EVENT 201: Stovky tisíc plastových rakví z roku 2005 najednou v roce 2020 mohou v USA naplnit svůj účel? Globální virová krize byla spuštěna v pátek 18. října 2019 událostmi v Číně a v USA ve stejný den? Infikovaná těla zemřelých se nestíhají pohřbívat, a
pravdive+seznam

EVENT 201: Stovky tisíc plastových rakví z roku 2005 najednou v roce 2020 mohou v USA naplnit svůj účel? Globální virová krize byla spuštěna v pátek 18. října 2019 událostmi v Číně a v USA ve stejný den? Infikovaná těla zemřelých se nestíhají pohřbívat, a

EVENT 201: Stovky tisíc plastových rakví z roku 2005 najednou v roce 2020 mohou v USA naplnit svůj účel? Globální virová krize byla spuštěna v pátek 18. října 2019 událostmi v Číně a v USA ve stejný den? Infikovaná těla zemřelých se nestíhají pohřbívat, a tak přicházejí na řadu “dočasné márnice”, protože pozůstalí by nepřistoupili na myšlenku masových a hromadných hrobů! USA se dostaly na 1. místo na světě v počtech nakažených. CDC a FEMA mají nachystány po celých USA stovky kempů a táborů pro izolaci milionů nakažených Američanů, k dispozici jsou i miliony plastových rakví pro dočasné zasypání těl v písku uvnitř nepropustných plastových kontejnerů!
Před 15 lety se na internetu objevilo legendární svědecké video, ve kterém skupina investigativců a Dale Bohannon odhalili světu informace o tom, že americké Centrum pro kontrolu nakažlivých nemocí CDC ve spolupráci s americkým ministerstvem pro mimořádné situace FEMA uskladňuje a rozmisťuje po celých USA doslova miliony a miliony podivných černých plastových beden, ze kterých se nakonec podle svědectví vyklubaly “jednorázové rakve”, ale rovněž “vložky do rakví” a dokonce jako “dočasné márnice”. Video je natolik zásadní a klíčové pro chápaní konceptuálních procesů, že jsem k videu udělal české titulky a máte jej v úvodu tohoto článku. Já sám jsem již v roce 2014 o této kauze napsal článek zde na Aeronetu, ale myslím, že je právě teď nejvyšší čas se k celé problematice vrátit. Toto je zásadní konceptuální posun v celé kauze, který v děsivých odrazech událostí z Itálie naznačuje, že zde máme doslova rozuzlení jedné velké záhady.
Donald Trump a Mike Pence během zasedání FEMA kvůli virové krizi.
Jak už jsem vysvětloval v roce 2014 v článku, tyto plastové rakve nejsou tak velké kvůli tomu, aby se do nich naskládalo více lidských těl, i když jistě by se jich tam vešlo několik, ovšem velikost těchto plastových rakví má svůj naprosto logický a specifický důvod. Tedy, lépe řečeno, ty důvody jsou hned dva a jsou naprosto kritické pro pochopení, k čemu budou používány. Ve videu z roku 2005 se uvádí, že do těchto rakví mají být ukládána těla zemřelých po nukleárním úderu.
Taková těla nelze zakopat volně do země, protože vlivem dešťů by se radioaktivita z pohřbených těl dostávala do spodních vod a rovněž by došlo ke kontaminaci veřejných hřbitovů, protože pozůstalí tato těla budou chtít pohřbít ve svém bydlišti na místních hřbitovech. Američané by jen těžko přistoupili na pohřbívání do masových hrobů, v tom případě by žádné plastové rakve nebyly potřeba , stačila by vybetonovaná jáma podobně, jako sovětská armáda pohřbívala zamořenou techniku, stroje a oblečení ve vybetonovaných jámách v Černobylu, které byly potom pro jistotu zasypány boričitým pískem na pohlcování radiace. Povrch jam byl zalit betonem a ještě navíc zakryt betonovými deskami a překryt povrchovou a nekontaminovanou zeminou.
Mamutí skladiště s plastovými rakvemi pod širým nebem v USA mohou být aktivována pro účely zvládání masivních počtů obětí virové nákazy
Video z roku 2005 uvádělo, že americká armáda se obává jaderného úderu na území USA jadernou zbraní, která prý unikla z výzbroje bývalého Sovětského svazu po jeho rozpadu. V případě jaderného úderu by oběti byly ukládány do těchto plastových rakví speciálním způsobem. Nejprve by se rakev zasypala asi z jedné třetiny právě boričitým pískem na pohlcování radiace. To je ten písek, kterým sovětská armáda v roce 1986 zasypávala z vaků umístěných pod helikoptérami zbytky zničeného reaktoru na 4. bloku jaderné elektrárny V. I. Lenina v Černobylu. Tento písek byl pohlcoval radiaci i z těl zemřelých Američanů v těchto plastových rakvích. Po vyplnění rakve z jedné třetiny tímto pískem by se dovnitř uložilo tělo a zbytek rakve i s tělem by se dosypal znovu pískem, aby tělo bylo v rakvi úplně pískem zakryto. Rakev by potom byla zakryta plastovým víkem.
V případě krize na území USA veškeré pravomoci přebírá FEMA ve spolupráci se CDC a prezidentem.
Takto odstíněné tělo v plastovém obalu by bylo možné pohřbít na jakémkoliv hřbitově v USA bez obav z kontaminace spodních vod, protože tekutiny z rozkládajícího těla spolu s radiací by zůstaly v plastové rakvi udrženy po umístění do země. Jenže, tento způsob zásypu těl v plastových rakvích má ještě jeden a zásadní účel, který nám dosud unikal, ale přitom je naprosto logický. Tyto rakve vůbec nemusí být určeny jenom pro případ, že by někdo na USA zaútočil jadernou zbraní, ale může se jednat i o rakve určené pro oběti vysoce nakažlivé nákazy, pandemie , kdy počet obětí je tak vysoký, že krematoria nestíhají spalovat a pohřební ústavy nestíhají kopat hroby, což dnes v roce 2020 na vlastní oči a z médii vidíme ze šokujících záběrů z Itálie, kde náklaďáky italské armády odváži v noci stovky těl z města Bergamo, protože krematoria nestíhají, kopání rodinných hrobů se nestíhá a počet mrazáků na těla nedostačuje. Takže, co s těly?
Během epidemií a hromadných úmrtí existují jen dva možné způsoby pohřbívání zemřelých
A tím se dostáváme k hrozivé, děsivé, ale současně i naprosto logické odpovědi. V takové situaci existují jen dvě možnosti pohřbívání zemřelých. První variantou je hromadný, resp. masový hrob, kdy těžká technika vyhrabe obrovskou díru a do ní jsou těla ukládána. Je to laciné řešení, ale pro pozůstalé děsivé, protože jejich milovaní nebudou mít nikdy svůj vlastní hrob. Pro lidi je to nepřijatelné. Takže přichází na řadu druhá varianta, jednorázové plastové zásypové rakve. Těla zemřelých, která jsou vysoce infekční, se zasypou do těchto plastových rakví pískem, ale v tomto případě jiným pískem a z jiného důvodu, než je radiace. Použije se obyčejný písek, může se dokonce použít i kamenů zbavená zemina, a tělo zemřelého se tímto pískem nebo zeminou v plastové rakvi zasype a uzavře plastovým víkem.
Naskládané jednorázové zásypové rakve CDC.
Plastová rakev se vůbec nemusí hned ukládat do země, může zůstat volně položená ve skladišti, a až pandemie a nákaza pomine a pohřební a kremační služby budou mít volné kapacity, je možné tělo v plastové rakvi následně tradičně pohřbít do rodinného hrobu, anebo vyjmout z plastové rakve, z písku a spálit v krematoriu. Lidé tak ani v případě pandemie nepřijdou o své blízké v tom smyslu, že by jim nemohli chodit na hrob, protože těla by byla zasypána někde v masovém hrobě spolu s tisíci dalších obětí. Zásypový materiál v tomto druhém případě má jedinou funkci, zamezit šíření hnilobného pachu z rozkládajícího se těla, pokud by bylo uloženo v běžné rakvi. Jediná rakev, která nepotřebuje zásyp těla, aby skryla pachy, je zaletovaná zinková rakev. Ty jsou ale extrémně drahé a nákladné. Pro tisíce, desetitisíce a miliony obětí bylo proto nutné vymyslet lacinější řešení, a to právě vidíme v USA ve skladištích CDC po širým nebem na stovkách míst po celých USA.
Celosvětová nákaza Covid-19 má zřejmě svůj krycí název: EVENT 201
Epidemie nákazy Covid-19 má podle všeho oficiální datum svého vzniku, kterým je 18. říjen 2019, což byl pátek. V ten den došlo ke dvěma zásadním událostem, které znamenaly zahájení globálního plánu na nasunutí NWO pomocí úderu na 5. prioritě pomocí virologické “události”. V tento den totiž v čínském Wuhanu byly zahájen Světové vojenské hry 2019, kterých se zúčastnila i početná delegace amerických vojenských sportovců. Právě tyto sportovce Čína podezřívá, že přivezli a zatáhli Coronavirus do Číny. Jenže, v ten samý den, tedy 18. října 2019, proběhlo v USA cvičení, které přineslo návody a doporučení pro případ vypuknutí virální pandemie. Kromě The Johns Hopkins Center for Health Security pod záštitou a za finančního přispění nadace Bill & Melinda Gates Foundation se tohoto cvičení s názvem EVENT 201 (v překladu Událost 201) zúčastnili zástupci americké vlády, zdravotních organizaci, FEMA a dalších federálních orgánů. Přinesli jsme o tom článek zde .
Zahájení 7. Světových vojenských her ve Wuhanu, dne 18. října 2019. Fialová je barva globalistů, syntéza modré a červen, přátel a nepřátel.
Troufám si tvrdit, že “Event 201” bylo krycí označení a generálka na vypuknutí ostré nákazy Coronaviru na celém světě a nyní právě i v USA, kde je nově nejvíce nově evidovaných případů nákazy na světě. USA přeskočily Čínu a také Itálii v počtu nově nemocných. A právě 18. října 2019 probíhalo v USA v rámci Univerzity Johnse Hopkinse cvičení na vypuknutí nové epidemie, tedy ve stejný den, kdy ve Wuhanu začínaly Světové vojenské hry a američtí vojáci pochodovali pod prapory a barvami globalistů na stadionu ve Wuhanu, kde to jenom hýřilo symboly globalistů. “Událost 201” je tak ve skutečnosti tato pandemie, která nás právě zbavuje občanských svobod, volného pohybu, nasazuje nám na ústa hadry, abychom drželi hubu a krok, policie a drony hlídají ulice, vlády testují své občany na virus a dost možná tím sbírají krevní vzorky a DNA svého obyvatelstva. Vystrašení lidé udávají své sousedy, že kouří na balkóně bez roušky.
Největší obětí “Události 201” nebudou zemřelí a pozůstalí, ale malí a střední podnikatelé, které v nové éře nasunuté digitální ekonomiky nepřežijí
Všimněte si, jak politici se odkopávají den po dni a najednou říkají, že lidé budou muset nosit roušky ještě dlouho, čímž nepřímo potvrzují, že virus bude řádit až do konce roku, minimálně do Vánoc. Všechny trhy naznačují, že se očekává masivní propouštění v Evropě příští měsíc, čekají se pády cen nemovitostí o desítky a desítky procent, nárůst nezaměstnanosti půjde ruku v ruce s tím, jak firmy přestanou mít zájem zaměstnávat lidi, kteří mohou onemocnět, a budou se nově orientovat na robotické a automatizované procesy ve výrobě.
Zahajovací ceremoniál sportovních vojenských delegací ve Wuhanu.
Na této krizi se nabalí a napakují globalistické firmy, jejichž zboží jako jediné bude smět cestovat přes uzavřené hranice Schengenu, ale malí živnostníci a malé firmy prostě skončí. Až skončí tahle pandemie, její největší obětí nebudou lidé jako pacienti, ale podnikatelé. Tahle pandemie zničí malé rybky a zůstanou jen globální koncerny, které ovládnou trh. Zavřené kamenné obchody se vším, s výjimkou potravin a několika vyjmenovaných služeb, je nástrojem nátlaku na lidi, aby přestali chodit nakupovat do kamenných obchodů k živnostníkům, ale aby všechno nakupovali v rámci 4. průmyslové revoluce za pomoci digitální ekonomiky online na internetu, kde vládnou opět velké ryby s nadnárodním kapitálem.
Event 201 může vést ke zrušení a odkladu prezidentských voleb v USA, ke zrušení primárek, k vyhlášení výjimečného stavu a k vypuknutí občanské války
Za pár měsíců lidé zpohodlní a zvyknou si, že jídlo se už nekupuje ve večerce nebo v krámku, ale objednává se na netu, a nákup přiveze taxikář nebo Uber. To je model digitální ekonomiky a Event 201 se stal pouze urychlovacím procesem nasunutí NWO. A největší obětí, paradoxně, budou právě USA. Proč? Protože jak říká Pjakin: Éto děbily! Američané netušili, že virus, který zjevně pochází z amerického výzkumu a měl původně poškodit Čínu, byl ve skutečnosti dopředu plánován proti USA, proti Trumpovi a jeho šancím na znovuzvolení letos na podzim. Situace v USA může opravdu dramaticky eskalovat a v době, kdy v Evropě bude nákaza ustupovat, v USA se můžeme dočkat opravdu brutálního “eventu”. Demokratická strana byla nucena zastavit proces primárek, volební proces je v ohrožení.
Americká vojenská delegace sportovců ve Wuhanu při zahajovacím ceremoniálu.
A otázka je možná i v jiné rovině. Budou v USA vůbec prezidentské volby v listopadu, pokud by virová nákaza v té době kulminovala? Co by se stalo, kdyby Trump zůstal u moci bez voleb a vyhlásil by výjimečný stav kvůli viru a odklad voleb na neurčito? V USA by vypukla občanská válka, doslova vlhký sen globalistů na rozklad a rozpad USA za pomoci řízení částečně na páté (virus) a částečně na šesté (občanská válka) prioritě. A přesně pro tyto účely jsou po celých USA rozmístěny kempy a tábory pod správou FEMA, které mohou pojmout nejen miliony Američanů v nucené karanténě, ale i internovat miliony Američanů v případě bezpečnostní krize. Všechno zapadá do sebe najednou naprosto dokonale ve světe Eventu 201 a současné virové krize.
-VK-
Šéfredaktor AE News
S námi čtete, s námi objevujete… a to i v době virové nákazy
Vážení čtenáři Aeronetu, do konce měsíce  zbývají 2 dny  a zatím jsme vybrali jen  61%  z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc, což je opravdu kritický stav, i když chápeme současnou situaci s koronavirem. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, přispějte prosím v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce  zde , ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná.  Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!
Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Slevové kupóny

Ušetřete nemalé peníze na online nákupech. Slevové kupóny do e-shopů.

Půjčka do výplaty online

Výhodná nabídky půjčky do výplaty až 30 000 Kč. Vyřízení online.

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!Dnes nejprohlíženější