Pokud bude přijat tento návrh EU, venkovské oblasti v celé Evropě budou ve skutečně velkých problémech
RSS

Pokud bude přijat tento návrh EU, venkovské oblasti v celé Evropě budou ve skutečně velkých problémech

Již před časem jste si zde mohli poněkud podrobněji přečíst o bruselské iniciativě Natura 2000. Na jejím základě jsou nyní například vyvlastňovány farmy v Holandsku – a to včetně rostlinné výroby.
Ve zkratce připomínám, že již před časem vyčlenila EU ve všech členských státech oblasti, v nichž by se v budoucnu neměla provozovat zemědělská činnost, ale nejen to. V těchto oblastech by také nemělo být možné trvale bydlet a jen velmi omezeně mohou být využity k rekreaci.
Jenže ve většině těchto oblastí žijí po staletí lidé, kteří se tam mnohdy živí právě farmařením nebo v dnešní době turistikou. Budou nakonec ti, kdo v daných oblastech žijí, vyvlastňováni?
Jsou holandští farmáři jen jakousi první vlaštovkou? Podle postoje podvratné EU tomu tak zřejmě skutečně je. A dokonce by nemělo jít výhradně o oblasti, které EU již před časem zahrnula do plánů Natura 2000.
Pakt o stabilitě a růstu počítá rovněž se změnami podstatných cílů v oblasti ochrany přírody, a to i mimo oblasti Natura 2000.
V europarlamentu se k návrhu vyslovil právě jeden z holandských europoslanců, který jej považuje za katastrofální.
„Návrh, který je nyní před Evropskou komisí, je velmi, velmi jednostranný,“ řekl poslanec Evropského parlamentu Bert-Jan Ruissen (SGP) ve výboru Evropského parlamentu pro zemědělství.
„Pokud přijmeme tento návrh Komise, dostaneme venkovské oblasti v Evropě do velkých, velkých problémů.“
Upozornil, že Komise chce nejen realizovat všemožné plány v oblasti Natura 2000, ale chce přijmout opatření týkající se obnovy přírody i mimo soustavu Natura 2000, kde by měl také platit jakýsi zákaz poškozování. To znamená také zákaz podnikání, bydlení i rekreace.
„Pak se ptáte sami sebe: kdy budou mít dost?“ pokračoval Ruissen. „Musíte se vrátit o 70 let zpět, abyste viděli, jaké typy stanovišť jste tehdy měli. A to je referenční bod pro vaše plány obnovy. Pusťte se do toho!“
„Opravdu bych chtěl varovat kolegy: v současné době máme v Nizozemsku velmi špatné zkušenosti se směrnicí o stanovištích a způsobem, jakým je implementována,“ řekl europoslanec. „V praxi se zdá, že k vážnému zvažování zájmů mezi ekonomickými a ekologickými zájmy nedochází.“
Zde má samozřejmě europoslanec na mysli tisíce již vyvlastněných holandských zemědělců, jejichž farmy se nachází v oblasti Natura 2000, nyní by se to však týkalo i dalších oblastí.
„A s tímto návrhem použijeme stejný přístup i mimo oblasti Natura 2000,“ zdůraznil Ruissen. „To znamená, že skutečně způsobíme velké problémy venkovské oblasti.“
„Nechceme žádné přírodní cíle mimo oblasti Natura 2000.“
Již dříve  europoslanec Rob Roos (JA21) nazval tento nový „zákon o obnově přírody“ zákonem, který zničí Nizozemsko. „Pokud bude tento zákon přijat, bude to mít pro Nizozemsko katastrofální následky,“ řekl Roos.
Tolik vyjádření europoslanců z Holandska, kteří již mají zkušenosti s vyvlastňováním zemědělců v oblastech natura 2000. Moc dobře tedy ví, o čem hovoří.
Návrh EU se samozřejmě týká celé Evropy a mohl by dokonce znamenat skutečně masivní vyvlastňování. Vše zřejmě povede směrem k vylidňování venkova a zavádění megaměst. Přesně tak, jak je to v plánech globalistů.
V případě, že se k tomuto návrhu bude hlasovat v europarlamentu, ihned vás budu o výsledku hlasování – včetně toho, kdo jak hlasoval –  informovat…
Ohodnoťte tento příspěvek! [Celkem: 3 Průměrně: 5 ] Článek Pokud bude přijat tento návrh EU, venkovské oblasti v celé Evropě budou ve skutečně velkých problémech se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda - nepřikrášlená realita islamizovaného světa .


Nejčtenější za týden