CO PŘIJDE PO COVIDu – 4. pokračování

CO PŘIJDE PO COVIDu – 4. pokračování
Jak získáme zpátky svobodu? Tyto soukromé banky musí skončit. Potřebujeme takový systém, kde vláda sama vydává peníze a tyto jsou bezúročné, protože si je nemusí „půjčovat“ od centrální banky. A vůbec, kdo to kdy slyšel, aby nějaká soukromá instituce tiskla peníze státu jenom tak, jak se jim zachce? Jen tak na okraj, dnes nemají Rotschildovu centrální banku, která tiskne peníze jednotlivých států pouze tyto země: Monako, Bolivie, Kuba, Irán, Severní Korea, Rusko, Syrie a pak země jako Nauru, Palau, Tuvalu a pár jiných, celkem neznámých míst. Ještě donedávna k nim patřila Libye, ale pak se jim podařilo dostat Gaddafiho. Možná pochopíte, proč se tolik válčí v Syrii, brojí proti Iránu a proč jsou Rusko a Severní Korea demonizovány. Možná jsou k tomu zdánlivě i jiné důvody, ale toto může být ten hlavní. Pokud vás tento námět zajímá, přečtěte si záznamy z výslechu Christiana Rakovského, kde popisuje, co to všecko znamená a proč Hitlerovi nemohou odpustit hlavně to, že tyto znalosti využil. Článek v češtině ZDE .
David Icke říká, že strhávání soch je nepodstatné. Je to jen odvádění pozornosti od hlavního problému a to je současný bankovní systém. „Jak to, že o tom nikdo nemluví?“ ptá se. Anglie, stejně jako Amerika má pouze dvě politické strany. Obě jsou placeny a podpláceny tímto kultem. V Americe se dokonce veřejně říká, že máme „nejlepší Kongres, co jde za peníze koupit.“ Prý když Icke mluví s politiky a ptá se jich jak jsou peníze vytvářeny, žádný z nich mu není schopen dát odpověď. Buď to neví, nebo vědět nechtějí. A když mluví s ekonomy, tak dostává stejnou odezvu. Představte si, ekonomové nevědí jak jsou peníze státu vytvářeny! Žádný z nich – zdá se – nepodezřívá, že peníze jsou vydávány soukromými bankami, ve formě neexistujících hodnot, zvaných „kredit.“ Kdyby kdokoliv z nás zkoušel dávat jiným lidem peníze, které neexistují, tak půjde do vězení. A těmto soukromým bankám to projde? Jak to? Čím se o to zasloužily?
Takže jestli BLM a Antifa opravdu chtějí změnit světový systém, ať se zaměří na zrušení soukromých bank a tím pomohou celému světu k lepším zítřkům. To jsou ty pravé pijavice, které z nás vysávají životní mízu.
Tak, jak byla karanténa a všecka ostatní opatření postupně rušeny, vyplouvalo na povrch, že Japonsko a Švédsko, obojí bez karantény, na tom nebyly rozdílně od těch, co měli drsnou karanténu. Teď taky začneme pomalu objevovat ekonomické následky a to je, kde by bylo záhodno, aby BLM a Antifa přišli bojovat. To by měl být ten správný důvod pro jejich pohoršení. Protože ekonomické následky budou celosvětově příšerné.
Je jasné, že zabití Floyda policistou byl špatný čin. Ale policista byl za to odsouzen, takže jakou další „spravedlnost“ Antifa a BLM hledají? Kdyby odsouzen nebyl a okolkovalo by se kolem toho, pak by se člověk nemohl divit, že se jim to nelíbí. Ale tento člověk byl odsouzen – co víc chtějí? A co všichni ti ostatní černoši, zabiti černými policisty? Kde je spravedlnost pro ně? Anebo je život, který zničil běloch jinak ceněn než život, který zničil černoch?
Ovšem i zde zbývá vědět víc o tom, co se s Floydem doopravdy stalo. Tak jako byl korona virus podvod, i toto může být podvod. To proto, že tento tajný kult nesedí kolem stolu a nečeká, až se věci stanou. Tento kult ty jednotlivé příhody na cestě k jejich cíli VYTVÁŘÍ. A tak, jak protesty vznikly po celém světě, málem zaráz, tady je zjevné plánování.
To všecko je, jak říká David Icke, „problém, reakce a řešení.“ Tajná sekta vytvoří problém, je jedno, že je umělý, my na něj zareagujeme tak jak čekají (mají nás dobře prokouknuté) a oni nám předloží jejich řešení, které už mají dávno připravené a které bylo ten skutečný důvod pro vytvoření původního „problému.“
I nás čekají problémy, říká Icke. Ale tyto problémy není dobré řešit. Protože jakmile je začneme řešit, přidají se další problémy a tak to půjde do nekonečna. Zde je nutné pouze jedno a to je odstranit příčinu těchto problémů a pak se všecko vyřeší automaticky. Musíme odstranit příčinu, což je ona hrstka nesmírně bohatých lidí, možná by se vešli do jedné místnosti. Ovšem důvodem pro jejich vznik a pro jejich moc je náš souhlas, naše přizpůsobení se, pomocí kterého jsme jim předali moc. Předali jsme moc Autoritě, ať je to kdokoliv. Autorita má mnoho odstínů. Může to být vláda, nebo administrátoři, stráže, ale také vedení BLM, vedení Antify a vedení CHAZu. Autorita je ta, která nám říká, čemu máme věřit, co máme dělat a předkládá nám následky toho, co nás čeká, když věřit nebudeme a když nebudeme dělat co je nám přikazováno.
Ale když lidé odmítnou poslouchat, pak musí Autorita sloužit jim a ne aby lidé sloužili Autoritě.
Lidé se musí jaksi probudit z hypnotického spánku. Dnes je většina z nás jako ty příslovečné ovce a to ani ovčáckého psa nepotřebujeme, ohlídáme se sami. Jeden donáší na druhého, jeden sekýruje druhého a následky takového úpadku jsou nedozírné. Ale to je způsob, jak tento temný kult postupuje, s použitím vědy, která nám dává pocit, že smrt je konec všeho a že není pokračování. Takto se stala smrt zdrojem obrovského množství strachu, což je ve skutečnosti strach z něčeho neznámého. Zbavit se strachu ze smrti, je součástí pochopení našich vlastních schopností a možností. Každý z nás je nekonečné vyjádření dokonalého uvědomění, které právě prožívá málem nekonečné množství zážitků a zkušeností v lidském těle. Nemusíme se nikterak nechat zotročovat následky toho, co děláme, čemu se věnujeme, protože tyto následky jsou opět pouze dalšími zkušenostmi zde, na zemi.
Ovšem když se plně spojíme se svým tělem a se svým hmotným „lidstvím,“ což s sebou nese všechno to omezení a strach, pak nemáme život lehký. Ale jako spirituální bytosti, což jsme, můžeme naprosto odložit strach i z následků našeho počínání, když věříme, že děláme tu správnou věc. A pak se ani to, čeho bychom se normálně tolik obávali, nestane. Strach ze smrti vzniká tím, že nechápeme, kdo doopravdy jsme, že jsme spirituální bytosti, které prožívají své zkušenosti v lidském těle, ve kterémžto případě je smrt pouze opuštěním materiálního těla, ale v žádném případě to není náš konec. Je to pouze konec jedné zkušenosti a začátek druhé.
Kromě strachu ze smrti, ten další obrovský strach, který lidstvo trápí, je strach z toho, co si druzí lidé o nich pomyslí. Ale druzí lidé si vždycky něco myslí a často ani důvod nepotřebují. Jen tak na okraj, naší sousedce zemřel manžel. Chodí na hrob, pěstuje tam květiny, chodí je zalívat a lidé o ní vykládají, že se tam nezdrží ani o chvilku déle, nezastaví se ani na moment, nezamyslí se, nemodlí se. Jenže když tam bude vysedávat v zadumání celé hodiny, pak o ní budou vykládat, že k tomu má určitě důvod a že kdovíco se mu za život nenavyváděla. Takže s lidmi si nevyberete, zlé huby vždycky mluví a je jim jedno o čem. Ale to jen tak na okraj.
Pokud se příliš staráte o to, co si o vás lidé budou myslet, tak je to zbytečná starost. Mluvte pravdu a nebojte se ji vyslovit nahlas. A když lidé kolem vás tuto pravdu nebudou chápat, jděte jinam, najděte si takové, kteří vás chápat budou. Jak říká David Icke, většinu jeho života byl lidmi zesměšňován, na ulici na něho ukazovali prstem, smáli se mu do očí a považovali ho za blázna. Ale pak, až se jeho slova začala naplňovat, pak změnili a dnes si ho předcházejí, má veškerou úctu a lidé jsou vděčni, když s nimi promluví pár slov.
Není dobré se nikterak nechat zlými jazyky ovládat. Mnoho schopných bylo tímto způsobem donuceno mlčet, což bylo často způsobeno lidmi z jejich vlastního okolí, kteří zkoušejí druhým diktovat co si mají myslet a dělat a co ne. Mnoho užitečných názorů nám takto uniká, protože ti, kteří s nimi přišli se je bojí vyslovit kvůli následkům, které by to mohlo navodit. Ale takový přístup vede k situaci, kdy nám z ničeho nic předloží, že 2+2=5. Samozřejmě, nikdo na něco takového zpočátku nepřistoupí, vždyť je to holý nesmysl. Ale veřejně to nikdo nebude chtít říct, obzvláště když televize a media to budou propagovat a vydávat za správné. Každý se bude bát následků a tak budeme všichni mlčet. Později pochopíme, že je to chyba, ale abychom se sami před sebou nezbourali tím, že jsme až doposud věřili na takový nesmysl, budeme radši mlčet dále a přesvědčovat se, že je to tak správné. Tím dojde k psychologickému posuvu, který změní lidskou psychiku a lidské chápání. Toto se děje všude kolem nás, dnes a denně, jenže v jiném slova smyslu. Máte tady změnu klimatu, CO2 nesmysl, ozonovou díru a mnoho dalšího idiotství. A to je způsob, kterým tento kult dohání lidskou společnost k hromadnému šílenství.
Takže proč bychom se starali o následky? Lidé umírají po celém světě, lidé hladoví, lidé trpí neuvěřitelnými nemocemi, děti jsou zneužívány a my se staráme o to, co o nás někdo napíše na Facebook? Anebo co řekne místní klepna?
My všichni máme možnost výběru jak na tyto útoky reagovat. Můžeme dovolit, aby nám psychicky ubližovaly, ale také to dovolit nemusíme.
V Anglii vystupoval před časem jeden velmi populární komik, jménem Larry Grayson. Na závěr jednoho z jeho představení vytvořil následující scénu: na jeviště napochodovali herci, oblečení jako námořníci. Postavili se do řady a na jejich ramena si stoupli další. Takto postupně vytvořili jakousi pyramidu. A pak přišel tento komik, oblečený jako Britannia a oni ho společně vytáhli až na vršek té pyramidy. A pak se stalo, že jeden námořník, až úplně dole, v té nejspodnější řadě na kraji, musel kýchnout. Samozřejmě, celá pyramida se zhroutila a Larry sám skončil v hledišti, ve druhé řadě.
Naši manipulátoři si představují uspořádání světa také jako pyramidu. Oni sami sedí na vrcholku, mají všecky informace, všecky páky a pomocí těch vrstev pod nimi ovládají celý svět. Ale co když někdo úplně dole, v té nejspodnější řadě kýchne?
Každý z nás je nekonečné vědomí a má nekonečné možnosti. Vždycky, z každé situace je možno najít cestu. A každý tmavý mrak je stříbrně olemován. Pouze strach svazuje lidem ruce a nutí je nic nedělat. Ovšem každý z nás má tu stejnou možnost si z následků a z lidských pomluv nic nedělat.
Když na vás štěká pes, možná že vám neuvěřitelně sprostě nadává. Ale vy na to nereagujete jen proto, že mu nerozumíte.
Konec
 
ZDROJE:

Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Slevové kupóny

Ušetřete nemalé peníze na online nákupech. Slevové kupóny do e-shopů.

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!Dnes nejprohlíženější