Na Slovensku začali lékaři očkovat lidi prošlými vakcínami Pfizer po datu expirace a Slováci se děsí možných následků, jestli vakcíny nejsou “zkysnuté” po vypršení trvanlivosti! Nikdo je neinformoval o administrativním prodloužení expirace vakcín bruselsk
RSS

Na Slovensku začali lékaři očkovat lidi prošlými vakcínami Pfizer po datu expirace a Slováci se děsí možných následků, jestli vakcíny nejsou “zkysnuté” po vypršení trvanlivosti! Nikdo je neinformoval o administrativním prodloužení expirace vakcín bruselsk

Na Slovensku začali lékaři očkovat lidi prošlými vakcínami Pfizer po datu expirace a Slováci se děsí možných následků, jestli vakcíny nejsou “zkysnuté” po vypršení trvanlivosti! Nikdo je neinformoval o administrativním prodloužení expirace vakcín bruselskými orgány o 3 měsíce! Jenže podle amerických novinářů je okolo vakcín jedna záhada, databáze VAERS totiž odhalila, že některé šarže vakcín Pfizer a Moderna způsobují abnormálně obrovský počet vedlejších reakcí a úmrtí, zatímco jiné šarže téže vakcíny mají nula hlášených případů!
Na Slovensku se před několika hodinami začala šířit fotografie lékařského potvrzení z jedné bratislavské ordinace, kde se uvádí údaje o očkování vakcínou Pfizer Comirnaty a na papíru je uvedeno datum provedení očkování 2. 11. 2021, ale uvedená šarže vakcíny měla expiraci 31. 10. 2021. Na internetu a sociálních sítích se hned rozhořela diskuse o tom, že na Slovensku se začalo v zoufalství už očkovat i propadlými vakcínami, které jsou zkysnuté . Slovenská veřejnost totiž není informována o tom, o čem před několika dny informoval Aeronet [ 1 ] .
Bruselské úřady totiž administrativně prodloužily platnost propadlých vakcín o 3 měsíce, objevila se o tom informace [ 2 ] na serveru slovenského Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). O tomto administrativním úkonu bruselských aparátčíků na Slovensku skoro nikdo neví. Stačilo pero a razítko a šup, stal se zázrak, propadnuté vakcíny už rázem nejsou propadnuté a mají prodlouženou trvanlivost o čtvrt roku. Halelujah!
Papír z očkování
Na uniknuté fotografii z ordinace bratislavské lékařky jsme znečitelnili osobní údaje, ale dobře si všimněte upozornění pacienta ze strany lékařky. Po očkování se nesmí osoba koupat v teplé vodě, ani chodit do sauny a nesmí přehřívat svůj organismus. Tato informace nás zarazila a obrátili jsme se na našeho kolegu lékaře, aby to vysvětlil. Podle jeho názoru je to zjevně proto, že vakcína obsahuje virové a proteinové struktury, které lidské tělo za normálních okolností likviduje zvýšenou teplotou, prostě vypocením. Když se člověk vypotí, zvedne se jeho tělesná teplota, což má za úkol uškvařit v těle viry, které jsou vysoce háklivé a citlivé na vyšší teploty.
Lidé po očkování nesmí do vany, ani do sauny, nesmí se zpotit při námaze, protože by mohli zničit kazetové mRNA viry z vakcíny, které se potřebují rozmnožit, abyste “lehce” onemocněli
Při vyšší teplotě je totiž znemožněna polymeráza u virů, takže se nemohou množit a imunitní systém tak má usnadněnou práci. Instrukce pacienta po očkování má tak podle lékaře jediný důvod, aby se virus z vakcíny v těle očkované osoby namnožil a tím bylo dosaženo aktivace vakcíny. Jenže, po očkování lidé nezískávají ani imunitu, ani bezinfekčnost, takže náš lékař se ptá, co vlastně člověk po očkování získá?
Podle všeho získá nemoc Covid-19, kterou prodělá, ale protože nemoc je slabá, člověk si vytvoří málo protilátek, takže po 6 měsících musí utíkat jako s keserem na posilující 3. nebo 4. nebo 5. dávku vakcíny. A po 6 měsících znovu. A znovu. A tomuto se říká komerční imunita . Komerční imunita je slabá, pokud vůbec nějaká, rychle vyprchá a po pár měsících musí člověk dostat další dávku. Náš kolega lékař vyslovil zajímavý názor.
Vakcíny Pfizer a Moderna
Podle všeho to prý vypadá, že celé očkování má za úkol řízené prodělání nemoci s cílem vytvoření slabé imunitní odezvy poskytující jen krátkou a několikaměsíční ochranu před projevy nemoci, a to s jediným cílem a účelem, aby lidskému tělu bylo zabráněno převzít iniciativu, pozabíjet viry a vytvořit si vlastní silnou a přirozenou imunitu. Lékař se domnívá, že právě odtud pramení ze strany farmaceutických firem a politiků ten nepřirozený a vzteklý odpor proti uznávání přirozeně získaných protilátek obyčejným proděláním nemoci v posteli a vypocením.
Největším nepřítelem farmaceutické lobby je člověk, který si lehne pod peřinu a vypotí se! Dobytek, kazí nám tím Velký reset, křičí farma baroni!
A právě proto po očkování dostávají lidé do ruky papír, ve kterém jsou upozorňováni na to, že nesmí přijít do styku s horkou vodou, párou, nesmí do sauny, do horké koupele, nesmí nic zvedat, nijak těžce pracovat, protože logicky při tom všem se člověk potí a zvyšuje si teplotu těla, což podle všeho brání mRNA kazetám v rozvinutí virových šablon a v zahájení řízené nemoci.
Všichni ti epidemiologové, hygienici, politici a zástupci farma firem tak pracují společně na plánu, aby si lidé nevyráběli protilátky zadarmo v těle proděláním nemoci , ale aby museli všichni lidé povinně mít vakcínu, povinně mít covidový pas, povinně být registrováni v centrální databázi, povinně chodili na přeočkování dvakrát do roka a povinně se prokazovali pasem naprosto všude, v práci, ve škole, v MHD, v obchodech, na úřadech, u lékařů. Chápete?
Kdo má teplotu a vleze pod peřinu a vypotí se, vyrábí si v roce 2021 načerno imunitu. Protilátky mu režim odmítne uznat
Ředitel farmaceutické firmy bouchne do stolu a řekne, že nepřipadá v úvahu, aby si lidé zadarmo vyráběli imunitu prostě tím, že si lehnou do postele a vypotí se! To by tak hrálo! Takový skandál! Není dovoleno! Měj si přirozené protilátky kolik chceš, vypoť se z nemoci kolikrát chceš, měj silnou imunitu jak chceš, ale to nás nezajímá! Dokud nebudeš mít naši vakcínu v těle, která ti vyrobí slabou imunitu, dokud nebudeš chodit na pravidelná přeočkování dvakrát do roka, a dokud nebudeš o tom všem mít záznamy v covidovém pasu, který povinně už napořád budeš muset všude s sebou nosit, do té doby nesmíš nikam!
Nesmíš do nákupního centra, nesmíš do práce, nesmíš do školy, nesmíš na vánoční trhy, městští strážníci to budou kontrolovat na vstupu, nejen v Hamburku, kde to schválili v pondělí, ale i v Praze, i jinde. Nemáš naši vakcínu se slabou nebo žádnou imunitou, nesmíš nikam! Total Control! Impfen Macht Frei! Takže po vakcinaci žádná vana s teplou vodou, žádná sauna, žádné pocení, pěkně nechat viry z mRNA kazety v těle namnožit! A tady bychom mohli skončit a zanadávat si. Jenže, ono to má děsivé pokračování. Server The Expose [ 3 ] totiž přinesl grafy z databáze VAERS.
Americká databáze VAERS odhalila něco, co mělo zůstat navždy skryto. Některé šarže vakcín Pfizer a Moderna lze označit za zabijáky lidí, jiné šarže naopak připomínají placeba
Bývalý viceprezident farmaceutické společnosti Pfizer a nyní známý aktivista Dr. Michael Yeadon před několika dny odpálil naprostou bombu, ze které v mnoha rodinách spadnou hodiny ze zdi. Americká databáze vedlejších účinků vakcín (VAERS) se totiž stala nechtěným svědkem zásadního odhalení okolo vakcín Pfizer a Moderna. Data ze systému VAERS totiž ukazují šokující poznatek, že 100% všech úmrtí po vakcinacích v USA je způsobeno jenom 5% šarží ze všech vyrobených vakcín.
Jinými slovy, některé šarže vakcíny mají tak obrovskou úmrtnost, že se to vymyká nejen statistické pravděpodobnosti, ale především zdravému rozumu. Na straně druhé některé vakcíny mají 0 hlášených případů, což je znovu statistická abnormalita, která spíš ukazuje na to, že se jednalo o placebo. Pojďme se podívat na grafy a data, které publikoval Dr. Michael Yeadon a budete asi v naprostém šoku.
Dr. Michael Yeadon
Šetření údajů nalezených v americkém systému hlášení nežádoucích účinků vakcín (VAERS) odhalilo, že u konkrétních čísel šarží vakcín Covid-19 byl několikrát hlášen extrémně vysoký počet nežádoucích účinků a úmrtí, což znamená, že nyní byly identifikovány smrtící šarže experimentálních injekcí. Co je však možná ještě znepokojivější, je skutečnost, že “smrtící” šarže byly distribuovány v širokém měřítku po celých Spojených státech, zatímco jiné “neškodné” šarže byly zaslány pouze na několik málo míst. Údaje použité při vyšetřování byly získány z veřejně přístupné databáze VAERS, kterou si můžete prohlédnout zde .
Systém hlášení nežádoucích účinků vakcín (VAERS) je americký program pro bezpečnost vakcín, který společně spravují americká Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Program shromažďuje informace prostřednictvím hlášení lékařů, zdravotních sester a pacientů o nežádoucích příhodách (možných škodlivých vedlejších účincích), které se vyskytly po podání vakcín, aby se zjistilo, zda je poměr rizika a přínosu dostatečně vysoký na to, aby ospravedlnil další používání určité vakcíny.

Z databáze byla vytažena hlášení, která byla podána do 15. října 2021, a zahrnovala všechny nežádoucí účinky hlášené proti injekcím Pfizer a Moderna mRNA Covid-19, jakož i všechny nežádoucí účinky hlášené proti chřipkovým vakcínám, které byly použity k vytvoření kontrolního souboru dat.
Databáze VAERS vykázala celkem 1 608 hlášení nežádoucích účinků proti vakcínám proti chřipce spolu s 15 úmrtími a 73 hospitalizacemi. Celkový počet vrácených čísel šarží byl 494.
Číslo šarže je specifický řetězec čísel a písmen, který sleduje konkrétní šarži vakcíny od její výroby až po dodání do ruky a obvykle se nachází na štítku vakcíny nebo na přiloženém obalu.
Jednotlivé šarže a incidence hlášených vedlejších příznaků jednotlivých šarží
Výše uvedený graf ukazuje počet hlášení nežádoucích příhod podaných do VAERS naproti vakcínám proti chřipce seřazených podle čísla šarže vakcíny, která byla podána před nežádoucí příhodou.
Až na několik prudkých nárůstů byl počet nežádoucích příhod podle čísla šarže obecně stejný, přičemž proti jednomu číslu šarže chřipkové vakcíny nebylo podáno více než 26 hlášení.

Výše uvedené grafy ukazují počet šarží podle počtu hlášení nežádoucích účinků na šarži chřipkových vakcín. Ukazuje, že u 33 % šarží (165 / 494) bylo hlášení nežádoucích účinků podáno pouze u jedné šarže, zatímco u pouhých 0,6 % šarží (3 / 494) bylo podáno nejméně 20 hlášení nežádoucích účinků.

Výše uvedený graf ukazuje, kolikrát bylo v hlášení nežádoucího účinku uvedeno číslo konkrétní šarže, u níž došlo k úmrtí osoby po očkování proti chřipce. Devadesát sedm procent šarží (480 / 494) bylo spojeno s nulovým počtem úmrtí, zatímco 13 šarží bylo spojeno s jedním úmrtím a 1 šarže se dvěma úmrtími.

Výše uvedený graf ukazuje počet států v rámci USA, do kterých bylo distribuováno konkrétní číslo šarže vakcíny proti chřipce.
Z údajů VAERS vyplývá, že 44 % šarží (219 / 494) bylo zasláno pouze do jednoho státu v rámci USA, zatímco dalších 17 % (86 / 494) bylo zasláno do 2 států, 10 % (50 / 494) do 3 států, 5 % (24 / 494) do 4 států, 3 % (17 / 494) do 5 států, 2 % (11 / 494) do 6 států a pouze 0,4 (2 / 494) do 12 států v rámci USA.
Všechny výše uvedené údaje pak byly použity jako kontrolní soubor dat pro porovnání s údaji VAERS pro vakcíny Covid-19 společnosti Pfizer a Moderna mRNA.

Databáze VAERS vykázala celkem 171 463 hlášení nežádoucích účinků vakcíny Pfizer Covid-19 spolu s 2 828 úmrtími a 14 262 hospitalizacemi. Celkový počet vrácených čísel šarží byl 4 522.
Jen z těchto údajů vyplývá, že v důsledku očkování vakcínou Pfizer Covid-19 došlo k 106krát většímu počtu nežádoucích účinků, 189krát většímu počtu úmrtí a 195krát většímu počtu hospitalizací než v důsledku všech ostatních chřipkových vakcín dohromady.

Výše uvedený graf ukazuje počet hlášení nežádoucích účinků vakcíny Pfizer Covid-19 do systému VAERS seřazených podle čísla šarže vakcíny, která byla podána před nežádoucím účinkem. Nemáme k dispozici spolehlivé informace o standardní velikosti šarže, ale zpravodajské články uvádějí průměrnou velikost šarže 1000 lahviček (přibližně 6000 dávek).
Nejvyšší počet hlášení nežádoucích příhod podaných do systému VAERS na jedno číslo šarže vakcíny proti chřipce byl 26. O to více šokující je zjištění, že nejvyšší počet hlášení nežádoucích příhod podaných do VAERS proti jednomu číslu šarže vakcíny Covid-19 společnosti Pfizer do 15. října 2021 byl 3 563 , a to není anomálie.
Proti jedinému číslu šarže vakcíny Pfizer Covid-19 byly mnohokrát podány tisíce hlášení nežádoucích příhod a vakcína Moderna Covid-19 na tom bohužel není o nic lépe.

Databáze VAERS uvádí celkem 188 998 hlášení nežádoucích účinků vakcíny Moderna Covid-19, 2 603 úmrtí a 10 225 hospitalizací. Celkový počet vrácených čísel šarží byl 5 510.
Jen z těchto údajů vyplývá, že v důsledku očkování vakcínou Moderna Covid-19 došlo k 118krát většímu počtu nežádoucích účinků, 174krát většímu počtu úmrtí a 140krát většímu počtu hospitalizací než v důsledku všech ostatních chřipkových vakcín dohromady.

Výše uvedený graf ukazuje počet hlášení nežádoucích účinků vakcíny Moderna Covid-19 do systému VAERS seřazených podle čísla šarže vakcíny, která byla podána před nežádoucím účinkem, a ukazuje, že vakcína Moderna si v tomto ohledu vedla ještě hůře než vakcína Pfizer s nejvyšším počtem hlášení nežádoucích účinků na jednu šarži vakcíny Moderna Covid-19, a to v neuvěřitelném počtu 4 967.

Výše uvedený graf ukazuje počet šarží v porovnání s rozsahem nežádoucích příhod hlášených na jednu šarži vakcíny Pfizer Covid-19. Z údajů vyplývá, že u 2 908 šarží (64 %) byla hlášena pouze jedna nežádoucí příhoda, zatímco u 2 konkrétních šarží bylo hlášeno více než 3 000 nežádoucích příhod.
Z údajů je také šokující, že u 30 šarží vakcíny Pfizer bylo hlášeno 1000 až 1499 nežádoucích příhod na šarži, u dalších 20 šarží bylo hlášeno 1500 až 1999 nežádoucích příhod na šarži a u dalších 23 šarží bylo hlášeno 2000 až 2499 nežádoucích příhod na šarži.
To naznačuje, že existovalo malé množství nebezpečných šarží vakcíny Pfizer Covid-19 a velké množství zdánlivě neškodných (alespoň v krátkodobém horizontu) šarží vakcíny Pfizer Covid-19.

Šetření údajů VAERS však také odhalilo, že hlášená úmrtí způsobená vakcínou Pfizer byla opět spojena pouze s určitými šaržemi této vakcíny. Z výše uvedeného grafu vyplývá, že u 96 % šarží vakcíny Pfizer nebylo hlášeno žádné úmrtí. To znamená, že 2 828 hlášených úmrtí bylo spojeno s pouhými 4 % šarží vakcíny Pfizer.
Pět čísel šarží bylo spojeno vždy s 61-80 úmrtími, dalších 5 čísel šarží bylo spojeno vždy s 81-100 úmrtími a jen 2 samostatná čísla šarží byla spojena vždy s více než 100 úmrtími.

Totéž lze pozorovat u vakcíny Moderna Covid-19. Devadesát pět procent šarží vakcíny Moderna mělo nulový počet hlášení o úmrtí. To znamená, že 2 603 úmrtí bylo spojeno s pouhými 5 % šarží vakcíny Moderna.
Třináct čísel šarží bylo spojeno vždy s 41-60 úmrtími, 2 čísla šarží byla spojena vždy s 61-80 úmrtími a 1 číslo šarže bylo spojeno s 81-100 úmrtími.
Šetřením údajů VAERS bylo rovněž zjištěno, že konkrétní šarže vakcín Covid-19 společností pfizer a Moderna, které byly distribuovány do 13 až 50 států USA, měly neobvykle vysoký počet hlášení nežádoucích účinků a úmrtí ve srovnání se šaržemi, které byly distribuovány do 12 nebo méně států USA.

Jak je vidět z výše uvedené tabulky, 4 289 různých šarží vakcín Pfizer bylo distribuováno do 12 a méně států v USA a bylo proti nim zaznamenáno 9 141 hlášení nežádoucích účinků spolu s 99 úmrtími a 657 hospitalizacemi. To odpovídá v průměru 2 hlášením nežádoucích příhod na šarži a 0 úmrtím a hospitalizacím.
Dalších 130 různých šarží vakcíny Pfizer však bylo distribuováno do 13-50 států USA, kde bylo zaznamenáno 166 170 hlášení nežádoucích účinků, 2 799 úmrtí a 14 155 hospitalizací. To znamená průměrně 1 278 hlášení nežádoucích příhod na jednu šarži, 22 úmrtí a 109 hospitalizací.
Z těchto údajů tedy vyplývá, že každá šarže ze 130 různých čísel šarží vakcíny Covid-19 společnosti Pfizer distribuovaná do více než 13 států poškodila v průměru 639krát více osob, hospitalizovala v průměru 109krát více osob a usmrtila v průměru 22krát více osob.

Výše uvedený graf vlevo ukazuje počet hlášení nežádoucích účinků podle čísla šarže zaslaných do 13 a více států USA. Tento graf identifikoval skutečná čísla šarží vakcín společnosti Pfizer, která způsobila nejvíce škod v USA. Nejškodlivější z nich je šarže číslo “EK9231”; způsobila více než 3 500 hlášení nežádoucích příhod.

Výše uvedený graf vlevo ukazuje počet úmrtí hlášených jako nežádoucí účinky vakcíny Pfizer podle čísla šarže zaslané do více než 13 států USA. Tento graf identifikoval skutečná čísla šarží vakcíny Pfizer, která způsobila nejvíce úmrtí v USA. Nejsmrtelnější z nich je šarže s číslem “EN6201”, která způsobila téměř 120 úmrtí.

Výše uvedený graf vlevo ukazuje počet hlášení nežádoucích účinků vakcíny Moderna podle čísla šarže zaslaných do 13 a více států v USA. Tento graf identifikoval skutečná čísla šarží vakcíny Moderna, která způsobila nejvíce škod v USA. Nejškodlivější z nich je šarže číslo “039K20A”; způsobila více než 4 000 hlášení nežádoucích příhod.
Druhá nejškodlivější šarže vakcíny Moderna měla přiděleno číslo šarže “041L20A” a podle zpráv médií ji v lednu 2021 skutečně stáhla z trhu zdravotní agentura Orange County Healthcare Agency na základě hlášení alergických reakcí.

Výše uvedený graf vlevo ukazuje počet úmrtí hlášených jako nežádoucí účinky vakcíny Moderna podle čísla šarže zaslané do více než 13 států USA. Tento graf identifikoval skutečná čísla šarží vakcíny Moderna, která způsobila nejvíce úmrtí v USA. Nejsmrtelnější z nich je šarže číslo “039K20A”, která způsobila téměř 100 úmrtí.
Toto šetření údajů VAERS odhaluje několik znepokojivých zjištění, která si zaslouží další šetření, ale také vede k otázkám, proč to orgány v USA, které mají sledovat bezpečnost vakcín Covid-19, samy nezjistily. Údaje jasně ukazují, že očkovací kampaň proti vakcíně Covid-19 byla výrazně škodlivější a smrtelnější než očkovací kampaň proti chřipce. Už jen tato skutečnost vyvolává otázku, jak je možné, že poradní výbor FDA hlasoval sedmnáct ku nule pro schválení vakcíny společnosti Pfizer pro použití u dětí ve věku 5 až 11 let.
Jeden z hlasujících členů poradního výboru Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) připustil, že dokud se vakcína společnosti Pfizer nezačne podávat, nebude plně známo, zda je bezpečná pro děti ve věku 5 až 11 let. Dr. Eric Rubin z Harvardovy univerzity řekl – “ Nikdy se nedozvíme, jak bezpečná vakcína je, dokud ji nezačneme podávat, a tak to prostě chodí “. Šetření VAERS však také identifikovalo konkrétní šarže vakcíny Pfizer a Moderna, které způsobily největší škody v celých USA, což vede k dalším mimořádně závažným otázkám vyžadujícím naléhavé odpovědi.

Proč se ukázalo, že některé šarže vakcíny jsou škodlivější než jiné?
Proč se ukázalo, že některé šarže vakcíny Covid-19 jsou smrtelnější než jiné?
Proč byly nejškodlivější a nejsmrtelnější vakcíny Covid-19 distribuovány po celých USA, zatímco nejméně škodlivé a smrtící vakcíny byly distribuovány pouze v několika málo státech? Bylo to záměrné?
Mohlo jít jen o problém s kontrolou kvality?

Whistleblower společnosti Pfizer z výrobního závodu v Kansasu přece jen prozradil [ 4 ], že “ lidi nutí podepisovat věci, které by normálně nepodepsali, a pak se diví, že jejich vlastní zaměstnanci nechtějí přijmout očkování “.
Očkování více než 1 miliardy obyvatel západního světa variantními šaržemi lze označit za největší vivisekci a pokus na lidech v dějinách planety Země
Jak tedy vidíte z výše uvedených údajů z databáze VAERS, tak v případě vakcín proti COVID-19 jsme svědky de facto plošného laboratorního pokusu na více než miliardě obyvatel této planety. Některé šarže mají zjevně jiné a zabijácké složení, které kosí očkované lidi jako na běžícím pásu, jiné šarže mají naopak nula hlášených vedlejších případů. A co to znamená? V podstatě to, že to připomíná zkoušky zbraně hromadného ničení, kterou je potřeba zamaskovat tak, že určitá část populace nebude mít žádné vedlejší příznaky, a to s naprostou jistotou.
A jak zaručíte, že část očkované populace zaručeně nebude mít vedlejší příznaky? No, prostě té částí populace posunete placebo. Takže ve výsledku se zkouška virové zbraně zamaskuje pod projekt očkovací kampaně, kdy na 1 milion očkovaných zemře 5 000 lidí, takže se zdá, že je to v normálu, prostě slabé kusy, vedlejší nemoci se řekne, bla bla. Jenže databáze VAERS a jí podobné databáze odhalí, že těch 5 000 obětí bylo očkováno z jedné jediné šarže, nebo z malé skupin šarží. A to je šílené!
Šťastný Bill Gates… výstižná fotografie nejlépe vystihující celou covidovou hysterii
Variantní vakcíny se normálně používají jen v klinických studiích, kdy farma společnost testuje různé sestavy a různá složení vakcíny. Ale když se totéž děje veřejně, při plošném a de facto nuceném očkování stovek milionů lidí, tak z toho jde doslova mráz po zádech. Farmaceutické firmy prostě provádí vivisekci, tedy pokusy na široké populaci za bílého dne. Oni řeknou: Tahle skupina lidí dostane zabijáka , šílené složení vakcíny, které je nebezpečné. Celkem 6 000 dávek. Zemře 5 000 lidí. Zbývajícím 995 000 lidí se dají jiná a slabší složení šarží, a některým se dají placeba. Tím se vyrovná těch 5 000 lidí v rakvích.
Přesně tohle se teď děje, dámy a pánové. Jsme jako krysy a provádí na nás vivisekci. A kdo se nechce očkovat, tak ministr na něj začne ještě řvát, že je dobytek, opice, dezolát, že je nezodpovědný. V tomhle žijeme v roce 2021, dámy a pánové. Dříve Daniel Landa zpíval “holky a mašiny, záplaty na džíny ” a mám pocit, že dnes by se spíš mělo zpívat “ viry a vakcíny, z USA do Číny.. . Přesně tak by se to dalo vystihnout, kam se přesunují globální procesy řízení. Takže, očkovaní kulíšci, nezapomeňte, že po vakcinaci dva dny se nezpotit, aby pokus na vašem těle nebyl znehodnocen!
-VK-
Šéfredaktor AE News


Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!


Nejčtenější za týden