WHO se zatím marně snaží proočkovat Afriku, potřebuje se zbavit obrovské kontrolní skupiny neočkovaných (video)
RSS

WHO se zatím marně snaží proočkovat Afriku, potřebuje se zbavit obrovské kontrolní skupiny neočkovaných (video)

Je všeobecně známý fakt, že v celé Africe si nechalo genové injekce aplikovat kolem 6% obyvatel. Tedy zájem o tyto „báječné lektvary“ je na celém kontinentu minimální a žádná země je již nechce ani zadarmo.
Zároveň se v Africe Covid téměř nevyskytuje a nezaznamenávají tam ani žádná úmrtí „na Covid“ nebo „s Covidem.“ Problém je tam malárie, občas horečka lassa nebo ebola a podobné nemoci. Covid tam nikoho nezajímá. Přesto se WHO snaží vymyslet, jak do Afričanů za každou cenu tyto přípravky dostat.
Důvod, který samozřejmě WHO nezmiňuje, je logický: Na kontinentu je příliš velká kontrolní skupina…
Dne 12. prosince 2022 WHO  vyzvala všechny země, aby alespoň 70 % své populace proočkovaly vakcínou proti COVIDu.
Původně mělo být této hranice 70 % dosaženo do poloviny roku 2022, ale do června 2022 tohoto cíle dosáhlo pouze 58 ze 194 členských států.2
Podle WHO v prvních dnech očkovací kampaně chyběly zásoby vakcín, technická a finanční podpora, ale tyto překážky jsou nyní odstraněny. Výsledkem je, že všechny země jsou nyní připraveny dosáhnout celosvětového cíle 70 %.
„Zastřešující výzvou je v tuto chvíli podání očkování. K vyřešení tohoto problému WHO navrhuje integraci injekčních služeb COVID-19 s dalšími očkovacími službami a dalšími zdravotními a sociálními intervencemi. Tímto způsobem lze maximalizovat dopad a budovat dlouhodobé kapacity,“ uvádí WHO.
Covid očkování tak hodlá WHO v mnoha zemích zahrnout do běžného očkovacího schématu.
WHO také zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že veřejné vnímání rizika viru klesá, je třeba upravit pečlivou komunikaci o riziku a plány zapojení komunity tak, aby se zvýšila poptávka po očkování. Aby se zajistilo, že se země s nízkými příjmy připojí, aby splnily 70 % . K dosažení tohoto cíle WHO také v lednu 2022 zahájila partnerství pro poskytování vakcín COVID-19.
Jedná se o mezinárodní úsilí o zvýšení připravenosti zemí a podpory pro nasazení vakcíny ve 34 zemích s nízkou proočkovaností proti COVIDu. Mezi partnery patří UNICEF, Gavi (jde o Gatesovu očkovací alianci) a Světová banka. Podle WHO:
Navzdory rostoucímu úspěchu od jeho uvedení v lednu 2022 se země s nízkými a středními příjmy potýkají s postupným zvyšováním proočkovanosti.
To představuje vážnou hrozbu pro křehké ekonomické oživení, a to i kvůli riziku, že nové varianty spustí velké vlny závažných onemocnění a úmrtí v populacích s nízkou proočkovaností. Znamená to také, že urychlení poskytování dalších nástrojů a léčby COVID-19 je klíčovou prioritou, která pomůže světu vybudovat vrstvenou ochranu proti viru. Země, mezinárodní partneři a agentury a ministři financí zemí G-20, potřebují koordinovanou a naléhavou akci, aby zvýšili proočkovanost a urychlili přístup.
Stručně řečeno, WHO tvrdí, že země s nízkou proočkovaností COVID budou trpět, pokud nesplní nebo překročí cíl proočkovat 70 % své populace. Ale na čem je tato obava založena? Určitě nevychází z reality.
Výroky WHO odporují řadě reálných situací. Zatímco rozvinuté země s vysokou proočkovaností se v letech 2021 a 2022 potýkaly s COVID-19, Afrika navzdory své jednociferné proočkovanosti tomuto osudu unikla.
Vědci jsou údajně „ohromeni“, že si Afrika vede tak dobře, a zcela ignorují údaje, které ukazují, že čím více injekcí COVID dostanete, tím vyšší je riziko, že se nakazíte COVIDem a skončíte v nemocnici.
Během posledního roku vědci varovali, že vakcíny proti COVIDu zřejmě narušují a dokonce ničí imunitní systém lidí, takže jsou zranitelní nejen vůči COVIDu, ale také vůči jiným infekcím.
Je tedy logické, že Afrika s nízkou mírou Covid očkování není zatížena případy COVIDu připisovanými oslabenému imunitnímu systému.
Za druhé, varianty se s každou iterací staly mírnějšími (méně patogenními), i když infekčnějšími (tj. snáze se šíří). Proč se tedy WHO obává „rizika nových variant způsobujících velké vlny vážných onemocnění a úmrtí v populacích s nízkou proočkovaností“? Na čem je toto „riziko“ založeno?
A vzhledem k tomu, že infekce COVID jsou mírnější a mají podobnou nebo nižší úmrtnost než chřipka přinejmenším od poloviny roku 2020, proč je stále „zásadní prioritou“ urychlit poskytování léčby COVID?
Připomínáme, že podle studie zveřejněné 2. září 2020 v Annals of Internal Medicine byla celková úmrtnost na COVID v neinstitucionálních zařízeních pouze 0,26 %. Ve věkové skupině do 40 let byla úmrtnost pouze 0,01 %. Odhadovaná úmrtnost na sezónní chřipku je 0,8 %.
Campbell cituje rozsáhlý průzkum veřejného zdravotního partnera v Ugandě, který zkoumal lékaře, sestry a zdravotnické pracovníky po celé zemi a v podstatě už COVID nevidí, jak říká.
Nebudou se očkovat a nebudou ani testováni na COVID. Není to ani nutné, protože COVIDem nikdo neonemocní – alespoň ne natolik, aby potřeboval lékařskou pomoc.
Ugandská vláda dokonce přestala zveřejňovat pokyny pro COVID. Z jejich pohledu je pandemie u konce. Zdá se, že tento názor je rozšířen i v dalších afrických zemích. Je vzhledem k situaci na místě skutečně naléhavá potřeba očkovat 30 milionů lidí v Ugandě proti nemoci, kterou netrpí?
Uganda ve skutečnosti potřebuje léčbu malárie, sítě proti komárům, čistou pitnou vodu a antibiotika. „Zdá se, že to jsou místní priority,“ říká Campbell. Odkud tedy pramení zjevný nesoulad mezi prioritami WHO a tím, co se skutečně děje v oblastech s nízkou proočkovaností COVID? Cvičení WHO „Katastrofická nákaza“ nám poskytuje informace.
V říjnu 2022 WHO, Bill Gates a Johns Hopkins společně uspořádali celosvětové cvičení s názvem Katastrofická nákaza, jehož cílem bylo řešit vypuknutí nového patogenu zvaného Serious Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome 2025 (SEERS-25).
Je příznačné, že toto cvičení se zaměřilo na zapojení a školení afrických vůdců, aby dodržovali scénář pandemie. Mezi účastníky bylo 10 současných a bývalých ministrů zdravotnictví a vysokých úředníků veřejného zdraví ze Senegalu, Rwandy, Nigérie, Angoly a Libérie. (Byli přítomni také zástupci Singapuru, Indie a Německa a také sám Gates.)
Africké země se během pandemie COVID odchýlily od předem určeného plánu častěji než jiné a neočkovaly tak mohutně, jako rozvinuté země. V důsledku toho se nyní výrobci vakcín potýkají s problémem, že mají velkou kontrolní skupinu, protože vakcína COVID má na africkém kontinentu pouze 6% míru Covid proočkovanosti.
Nedokážou rozumně vysvětlit, jak nebo proč se Africe dařilo mnohem lépe než rozvinutým zemím s vysokou proočkovaností COVID-19, pokud jde o infekce COVID-19 a související úmrtí.
Pandemická smlouva WHO je vstupní branou ke globálnímu totalitnímu režimu shora dolů. Ale aby si tuto moc zajistili, budou potřebovat další pandemie.
WHO se zoufale potřebuje zbavit této kontrolní skupiny, a tak rekrutuje a školí africké vůdce, jak využít argumenty WHO k prosazení plného očkování. Věřím, že to je jediný důvod, proč WHO stále mluví o COVID-19 v katastrofických termínech.
V tomto bodě je zcela jasné, že „biologická bezpečnost“ je prostředkem volby globalistické kabaly k realizaci jejich jediné světové vlády. WHO pracuje na zajištění výhradní moci nad pandemickou kontrolou po celém světě prostřednictvím své Mezinárodní smlouvy o pandemii, která, pokud bude implementována, zcela vymaže suverenitu členských zemí. Jedinou cestou ven pak bude vystoupení z WHO, což však například v případě členství v EU není možné.
Pandemická smlouva WHO je v podstatě vstupní branou ke globálnímu totalitnímu režimu shora dolů. Ale k zajištění této moci potřebuje více pandemií. Samotný COVID-19 nestačil na to, aby všechny nalákal do centralizované jednotky pro pandemickou odezvu, a pravděpodobně to věděli od začátku.
Důvod, proč si můžeme být jisti, že bude více pandemií, ať už ze strachu a povyku nebo ze skutečné biologické zbraně vytvořené přesně pro tento účel, je ten, že plán převzetí, známý také jako „Velký reset“, je založen na předpokladu, že potřebujeme globální dohled nad biologickou bezpečností a centralizovanou reakci.
Biologická bezpečnost je zase ospravedlněním pro mezinárodní očkovací průkaz, který G20 nedávno schválila, a tento průkaz bude také vaší digitální identifikací. Toto digitální ID bude poté spojeno s vaším sociálním kreditním skóre, osobní uhlíkovou stopou, lékařskými záznamy, záznamy o vzdělání, pracovními záznamy, přítomností na sociálních sítích, záznamy o nákupech, bankovními účty a programovatelnou digitální měnou centrální banky (CBDC).
Jakmile budou všechny tyto části plně propojeny, ocitnete se v digitálním vězení a světovládci budou mít naprostou kontrolu nad vaším životem od kolébky až do hrobu.
Pandemická smlouva WHO uvádí tento řetězec událostí do pohybu, protože bude mít pravomoc zavést očkovací průkazy po celém světě, jakmile bude smlouva podepsána. WHO bude mít také pravomoc předepisovat vakcíny, standardizovat lékařskou péči a uzákonit cestovní omezení.
Tato smlouva bude pravděpodobně schválena ještě v tomto roce, což znamená, že WHO bude muset buď přehodnotit příběh COVID, nebo přejít k jiné pandemii, aby ospravedlnila tyto druhy akcí.
Je důležité si uvědomit, že pandemická smlouva WHO radikálně změní globální mocenskou strukturu a odejme vám některá základní práva a svobody. Jde o přímý útok na suverenitu členských států a také o přímý útok na jejich fyzickou autonomii.
Po podpisu budou všechny členské státy podléhat diktátu WHO. Pokud WHO říká, že každý na světě musí mít očkovací průkaz a digitální identitu, aby bylo zajištěno dodržování očkovacích předpisů, pak bude každá země nucena to zavést, i když obyvatelstvo takové plány místními demokratickými procesy odmítne.
Existuje také důvod se domnívat, že WHO má v úmyslu rozšířit své suverénní vedení na systémy zdravotní péče všech zemí a případně zavést univerzální systém zdravotní péče jako součást „Velkého resetu“. Generální ředitel WHO Tedros již dříve prohlásil, že jeho klíčovou prioritou jako generálního ředitele WHO je vést svět k univerzálnímu zdravotnímu pokrytí.
Vzhledem k tomu, že WHO změnila svou definici „pandemie“ na „celosvětovou epidemii nemoci“ bez původní specifičnosti vážné nemoci způsobující vysokou nemocnost, může pod kritérium pandemie spadat prakticky cokoliv. To znamená, že jakmile budou u moci, už se nemusí spoléhat pouze na patogenní hrozby.
Podle nové pandemické smlouvy mohou také vyhlásit globální pandemii pro údajné globální oteplování. Taková deklarace by pak umožnila WHO obcházet zákony přijaté na ochranu našich svobod a uzákonit tyranská opatření, jako jsou lockdowny a cestovní omezení.
Ve skutečnosti byl termín „klimatický lockdown“ již mnohokrát zmíněn. Právě pro účel klimatických lockdownů mají sloužit i 15minutová města a chytrá města.
Jak uvádí The Pulse:
Klimatické lockdowny a další omezení jsou prezentovány jako záchrana světové populace před sebou samým. 
Jak jsme viděli u COVIDových restrikcí, tak klimatické restrikce pokud budou někdy zavedeny, budou nabízeny jako mimořádně ušlechtilá a nezbytná opatření.
Ti, kteří nesouhlasí a předkládají důkazy, že taková opatření nejsou užitečná nebo účinná a místo toho způsobují více škody, budou s největší pravděpodobností umlčováni, cenzurováni a zesměšňováni jako tomu bylo i za covidu.
Jak by vypadaly klimatická lockdowny? Pokud by taková iniciativa vznikla, vlády by omezily nebo zakázaly konzumaci mnoha potravin. Zakázaly by nebo omezily používání soukromých vozidel nebo by omezily vzdálenost, kterou lze ujet v autě.
Práce z domova by se nakonec mohla stát trvalou normou, pokud budou zavedeny zvláštní uhlíkové daně. Takové daně by mohly být uvaleny na společnosti, které omezují cestování nebo letecké míle, a také by se vztahovaly na jednotlivé pracovníky… Školy, zejména ty, které jsou silně ovlivněny učitelskými odbory, by mohly zavést trvalé online dny.
Jak poznamenal The Pulse, řada úředníků po celém světě vyjádřila svou podporu klimatickým lockdownům a zcela ignorovali ničivé účinky, které  již měly lockdowny Covidové. To jen ukazuje, že podobné blokády nikdy nebyly a nikdy ani nebudou o veřejném zdraví. Jde jen o to vás ovládat.
Bill Gates a Červený kříž v roce 2020 prohlásili, že změna klimatu představuje pro lidstvo větší hrozbu než COVID a je třeba ji řešit se stejnou naléhavostí a odhodláním. Světové ekonomické fórum (WEF), Organizace spojených národů a WHO také zveřejnily články deklarující svůj záměr „bojovat proti změně klimatu“ uzavřením společnosti.
Zejména kniha How to Fight the Next Threat to Our World: Air Pollution, kterou vydala WEF a jejímž spoluautorem je ředitel odboru WHO pro životní prostředí a zdraví, navrhuje propojení otázek zdraví a klimatu. Jak je uvedeno v tomto článku:
Těmto krizím můžeme čelit efektivněji a spravedlivěji, pokud je budeme řešit společně – a podporovat všechna odvětví hospodářství… COVID-19 prokázal, že lidstvo má schopnost povstat a jednat tak, aby chránilo zdraví těch nejzranitelnějších. Totéž musíme udělat se znečištěním ovzduší.
Pokud má WHO výhradní odpovědnost za globální zdraví, kombinace otázek zdraví a klimatu jí automaticky dává de facto pravomoc uvalit omezení klimatu, což je zmíněno i v návrhu pandemické smlouvy. 
To, že WHO využije příležitosti a zavede omezení klimatu, se odráží také v Manifestu WHO za zdravé zotavení z COVID-19, který uvádí:
Uzavírací opatření nezbytná k omezení šíření COVID-19 zpomalila ekonomickou aktivitu a narušila život, ale také poskytla záblesk možné světlejší budoucnosti.
Na některých místech znečištění kleslo natolik, že lidé mohou poprvé v životě dýchat čistý vzduch, vidět modrou oblohu a čistou vodu nebo se se svými dětmi bezpečně procházet a jezdit na kole. Využití digitálních technologií umožnilo nové způsoby práce a spolupráce, od zkrácení doby dojíždění přes flexibilnější způsoby studia a provádění vzdálených návštěv u lékaře až po možnost trávit více času s rodinou.
Průzkumy veřejného mínění po celém světě ukazují, že lidé chtějí chránit životní prostředí a zachovat pozitivní aspekty krize, dokud se nezotavíme… Volby učiněné v nadcházejících měsících mohou buď opravit vzorce hospodářského rozvoje, které způsobí trvalé a rostoucí škody na ekologických systémech podporujících zdraví a živobytí všech lidí, nebo, budou-li učiněny moudře, mohou vytvořit zdravější, podporovat spravedlivější a zelenější svět.
Tento manifest také stanoví mnoho dalších aspektů agendy Velkého resetu, včetně chytrých měst, omezení cestování, nových potravinových systémů, úplného přechodu na zelenou energii a dalších. Ale opět, mít centrální mocenskou základnu, a tou je WHO, skutečně usnadní všechny tyto změny.
Zastavení smlouvy o pandemii WHO bude obtížné, protože Světové zdravotnické shromáždění před svým rozhodnutím možná ani nepovolí veřejné připomínky. 
Schválení by se dalo zastavit jedině tak, že by s pandemickou smlouvou souhlasily méně než 2/3 členských zemí. Jenže zatím se zdá, že WHO bude mít mnohem víc než jen potřebné 2/3…
John Campbell o situaci v Africe, kde se snaží WHO (zatím marně) vnutit genové injekce:

Ohodnoťte tento příspěvek! [Celkem: 2 Průměrně: 5 ] Článek WHO se zatím marně snaží proočkovat Afriku, potřebuje se zbavit obrovské kontrolní skupiny neočkovaných (video) se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda - nepřikrášlená realita islamizovaného světa .


Nejčtenější za týden