je to páteř manifestu, tedy hlavní teze. A v tomto dokumentu je guláš. Likvidace muslimských států, Izraele, Karibiku, udržení USA jako vůdčí velmoc i po roce 2040, nový válečný pakt proti Číně a odpor proti migraci řešený likvidacemi desítek států světa. Očekával jsem manifest na vysoké úrovni, ale toto je práce diletanta. O to více nedává smysl jeho video, kde naopak bylo zjevné, že ví, o čem mluví. Jako kdyby video a manifest vytvořily dvě různé osoby. Takový mám z toho pocit.
Nejen o této kauze z Hanau budeme hovořit dnes od 19:00 hodin v mém pravidelném pořadu na Svobodném vysílači CS . Probereme aktuální témata z domova i ze světa. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.
S námi čtete, s námi objevujete
Vážení čtenáři Aeronetu, do konce měsíce  zbývá 7 dní  a zatím jsme vybrali jen  30%  z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc, což je opravdu kritický stav. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, přispějte prosím v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce  zde , ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná.  Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!
-VK-
Šéfredaktor AE News
Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Slevové kupóny

Ušetřete nemalé peníze na online nákupech. Slevové kupóny do e-shopů.

Půjčka do výplaty online

Výhodná nabídky půjčky do výplaty až 30 000 Kč. Vyřízení online.

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!Dnes nejprohlíženější