VIDEO: Ukrajinský velvyslanec v Berlíně oznámil, že Kyjev chce zahájit diskuse o právu Ukrajiny na vlastnictví jaderných zbraní v důsledku porušených bezpečnostních garancí Budapešťského protokolu z roku 1994 a obvinil USA a Velkou Británii z bezpečnostní
RSS

VIDEO: Ukrajinský velvyslanec v Berlíně oznámil, že Kyjev chce zahájit diskuse o právu Ukrajiny na vlastnictví jaderných zbraní v důsledku porušených bezpečnostních garancí Budapešťského protokolu z roku 1994 a obvinil USA a Velkou Británii z bezpečnostní

VIDEO: Ukrajinský velvyslanec v Berlíně oznámil, že Kyjev chce zahájit diskuse o právu Ukrajiny na vlastnictví jaderných zbraní v důsledku porušených bezpečnostních garancí Budapešťského protokolu z roku 1994 a obvinil USA a Velkou Británii z bezpečnostní zrady Ukrajiny! A sotva skončily v ČR prezidentské volby, Fialova vláda chce v poslanecké sněmovně narychlo již v prvním čtení protlačit novelu mobilizačního zákona pro všechny Čechy od 18 do 60 let věku! Brusel zešílel a svolal do EU parlamentu konferenci na téma, jaké jsou možnosti rozbití a deimperializace Ruska!
Ukrajina je přesvědčena, že má právo znovu usilovat o získání jaderných zbraní na svoji obranu před agresivním Ruskem. Je potřeba o tom začít diskutovat s našimi západními partnery, protože jsou to oni, kteří nesou podíl zodpovědnosti za to, že naše země byla napadena, a že jí nebyly ze strany USA a Velké Británie poskytnuty odpovídající bezpečnostní garance po roce 1994 , kdy byl podepsán tzv. Budapešťský protokol, který se týkal odstranění nukleárních zbraní z Ukrajiny. Ty byly odvezeny do Ruska jako nástupnické země po Sovětském svazu. Ukrajina tím přišla o nástroj odstrašení a Rusko proto nemělo zábrany a napadlo vloni Ukrajinu.
!function(r,u,m,b,l,e){r._Rumble=b,r[b]||(r[b]=function(){(r[b]._=r[b]._||[]).push(arguments);if(r[b]._.length==1){l=u.createElement(m),e=u.getElementsByTagName(m)[0],l.async=1,l.src="https://rumble.com/embedJS/ubrzme"+(arguments[1].video?'.'+arguments[1].video:'')+"/?url="+encodeURIComponent(location.href)+"&args="+encodeURIComponent(JSON.stringify([].slice.apply(arguments))),e.parentNode.insertBefore(l,e)}})}(window, document, "script", "Rumble");


Rumble("play", {"video":"v25d8ii","div":"rumble_v25d8ii"});
Tato slova pronesl ukrajinský velvyslanec v Německu Oleksij Makejev a najednou je jasné, že Ukrajině už nestačí jen Leopardy a Abramsy, protože Ukrajina nově usiluje o vlastní jaderné zbraně. Podle ruských novinářů jde o vydírání, kterým Kyjev se snaží dokopat NATO k jednomu ze dvou rozhodnutí: Buď přijmout Ukrajinu urychleně za členskou zemí NATO, anebo umožnit Kyjevu získat omezené množství jaderných zbraní na obranu před Ruskem. Existují i třetí varianta, že tím Kyjev usiluje o vstup vojsk NATO na Ukrajinu jako formu nápravy nesplněných garancí bezpečnosti Ukrajiny z roku 1994.
Je to tady! Fialova vláda chce ve zrychleném čtení protlačit ve sněmovně mobilizační zákon!
A to prý podle slov toho hňupa v roli českého premiéra prý Andrej Babiš strašil, když tvrdil, že agent Pávek chce spolu s Fialou zatáhnout ČR do války. Kdepak, nestrašil. Ono už se to děje, protože Fialova vláda poslala do sněmovny návrh novely zákona o obraně [ 1 ] , který se týká mobilizace.  A představte si, že legislativní rada vlády do důvodové zprávy na straně č. 3 k zákonu napsala, že… “ Předkladatel navrhuje v souladu s § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s vládním návrhem zákona souhlas již v prvém čtení. Podle předkladatele se jedná o naléhavou právní úpravu, která v reakci na zásadní změny bezpečnostního prostředí v Evropě vyvolané invazí vojsk Ruské federace na území Ukrajiny vyžaduje urychlené přijetí a nabytí účinnosti .”
Usnesení vlády  
Novela zákona se jmenuje “ Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany ” a v popisu je uvedeno: “ Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace “. Jedná se v podstatě o tzv. mobilizační novelu, která zavádí mobilizační povinnost pro všechny obyvatele, včetně žen, ve věku od 18 do 60 let a nově stanovuje, že lidi půjde mobilizovat v době válečného stavu, ale i v době stavu ohrožení.
Důvodová zpráva
A to nejen v době války, ale jak uvádí návrh zákona, i v době ohrožení demokracie v ČR! Ano, Fialova vláda chce mobilizovat lidi nejen pro účely války, ale i na účely vedení občanské války v ulicích českých měst, to kdyby prý se dezoláti, proruští švábi a opice rozhodli ohrozit tu Potěmkinovskou fialovou demokracii v ČR. A novela rovněž zavádí tresty za odmítnutí mobilizace.
VIDEO: V Evropském parlamentu se odehrála konference o rozbití Ruska a o privatizaci jeho zdrojů
Kdo si přivodí zranění a úmyslně se zneschopní mobilizace před vyhlášením mobilizace, bude odsouzen až na 3 roky do vězení. Kdo se ale zneschopní mobilizace po jejím vyhlášení, půjde si sednout až na 10 let! Výjimku z mobilizace dostanou postižené osoby, tedy invalidé, ale i členové vlády, poslanci, senátoři, europoslanci, policisté a rovněž městští strážníci, kteří v době mobilizace budou sloužit k udržování pořádku.
Legislativní rada vlády tlačí na schválení novely ve sněmovně ve zkráceném jednání již v prvním čtení, aby se o novele nemohli vést dlouhé rozpravy, protože Fialova vláda spěchá! Moc spěchá! Příprava války proti Rusku je v EU v plném proudu, o čemž přinesl informaci slovenský europoslanec Milan Uhrík.

Představte si, že v EU parlamentu se v úterý konala konference [ 2 ] s názvem: “The Imperial Russia: Conquer, Genocide & Colonisation” a v několika panelech se diskutovalo o možnostech dekolonizace a deimperializace Ruska. Zaznívaly názory, že Rusko není národ, ale slepenec různých zemí, které mají právo na samostatnost a nerostné zdroje Ruska prý patří těmto zemím a potažmo celému světu. V popisu konference se uvádí toto:
Pro mnoho lidí, kteří v minulosti zažili ruský útlak, může válka na Ukrajině skončit pouze tehdy, když bude Ruská federace zcela potlačena a poražena. Aby se konečně odstranila hrozba míru, kterou Ruská federace stále představuje, mělo by mezinárodní společenství usilovat o opětovnou federalizaci ruského státu.
Aby tuto myšlenku posunula dále, uspořádá koordinátorka zahraničních záležitostí ECR Anna Fotyga spolu s poslancem ECR Kosmou Złotowským konferenci “ Imperiální Rusko: Ruské Rusko: dobytí, genocida a kolonizace. Perspektivy deimperializace a dekolonizace “. Akce se bude zabývat tématy jako “ Imperiální ideologie (od Moskvy po ruský Mir) & dobývání a vykořisťování (od Ivana Hrozného po Vladimira Putina) “, “ Dopad útoku Moskvy na Ukrajinu na národy a regiony v Ruské federaci “, “ Deimperializace a dekolonizace. Vězení národů po válce ” a “ Západní politika vůči Rusku – za hranicí statu quo “.
Carské, sovětské ani za Putina, Rusko se v průběhu staletí nezměnilo. Je poháněno stejnými imperiálními instinkty, opakuje stejný vzorec: dobývání, genocida, kolonizace, a pak se snaží o tiché přijetí statu quo, uplácení mezinárodního společenství přeludem hospodářské spolupráce nebo iluzí obrovského ruského trhu. Je naivní si myslet, že Ruská federace může zůstat ve stejném ústavním a územním rámci. S ohledem na národnostní a etnickou mapu území Ruské federace bychom měli diskutovat o perspektivách vzniku svobodných a nezávislých států v postruském prostoru, stejně jako o perspektivách jejich stability a prosperity . Mezinárodní společenství má povinnost podporovat práva původních obyvatel, kteří se v důsledku ruského dobývání a kolonizace nyní nacházejí v hranicích Ruské federace.
Jednalo se o stejnou konferenci, jakou uspořádal Adolf Hitler po spuštění operace Barbarossa, když Němcům v rádiu vysvětloval, že Sovětský svaz je vězením národů, že je třeba je osvobodit a zdroje SSSR přerozdělit a využít ve prospěch celého světa. Takové konference teď probíhají v Bruselu. Celých 78 let po II. sv. válce se v Bruselu konají konference, jak rozbít Rusko a dostat se k jeho zdrojům. A je jasné, že Ukrajina je nástupní platformou Západu pro válku s Ruskem.
Co je to eugenické záření a proč ovlivňuje genom populace?
Ukrajina se opravdu začíná rýsovat jako místo, kde dojde k zažehnutí III. světové války, protože se ukazuje, že politici na kolektivním západě mají přání a touhu války, do které ale nepůjdou oni sami, ale občané, kteří si za prezidenty volí válečné generály a rozvědčíky. Je to proces degenerace národů, který je spojený s eugenickým procesem změny lidského genomu v prostředí, kterému je civilizace dlouhodobě vystavena na celkem 6 prioritách řízení. Lidé se postupně mění spolu s tím, jak na ně dlouhodobě toto prostředí působí, ať už je to výchova v rodině, školství, média a informační prostor internetu, televize, tiskoviny a samozřejmě politika. Všechno toto dohromady působí na jedince a potažmo celou populaci a postupně přetváří a formuje lidi do něčeho úplně jiného.
Petro Fialenko žehná tankům pro Ukrajinu Nejedná se o chemii, tabletky, psychotropní látky, ani o hypnózu, je to pouze důsledek dlouhodobého vystavení populace konceptuálním, tedy plánovacím procesům na 6 prioritách. Toto působení se nazývá jako eugenické záření . Pokud lidé žijí v prostoru, kde na ně působí šestice konceptuálních procesů řízení s tématikou války proti Rusku, opravdu začne populace chtít válku s Ruskem. Jenže, co je nejhorší, že toto eugenické záření mění lidský genom, nejenom myšlení.
Lidé ztrácí pud sebezáchovy a matky ztrácí mateřský instinkt a přestávají chránit své děti. Posílají je s nadšením do války, na smrt. Pud sebezáchovy a mateřský instinkt jsou přitom nejhlouběji zakotvené ochranné mechanismy v hloubi lidského genomu, ale ukazuje se, že eugenické záření v rámci konceptuálních procesů řízení dokáže tyto genetické záznamy přepsat, působením eugenického záření se lidé mění geneticky a dokonce jejich narozené děti mají tuto změnu ve svém genomu překopírovanou.
Změna genetiky celé populace vlivem dlouhodobého vystavení populace působením procesů řízení na 6 prioritách konceptuálního programování
Eugenika je po II. sv. válce tabu a v současné době se studuje jen v uzavřených společnostech, spolcích, v lóžích zasvěcenců atd. To je samozřejmě škoda. Veřejnost je proto v mylném domnění, že lidský genom lze ovlivňovat pouze chemicky, tedy na molekulární úrovní pomocí biochemických manipulací s DNA. Jenže, to není pravda. Genom lze programovat mnohem účinněji eugenickým zářením, které působí na celý kolektivní genom, tedy na genom celé populace, plošně.
Část populace je proti eugenickému záření rezistentní, toto záření na část populace neúčinkuje, případně účinkuje slabě, nebo dokonce dochází k prudké reakci a k odporu u části veřejnosti, která toto záření vnímá jako všeobjímající fašizaci, propagandu ze všech směrů a hlavně děsivou proměnu chování kamarádů, přátel, příbuzných, které toto eugenické záření doslova mění před očima v zombie.
Různé časové periody, stejné metody používané politiky na podřízené obyvatelstvo. Heinrich Himmler, Petr Fiala Carl Jung a rovněž Sigmund Freud byli velkými zastánci eugeniky, protože i historicky je prokázáno, že v prostředí, kde je trvalý mír, se rodí více chlapců, zatímco v období válek se rodí více dívek [ 3 ]. Vysvětluje se to tím, že eugenické záření dobu míru považuje za přípravu na válku, a proto toto záření ovlivňuje genom žen, aby rodily více chlapců pro válku, která přijde. V době války je naopak nutné, aby se rodilo více žen, protože po skončení války bude potřeba populaci obnovit, takže bude potřeba, aby žen bylo co nejvíce a rodily co nejvíce dětí. Toto eugenické záření tedy ovlivňuje přímo reprodukční cyklus populace v návaznosti na odpovídající pohlaví. Nicméně toto záření ovlivňuje i takové stavy, jako jsou právě mateřské pudy a pudy sebezáchovy.
Ztráta mateřského pudu, pudu sebezáchovy, dysfunkce tradiční rodiny, genderové deviace vyzařující z médii… to všechno jsou důsledky působení eugenického záření
Pokud je prostředí nastavené pro-válečně, u matek začíná mizet pud ochrany dítěte a u mužů mizí pud sebezáchovy sebe, vlastní ženy a vlastního dítěte. Vliv eugenického záření na řízení populace skrze změnu genomu populace je hlavním důvodem toho, proč najednou probíhají procesy připomínající degeneraci. Většina populace tomuto programování prostě nedokáže odolávat.
Zamyslete se, proč ve všech zemích světa tvoří tzv. alternativa jen zhruba 10% populace? Proč to není 35% populace? Nebo polovina? Nebo dvě třetiny? Protože geneticky je to vyloučené! Eugenickému záření odolává jen zhruba 10 až 15% populace, na které toto záření nepůsobí, případně působí jen mírně.  Jung mluvil dokonce jen o 7% populace s rezistencí, zbytek je prý tvořen lidmi se slabou odezvou na eugenické záření. Zbytek většinové populace je přeprogramován v průběhu plynutí času, kdy je populace tomuto eugenickému záření dlouhodobě vystavena.
Ministryně obrany Jana Černochová jako prodavačka triček na podporu Ukrajiny a války Jedná se o dlouhodobý proces, který se plánuje na dvě až tři dekády. Výsledek se dostavuje až po uplynutí této doby. Tím se vysvětluje i to, že znaky degenerace a s ní spojené ztráty pudu sebezáchovy vykazují nejen mladí lidé vzešlí ze škol, ale i staří lidé, kteří do škol nechodí, ale eugenické záření na ně působí úplně stejně. Školství je velice silným induktorem urychlení procesu přeprogramování společnosti, ale to je změna pocházející z výchovy a výuky, z indoktrinace.
Ztráta pudu sebezáchovy, mateřství a tradiční rodiny ale nastává v důsledku eugenického záření ve společnosti, ve které je populace tomuto záření dlouhodobě vystavena. Nelze se proto dívat na podivné změny v české populaci jako na nějaký izolovaný proces, ale jako na důsledek 34 let trvajícího působení eugeniky, tedy všech 6 procesů řízení, na českou populaci s hrozivými dopady, které se teď po 34 letech zhmotňují u všech posledních voleb. A proto Fialova vláda chystá zemi už i legislativně na mobilizaci a válku s Ruskem! Prezidentské volby to potvrdily.
-VK-
Šéfredaktor AE News


Nejčtenější za týden