Městská rada Oxfordshire bude od roku 2024 testovat klimatické lockdowny
RSS

Městská rada Oxfordshire bude od roku 2024 testovat klimatické lockdowny

Dnes se již přiznává to, co všichni rozumní tušili od začátku: covidové lockdowny neskutečně poškodily nejen ekonomiky zemí, které je zaváděly, ale měly také negativní vliv na zdraví (mnoho skutečně závažných nemocí se léčilo jen omezeně a diagnostika stagnovala) či vzdělávací systém.
Loutky ve vládách tak zaváděly lockdowny a nouzové stavy za zcela jiným účelem, než navenek deklarovaly. Tím posledním, co vlády chtěly, byla ochrana zdraví. Ovšem většina lidí je natolik zmanipulována, že tyto restrikce bez jakéhokoli přemýšlení akceptovala a politici tak zjistili, že mohou přistoupit k dalším krokům ovládání mas – ke klimatickým lockdownům.
Nejprve je samozřejmě zapotřebí vyvolat mezi lidem patřičnou hysterii, aby masy věřily tomu, že bez dalších lockdownů – tentokrát klimatických – čeká naši planetu doslovný Armageddon.
Než se ke klimatickým lockdownům přistoupí ve větší míře, bude nutné si je odzkoušet na menším vzorku populace. přece jen jde o poněkud jiný typ uzamčení, než tomu bylo za covidismu. Bude tak zřejmě zapotřebí otestovat, jak daleko až lze zajít.
Pokud by testy vyšly, tak mohou být klimatické lockdowny zavedeny navždy, neboť katastrofa přece hrozí každým okamžikem…
Oxfordshire, kde se mají klimatické lockdowny zavádět, je domovem Oxfordské univerzity, jedné z nejdůležitějších vzdělávacích institucí Spojeného království. A nezdá se, že by tato univerzita proti deklarovanému úmyslu politiků cokoli namítala.
Oxfordská univerzita byla téměř tisíc let majákem intelektuální svobody. Řada předních oxfordských intelektuálů byla v minulých staletích  popravena nebo jinak pronásledována za to, že se postavili proti autoritářství. Je proto neuvěřitelně smutné, že  dědicové této hrdé tradice jsou tak ochotní otočit se zády ke svobodám, za jejichž zajištění jejich předchůdci někdy položili své životy.
Tato skutečně velmi „pokroková“ instituce, která dala nedávno jasně najevo, že i ženy mohou mít penis a také se pyšnila první absolventkou v burce, dala tímto jasně najevo, že je plně v souladu se systémem a to tedy znamená, že i klimatické šílenství maximálně podpoří.
Současní oxfordští neomarxisté tedy zcela jistě rozhodnutí rady hrabství nadšeně tleskají.
Rada hrabství Oxfordshire rozhodla, že v roce 2024 bude zahájena zkouška klimatického lockdownu.
Rada hrabství Oxfordshire včera schválila plány na uzavření obyvatel do jedné ze šesti zón ve snaze zachránit „planetu“ před globálním oteplováním.  Poslední etapa agendy „15 minutové město“ počítá s instalací elektronických bran na hlavní dopravní tepny města a omezením obyvatel do jejich vlastních čtvrtí.
Pokud chtějí obyvatelé svou zónu opustit, potřebují povolení od městské správy, která rozhoduje, kdo je hoden svobody a kdo ne.  Podle nového nařízení mohou obyvatelé opustit svou zónu maximálně na 100 dní v roce. K získání tohoto povolení musí každý obyvatel zaregistrovat údaje o svém vozidle u městské správy, která pak sleduje jejich pohyb pomocí chytrých kamer po celém městě.
Oxfordshire County Council, vedená Stranou práce, liberálních demokratů a zelených, se krátce po svém zvolení v roce 2021 tajně rozhodla rozdělit město Oxford na šest „15minutových čtvrtí“. Žádný z městských zastupitelů samozřejmě ve svém volebním programu nevyjádřil úmysl zavřít místní obyvatele, místo toho vágně tvrdí, jak „zlepší životní prostředí“.
Každý obyvatel musí zaregistrovat své auto u krajské vlády, která pak pomocí kamer pro rozpoznávání SPZ bude sledovat, jak často opouštějí svůj kraj. A nemyslete si, že můžete systém obejít, pokud jste domácnost se dvěma auty. Tato dvě auta se počítají jako jedno, což znamená, že si cesty musíte rozdělit. 2 auta po 50 jízdách; 3 vozy po 33 jízdách atd.  Více podrobností zde .
Koncept „15minutového města“, o kterém hovořil radní Duncan Enright, úzce souvisí s tzv. udržitelností a cíli Agendy 2030 v oblasti klimatu.
Představení „15minutového města“: udržitelnost, odolnost a identita místa v budoucích městech po pandemii:
„…Úspěch tohoto konceptu, jak ukázal město Paříž pod vedením starostky Anne Hidalgové, je ohlašován jako silný koncept urbanistického plánování, který povede k hospodářské obnově a zároveň podpoří sociální soudržnost, interakci a vytváření udržitelných ekosystémů ve městech, zejména po zkušenostech s COVID-19 a souvisejícími omezovacími opatřeními. 
Zatímco některé charakteristiky konceptu „15minutového města“ byly dočasně přijaty v různých městech po dopadu COVID-19, jeho přijetí v dlouhodobém plánování by vedlo k vyšší kvalitě života, protože blízkost základních služeb a úspora času v provozu by podpořily udržitelnou mobilitu.
Mimo jiné to pomůže dosáhnout snížení emisí,  které je cílem Pařížské dohody, a podpoří to vyšší kulturní úspěchy. Mimo jiné přehodnocením dopravního systému tak, aby se vytvořilo více cyklostezek a chodníků, budou do určité míry vyřešeny problémy spojené s vlastnictvím soukromých automobilů, které bude vlastnit stále méně občanů, až se více lidí zapojí do cyklistiky.
Kromě toho podle Reimera  zavedení konceptu „15minutového města“ také otevře dveře novým digitálním inovacím, jako jsou technologie sdílení kol, které by zvýšily kvalitu života obyvatel měst. Jak zdůrazňuje Gehl, transformace měst tak, aby podporovala chůzi a cyklistiku, by zase vyžadovala vytvoření parků, náměstí a veřejných prostranství ve čtvrtích, což pomáhá překonávat sociální nerovnosti v přístupu k takovým zařízením, která ve městě přátelském k autu nejsou vždy dostupná všem.“
Tento koncept, kdy se bude muset většina obyvatel pohybovat v pevně dané oblasti, kde i žijí (a mimo oblast jedině na kole nebo pěšky), je obdobně plánován v rámci megaměst budoucnosti, mimo něž by měl být pohyb povolen jen velmi výjimečně. To vše se má dít pod pláštíkem vylhané změny klimatu údajně způsobené lidmi.
Čím méně lidí  na tuto lež, kterou v poslední době tlačí zejména korporátní média, naletí, tím menší bude i úspěch v případné realizaci těchto plánů.
Nakonec, je celkem logické, že si pro tento pokus zvolili právě Oxford. Právě mládež se v dnešní době na tuto propagandu chytá nejvíc, jak vidíme i v případech klimatických šílenců, kteří se stále častěji na protest lepí na silnicích, v galeriích, muzeích autosalonech i koncertních síních…
Ohodnoťte tento příspěvek! [Celkem: 0 Průměrně: 0 ] Článek Městská rada Oxfordshire bude od roku 2024 testovat klimatické lockdowny se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda - nepřikrášlená realita islamizovaného světa .


Nejčtenější za týden